การเช็คอินแฟ้ม

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อคุณเช็คอินไฟล์ในไลบรารีบนไซต์ Microsoft Windows SharePoint Services เปลี่ยนแปลงที่คุณทำไว้จะพร้อมใช้งานสำหรับผู้ที่ใช้ไลบรารี

ในบทความนี้

ภาพรวม

เช็คอินไฟล์

เขียนทับเวอร์ชันรองเมื่อเช็คอินไฟล์

ภาพรวม

หลังจากที่คุณเช็คเอาท์แฟ้มและปรับปรุงแฟ้มแล้ว คุณเช็คอินแฟ้มเพื่อให้บุคคลอื่นสามารถดูการเปลี่ยนแปลงได้ ในไลบรารีที่ต้องการเช็คเอาท์ แฟ้มจะถูกเช็คเอาท์ไปที่คุณเมื่อคุณสร้างหรืออัปโหลดแฟ้มเหล่านั้นเป็นครั้งแรก คุณต้องเช็คอินแฟ้มก่อน บุคคลอื่นๆ จึงจะสามารถดูหรือใช้แฟ้มเหล่านั้นได้ ถ้าไลบรารีต้องมีการอนุมัติเนื้อหา การปรับปรุงต้องได้รับการอนุมัติก่อนที่บุคคลที่ใช้ไลบรารีนั้นจะสามารถมองเห็นได้

เมื่อคุณเช็คอินแฟ้ม คุณสามารถพิมพ์ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่ได้ทำไว้กับแฟ้มนั้น ซึ่งช่วยให้บุคคลอื่นๆ เข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่คุณได้ทำไว้กับแฟ้มขณะที่คุณเช็คเอาท์แฟ้ม ข้อคิดเห็นในการเช็คอินจะมีประโยชน์อย่างยิ่งถ้าบุคคลหลายคนทำงานบนแฟ้มหนึ่งๆ ถ้ามีการติดตามรุ่น ข้อคิดเห็นที่คุณทำจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของประวัติรุ่นของแฟ้มนั้น ซึ่งมีประโยชน์ถ้าแฟ้มของคุณจะมีหลายรุ่น

ถ้ามีการติดตามทั้งรุ่นหลักและรุ่นรอง คุณจะถูกพร้อมท์ให้เลือกชนิดของรุ่นที่คุณกำลังเช็คอิน โดยปกติ รุ่นหลักจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ เช่น การเพิ่มส่วน ในขณะที่รุ่นรองจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เล็กกว่า เช่น การแก้ไขความผิดพลาดในการพิมพ์ ถ้าไลบรารีของคุณติดตามรุ่นทั้งสองชนิดและต้องมีการอนุมัติเนื้อหา การเช็คอินรุ่นรองจะสร้างสำเนาแบบร่างของแฟ้มนั้น เมื่อคุณพร้อมที่จะให้บุคคลอื่นอนุมัติแฟ้ม คุณต้องประกาศแบบร่างเป็นรุ่นหลัก

โดยทั่วไป คุณควรเช็คอินเฉพาะแฟ้มที่คุณเช็คเอาท์แล้วเท่านั้น คุณจะได้รับคำเตือนถ้าคุณเช็คอินแฟ้มที่เช็คเอาท์ไปยังบุคคลอื่น ถ้าคุณเช็คอินแฟ้ม คุณจะเขียนทับการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่บุคคลอื่นได้ทำไว้กับแฟ้มนั้น

ในบางครั้งคุณอาจต้องการปรับปรุงสำเนาบนเซิร์ฟเวอร์ เพื่อให้บุคคลอื่นๆ สามารถดูการเปลี่ยนแปลงได้ จากนั้นก็ทำงานบนแฟ้มนั้นต่อไป หรือถ้ามีการติดตามรุ่น คุณอาจต้องการให้การเปลี่ยนแปลงกลายเป็นส่วนหนึ่งของประวัติรุ่น เพื่อให้คุณสามารถคืนค่าการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นได้ในภายหลัง ถ้าจำเป็น ในสถานการณ์ดังกล่าว คุณสามารถเช็คอินสำเนาของแฟ้มได้ ขณะเดียวกันก็รักษาแฟ้มให้เช็คเอาท์เพื่อให้คุณสามารถทำงานบนแฟ้มนั้นต่อไปได้

โปรแกรมบางโปรแกรมที่เข้ากันได้กับ Windows SharePoint Services 3.0เช่น Microsoft Office Word 2007ช่วยให้คุณสามารถเช็คอินและเช็คเอาท์แฟ้มเข้าและออกจากโปรแกรมได้ โดยไม่ต้องกลับไปยังเซิร์ฟเวอร์เพื่อเช็คอินแฟ้ม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่วิธีใช้ในโปรแกรมของคุณ

ด้านบนของหน้า

การเช็คอินแฟ้ม

 1. หากไลบรารีไม่ได้เปิดอยู่ ให้คลิก ชื่อไลบรารีใน 'เปิดใช้งานด่วน'

  ถ้าชื่อของไลบรารีของคุณไม่ปรากฏ ให้คลิก แสดงเนื้อหาไซต์ทั้งหมด จากนั้นคลิกชื่อของไลบรารีของคุณ

 2. ชี้ไปไฟล์ที่คุณต้อง การเช็คอิน คลิกลูกศรที่ปรากฏขึ้น แล้ว คลิกเช็คอิน

 3. ในส่วน เช็คอินเอกสาร ของเพจที่ปรากฏ ถ้าคุณถูกพร้อมท์ให้เลือกชนิดของรุ่นที่คุณกำลังเช็คอิน แสดงว่าไลบรารีของคุณกำลังติดตามทั้งรุ่นหลักและรุ่นรองของแฟ้ม คลิก รุ่นรอง (แบบร่าง) หรือ รุ่นหลัก (ประกาศ) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของการเปลี่ยนแปลงที่คุณได้ทำไว้กับแฟ้มนั้น

  ตัวเลือกรุ่นยังกำหนดหมายเลขให้กับรุ่นที่คุณกำลังเช็คอินด้วย ตัวอย่างเช่น 2.3 คือรุ่นรองที่สามของแฟ้มที่ประกาศเป็นรุ่นหลักสองครั้งแล้ว และ 3.0 คือรุ่นหลักถัดไปของแฟ้มนั้น

 4. เมื่อต้องการตรวจสอบในการเปลี่ยนแปลงของคุณ แต่เก็บไฟล์ที่เช็คเอาท์ เลือกเก็บเอกสารถูกเช็คเอาท์หลังจากการตรวจสอบในเวอร์ชันนี้ได้อย่างไร กล่องกาเครื่องหมายในส่วนเอกสารเช็คอิน

 5. ในส่วน ข้อคิดเห็น ให้พิมพ์คำอธิบายการเปลี่ยนแปลงที่คุณได้ทำไว้กับแฟ้มนั้น

  องค์กรของคุณอาจมีคำแนะนำหรือข้อกำหนดเฉพาะสำหรับข้อคิดเห็นในการเช็คอิน

 6. คลิก ตกลง

 7. ถ้าคุณถูกพร้อมท์ให้ยืนยันการเช็คอิน ให้คลิก ใช่

  ตัวอย่างเช่น คุณอาจถูกพร้อมท์ให้ยืนยันว่าคุณต้องการเช็คอินแฟ้ม ถ้าคุณยังคงเปิดแฟ้มนั้นไว้สำหรับแก้ไข

ด้านบนของหน้า

การเขียนทับรุ่นรองเมื่อเช็คอินแฟ้ม

เมื่อต้องการเขียนทับรุ่นรอง คุณเช็คอินแฟ้มตามปกติ แต่คุณระบุว่าคุณต้องการเขียนทับรุ่นรองปัจจุบัน ตัวเลือกนี้สามารถช่วยในการป้องกันไม่ให้ประวัติรุ่นยาวเกินไป ตัวอย่างเช่น ในกรณีที่องค์กรของคุณกำหนดข้อจำกัดที่เคร่งครัดเกี่ยวกับจำนวนรุ่นที่คุณสามารถเก็บรักษาได้

คุณสามารถเขียนทับรุ่นรองได้เฉพาะเมื่อมีการติดตามทั้งรุ่นหลักและรุ่นรองของแฟ้ม เมื่อคุณกำลังทำงานกับรุ่นรองอยู่ และเมื่อคุณกำลังเช็คอินรุ่นรองใหม่เท่านั้น คุณยังต้องมีสิทธิ์ในการลบรุ่นก่อนหน้านี้ด้วย

สิ่งสำคัญ: คุณควรเลือกตัวเลือกนี้เฉพาะเมื่อคุณแน่ใจว่าต้องการลบแฟ้มรุ่นก่อนหน้านี้เป็นการถาวรเท่านั้น ตัวอย่างเช่น ถ้าแฟ้มรุ่นนั้นมีความผิดพลาดในการพิมพ์หรือข้อผิดพลาดอื่นๆ เมื่อคุณเขียนทับรุ่นรอง รุ่นรองนั้นจะถูกลบออกจากประวัติรุ่นและคุณไม่สามารถคืนค่าได้

 1. หากไลบรารีไม่ได้เปิดอยู่ ให้คลิก ชื่อไลบรารีใน 'เปิดใช้งานด่วน'

  ถ้าชื่อของไลบรารีของคุณไม่ปรากฏ ให้คลิก แสดงเนื้อหาไซต์ทั้งหมด จากนั้นคลิกชื่อของไลบรารีของคุณ

 2. ชี้ไปไฟล์ที่คุณต้อง การเช็คอิน คลิกลูกศรที่ปรากฏขึ้น แล้ว คลิกเช็คอิน

 3. ในส่วน เช็คอินเอกสาร ของเพจที่ปรากฏ ให้คลิก เขียนทับรุ่นรองปัจจุบัน

 4. เมื่อต้องการตรวจสอบในการเปลี่ยนแปลงของคุณ แต่เก็บไฟล์ที่เช็คเอาท์ เลือกเก็บเอกสารถูกเช็คเอาท์หลังจากการตรวจสอบในเวอร์ชันนี้ได้อย่างไร กล่องกาเครื่องหมายในส่วนเอกสารเช็คอิน

 5. ในส่วน ข้อคิดเห็น ให้พิมพ์คำอธิบายการเปลี่ยนแปลงที่คุณได้ทำไว้กับแฟ้มนั้น

  องค์กรของคุณอาจมีคำแนะนำหรือข้อกำหนดเฉพาะสำหรับข้อคิดเห็นในการเช็คอิน

 6. คลิก ตกลง

 7. ถ้าคุณถูกพร้อมท์ให้ยืนยันการเช็คอิน ให้คลิก ใช่

  ตัวอย่างเช่น คุณอาจถูกพร้อมท์ให้ยืนยันว่าคุณต้องการเช็คอินแฟ้ม ถ้าคุณยังคงเปิดแฟ้มนั้นไว้สำหรับแก้ไข

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×