การเช็คอินหรือเช็คเอาท์แฟ้มของไลบรารี SharePoint

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อคุณเช็คเอาท์แฟ้มออกจากไลบรารีบนไซต์ Microsoft Windows SharePoint Services คุณมั่นใจได้ว่าคนอื่นไม่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงกับแฟ้มได้ขณะที่คุณแก้ไข ขณะที่แฟ้มถูกเช็คเอาท์ คุณสามารถแก้ไขแฟ้ม ปิดแฟ้ม เปิดแฟ้มใหม่ และแม้แต่ทำงานกับแฟ้มบนฮาร์ดดิสก์ของคุณ ผู้ใช้คนอื่นไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแฟ้มหรือเห็นการเปลี่ยนแปลงของคุณจนกว่าคุณจะเช็คอินแฟ้ม

ในบทความนี้

ภาพรวม

เช็คเอาท์ไฟล์จากไลบรารี SharePoint

เช็คอินไฟล์ในไลบรารี SharePoint

เปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้งที่คุณทำงานกับเช็คเอาท์ไฟล์

ภาพโดยรวม

การเช็คเอาท์แฟ้มก่อนทำงานกับแฟ้มจะช่วยหลีกเลี่ยงความขัดแย้งและความสับสนเมื่อคนหลายคนทำงานกับชุดแฟ้มเดียวกัน เมื่อแฟ้มถูกเช็คเอาท์ให้คุณ มีแต่คุณเท่านั้นที่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงกับแฟ้มนั้นได้ คุณสามารถเช็คเอาท์แฟ้มใดๆ บนไซต์ SharePoint ที่คุณมีสิทธิ์ และคุณสามารถเช็คเอาท์แฟ้มได้โดยตรงจากโปรแกรม ระบบ Microsoft Office 2007 ต่อไปนี้ได้แก่ Word, Excel, PowerPoint และ Visio

เมื่อคุณเช็คอินแฟ้ม คุณสามารถพิมพ์ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่คุณทำกับแฟ้ม สิ่งนี้จะช่วยให้คนอื่นเข้าใจว่าอะไรที่เปลี่ยนแปลงในแฟ้มจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่ง สิ่งนี้จะมีประโยชน์อย่างยิ่งถ้าคนหลายคนทำงานกับแฟ้มที่มักต้องผ่านการตรวจทานหลายรอบ ถ้าไลบรารีของคุณติดตามรุ่นของแฟ้ม ข้อคิดเห็นของคุณจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของประวัติรุ่นของแฟ้ม ซึ่งเป็นประโยชน์ถ้าผู้อื่นต้องการดูหรือคืนค่ารุ่นก่อนหน้า

องค์กรของคุณอาจต้องการให้คุณเช็คเอาท์แฟ้มก่อนที่คุณจะแก้ไข เมื่อจำเป็นต้องมีการเช็คเอาท์ คุณต้องเช็คอินแฟ้มใหม่เมื่อคุณสร้างแฟ้มในไลบรารีหรืออัปโหลดไปยังไลบรารี

ขณะที่แฟ้มถูกเช็คเอาท์ให้คุณ คนอื่นจะมองไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงที่คุณทำจนกว่าคุณจะเช็คอินแฟ้มกลับเข้าไป อาจมีบางสถานการณ์ที่คุณต้องการเช็คอินแฟ้มเพื่อที่ผู้อื่นจะสามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงของคุณได้ แต่คุณต้องการเก็บแฟ้มที่เช็คเอาท์เพื่อที่คุณจะสามารถทำงานกับแฟ้มต่อไปได้ เมื่อคุณเช็คอินแฟ้ม คุณสามารถเลือกที่จะทำงานกับแฟ้มต่อไปเว้นเสียแต่ว่าไลบรารีของคุณจะติดตามทั้งรุ่นหลักและรุ่นรองและคุณกำลังเช็คอินรุ่นหลัก โดยปกติรุ่นหลักจะมีการเปลี่ยนแปลงมากนับจากรุ่นหลักก่อนหน้า ในขณะที่รุ่นรองมักจะเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยนับจากรุ่นก่อน ตัวอย่างเช่น รุ่นหลักอาจมีส่วนของเนื้อหาใหม่ขนาดใหญ่ ในขณะที่รุ่นรองอาจมีแค่การแก้ไขการสะกดผิด

เมื่อคุณใช้โปรแกรม Office เพื่อเช็คเอาท์แฟ้มบนไซต์ Windows SharePoint Services 3.0 แฟ้มจะถูกเก็บตามค่าเริ่มต้นบนฮาร์ดดิสก์ของคุณในโฟลเดอร์แบบร่างซึ่งอยู่ในโฟลเดอร์ เอกสารของฉัน (My Documents) คุณสามารถเปลี่ยนแปลงตำแหน่งที่ตั้งนี้ไปเป็นตำแหน่งที่ตั้งอื่นบนฮาร์ดดิสก์หรือบนเครือข่ายของคุณ หรือคุณสามารถระบุให้แฟ้มที่เช็คเอาท์ถูกเก็บบนเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่คุณทำงานด้วย ผู้ดูแลระบบของคุณอาจกำหนดตำแหน่งที่ตั้งเองหรือป้องกันมิให้ตำแหน่งที่ตั้งถูกเปลี่ยนแปลง ซึ่งขึ้นอยู่กับความต้องการขององค์กรของคุณ

เมื่อคุณเช็คเอาท์แฟ้มจากไซต์ Microsoft Windows SharePoint Services 2.0 แฟ้มจะถูกเก็บบนเซิร์ฟเวอร์ขณะที่คุณทำงานบนนั้น แต่คุณยังต้องเช็คอินแฟ้มก่อนที่ผู้อื่นจะสามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงของคุณ ในกรณีส่วนใหญ่ เมื่อคุณเช็คเอาท์แฟ้มจากไซต์ Windows SharePoint Services 3.0 คุณจะได้รับข้อความบอกคุณว่าแฟ้มจะถูกเก็บไว้ที่ใดขณะที่คุณเช็คเอาท์แฟ้ม คุณจะไม่ได้รับข้อความเช่นนั้นเมื่อเช็คเอาท์แฟ้มจากไซต์ Windows SharePoint Services 2.0

เมื่อเอกสารถูกเช็คเอาท์ บานหน้าต่างงาน การจัดการเอกสาร ในโปรแกรม Office ของคุณจะมีคำสั่งให้เพื่อเช็คอินแฟ้มกลับไป

ถ้ารุ่นหลักและรุ่นรองของแฟ้มกำลังถูกติดตาม คุณอาจได้รับการพร้อมท์ให้เลือกว่าคุณกำลังจะเช็คอินรุ่นหลักหรือรุ่นรอง

ด้านบนของหน้า

เช็คเอาท์แฟ้มจากไลบรารี SharePoint

ใช้กระบวนงานนี้เพื่อเช็คเอาท์แฟ้มที่เปิดแล้วในโปรแกรม Office คุณยังสามารถเช็คเอาท์แฟ้มจากไลบรารีบนไซต์ SharePoint ได้

ให้ดำเนินการต่อไปนี้ในโปรแกรมเหล่านี้ของ การวางจำหน่าย Office 2007

Word, Excel หรือ PowerPoint

 1. คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม คลิกServer แล้ว คลิ กเช็คเอาท์

  ตามค่าเริ่มต้น เอกสาร Word จะเปิดในมุมมองการอ่านแบบเต็มหน้าจอเสมอ ถ้าเป็นกรณีนี้ คุณอาจต้องคลิก เค้าโครงเหมือนพิมพ์ เพื่อสลับไปยังมุมมองเค้าโครงเหมือนพิมพ์ก่อนที่คุณจะสามารถทำขั้นตอนนี้ให้เสร็จสมบูรณ์ได้

 2. ถ้าข้อความที่บอกสถานที่เก็บแฟ้มปรากฏขึ้นขณะเช็คเอาท์ ให้คลิก ตกลง

  โดยส่วนใหญ่แล้ว ข้อความนี้จะปรากฏถ้าคุณกำลังเช็คเอาท์แฟ้มจากไซต์ Windows SharePoint Services 3.0

  เคล็ดลับ: ในข้อความที่บอกสถานที่ที่แฟ้มของคุณกำลังถูกเก็บขณะเช็คเอาท์ คุณสามารถเปลี่ยนตัวเลือกสำหรับการทำงานกับแฟ้มที่เช็คเอาท์ได้

Visio

 1. บนเมนู แฟ้ม ให้คลิก เช็คเอาท์

 2. ถ้าข้อความที่บอกสถานที่เก็บแฟ้มปรากฏขึ้นขณะเช็คเอาท์ ให้คลิก ตกลง

  โดยส่วนใหญ่แล้ว ข้อความนี้จะปรากฏถ้าคุณกำลังเช็คเอาท์แฟ้มจากไซต์ Windows SharePoint Services 3.0

  เคล็ดลับ: ในข้อความที่บอกสถานที่ที่แฟ้มของคุณกำลังถูกเก็บขณะเช็คเอาท์ คุณสามารถเปลี่ยนตัวเลือกสำหรับการทำงานกับแฟ้มที่เช็คเอาท์ได้

ด้านบนของหน้า

เช็คอินแฟ้มลงในไลบรารี SharePoint

ใช้กระบวนงานนี้เพื่อเช็คอินแฟ้มขณะที่เปิดในโปรแกรม Office คุณยังสามารถเช็คอินแฟ้มจากไลบรารีบนไซต์ SharePoint ได้

ให้ดำเนินการต่อไปนี้ในโปรแกรมเหล่านี้ของ การวางจำหน่าย Office 2007

Word, Excel หรือ PowerPoint

 1. คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม คลิกServer แล้ว คลิ กเช็คอิน

  ตามค่าเริ่มต้น เอกสาร Word จะเปิดในมุมมองการอ่านแบบเต็มหน้าจอเสมอ ถ้าเป็นกรณีนี้ คุณอาจต้องคลิก เค้าโครงเหมือนพิมพ์ เพื่อสลับไปยังมุมมองเค้าโครงเหมือนพิมพ์ก่อนที่คุณจะสามารถทำขั้นตอนนี้ให้เสร็จสมบูรณ์ได้

 2. ถ้าคุณถูกพร้อมท์ให้เช็คอินรุ่นหลักหรือรุ่นรอง ให้คลิก รุ่นรอง ถ้าคุณทำการเปลี่ยนแปลงรุ่นรอง หรือคลิก รุ่นหลัก ถ้าคุณทำการเปลี่ยนแปลงรุ่นหลัก

 3. ในกล่อง หมายเหตุเกี่ยวกับรุ่นเอกสาร ให้พิมพ์ข้อคิดเห็นใดๆ ที่คุณต้องการทำเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของคุณ

  ข้อคิดเห็นเหล่านี้จะปรากฏเป็นส่วนหนึ่งของประวัติรุ่นสำหรับแฟ้มในไลบรารี SharePoint ซึ่งจะเป็นประโยชน์เมื่อคุณหรือใครก็ตามจำเป็นต้องดูข้อมูลเกี่ยวกับรุ่นก่อนหน้า

 4. ถ้ากล่องกาเครื่องหมาย เช็คเอาท์เอกสารเสมอหลังจากที่เช็คอินรุ่นนี้ พร้อมใช้งาน คุณสามารถเลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้ได้ถ้าคุณวางแผนที่จะทำงานกับแฟ้มนี้ต่อไป

  ตัวเลือกนี้จะพร้อมใช้งานถ้าไลบรารีของคุณไม่ได้ติดตามรุ่นต่างๆ ถ้าไลบรารีติดตามรุ่นทั้งหมดด้วยวิธีเดียวกัน หรือถ้าคุณกำลังเช็คอินรุ่นรอง ตัวเลือกนี้จะไม่พร้อมใช้งานถ้าคุณกำลังเช็คอินรุ่นหลักหรือกำลังประกาศแฟ้ม

Visio

 1. บนเมนู แฟ้ม ให้คลิก เช็คอิน

 2. ถ้าคุณถูกพร้อมท์ให้เช็คอินรุ่นหลักหรือรุ่นรอง ให้คลิก รุ่นรอง ถ้าคุณทำการเปลี่ยนแปลงรุ่นรอง หรือคลิก รุ่นหลัก ถ้าคุณทำการเปลี่ยนแปลงรุ่นหลัก

 3. ในกล่อง หมายเหตุเกี่ยวกับรุ่นเอกสาร ให้พิมพ์ข้อคิดเห็นใดๆ ที่คุณต้องการทำเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของคุณ

  ข้อคิดเห็นเหล่านี้จะปรากฏเป็นส่วนหนึ่งของประวัติรุ่นสำหรับแฟ้มในไลบรารี SharePoint ซึ่งจะเป็นประโยชน์เมื่อคุณหรือใครก็ตามจำเป็นต้องดูข้อมูลเกี่ยวกับรุ่นก่อนหน้า

 4. ถ้ากล่องกาเครื่องหมาย เช็คเอาท์เอกสารเสมอหลังจากที่เช็คอินรุ่นนี้ พร้อมใช้งาน คุณสามารถเลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้ได้ถ้าคุณวางแผนที่จะทำงานกับแฟ้มนี้ต่อไป

  ตัวเลือกนี้จะพร้อมใช้งานถ้าไลบรารีของคุณไม่ได้ติดตามรุ่นต่างๆ ถ้าไลบรารีติดตามรุ่นทั้งหมดด้วยวิธีเดียวกัน หรือถ้าคุณกำลังเช็คอินรุ่นรอง ตัวเลือกนี้จะไม่พร้อมใช้งานถ้าคุณกำลังเช็คอินรุ่นหลักหรือกำลังประกาศแฟ้ม

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้งที่คุณทำงานกับแฟ้มที่เช็คเอาท์

การตั้งค่านี้จะเปลี่ยนแปลงตำแหน่งที่ตั้งที่คุณทำงานกับแฟ้มถัดไปที่คุณเช็คเอาท์ ถ้าตอนนี้คุณกำลังทำงานกับแฟ้มที่เช็คเอาท์ กระบวนงานนี้จะไม่เปลี่ยนแปลงตำแหน่งที่ตั้งของแฟ้มนั้น

ให้ดำเนินการต่อไปนี้ในโปรแกรมเหล่านี้ของ การวางจำหน่าย Office 2007

Word, Excel หรือ PowerPoint

 1. คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม จากนั้น คลิกตัวเลือกสำหรับโปรแกรมของคุณ:ตัวเลือกของ Word, Excel หรือตัวเลือกPowerPoint

 2. ในกล่องโต้ตอบที่ปรากฏ ให้คลิก บันทึก

 3. ในส่วน ตัวเลือกการแก้ไขแบบออฟไลน์สำหรับแฟ้มเซิร์ฟเวอร์การจัดการเอกสาร ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ใช้กระบวนงานต่อไปนี้เพื่อทำงานกับแฟ้มที่เช็คเอาท์ในฮาร์ดดิสก์ของคุณหรือบนตำแหน่งที่ตั้งบนเครือข่าย

   1. ภายใต้ บันทึกแฟ้มที่เช็คเอาท์ลงใน ให้คลิก ตำแหน่งที่ตั้งของแบบร่างสำหรับเซิร์ฟเวอร์ในคอมพิวเตอร์เครื่องนี้

   2. ในกล่อง ตำแหน่งที่ตั้งของแบบร่างสำหรับเซิร์ฟเวอร์ ให้พิมพ์ตำแหน่งที่ตั้งบนฮาร์ดดิสก์ของคุณที่ต้องการทำงานกับแฟ้มที่เช็คเอาท์ หรือคลิก เรียกดู เพื่อหาตำแหน่งที่ตั้ง

  • เมื่อต้องการทำงานกับแฟ้มที่เช็คเอาท์บนเว็บเซิร์ฟเวอร์ ภายใต้ บันทึกแฟ้มที่เช็คเอาท์ลงใน ให้คลิก เว็บเซิร์ฟเวอร์

   เมื่อคุณเลือกตัวเลือกนี้ คุณจะทำงานกับแฟ้มที่เช็คเอาท์บนเว็บเซิร์ฟเวอร์หรือไซต์ที่เก็บแฟ้มของคุณอยู่ คุณไม่สามารถกำหนดตำแหน่งที่ตั้งเฉพาะเองได้

 4. คลิก ตกลง

Visio

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ตัวเลือก

 2. ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือก ให้คลิกแท็บ ทั่วไป จากนั้นคลิก ตัวเลือกบริการ

 3. ในกล่องโต้ตอบที่ปรากฏ ให้คลิก ตัวเลือกการแก้ไขแบบออฟไลน์

 4. ในส่วน ตัวเลือกการแก้ไขแบบออฟไลน์สำหรับแฟ้มเซิร์ฟเวอร์การจัดการเอกสาร ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ใช้กระบวนงานต่อไปนี้เพื่อทำงานกับแฟ้มที่เช็คเอาท์ในฮาร์ดดิสก์ของคุณหรือบนตำแหน่งที่ตั้งบนเครือข่าย

   1. เมื่อต้องการทำงานกับแฟ้มที่เช็คเอาท์บนฮาร์ดดิสก์ของคุณ ภายใต้ บันทึกแฟ้มที่เช็คเอาท์ลงใน ให้คลิก ตำแหน่งที่ตั้งของแบบร่างสำหรับเซิร์ฟเวอร์ในคอมพิวเตอร์เครื่องนี้

   2. ภายใต้ ตำแหน่งที่ตั้งของแบบร่างสำหรับเซิร์ฟเวอร์ ให้พิมพ์ตำแหน่งที่ตั้งบนฮาร์ดดิสก์ของคุณที่คุณต้องการทำงานกับแฟ้มที่เช็คเอาท์ หรือคลิก เรียกดู เพื่อหาตำแหน่งที่ตั้ง

  • เมื่อต้องการทำงานกับแฟ้มที่เช็คเอาท์บนตำแหน่งที่ตั้งบนเซิร์ฟเวอร์ ภายใต้ บันทึกแฟ้มที่เช็คเอาท์ลงใน ให้คลิก เว็บเบราว์เซอร์

   เมื่อคุณเลือกตัวเลือกนี้ คุณจะทำงานกับแฟ้มที่เช็คเอาท์บนเว็บเซิร์ฟเวอร์หรือไซต์ที่เก็บแฟ้มของคุณอยู่ คุณไม่สามารถกำหนดตำแหน่งที่ตั้งเฉพาะเองได้

 5. คลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×