การเชื่อมโยงไปยังข้อมูลในโปรแกรมอื่นเพื่อสร้างแผนภูมิ

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

Microsoft Graph จะปรับปรุงแผนภูมิเมื่อข้อมูลในโปรแกรมต้นฉบับเปลี่ยน

เมื่อคุณเชื่อมโยงไปยังข้อมูลในโปรแกรมอื่น ข้อมูลที่มีอยู่ทั้งหมดจากแผ่นข้อมูล Microsoft Graph จะถูกลบ

  1. ในโปรแกรมและเอกสารต้นฉบับ ให้เลือกข้อมูลที่คุณต้องการเชื่อมโยงไปยังแผ่นข้อมูล Microsoft Graph ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณกำลังทำงานในแผ่นข้อมูล Microsoft Excel ให้เลือกช่วงของเซลล์

  2. บนเมนู แก้ไข ของโปรแกรม ให้คลิก คัดลอก

  3. สลับไปยัง Microsoft Graph หรือคลิกสองครั้งแผนภูมิ Microsoft Graph

  4. สลับไปยังแผ่นข้อมูล

    ฉันได้อย่างไร

  5. บนเมนู แก้ไข ให้คลิก วางการเชื่อมโยง แล้วคลิก ตกลง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×