การเชื่อมโยงไปยังข้อมูลในโปรแกรมอื่นเพื่อสร้างแผนภูมิ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

Microsoft Graph จะปรับปรุงแผนภูมิเมื่อข้อมูลในโปรแกรมต้นฉบับเปลี่ยน

เมื่อคุณเชื่อมโยงไปยังข้อมูลในโปรแกรมอื่น ข้อมูลที่มีอยู่ทั้งหมดจากแผ่นข้อมูล Microsoft Graph จะถูกลบ

  1. ในโปรแกรมและเอกสารต้นฉบับ ให้เลือกข้อมูลที่คุณต้องการเชื่อมโยงไปยังแผ่นข้อมูล Microsoft Graph ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณกำลังทำงานในแผ่นข้อมูล Microsoft Excel ให้เลือกช่วงของเซลล์

  2. บนเมนู แก้ไข ของโปรแกรม ให้คลิก คัดลอก

  3. สลับไปยัง Microsoft Graph หรือคลิกสองครั้งแผนภูมิ Microsoft Graph

  4. สลับไปยังแผ่นข้อมูล

    ฉันได้อย่างไร

  5. บนเมนู แก้ไข ให้คลิก วางการเชื่อมโยง แล้วคลิก ตกลง

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×