การเชื่อมโยงหลายมิติมีการเชื่อมโยงไปยังหน้าอื่นในเอกสารนี้

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

หน้านี้มีการเชื่อมโยงหลายมิติไปยังหน้าอื่นในสิ่งพิมพ์ ถ้าไม่แก้ไขสภาพนี้และส่งสิ่งพิมพ์เป็นข้อความอีเมล การเชื่อมโยงหลายมิติจะถูกลบจากข้อความอีเมล

เมื่อต้องการค้นหา และเลือกรายการ คลิกแสดงข้อผิดพลาดในบานหน้าต่างงานตัวตรวจสอบการออกแบบ คลิกลูกศร แล้ว คลิ กไปยังรายการนี้

ลบการเชื่อมโยงหลายมิติ

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ด้วยตนเอง ให้ลบการเชื่อมโยงหลายมิติ

  • เมื่อต้องการลบทั้งข้อความที่เชื่อมโยงและโค้ด HTML เชื่อมโยงหลายมิติ ให้เลือกข้อความที่เชื่อมโยงแล้วกด DELETE

  • เมื่อต้องการเก็บข้อความแต่ลบการเชื่อมโยงหลายมิติ ให้คลิกขวาข้อความที่เชื่อมโยง จากนั้นคลิก เอาการเชื่อมโยงหลายมิติออก บนเมนูทางลัด

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×