การเชื่อมโยงหลายมิติมีการเชื่อมโยงไปยังหน้าอื่นในเอกสารนี้

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

หน้านี้มีการเชื่อมโยงหลายมิติไปยังหน้าอื่นในสิ่งพิมพ์ ถ้าไม่แก้ไขสภาพนี้และส่งสิ่งพิมพ์เป็นข้อความอีเมล การเชื่อมโยงหลายมิติจะถูกลบจากข้อความอีเมล

เมื่อต้องการค้นหา และเลือกรายการ คลิกแสดงข้อผิดพลาดในบานหน้าต่างงานตัวตรวจสอบการออกแบบ คลิกลูกศร แล้ว คลิ กไปยังรายการนี้

ลบการเชื่อมโยงหลายมิติ

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ด้วยตนเอง ให้ลบการเชื่อมโยงหลายมิติ

  • เมื่อต้องการลบทั้งข้อความที่เชื่อมโยงและโค้ด HTML เชื่อมโยงหลายมิติ ให้เลือกข้อความที่เชื่อมโยงแล้วกด DELETE

  • เมื่อต้องการเก็บข้อความแต่ลบการเชื่อมโยงหลายมิติ ให้คลิกขวาข้อความที่เชื่อมโยง จากนั้นคลิก เอาการเชื่อมโยงหลายมิติออก บนเมนูทางลัด

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×