การเชื่อมโยงรายการประวัติการติดต่อสื่อสารที่มีอยู่กับระเบียนของ Business Contact Manager มากกว่าหนึ่งระเบียน

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เชื่อมโยงรายการบันทึกการติดต่อสื่อสารกับบัญชีผู้ใช้, ที่ติดต่อทางธุรกิจ, โอกาสทางการขาย หรือโครงการทางธุรกิจ ระเบียน

ลิงก์รายการประวัติสื่อสารที่มีอยู่ไปยังระเบียนมากกว่าหนึ่งจากโฟลเดอร์บันทึกการติดต่อสื่อสาร

 1. บนเมนู Business Contact Manager ให้คลิก Communication History

 2. เปิดรายการประวัติการติดต่อสื่อสารที่คุณต้องการเชื่อมโยงกับระเบียนอื่น

 3. ภายใต้ Linked account, business contact, opportunity or report ให้คลิก Link to

 4. ในกล่องโต้ตอบ Link to Business Contact Manager record ในรายการ Folder ให้เลือกชนิดของระเบียนที่คุณต้องการเชื่อมโยงกับรายการประวัติการติดต่อสื่อสาร

 5. เลือกระเบียนที่คุณต้องการ จากนั้นในส่วน Linked Records ให้คลิก Link To แล้วคลิก OK

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการสร้างระเบียนใหม่ ให้คลิก New

 6. การติดต่อสื่อสารประวัติรายการฟอร์ม บน Ribbon ในกลุ่มการกระทำ คลิกบันทึกแล้ว ปิด

ลิงก์รายการประวัติสื่อสารที่มีอยู่ไปยังระเบียนมากกว่าหนึ่งจากภายในระเบียน

 1. บนเมนู Business Contact Manager ให้คลิก Accounts, Business Contacts หรือ Opportunities หรือ Business Projects

 2. เปิดระเบียนที่มีรายการประวัติการติดต่อสื่อสารที่คุณต้องการเชื่อมโยงกับระเบียนอื่น

 3. บน Ribbon ในกลุ่ม แสดง ให้คลิก History

 4. เปิดรายการประวัติการติดต่อสื่อสารที่คุณต้องการเชื่อมโยงกับระเบียนอื่น แล้วภายใต้ Linked account, business contact, opportunity or report ให้คลิก Link to

 5. ในกล่องโต้ตอบ Link to Business Contact Manager record ในรายการ Folder ให้เลือกชนิดของระเบียนที่คุณต้องการเชื่อมโยงกับรายการประวัติการติดต่อสื่อสาร

 6. เลือกระเบียนที่คุณต้องการ แล้วในส่วน Linked Records ให้คลิก Link To แล้วคลิก OK

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการสร้างระเบียนใหม่ ให้คลิก New

 7. ในฟอร์มรายการประวัติการติดต่อสื่อสาร บน Ribbon ในกลุ่ม การกระทำ (Actions) ให้คลิก บันทึกแล้วปิด

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×