การเชื่อมโยงชื่อแผนภูมิ ป้ายชื่อ หรือกล่องข้อความเข้ากับเซลล์บนแผ่นงาน

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อต้องการอัปเดตการแผนภูมิ หรือชื่อแกน ป้ายชื่อ หรือกล่องข้อความที่คุณเพิ่มลงในแผนภูมิได้อย่างง่ายดาย คุณสามารถลิงก์นั้นไปยังเซลล์แผ่นงาน เปลี่ยนแปลงที่คุณทำกับข้อมูลในเซลล์บนแผ่นงานนั้น จะปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติในแผนภูมิ

 1. บนแผนภูมิ ให้คลิกชื่อเรื่อง ป้ายชื่อ หรือกล่องข้อความที่คุณต้องการเชื่อมโยงกับเซลล์บนแผ่นงาน หรือทำดังต่อไปนี้เพื่อเลือกสิ่งเหล่านี้จากรายการองค์ประกอบแผนภูมิ

  1. คลิกแผนภูมิ

   วิธีนี้จะแสดง เครื่องมือแผนภูมิ ซึ่งจะเพิ่มแท็บ ออกแบบเค้าโครง และ รูปแบบ

  2. บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม สิ่งที่เลือกปัจจุบัน ให้คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจากกล่อง องค์ประกอบแผนภูมิ แล้วคลิกองค์ประกอบแผนภูมิที่คุณต้องการใช้

   รูป Ribbon ของ Excel

 2. ในแถบสูตร ให้พิมพ์เครื่องหมายเท่ากับ (=)

 3. ในแผ่นงาน ให้เลือกเซลล์ที่มีข้อมูลที่คุณต้องการแสดงในชื่อเรื่อง ป้ายชื่อ หรือกล่องข้อความบนแผนภูมิ

  เคล็ดลับ: คุณยังสามารถพิมพ์การอ้างอิงไปยังเซลล์ของแผ่นงานได้ รวมชื่อแผ่นงาน ตามด้วยเครื่องหมายอัศเจรีย์ ตัวอย่างเช่น Sheet1!F2

 4. กด ENTER

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×