การเชื่อมโยงการ นัดหมาย Outlook ข้อ ความอีเมล หรืองานไปยังระเบียน Business Contact Manager

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

โดยใช้Business Contact Manager for Outlook คุณสามารถลิงก์ Outlook นัดหมาย ข้อความอีเมล หรืองานไปยังส่วนประวัติสื่อสารของบัญชีผู้ใช้, ที่ติดต่อทางธุรกิจ, โอกาสทางการขาย หรือระเบียนของคุณโครงการทางธุรกิจ ในBusiness Contact Manager for Outlook

คุณต้องการทำสิ่งใด

ลิงก์ไปที่ Business Contact Manager for Outlook ระเบียนจาก Outlook apppointment ข้อความอีเมล หรืองาน

เชื่อมโยงกับใหม่ Outlook นัดหมาย ข้อความอีเมล หรืองานจากใน Business Contact Manager for Outlook ระเบียน

ลิงก์ไปยังระเบียนBusiness Contact Manager for Outlook จาก Outlook apppointment ข้อความอีเมล หรืองาน

คุณสามารถสร้างลิงก์ไปยังระเบียนBusiness Contact Manager for Outlook จากภายใน Outlook นัดหมาย ข้อความอีเมล หรืองานฟอร์ม

 • สร้างใหม่ Outlook นัดหมาย ข้อความอีเมล หรืองาน หรือเปิดรายการที่มีอยู่

  หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างรายการ Outlook ดูกำหนดการการนัดหมายสร้างข้อความอีเมลหรือสร้างและติดตามงานที่มอบหมาย

 • บน Ribbon ในกลุ่มBusiness Contact Manager คลิกลิงก์ไปยังระเบียน

 • ในกล่องโต้ตอบการเชื่อมโยงไปยังระเบียน Business Contact Manager ภายใต้โฟลเดอร์ เลือกบัญชีผู้ใช้ติดต่อทางธุรกิจโอกาส หรือโครงการทางธุรกิจ นั้นแล้ว เลือกอย่าง น้อยหนึ่งเฉพาะระเบียนที่คุณต้องการลิงก์ไปยัง

 • คลิกที่ปุ่มการลิงก์

  ลิงก์ ไปยังการนัดหมาย ข้อความอีเมล งานปรากฏในส่วนประวัติสื่อสารของระเบียน เมื่อต้องการดูลิงก์ทั้งหมดไปยังรายการบันทึกการติดต่อสื่อสารในBusiness Contact Manager for Outlook บนเมนูBusiness Contact Manager คลิกประวัติสื่อสาร

หมายเหตุ: เมื่อต้องการลิงก์ไปยังการนัดหมายหรืองานจากแถบรายการที่ต้องทำ คลิก เพื่อเปิดรายการแล้ว บน Ribbon ในกลุ่มBusiness Contact Manager คลิกลิงก์ไปยังระเบียน

ด้านบนของหน้า

ลิงก์ไปยังใหม่ Outlook นัดหมาย ข้อความอีเมล หรืองานจากระเบียนBusiness Contact Manager for Outlook

จากภายในระเบียนBusiness Contact Manager for Outlook คุณสามารถสร้างใหม่ Outlook นัดหมาย ข้อความอีเมล หรืองานที่ลิงก์กับระเบียนเปิดโดยอัตโนมัติ

 1. สร้าง หรือเปิด ระเบียนลูกค้าองค์กร ติดต่อทางธุรกิจ โอกาส หรือ โครงการทางธุรกิจ

  วิธีการ

  เมื่อต้องการสร้าง หรือเปิดระเบียนBusiness Contact Manager for Outlook บนเมนูBusiness Contact Manager คลิกบัญชีผู้ใช้ติดต่อทางธุรกิจโอกาส หรือโครงการทางธุรกิจ เมื่อต้องการสร้างระเบียนใหม่ บนแถบเครื่องมือมาตรฐาน คลิกใหม่ หรือเลือก และคลิกสองครั้งที่มีระเบียนที่มีอยู่เพื่อเปิดสมุดงาน

 2. บน Ribbon ในแท็บแสดง คลิกประวัติสื่อสาร

 3. บนหน้าการติดต่อสื่อสารประวัติ คลิกสร้างรายการประวัติสื่อสาร และเลือกงานข้อความจดหมาย หรือการนัดหมาย

หมายเหตุ: ถ้าข้อความอีเมลที่ถูกเชื่อมโยงเป็นรายการประวัติสื่อสาร การตั้งค่าระดับความลับ ของข้อความนี้ให้เป็นส่วนตัว ใน Outlook ไม่ได้ป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ ด้วยการเข้าถึงฐานข้อมูล Business Contact Manager ของคุณเมื่อต้องการดูข้อความนี้

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×