การเชื่อมต่อ Filter Web Parts กับ Excel Web Access

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เหมือนกับ Web Part อื่น ๆ ที่เปิดใช้งานการเชื่อมต่อ คุณสามารถใช้ Web Part สำหรับตัวกรองเพื่อส่งต่อค่าMicrosoft Office Excel Web Access Web Part แล้ว เปลี่ยนมุมมองของข้อมูลในเวิร์กบุ๊กโดยยึดตามค่า ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเลือกจากรายการของผลิตภัณฑ์ที่ขายด้านบนสุดใน Web Part ตัวกรอง และแสดงระดับสต็อกปัจจุบันเป็นตาราง Microsoft Office Excel ในหนึ่งMicrosoft Office Excel Web Access Web Part แผนภูมิแท่งของยอดขายรายได้ช่วงห้าปีผ่านมาในสอง Excel Web Access Web Part และข้อมูลสรุปยอดขายช่วงห้าปีผ่านมาในรายงาน PivotTable ในสามพร้อมกัน Excel Web Access Web Part ออก และนี่ทั้งหมดโดยยึดตามค่าที่คุณเลือกจาก Web Part ตัวกรอง

คุณต้องการทำสิ่งใด

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Web Part สำหรับตัวกรอง

เชื่อมต่อ Web Part ตัวกรองกับ Excel Web Access Web Part ตัว

เชื่อมต่อใน SQL Server 2005 Analysis Services Web Part ตัวกรองกับ Excel Web Access Web Part ตัว

ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Filter Web Parts

Filter Web Parts มีประโชน์และยืดหยุ่นอย่างมาก และทำให้คุณสามารถทำการได้ดังต่อไปนี้

 • กรองตามค่าคงที่ ด้วยการใส่ข้อความ ตัวเลข หรือวัน หรือ โดยการเลือกรายการจากรายการค่า

 • สืบทอดมาค่าเมื่อต้องการกรอง ด้วยการใส่ข้อมูลด้วยตนเอง หรือ จากแหล่งข้อมูลภาย นอก เช่นรายการWindows SharePoint Services แค็ตตา ล็อกข้อมูลธุรกิจ Microsoft SQL Server 2005 Analysis Services หรือ Web Part อื่นบนหน้าเดียวกัน

 • กรองรายงาน PivotTable ใน Excel Web Access Web Part โดยยึดตามข้อมูลใน SQL Server 2005 Analysis Services มิติและลำดับชั้น

 • กรองข้อมูลโดยยึดตามค่าในคุณสมบัติโปรไฟล์Windows SharePoint Services สำหรับผู้ใช้ปัจจุบัน เช่นชื่อเข้าสู่ระบบของผู้ใช้ปัจจุบันหรือชื่อของบุคคลรายงานที่ผู้ใช้

 • แสดงข้อมูลเกี่ยวกับการเชื่อมต่อ Web Part ตัวกรองปัจจุบันสั้น ๆ บน Web Part ในโหมดแก้ไข

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูบทความการทำงานกับ Web Part สำหรับตัวกรอง

ด้านบนของหน้า

เชื่อมต่อ Web Part ตัวกรองกับ Excel Web Access Web Part ตัว

กระบวนงานต่อไปนี้ใช้ Web Part ตัวกรองตัวเลือกการเชื่อมต่อกับ Excel Web Access Web Part การส่งผ่านค่าพารามิเตอร์ และเมื่อต้อง การเปลี่ยนมุมมองของข้อมูลในเวิร์กบุ๊กแบบไดนามิก

การเตรียมการ   

ก่อนที่คุณเริ่มต้น คุณต้องทำสิ่งต่อไปนี้:

 • สร้างเวิร์กบุ๊ก Excel ที่มีอย่าง น้อยหนึ่งเซลล์ สใช้สมการแต่ละช่วงที่มีชื่อ ออกแบบมาเพื่อยอมรับค่า เช่นการคำนวณค่าเบี้ยจำนองที่คำนวณการชำระเงินรายเดือนโดยยึดตามความยาวของเงินกู้ในปี

 • ประกาศเวิร์กบุ๊กไปยังExcel Services และตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณต้องกำหนดพารามิเตอร์สำหรับแต่ละเซลล์ที่ยอมรับค่า

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูบทความเปลี่ยนแปลงพารามิเตอร์เวิร์กบุ๊กใน Excel Services

กระบวนงาน   

 1. เมื่อต้องการปรับเปลี่ยนหน้าของ Web Part คลิกการกระทำในไซต์ แล้ว คลิ กแก้ไขหน้า

  หน้าของ Web Part จะแสดงในโหมดแก้ไข

 2. เพิ่ม Web Part ตัวกรองและ Excel Web Access Web Part ลงในหน้าของ Web Part

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูบทความเพิ่มหรือเอา Web Part

 3. บนหน้าจอที่เปิดอยู่ของ Choice Filter Web Part ให้คลิกการเชื่อมโยง เปิดบานหน้าต่างเครื่องมือ

  Web part สำหรับตัวเลือกตัวกรองเข้าไปในโหมดแก้ไข และบานหน้าต่างเครื่องมือ Web Part จะปรากฏขึ้น

 4. ดำเนินการดังต่อไปนี้

  • ใส่ชื่อในกล่องชื่อตัวกรอง เพื่อระบุ Web Part

  • ใส่รายการของค่าที่คุณต้องการให้ผู้ใช้สามารถเลือกจากในรายการเลื่อนและคำอธิบาย ตัวอย่าง ถ้าคุณมีเวิร์กบุ๊กที่คำนวณการชำระเงินจำนอง และเซลล์ที่ประกอบด้วยความยาวของเงินกู้ในปีซิสใช้สมการพารามิเตอร์ คุณสามารถใส่ 10, 15, 20, 25 และ 30 เป็นรายการของค่า แต่ละค่าบนบรรทัดแยกต่างหาก

   เคล็ดลับ: นอกจากนี้คุณมีตัวเลือกในการเพิ่มคำอธิบายสำหรับแต่ละค่าในแต่ละบรรทัด ตัวอย่าง:

   10 จำนวนปีที่ 10
   15 ปี 15

   และต่อไปเรื่อย ๆ

  • คุณอาจ ใส่ค่าเริ่มต้นในกล่องค่าเริ่มต้น ภายใต้ส่วนตัวเลือกการกรองขั้นสูง

  • เมื่อต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลง ให้คลิก ตกลง ที่ด้านล่างของบานหน้าต่างเครื่องมือ Web Part

 5. บนหน้าจอที่เปิดของ Excel Web Access ให้คลิกการเชื่อมโยง คลิกที่นี่เพื่อเปิดบานหน้าต่างเครื่องมือ

  Excel Web Access Web Part เข้าไปในโหมดแก้ไข และบานหน้าต่างเครื่องมือ Web Part จะปรากฏขึ้น

 6. ใส่ตำแหน่งที่ตั้งของเวิร์กบุ๊กที่ประกอบด้วยการคำนวณจำนองในกล่องข้อความเวิร์กบุ๊ก

  เมื่อต้องการค้นหาเวิร์กบุ๊กในไลบรารี SharePoint ได้อย่างง่ายดาย คลิกเลือกการเชื่อมโยง ปุ่มตัวสร้าง และใช้กล่องโต้ตอบเลือกการเชื่อมโยง

 7. จาก Excel Web Access Web Part คลิกเมนู Web Part เมนู Web Part ชี้ไปที่การเชื่อมต่อ ชี้ไปที่ได้รับตัวกรองค่าจาก นั้นแล้ว คลิกชื่อของ Web part สำหรับตัวเลือกตัวกรอง

 8. คลิก กำหนดค่า

 9. ในกล่องโต้ตอบการกำหนดค่าการเชื่อมต่อ เลือกพารามิเตอร์จากรายการตัวกรองพารามิเตอร์ แล้ว คลิ กเสร็จสิ้น

 10. เมื่อต้องการออกจากโหมดแก้ไขของ Web Part หน้า และดูหน้า ที่ด้านบนของหน้าของ Web Part ภายใต้เมนูดรอปดาวน์ รูปปุ่ม กระทำในไซต์ คลิกออกจากโหมดแก้ไข

 11. เมื่อต้องการเปลี่ยนแบบไดนามิกผลลัพธ์เวิร์กบุ๊กใน Excel Web Access Web Part ในตัวเลือกตัวกรอง Web Part คลิกตัวกรอง ไอคอนตัวกรองที่ใช้อยู่ คลิกค่า นั้นแล้ว คลิกตกลง

หมายเหตุ: Web Part ตัวกรองตัวเลือกมีขีดจำกัดของ 1000 รายการ

ด้านบนของหน้า

เชื่อมต่อใน SQL Server 2005 Analysis Services Web Part ตัวกรองกับ Excel Web Access Web Part ตัว

กระบวนงานต่อไปนี้ใช้ใน SQL Server 2005 Analysis Services Web Part ตัวกรองการเชื่อมต่อกับ Excel Web Access Web Part การส่งผ่านค่าพารามิเตอร์ และเมื่อต้อง การเปลี่ยนมุมมองของข้อมูลในเวิร์กบุ๊กเพื่อไปแต่ละตัวกรองรายงานแบบไดนามิก

การเตรียมการ   

ก่อนที่คุณเริ่มต้น คุณต้องทำสิ่งต่อไปนี้:

 • ในเวิร์กบุ๊ก Excel สร้างรายงาน PivotTable ที่เชื่อมต่อกับคิวบ์ในฐานข้อมูล SQL Server 2005 Analysis Services

 • เพิ่มตัวกรองรายงานลงในรายงาน PivotTable ที่คุณสร้างขึ้น และสร้างชื่อที่กำหนดสำหรับเซลล์ที่มีตัวกรองรายงานอยู่แล้ว

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูบทความเปลี่ยนแปลงพารามิเตอร์เวิร์กบุ๊กใน Excel Services

 • บันทึกข้อมูลการเชื่อมต่อเป็นไฟล์การเชื่อมต่อข้อมูล Office (ODC) (.odc) กับ SharePoint ข้อมูลการเชื่อมต่อไลบรารีที่ถูกกำหนดเป็นเชื่อถือได้ โดยผู้ดูแลระบบ

 • ประกาศเวิร์กบุ๊กไปยัง Excel Services และตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณต้องกำหนดพารามิเตอร์สำหรับแต่ละตัวกรองรายงาน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่ระบบวิธีใช้ Microsoft Office Excel และบทความแผนการทำงานสำหรับการประกาศเวิร์กบุ๊ก Excel เป็น "หนึ่งเวอร์ชันต้อง"

กระบวนงาน   

 1. เมื่อต้องการปรับเปลี่ยนหน้าของ Web Part คลิกการกระทำในไซต์ รูปปุ่ม แล้ว คลิ กแก้ไขหน้า

  หน้าของ Web Part จะแสดงในโหมดแก้ไข

 2. เพิ่ม Web part สำหรับกรอง SQL Server 2005 Analysis Services และ Excel Web Access Web Part ลงในเว็บส่วนหน้า

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูบทความเพิ่มหรือเอา Web Part

 3. ใน SQL Server 2005 Analysis Services กรอง Web Part คลิกลิงก์เปิดบานหน้าต่างเครื่องมือ

  ใน SQL Server 2005 Analysis Services Web Part ตัวกรองเข้าไปในโหมดแก้ไข และบานหน้าต่างเครื่องมือ Web Part จะปรากฏขึ้น

 4. ดำเนินการดังต่อไปนี้

  • ใส่ชื่อในกล่องชื่อตัวกรอง เพื่อระบุ Web Part

  • ภายใต้เลือกการเชื่อมต่อข้อมูลจาก เลือกA SharePoint ข้อมูลการเชื่อมต่อไลบรารี

   หมายเหตุ: คุณยังสามารถเลือกการเชื่อมต่อข้อมูลจาก Web Part รายการตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพคีย์หลัก (KPI) บนหน้า ด้วยการเลือกA Web Part บนหน้านี้ จากนั้น ด้วยการใส่ชื่อ Web Part รายการ KPI และของไฟล์ ODC ในกล่องไฟล์การเชื่อมต่อข้อมูล Office และWeb Part รายการ KPI

  • คลิกปุ่มเรียกดู จากนั้น ในกล่องโต้ตอบเลือกการเชื่อมโยง ค้นหาไฟล์ไลบรารีและเชื่อมต่อที่คุณบันทึกไว้ก่อนหน้านี้

  • เลือกมิติและลำดับชั้นจากกล่องมิติ และลำดับชั้น

   สิ่งสำคัญ: คุณต้องเลือกมิติ และลำดับชั้น ที่ใช้ในตัวกรองรายงาน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่ระบบวิธีใช้ Microsoft Office Excel

   หมายเหตุ: ถ้าเลือก คุณสามารถเลือกเข้ารหัสเลือกค่าที่เป็นชุด เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้ส่งผ่านสมาชิกชื่อที่ไม่ซ้ำกันของ delimitted ค่าที่เลือก ด้วยเครื่องหมายอัฒภาค () เป็นสตริเดียวเพื่อใช้กับสูตร Excel ที่ใช้ฟังก์ชันคิวบ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่ระบบวิธีใช้ Office Excel

  • เมื่อต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลง ให้คลิก ตกลง ที่ด้านล่างของบานหน้าต่างเครื่องมือ Web Part

 5. บนหน้าจอที่เปิดของ Excel Web Access ให้คลิกการเชื่อมโยง คลิกที่นี่เพื่อเปิดบานหน้าต่างเครื่องมือ

  Excel Web Access Web Part เข้าไปในโหมดแก้ไข และบานหน้าต่างเครื่องมือ Web Part จะปรากฏขึ้น

 6. ใส่ตำแหน่งที่ตั้งของเวิร์กบุ๊กที่ประกอบด้วยรายงาน PivotTable ในกล่องข้อความเวิร์กบุ๊ก

  เมื่อต้องการค้นหาเวิร์กบุ๊กในไลบรารี SharePoint ได้อย่างง่ายดาย คลิเลือกแบบลิงก์ ปุ่มตัวสร้าง และใช้กล่องโต้ตอบเลือกการเชื่อมโยง

 7. จาก Excel Web Access Web Part คลิกเมนู Web Part เมนู Web Part ชี้ไปที่การเชื่อมต่อ ชี้ไปที่ได้รับตัวกรองค่าจาก นั้นแล้ว คลิกชื่อของ SQL Server 2005 Analysis Services กรอง Web Part

 8. คลิก กำหนดค่า

 9. ในกล่องโต้ตอบการกำหนดค่าการเชื่อมต่อ เลือกพารามิเตอร์ที่คุณกำหนดตัวกรองรายงานจากรายการตัวกรองพารามิเตอร์ แล้ว คลิ กเสร็จสิ้น

 10. เมื่อต้องการออกจากโหมดแก้ไขของ Web Part หน้า และดูหน้า ที่ด้านบนของหน้าของ Web Part ภายใต้เมนูดรอปดาวน์ รูปปุ่ม กระทำในไซต์ คลิกออกจากโหมดแก้ไข

 11. เมื่อต้องการเปลี่ยนแบบไดนามิกผลลัพธ์เวิร์กบุ๊กใน Excel Web Access Web Part ใน SQL Server 2005 Analysis Services กรอง Web Part เลือกรายการจากเมนูตัวกรอง

  หมายเหตุ: ใน SQL Server 2005 Analysis Services Web Part ตัวกรองมีข้อจำกัดเกี่ยวกับของ 1000 รายการ

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×