Office

การเชื่อมต่อ (นำเข้า) ข้อมูล SQL Server

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณสามารถใช้แฟ้ม Office Data Connection (.odc) เพื่อเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล Microsoft SQL Server จากแฟ้ม Microsoft Excel ได้ SQL Server คือโปรแกรมฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์เต็มรูปแบบที่ได้รับการออกแบบสำหรับโซลูชันที่ใช้ทั่วทั้งองค์กรซึ่งต้องการประสิทธิภาพการทำงาน ความพร้อมใช้งาน ความสามารถในการปรับขนาดได้ และความปลอดภัยอย่างสูงสุด

 1. บนแท็บ ข้อมูล ในกลุ่ม รับข้อมูลภายนอก ให้คลิก จากแหล่งข้อมูลอื่น แล้วคลิก จาก SQL Server

  รูป Ribbon ของ Excel

  การดำเนินการนี้จะเริ่ม ตัวช่วยสร้างการเชื่อมต่อข้อมูล ซึ่งตัวช่วยสร้างจะมีอยู่ด้วยกันสามเพจ

  หน้า 1: เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูล   

 2. ในกล่อง ชื่อเซิร์ฟเวอร์ ให้พิมพ์ชื่อของคอมพิวเตอร์ SQL Server ที่คุณต้องการเชื่อมต่อ

 3. ภายใต้ ข้อมูลประจำตัวในการเข้าสู่ระบบ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน Microsoft Windows ปัจจุบันของคุณ ให้คลิก ใช้การรับรองความถูกต้องของ Windows

  • เมื่อต้องการป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านฐานข้อมูล ให้คลิก ใช้ชื่อและรหัสผ่านต่อไปนี้ แล้วพิมพ์ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณในกล่อง ชื่อผู้ใช้ และ รหัสผ่าน ที่สอดคล้องกัน

   หมายเหตุด้านความปลอดภัย: 

   • ให้ใช้รหัสผ่านที่คาดเดายาก ซึ่งประกอบด้วยทั้งตัวอักษรพิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็ก ตัวเลข และสัญลักษณ์ รหัสผ่านที่คาดเดาง่ายจะไม่ได้นำอักขระหลากประเภทดังกล่าวมาผสมกัน รหัสผ่านที่คาดเดายาก เช่น Y6dh!et5 รหัสผ่านที่คาดเดาง่าย เช่น House27 รหัสผ่านควรมีความยาวของอักขระอย่างน้อย 8 ตัว วลีรหัสผ่านที่มีอักขระ 14 ตัวหรือมากกว่าจะยิ่งมีประสิทธิภาพมากขึ้น

   • เป็นสิ่งสำคัญที่คุณต้องจดจำรหัสผ่านของคุณ หากคุณลืมรหัสผ่าน Microsoft จะไม่สามารถเรียกคืนรหัสผ่านให้ โปรดเก็บรหัสผ่านที่คุณจดบันทึกไว้ในที่ปลอดภัย และห่างจากข้อมูลที่ใช้รหัสผ่านนั้นเพื่อป้องกัน

   หน้าที่ 2: เลือกฐานข้อมูลและตาราง   

 4. ภายใต้ เลือกฐานข้อมูลที่มีข้อมูลที่คุณต้องการ ให้เลือกฐานข้อมูล ภายใต้ เชื่อมต่อไปยังตารางที่ระบุ ให้เลือกตารางหรือแถวที่ต้องการ

  นอกจากนี้ คุณสามารถล้างกล่องกาเครื่องหมาย เชื่อมต่อไปยังตารางที่ระบุ เพื่อให้ผู้ใช้อื่นๆ ที่ใช้แฟ้มการเชื่อมต่อนี้ได้รับพร้อมท์แสดงรายการของตารางและมุมมอง

  หน้า 3: บันทึกไฟล์การเชื่อมต่อข้อมูลและเสร็จสิ้น   

 5. ในกล่อง ชื่อแฟ้ม คุณสามารถเลือกที่จะตรวจแก้ชื่อแฟ้มที่เสนอแนะให้ได้ คลิก เรียกดู เพื่อเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้งแฟ้มเริ่มต้น (My Data Sources)

 6. คุณสามารถเลือกที่จะพิมพ์คำอธิบายของแฟ้ม ชื่อที่เรียกง่าย และคำสำคัญสำหรับการค้นหาทั่วไปในกล่อง คำอธิบายชื่อที่เรียกง่าย และ คำสำคัญสำหรับการค้นหา

 7. เมื่อต้องการให้แน่ใจได้ว่าแฟ้มการเชื่อมต่อจะถูกใช้ทุกครั้งเมื่อมีการปรับปรุงข้อมูล ให้คลิกกล่องกาเครื่องหมาย ให้ใช้แฟ้มนี้เสมอเพื่อฟื้นฟูข้อมูลนี้ ตัวเลือกนี้จะทำให้แน่ใจได้ว่าสมุดงานทั้งหมดที่ใช้แฟ้มการเชื่อมต่อนั้นจะใช้การปรับปรุงที่ทำกับแฟ้มการเชื่อมต่อเสมอ

 8. เมื่อต้องการระบุวิธีการเข้าถึงแหล่งข้อมูลภายนอกของรายงาน PivotTable ในกรณีที่มีการประกาศสมุดงานไปยังไซต์ Microsoft SharePoint Services และเปิดสมุดงานในเว็บเบราว์เซอร์ ให้คลิก การตั้งค่าการรับรองความถูกต้อง แล้วเลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้เพื่อเข้าสู่แหล่งข้อมูล

  • รับรองความถูกต้องของ Windows     เลือกตัวเลือกนี้เมื่อต้องการใช้ Windows ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของผู้ใช้ปัจจุบัน นี่คือวิธีการรักษาความปลอดภัยมากที่สุด แต่จะสามารถมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานเมื่อผู้ใช้จำนวนมากเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์

  • SSS     เลือกตัวเลือกนี้เพื่อใช้ Secure พื้นที่จัดเก็บ Service (SSS), จากนั้น ใส่สตริงที่ระบุที่เหมาะสมในกล่องSSS ID นั้น ผู้ดูแลไซต์สามารถกำหนดค่าไซต์ SharePoint Services เพื่อใช้ Secure บริการที่เก็บฐานข้อมูลที่ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านสามารถเก็บไว้ วิธีนี้อาจมีประสิทธิภาพมากที่สุดเมื่อผู้ใช้จำนวนมากเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ได้

  • ไม่มี     เลือกตัวเลือกนี้เมื่อต้องการบันทึกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านในไฟล์การเชื่อมต่อ

   หมายเหตุด้านความปลอดภัย: หลีกเลี่ยงการบันทึกข้อมูลการเข้าสู่ระบบเมื่อเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูล ข้อมูลนี้อาจได้รับการบันทึกเป็นข้อความธรรมดา และผู้ใช้ที่เป็นอันตรายอาจเข้าถึงข้อมูลนี้และทำให้ความปลอดภัยของแหล่งข้อมูลของคุณลดลงได้

 9. หมายเหตุ: การตั้งค่าการรับรองความถูกต้องจะถูกใช้เมื่อคุณประกาศสมุดงานไปยังไซต์ SharePoint เท่านั้น และจะไม่มีการใช้โดยโปรแกรม Excel ที่ทำงานบนเดสก์ท็อป

 10. คลิกตกลง แล้ว คลิ กเสร็จสิ้น เพื่อปิดตัวช่วยสร้างการเชื่อมต่อข้อมูล

  กล่องโต้ตอบ นำเข้าข้อมูล จะปรากฏขึ้น

 11. ภายใต้ เลือกลักษณะที่คุณต้องการแสดงข้อมูลนี้ในสมุดงานของคุณ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการสร้างตาราง Excel ให้คลิก ตาราง (ตัวเลือกนี้เป็นค่าเริ่มต้น)

  • เมื่อต้องการสร้างรายงาน PivotTable ให้คลิก รายงาน PivotTable

  • เมื่อต้องการสร้างรายงาน PivotTable และ PivotChart ให้คลิก รายงาน PivotTable และ PivotChart

   หมายเหตุ: ตัวเลือก สร้างเฉพาะการเชื่อมต่อเท่านั้น จะพร้อมใช้งานสำหรับฐานข้อมูล OLAP เท่านั้น

 12. ภายใต้ คุณต้องการวางข้อมูลไว้ที่ใด ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการวางข้อมูลลงในแผ่นงานที่มีอยู่ ให้เลือก แผ่นงานที่มีอยู่ แล้วพิมพ์ชื่อของเซลล์แรกในช่วงของเซลล์ที่คุณต้องการวางข้อมูล

  • คลิกโต้ตอบการยุบ รูปปุ่ม หรือ การชั่วคราวยุบกล่องโต้ตอบ เลือกเซลล์บนแผ่นงานจุดเริ่มต้น แล้ว คลิกขยายกล่องโต้ตอบ รูปปุ่ม

  • เมื่อต้องการวางข้อมูลในแผ่นงานใหม่ โดยเริ่มต้นที่เซลล์ A1 ให้คลิก แผ่นงานใหม่

 13. คุณสามารถเลือกที่จะเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติการเชื่อมต่อ (และเปลี่ยนแปลงแฟ้มการเชื่อมต่อด้วย) ได้โดยการคลิก คุณสมบัติ แล้วทำการเปลี่ยนแปลงในกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติการเชื่อมต่อ แล้วคลิก ตกลง

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูคุณสมบัติการเชื่อมต่อ

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×