การเชื่อมต่อมุมมองข้อมูลสองมุมมอง

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ในMicrosoft Office SharePoint Designer 2007 คุณอาจใช้เพื่อสร้างแอปพลิเคชันที่ทำให้ครอบคลุมการใช้แหล่งข้อมูลและมุมมองข้อมูล ด้วยการเชื่อมต่อข้อมูลมุมมองที่ได้ถูกแทรกเป็นมุมมองหรือฟอร์ม คุณสามารถสร้างการเชื่อมต่อระหว่างเหล่านั้นเพื่อที่ว่าเมื่อคุณดำเนินการกระทำ ในมุมมองข้อมูลหนึ่งจะเปลี่ยนเนื้อหาของมุมมองข้อมูลอื่น เชื่อมต่อกับมุมมองข้อมูลคือ วิธีรวดเร็ว แต่เปี่ยมประสิทธิภาพเมื่อต้องการเพิ่มการโต้ตอบกับไซต์หรือแอปพลิเคชันของคุณ

หมายเหตุ: มุมมองข้อมูลอยู่กับชนิดของ Web Part เพื่อแนวคิดและขั้นตอนในบทความนี้นำไปใช้เท่า ๆ กันดีไปยัง Web Part ใด ๆ สองที่สามารถเชื่อมต่อ

บทความนี้แสดงวิธีการสร้างมุมมองข้อมูลที่สองและวิธีการเชื่อมต่อได้ โดยใช้ตัวช่วยสร้างการเชื่อมต่อ Web Part ออก

เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับมุมมองข้อมูล ดูสร้างมุมมองข้อมูล

ในบทความนี้

ทำไมเชื่อมต่อ Web Part ได้หรือไม่

สร้างมุมมองข้อมูลแรก โดยใช้ Products.xml

สร้างไฟล์ XML เป็นแหล่งข้อมูลตัวอย่าง

สร้างมุมมองข้อมูล โดยใช้ Suppliers.xml

เชื่อมต่อ Web Part

ทดสอบการเชื่อมต่อ Web Part

เอาการเชื่อมต่อ Web Part

ทำไมเชื่อมต่อ Web Part ได้หรือไม่

ด้วยการเชื่อมต่อสอง Web Part คุณสามารถส่งผ่านข้อมูลระหว่างสิ่งเหล่านี้ และซิงโครไนซ์ลักษณะการทำงานของพวกเขา ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเชื่อมต่อรายการมุมมอง Web Part ที่แสดงรายการของพนักงาน Web Part ตัวรูป หลังจากสอง Web part เชื่อมโยง ทุกครั้งที่คุณคลิกที่ชื่อของพนักงานในรายการมุมมอง Web Part รูปภาพของพนักงานที่เลือกจะแสดงใน Web Part รูป

คุณสามารถสร้างการเชื่อมต่อ Web Part อย่างง่าย ด้วยการทำงานในเบราว์เซอร์ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเชื่อมต่อหนึ่ง Web Part กับ Web Part อื่นที่อยู่เดิมหน้าของ Web Part อย่างไรก็ตาม คุณสามารถขยายหน้าที่การใช้งานของการเชื่อมต่อ โดยใช้Office SharePoint Designer 2007 ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้ Web part สำหรับฟอร์มเพื่อกรองข้อมูลใน Web Part อื่น หรือคุณสามารถสร้างการเชื่อมต่อระหว่าง Web Part บนสองแยกต่างหากเพจของ Web Part ในเว็บไซต์ระดับบนสุดเดียวกัน ทั้งสองอย่างการกระทำเหล่านี้จำเป็นต้องใช้Office SharePoint Designer 2007 และไม่สามารถทำได้ในเบราว์เซอร์

ด้านบนของหน้า

สร้างมุมมองข้อมูลแรก โดยใช้ Products.xml

Northwind Traders บริษัทผู้จัดจำหน่ายอาหาร gourmet ติดตามรายการสิ่งของพวกเขาในไฟล์.xml ชื่อ Products.xml และแสดงข้อมูลจากไฟล์นั้นในมุมมองข้อมูล มุมมองข้อมูลนี้ถูกแทรกเป็นฟอร์มเพื่อให้ทีมสามารถอัปเดสต็อกผ่านทางเบราว์เซอร์ โดยการบันทึกการเปลี่ยนแปลง Products.xml เมื่อสต็อกต่ำ เป็นสมาชิกในทีมจำหน่ายของผลิตภัณฑ์ที่โทรหา วางค่าลำดับ แล้ว อัปเดสต็อก โดยใช้มุมมองข้อมูล แต่ทุกครั้งที่เป็นสมาชิกในทีมวางใบสั่ง พวกเขาต้องยังค้นหาข้อมูลที่ติดต่อผู้จำหน่าย

คุณขอแนะนำให้แทรกมุมมองข้อมูลที่สองที่แสดงข้อมูลที่ติดต่อของผู้จำหน่าย และการสร้างการเชื่อมต่อระหว่างสอง Web Part นั้น วิธี เมื่อพร้อมที่จะวางใบสั่ง เป็นสมาชิกในทีมพวกเขาสามารถดูทั้งสต็อกข้อมูลและข้อมูลที่ติดต่อของผู้จำหน่ายสำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์ โดยคลิกที่ไฮเปอร์ลิงก์เดียว

ขั้นตอนต่อไปนี้จำเป็นต้องใช้ไฟล์.xml สองเป็นแหล่งข้อมูล และการสร้างมุมมองข้อมูลจากแต่ละรายการของแหล่งข้อมูลเหล่านั้น เมื่อต้องการทำตามตัวอย่าง สร้างมุมมองข้อมูลแรกจาก Products.xml โดยทำตามขั้นตอนในบทความแทรกมุมมองข้อมูลเป็นฟอร์ม จากนั้น กลับไปยังบทความนี้เพื่อสร้างมุมมองข้อมูลที่สองจาก Suppliers.xml

ด้านบนของหน้า

สร้างไฟล์ XML เป็นแหล่งข้อมูลตัวอย่าง

Northwind Traders เก็บข้อมูลที่ติดต่อสำหรับอุปกรณ์ของพวกเขาในไฟล์.xml Suppliers.xml ที่มีชื่อ

สร้าง Suppliers.xml

 1. บนเมนู แฟ้ม ให้คลิก เปิดไซต์

 2. ในกล่องโต้ตอบเปิดไซต์ เรียกดู และเลือกไซต์ของคุณ จากนั้น คลิ

 3. ถ้าได้รับพร้อมท์ ในกล่องโต้ตอบการเชื่อมต่อกับ พิมพ์ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณ แล้ว คลิ กตกลง

 4. บนเมนู แฟ้ม ให้คลิก สร้าง

 5. ในกล่องโต้ตอบสร้าง ดับเบิลคลิกที่ไฟล์ข้อความ

  เปิดไฟล์ข้อความใหม่ในไซต์ของคุณ

 6. คัดลอกบรรทัดของโค้ดต่อไปนี้ โดยเลือกเหล่านั้นแล้ว กด CTRL + C

  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
  <SuppliersRoot>
  <Suppliers>
  <SupplierID>1</SupplierID>
  <CompanyName>Exotic Liquids</CompanyName>
  <ContactName>Charlotte Cooper</ContactName>
  <ContactTitle>Purchasing Manager</ContactTitle>
  <Address>49 Gilbert St.</Address>
  <City>London</City>
  <PostalCode>EC1 4SD</PostalCode>
  <Country>UK</Country>
  <Phone>(171) 555-2222</Phone>
  </Suppliers>
  <Suppliers>
  <SupplierID>2</SupplierID>
  <CompanyName>New Orleans Cajun Delights</CompanyName>
  <ContactName>Shelley Burke</ContactName>
  <ContactTitle>Order Administrator</ContactTitle>
  <Address>P.O. Box 78934</Address>
  <City>New Orleans</City>
  <Region>LA</Region>
  <PostalCode>70117</PostalCode>
  <Country>USA</Country>
  <Phone>(100) 555-4822</Phone>
  <HomePage>#CAJUN.HTM#</HomePage>
  </Suppliers>
  </SuppliersRoot>
 7. ในOffice SharePoint Designer 2007 จัดตำแหน่งจุดที่ด้านบนของหน้า นั้นแล้ว กด CTRL + V เพื่อวางโค้ดที่คุณเพิ่งคัดลอกลงในหน้า

 8. บนเมนู แฟ้ม ให้คลิก บันทึกเป็น

 9. ในบันทึกเป็น กล่องโต้ตอบ ในกล่องชื่อไฟล์ พิมพ์suppliers.xml

 10. ในรายการบันทึกเป็นชนิด คลิกXML แล้ว คลิ กบันทึก

ด้านบนของหน้า

สร้างมุมมองข้อมูล โดยใช้ Suppliers.xml

 1. เปิดหน้าที่ประกอบด้วยแรกมุมมองข้อมูล ซึ่งคุณสร้างขึ้นในบทความแทรกมุมมองข้อมูลเป็นฟอร์ม

  แม้ว่าคุณไม่จำเป็นที่ทั้งสองมุมมองข้อมูลอยู่บนหน้าเดียวกัน ในกรณีนี้คุณต้องทีมของคุณเพื่อให้สามารถดูข้อมูลสรุปข้อมูลที่ติดต่อของผู้จำหน่ายเมื่อคลิกที่ผลิตภัณฑ์

  ข้อมูลที่เลือกได้รับการแสดงเป็นฟอร์ม

 2. เลือกมุมมองข้อมูลแรก นั้นแล้ว กดแป้นลูกศรขวาสองครั้งเพื่อวางเคอร์เซอร์ไว้ด้านล่างมุมมองข้อมูล

 3. บนเมนู มุมมองข้อมูล ให้คลิก แทรกมุมมองข้อมูล

  ขณะนี้มีแสดงมุมมองข้อมูลว่างด้านล่างมุมมองข้อมูลแรก และเปิดบานหน้าต่างงานไลบรารีแหล่งข้อมูล

  มุมมองข้อมูลว่างเปล่า

 4. ในบานหน้าต่างงานไลบรารีแหล่งข้อมูล ค้นหาแหล่งข้อมูลของคุณ คลิกที่นั่น แล้ว คลิ กแสดงข้อมูล

  ตัวอย่างนี้ ภายใต้ไฟล์ XML คลิกSuppliers.xml แล้ว คลิ กแสดงข้อมูล ถ้าส่วนหัวของไฟล์ XML ถูกยุบ คลิกเครื่องหมายบวก (+) เพื่อขยายออก

 5. ในบานหน้าต่างงานรายละเอียดของแหล่งข้อมูล คลิกเขตข้อมูลที่คุณต้องการแทรกในมุมมองข้อมูล

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเลือกหลายเขตข้อมูล กด CTRL ค้างไว้ขณะที่คุณคลิก

  ตัวอย่างนี้ ในโฟลเดอร์SuppliersRoot ภายใต้ผู้จำหน่าย คลิกCompanyName กด แล้วกด CTRL ค้างไว้ขณะที่คุณคลิกContactNameประเทศโทรศัพท์

 6. คลิกแทรกเขตข้อมูลที่เลือกเป็น แล้ว คลิ กมุมมองรายการเดี่ยว เมื่อต้องการแทรกข้อมูลที่เลือกลงในมุมมองข้อมูล

  คุณเลือกที่จะแสดงรายการเดียวเท่านั้นในมุมมองข้อมูลเนื่องจากคุณต้องแสดงข้อมูลที่ติดต่อสำหรับผู้จำหน่ายเพียงหนึ่งครั้ง

  เขตข้อมูลที่เลือกในบานหน้าต่างงานรายละเอียดของแหล่งข้อมูล จะปรากฏขึ้นในมุมมองข้อมูลแบบสองด้านล่างมุมมองข้อมูลแรก

  มุมมองข้อมูล Suppliers ปรากฏอยู่ภายใต้มุมมองข้อมูล Products
  ในข้อมูลมุมมองของ Suppliers.xml (เค้าร่างเป็นสีแดง) ปรากฏขึ้นใต้มุมมองของใช้ Products.xml ข้อมูล

ด้านบนของหน้า

เชื่อมต่อ Web Part

Suppliers.xml และ Products.xml เกี่ยวข้อง โดย SupplierID เรียกว่าเขตข้อมูลทั่วไป โดยใช้ตัวช่วยสร้างการเชื่อมต่อ Web Part คุณเชื่อมต่อกับ Web Part โดยลิงก์ไปยังเขตข้อมูล SupplierID ใน Products.xml ไปยังเขตข้อมูล SupplierID Suppliers.xml

หลังจากที่คุณได้สร้างมุมมองข้อมูลสอง คุณจะเพิ่มข้อความที่อยู่ถัดจากแต่ละผลิตภัณฑ์ในข้อมูลมุมมองของ Products.xml ที่จะเชื่อมโยงหลายมิติไปยังข้อมูลมุมมองของ Suppliers.xml เมื่อคุณคลิกที่ไฮเปอร์ลิงก์สำหรับผลิตภัณฑ์ในมุมมองข้อมูลแรก ข้อมูลที่ติดต่อสำหรับผู้จัดจำหน่ายที่ของผลิตภัณฑ์ที่จะปรากฏในมุมมองข้อมูลที่สอง

มุมมองของใช้ Products.xml ข้อมูลเป็นแหล่งข้อมูล Web Part และมุมมองของใช้ Suppliers.xml ข้อมูล Web Part เป้าหมาย เนื่องจากคุณกำลังทำงานกับมุมมองข้อมูลที่ใส่เป็นฟอร์ม คุณจำเป็นต้องสร้างข้อความไฮเปอร์ลิงก์เขตข้อมูลฟอร์มอยู่ภายนอก หลังจากที่คุณพิมพ์ข้อความ คุณเลือกข้อความ นั้นแล้ว ใช้ตัวช่วยสร้างการเชื่อมต่อ Web Part เพื่อสร้างไฮเปอร์ลิงก์ใน Products.xml ที่ถูกลิงก์ไปยังมุมมองของใช้ Suppliers.xml ข้อมูล

 1. ในมุมมองข้อมูลที่สร้างขึ้นจาก Products.xml วางตำแหน่งเคอร์เซอร์ทางด้านขวาของกล่องข้อความที่ประกอบด้วยชื่อผลิตภัณฑ์ กด SPACEBAR แล้ว พิมพ์ใบสั่งซื้อ เนื่องจากมุมมองข้อมูลใช้การจัดรูปแบบ XSLT ข้อความ "ลำดับ" จะถูกเพิ่มลงทุกเขตข้อมูลผลิตภัณฑ์ในรายการ

  Order ปรากฏในคอลัมน์ ProductName ของทุกผลิตภัณฑ์ในรายการ

 2. ในมุมมองข้อมูล เลือกข้อความ "ลำดับ คลิกขวานั้น แล้ว คลิ กเชื่อมต่อ Web Part บนเมนูทางลัดออก

  ตัวช่วยสร้างการเชื่อมต่อ Web Part เปิดขึ้น

 3. ในรายการเลือกแอคชันบนแหล่ง Web Part เมื่อต้องการใช้สำหรับการเชื่อมต่อนี้ คลิกส่งแถวของข้อมูล นั้นแล้ว คลิกถัดไป

  เพจในตัวช่วยสร้างการเชื่อมต่อ Web Part

 4. ในส่วนเลือกหน้าที่ประกอบด้วย Web Part สำหรับการเชื่อมต่อ คลิกเชื่อมต่อกับ Web Part บนหน้านี้ แล้ว คลิ กถัดไป

  เพจในตัวช่วยสร้างการเชื่อมต่อ Web Part

 5. ในรายการเป้าหมาย Web Part คลิกsuppliers.xml

 6. เนื่องจากคุณต้องการกรองข้อมูลใน Suppliers.xml ให้ตรงกับ SupplierID ของผลิตภัณฑ์ที่เฉพาะเจาะจงในแรกมุมมองข้อมูล ในรายการของแอคชันเป้าหมาย คลิกรับตัวกรองค่าจาก นั้นแล้ว คลิกถัดไป

  เพจในตัวช่วยสร้างการเชื่อมต่อ Web Part

 7. ในคอลัมน์จากการป้อนข้อมูลเข้า Suppliers.xml เลื่อนรายการลงจนกว่าคุณเห็นSupplierID ทางด้านซ้ายของSupplierID ในรายการ ในคอลัมน์คอลัมน์ใน Products.xml คลิกเซลล์ จาก นั้นคลิกลูกศร แล้ว คลิ กSupplierID ในรายการ คลิกถัดไป

  เพจในตัวช่วยสร้างการเชื่อมต่อ Web Part

 8. ในรายการสร้างไฮเปอร์ลิงก์บน คลิก[สิ่งที่เลือกปัจจุบัน], แล้ว คลิ กถัดไป

  เพจในตัวช่วยสร้างการเชื่อมต่อ Web Part

 9. คลิก เสร็จสิ้น

 10. บนเมนูไฟล์ คลิกบันทึก หรือคุณสามารถกด CTRL + S

ขณะนี้ "ลำดับ" ข้อความไฮเปอร์ลิงก์ และถูกกำหนดค่าการเชื่อมต่อ Web Part

ด้านบนของหน้า

ทดสอบการเชื่อมต่อ Web Part

หลังจากที่มีการกำหนดค่าการเชื่อมต่อ Web Part คุณสามารถทดสอบการเชื่อมต่อ โดยการแสดงตัวอย่างหน้าในเบราว์เซอร์

 • เมื่อต้องการแสดงตัวอย่างไฟล์ในเบราว์เซอร์คลิกแสดงตัวอย่าง บนแถบเครื่องมือทั่วไป หรือกด F12

Web Part ทั้งสองปรากฏบนหน้าในเบราว์เซอร์ เมื่อต้องการแสดงผู้จำหน่ายสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เฉพาะเจาะจง ในมุมมองข้อมูลแรก คลิกเชื่อมโยงหลายมิติลำดับ ถัดจากผลิตภัณฑ์ที่คุณต้องการในคอลัมน์ ProductName ข้อมูลที่ติดต่อของผู้จำหน่ายปรากฏขึ้นในสองมุมมองข้อมูลด้านล่าง

สองมุมมองข้อมูลที่เชื่อมต่อกันบนเพจ

หมายเหตุ: Exotic Liquids มีจำหน่ายสำหรับ Chai เปลี่ย และน้ำเชื่อม เมล็ดอานิซ เพื่อสนุก Cajun นิวออร์ลีนส์มีจำหน่ายสำหรับแอนตันพ่อครัว Cajun Seasoning และแอนตันพ่อครัว Gumbo ผสม

ด้านบนของหน้า

เอาการเชื่อมต่อ Web Part

คุณสามารถเอาการเชื่อมต่อ Web Part เพื่อให้สอง Web Part จะไม่เชื่อมโยง เมื่อคุณเชื่อมต่อ Web Part, Web part สำหรับแต่ละรายการการเชื่อมต่อนั้น เพื่อให้คุณสามารถเอาการเชื่อมต่อได้ โดยการทำงานกับแหล่งข้อมูลหรือ Web Part ปลายทาง เอาการเชื่อมต่อจากต้นฉบับ Web Part จะเอาออกการเชื่อมต่อจาก Web Part เป้าหมายด้วย

 1. คลิกขวาที่มุมมองข้อมูล แล้ว คลิ กเชื่อมต่อ Web Part บนเมนูทางลัด

 2. ในกล่องโต้ตอบการเชื่อมต่อ Web Part คลิกการเชื่อมต่อที่คุณต้องการเอาออก แล้ว คลิ กเอาออก

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×