การเชื่อมต่อจาก PowerPivot ไปยังไฟล์แบบแฟลต

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

หากคุณใช้งาน Add-in Power Pivot เพื่อนำเข้าข้อมูลลงในตัวแบบข้อมูล หนึ่งในแหล่งข้อมูลที่คุณสามารถนำเข้าได้คือไฟล์แบบแฟลต ตัวช่วยสร้างการนำเข้าตาราง จะช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่อกับไฟล์แบบแฟลต (.txt) ไฟล์ที่คั่นด้วยแท็บ (.tab) หรือไฟล์ที่คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค (.csv) เพื่อนำเข้าเนื้อหาไฟล์ลงในตารางในตัวแบบ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การรับข้อมูลโดยใช้ Add-in ของ Power Pivot

 1. ในPower Pivot คลิกหน้าแรก >รับข้อมูลภายนอก >จากข้อมูลแหล่งข้อมูลอื่น

 2. เลื่อนลงและเลือก ไฟล์ข้อความ

 3. ในชื่อ การเชื่อมต่อที่จำง่าย ให้พิมพ์ชื่อที่ไม่ซ้ำสำหรับการเชื่อมต่อแหล่งข้อมูลนี้ นี่เป็นเขตข้อมูลที่จำเป็นต้องมี

 4. ในเส้นทางไฟล์ ให้ระบุเส้นทางแบบเต็มของไฟล์

 5. คลิก เรียกดู เพื่อนำทางไปยังตำแหน่งที่ตั้งที่มีไฟล์ที่พร้อมใช้งาน

 6. ในตัวคั่นคอลัมน์ ให้เลือกตัวคั่นที่คั่นค่าลงในคอลัมน์

 7. คลิก ขั้นสูง เพื่อระบุตัวเลือกการเข้ารหัสและตำแหน่งกระทำการสำหรับไฟล์แบบแฟลต

 8. เลือกกล่อง ใช้แถวแรกเป็นส่วนหัวคอลัมน์ ถ้าแถวแรกเป็นชื่อคอลัมน์

แสดงตัวอย่างข้อมูลในไฟล์ที่เลือก และใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ในการปรับเปลี่ยนการนำเข้าข้อมูล

หมายเหตุ: ระบบจะแสดง 50 แถวแรกในไฟล์เท่านั้นในการแสดงตัวอย่างนี้

 1. ล้างกล่องกาเครื่องหมายบนคอลัมน์ที่คุณไม่ต้องการให้รวมอยู่ในการนำเข้า

 2. คลิกปุ่มลูกศรลงในตัวกรองคอลัมน์เพื่อเรียงลำดับและกรองข้อมูล ตัวอย่างเช่น ถ้าคอลัมน์มีชื่อประเภทผลิตภัณฑ์ คุณสามารถเลือกแต่ละประเภทเพื่อนำเข้าได้

 3. คลิก ตกลง เพื่อกลับไปยังตัวช่วยสร้างการนำเข้าตาราง

 4. คลิก เสร็จสิ้น เพื่อนำเข้า

ไฟล์แบบแฟลตจะถูกนำเข้าเป็นตารางเดียวในตัวแบบข้อมูล ถ้ามีตารางอื่นในตัวแบบนี้ที่มีคอลัมน์ที่มีค่าเหมือนกัน คุณสามารถสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตารางและใช้ทั้งสองตารางพร้อมกันได้ในรายงาน PivotTable หรือ Power View เดียวกัน

ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณมีไฟล์แบบแฟลตอยู่สองไฟล์ ไฟล์หนึ่งมีรายการของบริษัทต่างๆ และอีกไฟล์หนึ่งมีรายการของผู้โฆษณา ถ้าไฟล์ทั้งสองมีชื่อบริษัทอยู่ คุณสามารถใช้คอลัมน์ ชื่อ เป็นหลักในการสร้างความสัมพันธ์ของสองตารางในตัวแบบของคุณ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสองตาราง หรือ การสร้างความสัมพันธ์ในมุมมองไดอะแกรม

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×