Office

การเชื่อมต่อข้อมูล OLE DB กับเวิร์กบุ๊กของคุณ

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ฐานข้อมูลเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดเก็บข้อมูล แต่ในบางครั้งคุณต้องการใช้ หรือวิเคราะห์ข้อมูลใน Excel แหล่งข้อมูลบางอย่างจำเป็นต้องเชื่อมต่อ OLE DB สำหรับ Excel เพื่อรับข้อมูลคุณต้องการ คุณสามารถสร้างการเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูล OLE DB จาก นั้นรีเฟรชการเชื่อมต่อเมื่อใดก็ ตามที่มีการปรับปรุงฐานข้อมูล

สิ่งสำคัญ: การเชื่อมต่อกับข้อมูลภายนอกอาจถูกปิดใช้งานบนคอมพิวเตอร์ของคุณ เมื่อต้องการเชื่อมต่อกับข้อมูลในเวลาที่คุณเปิดเวิร์กบุ๊ก คุณต้องเปิดใช้งานการเชื่อมต่อข้อมูลโดยใช้แถบ ศูนย์ความเชื่อถือ หรือบันทึกเวิร์กบุ๊กในตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้

ใช้ประสบการณ์ใช้งานได้รับ และแปลง (Power Query) ของ Excel เพื่อเชื่อมต่อกับเวิร์กบุ๊ก Excel

 1. คลิกแท็บข้อมูล แล้วรับข้อมูล >จากแหล่งข้อมูลอื่น >จาก OLEDB ถ้าคุณไม่เห็นปุ่มรับข้อมูล ทำตามคำแนะนำในตัวช่วยสร้างการเชื่อมต่อข้อมูล ที่ด้านล่าง

 2. ในกล่องโต้ตอบจาก OLE DB ใส่สตริงการเชื่อมต่อของคุณ แล้วกดตกลง

 3. ในกล่องโต้ตอบผู้ให้บริการ OLEDB เลือกจากตัวเลือกการเชื่อมต่อแบบกำหนดเองหรือเริ่มต้นWindows หรือฐานข้อมูล ใส่ข้อมูลประจำตัวเหมาะสม จาก นั้นคลิกเชื่อมต่อ

 4. ในกล่องโต้ตอบตัวนำทาง เลือกฐานข้อมูล และตาราง หรือคิวรีที่คุณต้องการเชื่อมต่อกับ จาก นั้นกดโหลด หรือแก้ไข

 5. ในตัวแก้ไขแบบสอบถาม Power กดปิด และโหลด ได้อีกด้วย

ตัวช่วยสร้างการเชื่อมต่อข้อมูล

 1. บนแท็บ ข้อมูล ในกลุ่ม รับข้อมูลภายนอก ให้คลิก จากแหล่งข้อมูลอื่น

  กลุ่ม รับข้อมูลภายนอก บนแท็บ ข้อมูล

 2. คลิก จากตัวช่วยสร้างการเชื่อมต่อข้อมูล

 3. ในตัวช่วยสร้าง ให้เลือก อื่นๆ/ขั้นสูง และคลิก ถัดไป

 4. เลือกชนิดของตัวให้บริการ OLE DB ที่คุณต้องการเชื่อมต่อ แล้วคลิก ถัดไป

 5. เลือกตารางหรือคิวรีที่คุณต้องการ โดยทำตามคำแนะนำในส่วนเหลือของตัวช่วยสร้าง ใส่ชื่อเซิร์ฟเวอร์ ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และข้อมูลอื่น ๆ ที่จำเป็น

 6. คุณสามารถคลิก เสร็จสิ้น หรือคลิก ถัดไป เพื่อเปลี่ยนรายละเอียดสำหรับการเชื่อมต่อ

 7. ในกล่องโต้ตอบ การนำเข้าข้อมูล ที่ปรากฏขึ้น ให้เลือกตำแหน่งที่จะวางข้อมูลในเวิร์กบุ๊กของคุณ และเลือกว่าต้องการดูข้อมูลเป็นตาราง รายงาน PivotTable หรือ PivotChart

 8. คลิกปุ่ม คุณสมบัติ เพื่อตั้งค่าคุณสมบัติขั้นสูงสำหรับการเชื่อมต่อ เช่น การตั้งค่า OLAP หรือตัวเลือกสำหรับการรีเฟรชข้อมูลที่เชื่อมต่อ

 9. คุณอาจ คุณสามารถเพิ่มข้อมูลไปยังตัวแบบข้อมูลเพื่อให้คุณสามารถรวมข้อมูลของคุณกับตารางอื่นหรือข้อมูลจากแหล่งข้อมูลอื่น สร้างความสัมพันธ์ระหว่างตาราง และเลือกทำอย่างมากเกินกว่าที่คุณสามารถทำได้กับ PivotTable พื้นฐาน

 10. คลิก ตกลง เพื่อเสร็จสิ้น

ใน Excel 2010 และ 2013 มีสองวิธีในการสร้างการเชื่อมต่อกับเวิร์กบุ๊กอื่น วิธีแนะนำคือการ ใช้Power Query ซึ่งจะพร้อมใช้งานถ้าคุณดาวน์โหลด Power Query add-in ได้ให้ ถ้าคุณไม่สามารถดาวน์โหลด Power Query add-in คุณสามารถใช้ตัวช่วยสร้างการเชื่อมต่อข้อมูล

 1. คลิกแท็บข้อมูล แล้วรับข้อมูล >จากแหล่งข้อมูลอื่น >จาก OLEDB ถ้าคุณไม่เห็นปุ่มรับข้อมูล ทำตามคำแนะนำในตัวช่วยสร้างการเชื่อมต่อข้อมูล ที่ด้านล่าง

 2. ในกล่องโต้ตอบจาก OLE DB ใส่สตริงการเชื่อมต่อของคุณ แล้วกดตกลง

 3. ในกล่องโต้ตอบผู้ให้บริการ OLEDB เลือกจากตัวเลือกการเชื่อมต่อแบบกำหนดเองหรือเริ่มต้นWindows หรือฐานข้อมูล ใส่ข้อมูลประจำตัวเหมาะสม จาก นั้นคลิกเชื่อมต่อ

 4. ในกล่องโต้ตอบตัวนำทาง เลือกฐานข้อมูล และตาราง หรือคิวรีที่คุณต้องการเชื่อมต่อกับ จาก นั้นกดโหลด หรือแก้ไข

 5. ในตัวแก้ไขแบบสอบถาม Power กดปิด และโหลด ได้อีกด้วย

ตัวช่วยสร้างการเชื่อมต่อข้อมูล

 1. บนแท็บ ข้อมูล ในกลุ่ม รับข้อมูลภายนอก ให้คลิก จากแหล่งข้อมูลอื่น

  กลุ่ม รับข้อมูลภายนอก บนแท็บ ข้อมูล

 2. คลิก จากตัวช่วยสร้างการเชื่อมต่อข้อมูล

 3. ในตัวช่วยสร้าง ให้เลือก อื่นๆ/ขั้นสูง และคลิก ถัดไป

 4. เลือกชนิดของตัวให้บริการ OLE DB ที่คุณต้องการเชื่อมต่อ แล้วคลิก ถัดไป

 5. เลือกตารางหรือคิวรีที่คุณต้องการ โดยทำตามคำแนะนำในส่วนเหลือของตัวช่วยสร้าง ใส่ชื่อเซิร์ฟเวอร์ ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และข้อมูลอื่น ๆ ที่จำเป็น

 6. คุณสามารถคลิก เสร็จสิ้น หรือคลิก ถัดไป เพื่อเปลี่ยนรายละเอียดสำหรับการเชื่อมต่อ

 7. ในกล่องโต้ตอบ การนำเข้าข้อมูล ที่ปรากฏขึ้น ให้เลือกตำแหน่งที่จะวางข้อมูลในเวิร์กบุ๊กของคุณ และเลือกว่าต้องการดูข้อมูลเป็นตาราง รายงาน PivotTable หรือ PivotChart

 8. คลิกปุ่ม คุณสมบัติ เพื่อตั้งค่าคุณสมบัติขั้นสูงสำหรับการเชื่อมต่อ เช่น การตั้งค่า OLAP หรือตัวเลือกสำหรับการรีเฟรชข้อมูลที่เชื่อมต่อ

 9. เริ่มต้น ด้วย Excel 2013 คุณสามารถเพิ่มข้อมูลไปยังตัวแบบข้อมูลเพื่อให้คุณสามารถรวมข้อมูลของคุณกับตารางอื่นหรือข้อมูลจากแหล่งข้อมูลอื่น สร้างความสัมพันธ์ระหว่างตาราง และเลือกทำอย่างมากเกินกว่าที่คุณสามารถทำได้กับ PivotTable พื้นฐาน

 10. คลิก ตกลง เพื่อเสร็จสิ้น

ทำให้ข้อมูลในเวิร์กบุ๊กของคุณเป็นข้อมูลล่าสุด

หลังจากที่คุณกำลังเชื่อมต่อกับข้อมูล OLE DB ของคุณ คุณจะต้องข้อมูลล่าสุดเสมอในเวิร์กบุ๊กของคุณ ไปที่ข้อมูล >รีเฟรชทั้งหมด เพื่อรับข้อมูลล่าสุด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรีเฟรช ไปที่การรีเฟรชเชื่อมต่อข้อมูล OLE DB

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมไหม

คุณสามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญใน Excel Tech Community ขอความช่วยเหลือใน Answers community หรือแนะนำฟีเจอร์ใหม่หรือการปรับปรุงบน Excel User Voiceได้เสมอ

ดูเพิ่มเติม

Power Query เรียกว่า รับและแปลง ใน Excel 2016

นำเข้าข้อมูลจากแหล่งข้อมูลภายนอก

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×