การเชื่อมต่อข้อมูลใน Web Parts

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ในผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีจำนวนมาก การเชื่อมต่อชุดข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ นับเป็นเรื่องท้าทายและต้องอาศัยทักษะในการเขียนโปรแกรม อย่างไรก็ตาม คุณสามารถใช้เมนูและปุ่มภายใน Web Part เพื่อสร้างการเชื่อมต่อข้อมูลโดยไม่จำเป็นต้องเขียนโค้ดแบบกำหนดเอง ตัวอย่างเช่น ด้วยการเชื่อมต่อ Web Parts คุณจะสามารถนำเสนอข้อมูลจากสอง Web Parts ในมุมมองที่แตกต่างกัน ทำการคำนวณที่เกี่ยวข้องระหว่าง Web Parts ทั้งสอง และกรอง Web Part โดยใช้ค่าจากอีก Web Part หนึ่ง โดยทั้งหมดนี้อยู่บนหน้าของ Web Part เพจเดียวกัน

ในบทความนี้

ภาพรวมของการเชื่อมต่อ Web Part

สร้างการเชื่อมต่อ Web Part

สร้าง หรือเปลี่ยนการเชื่อมต่อระหว่างสอง Web Part

การเชื่อมต่อ Web Part ในกล่องโต้ตอบการกำหนดค่าการเชื่อมต่อให้เสร็จสมบูรณ์

เอาการเชื่อมต่อระหว่างสอง Web Part

ชนิดของการเชื่อมต่อ Web Part ทั่วไป

ภาพรวมของการเชื่อมต่อ Web Part

ด้วยการใช้การเชื่อมต่อ Web Part คุณจะสามารถสร้างหรือปรับปรุงเพจของ Web Part โดยคุณเชื่อมต่อ Web Parts เพื่อที่ว่าเมื่อคุณดำเนินการใน Web Part หนึ่ง ก็จะเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของอีก Web Part หนึ่ง

ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเชื่อมต่อ Web Part สำหรับมุมมองรายการพนักงานกับ Web Part สำหรับรูปด้วยการส่งข้อมูลระหว่าง Web Parts ทั้งสอง ในแต่ละครั้งที่คุณเลือกแถวใน Web Part สำหรับมุมมองรายการพนักงาน ซึ่งมีคอลัมน์ที่มีรูปของพนักงานคนนั้น คุณก็จะเห็นรูปที่แสดงอยู่ใน Web Part สำหรับรูป

การเชื่อมต่อ Web Part พื้นฐาน

1. การเชื่อมต่อ Web Part เป็นวิธีหนึ่งในการส่งข้อมูลจาก Web Part หนึ่งไปยังอีก Web Part หนึ่ง และทำให้ลักษณะการทำงานตรงกัน

2.  Web Part หนึ่งจัดเตรียมข้อมูล

3. ข้อมูลอาจเป็นรายการ แถว เซลล์ หรือค่าพารามิเตอร์

4. อีก Web Part หนึ่งรับข้อมูล

คุณสามารถสร้างการเชื่อมต่อ Web Part จาก Web Part อันใดอันหนึ่ง โดยใช้เมนูย่อยชนิดการเชื่อมต่อ จากคำสั่ง การเชื่อมต่อ บนเมนู Web Part ตัวอย่างเช่น ถ้าคำสั่งเมนูย่อยชนิดการเชื่อมต่อของ Web Part หนึ่งระบุว่า จัดเตรียมแถวให้กับ คำสั่งเมนูย่อยชนิดการเชื่อมต่อของอีก Web Part หนึ่งก็จะระบุว่า รับแถวจาก

นอกจากคุณจะสามารถสร้างการเชื่อมต่อ Web Part บนเพจของ Web Part เดียวกันแล้ว คุณยังสามารถสร้างการเชื่อมต่อระหว่าง Web Parts บนเพจของ Web Part สองเพจในไซต์ระดับบนสุดไซต์เดียวกัน โดยใช้โปรแกรมออกแบบเว็บที่เข้ากันได้กับ Microsoft Windows SharePoint Services เช่น Microsoft Office SharePoint Designer 2007

ด้านบนของหน้า

สร้างการเชื่อมต่อ Web Part

การสร้างเพจของ Web Part ด้วยการเชื่อมต่อ Web Part เป็นกระบวนการที่ประกอบด้วยสามขั้นตอน

ขั้นตอนที่ 1: ตัดสินใจว่าคุณต้องการให้ข้อมูลใดพร้อมใช้งานบนเพจของ Web Part

โดยมากแล้วมีอย่างน้อยหนึ่ง Web Part สำหรับมุมมองรายการที่จัดเตรียมข้อมูลที่คุณต้องการ รายการจะนำเสนอข้อมูลของคุณในรูปแบบตาราง และทำให้ง่ายแก่การปรับเปลี่ยนและฟื้นฟูข้อมูล เปลี่ยนแปลงลำดับการจัดเรียง กรองข้อมูลภายในรายการ และรวมข้อมูล เมื่อใช้ตัวเลือกมุมมองในบานหน้าต่างเครื่องมือ คุณจะสามารถเปลี่ยนแปลงมุมมองของ Web Part สำหรับมุมมองรายการ เพื่อใช้งานเฉพาะคอลัมน์ที่คุณต้องการ

ขั้นตอนที่ 2: เพิ่ม Web Parts ลงในเพจของ Web Part

รายการส่วนใหญ่พร้อมใช้งานในรูปแบบของ Web Part สำหรับมุมมองรายการในแกลเลอรี Web Part โดยปกติแล้ว Web Parts อื่นๆ จะพร้อมใช้งานในแกลเลอรี Web Part อื่นๆ ที่คุณสามารถเข้าถึงได้ ในบางครั้งคุณอาจจำเป็นต้องนำเข้า Web Part จากไซต์อื่นที่มีอินสแตนซ์ที่น่าสนใจหรือเป็นประโยชน์ของ Web Part นอกจากนี้คุณยังสามารถค้นหา Web Parts บนเว็บไซต์ภายนอก แล้วร้องขอให้ผู้ดูแลไซต์ของคุณติดตั้ง Web Parts ดังกล่าวบนเว็บไซต์ของคุณ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถค้นหา Web Parts ในไดเรกทอรี Web Component ของ Microsoft Office SharePoint Server 2007 หรือบนเว็บไซต์จากผู้ผลิตซอฟต์แวร์รายอื่น เมื่อเวลาผ่านไป แกลเลอรี Web Part ของคุณจะมีขนาดใหญ่ขึ้นและปรับให้เข้ากับความต้องการของคุณและความต้องการขององค์กรของคุณ

ขั้นตอนที่ 3: เชื่อมต่อ Web Parts เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่คุณต้องการ

คุณสามารถสร้างการเชื่อมต่อระหว่าง Web Parts ที่สนับสนุนการเชื่อมต่อ Web Part เท่านั้น โดย Web Parts ที่สนับสนุนการเชื่อมต่อ Web Part ประกอบด้วย Web Part สำหรับมุมมองรายการ, Web Part สำหรับฟอร์ม และ Web Part สำหรับรูป เมนูย่อย การเชื่อมต่อ บนเมนู Web Part จะแสดงเฉพาะชนิดของการเชื่อมต่อที่คุณสามารถสร้าง และเมนูย่อย Web Parts ที่พร้อมใช้งานจะแสดงเฉพาะ Web Parts ที่เข้ากันได้เท่านั้น หลังจากที่ดำเนินการตามขั้นตอนที่ 1 และ 2 เสร็จแล้ว การตัดสินใจก็เป็นเรื่องง่าย และไม่จำเป็นต้องมีความรู้ในการเขียนสคริปต์หรือเขียนโค้ดเพื่อที่จะทำการเชื่อมต่อ Web Part

หมายเหตุ: คุณสามารถสร้างการเชื่อมต่อระหว่าง Web Parts ที่อยู่บนเพจของ Web Part เดียวกันเท่านั้น เมื่อต้องการเชื่อมต่อ Web Part กับข้อมูลจากไซต์หรือแหล่งข้อมูลอื่น คุณจะสามารถเพิ่มมุมมองข้อมูลได้ โดยใช้โปรแกรมออกแบบเว็บที่เข้ากันได้กับ Microsoft Windows SharePoint Services เช่น Office SharePoint Designer 2007

ด้านบนของหน้า

สร้างหรือเปลี่ยนแปลงการเชื่อมต่อระหว่างสอง Web Parts

ด้วยการใช้เมนูและกล่องโต้ตอบ คุณจะสามารถเชื่อมต่อ Web Parts, ส่งข้อมูลระหว่าง Web Parts และทำให้ลักษณะการทำงานตรงกัน

 1. เปิดหน้าของ Web Part

 2. บนเมนู การกระทำในไซต์ รูปปุ่ม ให้คลิก แก้ไขหน้า

 3. ตัดสินใจว่าสอง Web Parts ใดที่คุณต้องการเชื่อมต่อ คุณสามารถสร้างหรือเปลี่ยนแปลงการเชื่อมต่อเดียวกัน โดยเริ่มต้นจาก Web Part ใดก็ได้

 4. จากใดตัวหนึ่งของ Web Part คลิกเมนู Web Part เมนู Web Part ชี้ไปที่การเชื่อมต่อ ชี้ไปชนิดของการเชื่อมต่อที่คุณต้องการสร้าง หรือ เปลี่ยน เช่นไป หรือได้รับตัวกรอง/เรียงลำดับจาก แล้ว คลิกชื่อของ Web Part ที่คุณต้องการสร้าง หรือเปลี่ยนการเชื่อมต่อ

  คีย์คำสั่งบนเมนูย่อย การเชื่อมต่อ

  คำสั่งบนด้าน เชื่อมต่อ เมนูย่อย

  คำอธิบาย

  จัดเตรียมแถวให้กับ

  คุณสามารถเชื่อมต่อ Web Part สำหรับมุมมองรายการกับอีก Web Part หนึ่งได้ ด้วยการส่งแถวของข้อมูลที่เลือกไปยังอีก Web Part หนึ่ง Web Part อื่นอาจแสดงข้อมูลของแถวหรือใช้ข้อมูลของแถวเป็นตัวกรองหรือค่าพารามิเตอร์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่า Web Part อื่นถูกสร้างมาอย่างไรและได้รับข้อมูลมาอย่างไร

  ในมุมมองมาตรฐาน คอลัมน์ เลือกรายการ ที่มีปุ่มตัวเลือกจะถูกเพิ่มโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเชื่อมต่อ Web Part สำหรับมุมมองรายการ เพื่อที่คุณจะสามารถระบุได้ว่าควรส่งแถวใดไปยังอีก Web Part หนึ่ง คุณสามารถเลือกแถวในมุมมองมาตรฐานได้ทีละแถวเท่านั้น บางคอลัมน์เช่น คอลัมน์ แก้ไข จะไม่พร้อมให้ใช้งานในการเชื่อมต่อ Web Part

  ในมุมมองแผ่นข้อมูล คุณสามารถเลือกได้หลายแถว แต่จะมีเพียงแถวเดียวเท่านั้นที่จะถูกส่งไปยังอีก Web Part หนึ่ง ถ้ามีการเลือกหลายแถว แถวที่มีเซลล์ที่ใช้งานอยู่จะถูกส่งไปยังอีก Web Part หนึ่ง และแถวอื่นๆ ทั้งหมดจะถูกละเว้น คุณไม่สามารถจัดเตรียมข้อมูลใน แถวผลรวม หรือ แถวใหม่ ให้กับอีก Web Part หนึ่งได้

  เมื่อใช้การเชื่อมต่อชนิดนี้ คุณจะสามารถมี Web Part มากกว่าหนึ่ง Web Part ที่เชื่อมต่อกับ Web Part สำหรับมุมมองรายการได้

  จัดเตรียมข้อมูลให้กับ

  คุณสามารถเชื่อมต่อ Web Part สำหรับมุมมองรายการเข้ากับ Web Part อื่นที่ทำงานร่วมกับข้อมูลรายการได้ ในกรณีนี้ Web Part สำหรับมุมมองรายการ คือแหล่งข้อมูลสำหรับ Web Part อื่น

  ในมุมมองมาตรฐานและมุมมองแผ่นข้อมูล จะมีการระบุเฉพาะข้อมูลในมุมมองให้แก่ Web Part อื่นเท่านั้น

  เมื่อใช้การเชื่อมต่อชนิดนี้ คุณจะสามารถมี Web Part มากกว่าหนึ่ง Web Part ที่เชื่อมต่อกับ Web Part สำหรับมุมมองรายการได้

  รับการเรียงลำดับ/ตัวกรองจาก

  ในมุมมองแผ่นข้อมูล คุณสามารถเชื่อมต่อ Web Part สำหรับมุมมองรายการกับอีก Web Part หนึ่งที่สามารถให้ข้อมูลต่อไปนี้กับ Web Part นั้นได้

  1. มากกว่า หนึ่งชื่อและค่าคอลัมน์คู่ของข้อมูลที่กรองข้อมูลใน Web Part สำหรับมุมมองรายการ

  2. คอลัมน์ของข้อมูลเพื่อเรียงลำดับข้อมูลตามมาก หรือเรียงลำดับใน Web Part สำหรับมุมมองรายการ

  เมื่อใช้การเชื่อมต่อชนิดนี้ จะมีเพียง Web Part อื่นเพียงหนึ่งรายการเท่านั้นที่สามารถเชื่อมต่อกับ Web Part สำหรับมุมมองรายการได้

  เมนู Web Part อาจไม่ได้ถูกเปิดใช้งานหรือมองเห็นได้บนเพจของ Web Part ของคุณเนื่องจากเหตุผลหลายประการ เช่น Web Part หรือโซนนั้นไม่ได้สนับสนุนการเชื่อมต่อ หรือคุณกำลังใช้เบราว์เซอร์ที่เข้ากันไม่ได้กับ Windows SharePoint Services หรือการเชื่อมต่อถูกปิดใช้งานบนไซต์ของคุณ

 5. สำหรับการเชื่อมต่อ Web Part ในบางกรณี คุณอาจจำเป็นต้องเลือกข้อมูลเพิ่มเติมในกล่องโต้ตอบ กำหนดค่าการเชื่อมต่อ ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการเลือกชนิดการเชื่อมต่อที่คุณต้องการใช้ หรือคอลัมน์ที่คุณต้องการกรอง นอกจากนี้คุณยังอาจเห็นกล่องโต้ตอบเพิ่มเติมที่ไม่ซ้ำกันสำหรับการเชื่อมต่อ Web Part นั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ Web Part หนึ่งในนั้นหรือ Web Part ทั้งสองถูกสร้างขึ้นอย่างไร สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูข้อมูลวิธีใช้สำหรับ Web Part แบบกำหนดเอง ถ้ามี

  เคล็ดลับ: คุณสามารถซ่อน Web Part ได้ถ้าคุณต้องการใช้ Web Part เพื่อให้ข้อมูลแก่ Web Part อื่นผ่านทางการเชื่อมต่อ Web Part แต่ไม่ต้องการแสดง Web Part

  หมายเหตุ: 

  • เมนูย่อยชนิดการเชื่อมต่ออาจแตกต่างกันไปสำหรับแต่ละเพจของ Web Part หรือสำหรับแต่ละ Web Part เนื่องจากเหตุผลหลายประการ เช่น ความแตกต่างของการตั้งค่าคุณสมบัติสำหรับเพจของ Web Part, Web Part หรือโซน Web Part, ชนิดหรือความเข้ากันได้ของ Web Parts บนเพจ และ Web Parts มีชนิดการเชื่อมต่อที่เข้ากันได้หรือไม่

  • เฉพาะ Web Parts ที่สามารถเชื่อมต่อได้เท่านั้นที่จะปรากฏบนเมนูย่อยของ Web Parts ที่พร้อมใช้งาน บาง Web Parts บนเพจของ Web Part อาจไม่ได้รับการออกแบบให้ทำการเชื่อมต่อ หรือบาง Web Parts อาจไม่สนับสนุนการเชื่อมต่อกับ Web Part ปัจจุบัน หรืออาจเกินจำนวนการเชื่อมต่อที่กำหนดไว้

ด้านบนของหน้า

การเชื่อมต่อ Web Part ในกล่องโต้ตอบการกำหนดค่าการเชื่อมต่อให้เสร็จสมบูรณ์

คุณใช้กล่องโต้ตอบ กำหนดค่าการเชื่อมต่อ เพื่อจับคู่คอลัมน์ระหว่าง Web Part ที่รับข้อมูลและ Web Part ที่จัดเตรียมข้อมูล

หมายเหตุ: คุณสามารถทำการเชื่อมต่อที่ถูกต้อง แต่ไม่มีความหมาย ตัวอย่างเช่น Web Part ที่จัดเตรียมข้อมูลอาจมีคอลัมน์หมายเลขผลิตภัณฑ์ และ Web Part ที่รับข้อมูลอาจมีคอลัมน์ ID ของพนักงาน ถึงแม้ว่าคุณจะสามารถจับคู่คอลัมน์เหล่านี้ได้ แต่ผลลัพธ์อาจไม่สมเหตุสมผล

ในกล่องรายการ คอลัมน์ ให้เลือกคอลัมน์จาก Web Part ที่รับข้อมูล, Web Part ที่จัดเตรียมข้อมูล หรือทั้งสอง

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างทั่วไป

 • การเปรียบเทียบแถวของข้อมูลใน Web Part หนึ่งไปยังเซลล์หรือเขตข้อมูลของข้อมูลใน Web Part อื่น   

  Web Part ต้นทางที่คุณเชื่อมต่อเป็น Web Part สำหรับมุมมองรายการที่ติดต่อ หนึ่งในคอลัมน์ในมุมมองรายการเป็นคอลัมน์ที่มีการเชื่อมโยงหลายมิติที่ชื่อว่า รูปถ่าย ซึ่งประกอบด้วย URL ที่ไปยังรูปภาพของที่ติดต่อ คุณทำการเชื่อมต่อไปยัง Web Part สำหรับรูป ซึ่งสามารถแสดงได้เฉพาะ URL ที่มีรูปภาพเท่านั้น คุณจำเป็นต้องเลือกคอลัมน์ รูปถ่าย จาก Web Part สำหรับที่ติดต่อ เพื่อจัดหารายการที่ตรงกับ Web Part สำหรับรูป

 • แถวของข้อมูลใน Web Part หนึ่งไปยังคอลัมน์ของข้อมูลใน Web Part อื่นที่ตรงกันเพื่อให้คุณสามารถกรอง   

  Web Part ต้นทางที่คุณเชื่อมต่อเป็น Web Part สำหรับมุมมองรายการที่มีข้อมูลใบสั่งซื้อ หนึ่งในคอลัมน์ในมุมมองรายการเป็นคอลัมน์ที่มีรายการบรรทัดที่ชื่อว่า ID รายละเอียดใบสั่งซื้อ คุณทำการเชื่อมต่อไปยัง Web Part สำหรับมุมมองรายการอื่น ซึ่งมีหลายคอลัมน์ที่ประกอบด้วยรายละเอียดใบสั่งซื้อ ซึ่งหนึ่งในนั้นเป็นคอลัมน์ที่ตรงกันที่ชื่อว่า ID รายละเอียดใบสั่งซื้อ เมื่อต้องการเชื่อมต่อสอง Web Parts เพื่อที่ว่าเมื่อคุณเลือกใบสั่งซื้อใน Web Part หนึ่ง ก็จะแสดงแต่ละรายการบรรทัดสำหรับใบสั่งซื้อดังกล่าวในอีก Web Part หนึ่ง คุณจะต้องจับคู่คอลัมน์ ID รายละเอียดใบสั่งซื้อ ในแต่ละ Web Part

  หมายเหตุ: ชื่อคอลัมน์ไม่จำเป็นต้องเหมือนกัน แต่ข้อมูลต้นแบบจะต้องตรงกันหรือมีค่าเดียวกัน

ด้านบนของหน้า

เอาการเชื่อมต่อระหว่างสอง Web Parts ออก

 1. เปิดหน้าของ Web Part

 2. บนเมนู การกระทำในไซต์ รูปปุ่ม ให้คลิก แก้ไขหน้า

 3. จากใดตัวหนึ่งของ Web Part ที่คุณต้องการเอาการเชื่อมต่อ คลิกเมนู Web Part เมนู Web Part ชี้ไปที่การเชื่อมต่อ ชี้ไปชนิดของการเชื่อมต่อที่คุณต้องการเอานั่นคือตัวอย่างไป หรือรับเรียงลำดับ/ตัวกรอง จาก — แล้ว คลิกชื่อของ Web Part ที่คุณต้องการเอาการเชื่อมต่อ

  หมายเหตุ: เครื่องหมายถูกปรากฏอยู่บนเมนูย่อยการเชื่อมต่อสำหรับการเลือกแต่ละรายการที่เปิดใช้งานการเชื่อมต่อ ถ้าคุณไม่เห็นเครื่องหมายถูก แสดงว่าไม่มีการเปิดใช้งานการเชื่อมต่อ

 4. ในกล่องโต้ตอบ กำหนดค่าการเชื่อมต่อ ให้คลิก เอาการเชื่อมต่อออก

 5. เมื่อมีพร้อมท์ให้คุณยืนยันว่าคุณต้องการเอาการเชื่อมต่อระหว่าง Web Parts ออก ให้คลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

ชนิดทั่วไปของการเชื่อมต่อ Web Part

มีหลายวิธีที่จะรวมและเชื่อมต่อ Web Parts บนเพจของ Web Part คุณสามารถสร้างการเชื่อมต่อ Web Part หลายๆ ชุดบนเพจของ Web Part สถานการณ์สมมติต่อไปนี้อธิบายชนิดทั่วไปของการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่าง Web Parts

ต้นแบบและรายละเอียด

คุณมีรายการข้อมูลหลัก และคุณต้องการแสดงรายละเอียดที่เกี่ยวกับรายการหลักนี้

ตัวอย่างของรายการหลักและรายละเอียด

1.  Web Part สำหรับข้อมูลเบื้องต้นของพนักงาน ประกอบด้วยข้อมูลของพนักงานที่มักจะมีการเข้าถึง เช่น ID ชื่อ และตำแหน่งงาน

2.  เมื่อต้องการค้นหารายละเอียดของพนักงาน คุณจะต้องเลือกแถว

3.  แถวที่ถูกส่งไปยัง Web Part อื่น

4.  ใน Web Part สำหรับรายละเอียดของพนักงาน รายละเอียดทั้งหมดของพนักงานจะแสดงอยู่ในมุมมองฟอร์ม

ใน Web Part สำหรับมุมมองรายการ คุณสามารถเรียงลำดับและกรองรายการขนาดใหญ่เพื่อค้นหาพนักงานก่อนที่คุณจะเลือกแถว ถ้ามีข้อมูลรายละเอียดเป็นจำนวนมาก คุณจะสามารถแสดง Web Part สำหรับรายละเอียดของพนักงานบนเพจของ Web Part อีกเพจหนึ่ง

ข้อมูลสรุปและรายละเอียด

คุณมีสรุปรายการข้อมูล และคุณต้องการแสดงรายละเอียดที่ก่อให้เกิดข้อมูลสรุปนั้น

ตัวอย่างของรายการสรุปและรายละเอียด

1.  Web Part สำหรับต้นขั้วการจ่ายเงินตั้งแต่ช่วงปีจนถึงปัจจุบัน ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับค่าตอบแทนของคุณ

2.  คุณเลือกข้อมูลสรุปเกี่ยวกับวันลาพักร้อนและวันลาป่วยสะสมของคุณ

3.  ข้อมูลสรุปถูกส่งไปยังอีก Web Part หนึ่ง

4.  ใน Web Part สำหรับรายละเอียดต้นขั้วการจ่ายเงินที่แสดงข้อมูลรายสัปดาห์ คุณตรวจสอบสัปดาห์ที่คุณบันทึกวันดังกล่าว เพื่อทบทวนความจำของคุณหรือยืนยันความถูกต้อง

หลักและรอง

คุณแสดงรายการข้อมูล (แม่) และสำหรับแต่ละแถว มีแถวที่เกี่ยวข้อง (ลูก) อย่างน้อยหนึ่งแถวซึ่งคุณต้องการแสดงในรายการอื่น

ตัวอย่างของรายการแม่และลูก

1.  Web Part สำหรับใบสั่งซื้อ จัดหารายการใบสั่งซื้อล่าสุดของลูกค้า

2.  คุณคลิกแถวที่มีใบสั่งซื้อที่คุณต้องการตรวจสอบ

3.  แถวที่ถูกส่งไปยัง Web Part อื่น

4.  ใน Web Part สำหรับรายละเอียดใบสั่งซื้อ จะแสดงรายการบรรทัดทั้งหมดสำหรับใบสั่งซื้อนั้น

ค้นหาและตัวกรอง

คุณต้องการป้อนข้อมูล เช่น เกณฑ์การค้นหาหรือการกรอง ใน Web Part หนึ่ง เพื่อแสดงผลลัพธ์ในอีก Web Part หนึ่ง

ตัวอย่างของการค้นหาและการกรอง

1.  ใน Web Part สำหรับการค้นหาหนังสือ คุณป้อนข้อมูลหนังสือ เช่น ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง และหัวข้อ เพื่อพยายามค้นหาหนังสือหรือชุดหนังสือ

2.  คุณคลิก 'ส่ง'

3.  เกณฑ์การค้นหาถูกส่งไปยังอีก Web Part หนึ่ง

4.  Web Part สำหรับรายการหนังสือจะแสดงหนังสือที่ตรงกับเกณฑ์การค้นหาของคุณอย่างน้อยหนึ่งเล่ม

การคำนวณ

แม้ว่าคุณจะสามารถคำนวณข้อมูลภายใน Web Part ได้ แต่บางครั้งคุณอาจต้องการรวมสอง Web Parts เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับการคำนวณของคุณ

ตัวอย่างของการคำนวณ

1.  คุณใส่หมายเลขการจำนองลงใน Web Part สำหรับหมายเลขการจำนอง

2.  คุณคลิก 'ไป'

3.  หมายเลขการจำนองถูกส่งไปยังอีก Web Part หนึ่ง

4.  Web Part สำหรับการคำนวณค่าจำนอง จะคิดค่าจำนองและแสดงกำหนดการสำหรับการชำระคืนเงินกู้ในแต่ละเดือน

มุมมองข้อมูลสำรอง

การแสดงข้อมูลของคุณในหลายๆ วิธีที่แตกต่างกัน อาจช่วยให้คุณเข้าใจความหมาย แนวโน้ม และความสัมพันธ์ คุณสามารถส่งรายการ แถว และเซลล์ (หรือเขตข้อมูลและพารามิเตอร์) จาก Web Part หนึ่ง และแสดงข้อมูลในมุมมองอื่น

มุมมองอื่นของรายการ

คุณต้องการแสดงพนักงานบริษัททุกคนในแผนภูมิลำดับชั้น

มุมมองอื่นของข้อมูลรายการ

1.  Web Part สำหรับพนักงานจะแสดง ID พนักงาน, ชื่อพนักงาน, ตำแหน่งงาน และ ID ผู้จัดการของทุกคนที่ทำงานให้กับบริษัทของคุณ

2.  เนื่องจากคุณกำลังใช้ข้อมูลทั้งหมด ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องทำการเลือก

3.  ข้อมูลทั้งหมดจะถูกส่งไปยังอีก Web Part หนึ่ง

4.  Web Part สำหรับผังองค์กรจะแสดงความสัมพันธ์ด้านการทำงานระหว่างพนักงาน และสามารถแสดงมุมมองอื่นของลำดับชั้นนี้

มุมมองอื่นของแถว

คุณต้องการแสดงแถวของข้อมูลประชากรในแผนภูมิ เช่น แผนภูมิวงกลม หรือแผนภูมิแท่ง

มุมมองอื่นของข้อมูลแถว

1.  Web Part สำหรับสถิติประชากรจะแสดงข้อมูลประชากร เช่น อายุ รายได้ และมรดก

2.  คุณเลือกแถวของข้อมูลประชากร

3.  คุณส่งข้อมูลไปยังอีก Web Part หนึ่ง

4.  Web Part สำหรับแผนภูมิจะแสดงแถวของข้อมูลในแผนภูมิวงกลมหรือแผนภูมิแท่ง

มุมมองอื่นของเซลล์

คุณต้องการติดตามความคืบหน้าโดยรวมของโครงการจัดหาเงินทุน

มุมมองอื่นของข้อมูลเซลล์

1.  ใน Web Part สำหรับการจัดหาเงินทุน สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มจะใส่จำนวนเงินที่ตนเองจัดหาให้

2.  ยอดรวมปัจจุบันจะแสดงอยู่ในเขตข้อมูลผลรวม

3.  เขตข้อมูลผลรวมถูกส่งไปยังอีก Web Part หนึ่ง

4.  คุณตรวจสอบความคืบหน้าโดยรวมของกลุ่มของคุณใน Web Part สำหรับเป้าหมายการกุศล

ปรับปรุงข้อมูล

คุณต้องการเพิ่มข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่เพื่อให้น่าสนใจ น่าดึงดูดใจ และเป็นประโยชน์มากขึ้น

ตัวอย่างของการปรับปรุงข้อมูล

1.  Web Part สำหรับที่ติดต่อจะแสดงข้อมูลที่คุณต้องการเกี่ยวกับการติดตามเพื่อนทางธุรกิจ เช่น ชื่อ ที่อยู่ และบางทีอาจรวมถึงรูปถ่าย

2.  คุณเลือกที่ติดต่อ

3.  แถวข้อมูลถูกส่งไปยังอีก Web Part หนึ่ง

4.  คุณเห็นรูปถ่ายของที่ติดต่อที่แสดงอยู่ใน Web Part สำหรับรูป จากนั้นก็ค้นหาตำแหน่งที่อยู่ธุรกิจของที่ติดต่อใน Web Part สำหรับแผนที่

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×