การเชื่อมต่อข้อมูลใน Web Parts

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณสามารถใช้เมนูและปุ่มต่างๆ ใน Web Part สำหรับ SharePoint เพื่อสร้างการเชื่อมต่อข้อมูลได้โดยไม่จำเป็นต้องเขียนโค้ดแบบกำหนดเอง ตัวอย่างเช่น ด้วยการเชื่อมต่อ Web Part คุณจะสามารถนำเสนอข้อมูลในมุมมองที่แตกต่างกันได้จากสอง Web Part นอกจากนี้คุณยังสามารถทำการคำนวณที่เกี่ยวข้องระหว่าง Web Part ทั้งสอง หรือกรอง Web Part หนึ่งโดยใช้ค่าจากอีก Web Part หนึ่งได้ โดยคุณสามารถใช้การเชื่อมต่อทั้งหมดนี้ได้บนเพจเดียว คุณยังสามารถสร้างการเชื่อมต่อระหว่าง Web Part บนเพจที่ต่างกันที่มีไซต์ระดับบนสุดไซต์เดียวกันได้ โดยใช้โปรแกรมออกแบบเว็บที่เข้ากันได้กับไซต์ของคุณ เช่น SharePoint Designer

ในบทความนี้

ภาพรวมของการเชื่อมต่อ Web Part

สร้างการเชื่อมต่อ Web Part

สร้าง หรือเปลี่ยนการเชื่อมต่อระหว่างสอง Web Part

ทำให้เสร็จสมบูรณ์ของคุณเชื่อมต่อ Web Part

เอาการเชื่อมต่อระหว่างสอง Web Part

ชนิดของการเชื่อมต่อ Web Part ทั่วไป

ต้นแบบและรายละเอียด

ข้อมูลสรุปและรายละเอียด

หลักและรอง

ค้นหาและตัวกรอง

การคำนวณ

มุมมองข้อมูลแสดงแทน

ปรับปรุงข้อมูล

ภาพรวมของการเชื่อมต่อ Web Part

ด้วยการใช้การเชื่อมต่อ Web Part คุณจะสามารถสร้างหรือปรับปรุงเพจไซต์ของคุณได้ คุณเชื่อมต่อ Web Part เพื่อที่ว่าเมื่อคุณกระทำการใน Web Part หนึ่ง จะทำให้เนื้อหาของอีก Web Part หนึ่งเปลี่ยนไปด้วย

ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเชื่อมต่อ Web Part สำหรับมุมมองรายการพนักงาน กับ Web Part สำหรับรูป ด้วยการส่งผ่านข้อมูลระหว่างสอง Web Part ทุกครั้งที่คุณเลือกแถวหนึ่งใน Web Part สำหรับมุมมองรายการพนักงานที่มีคอลัมน์ที่มีรูปภาพของพนักงาน คุณจะสามารถเห็นรูปภาพนั้นได้ตามที่แสดงใน Web Part สำหรับรูป

การเชื่อมต่อ Web Part พื้นฐาน

การเชื่อมต่อ Web Part เป็นวิธีหนึ่งในการส่งข้อมูลจาก Web Part หนึ่งไปยังอีก Web Part หนึ่ง และทำให้ลักษณะการทำงานตรงกัน

Web Part หนึ่งทำหน้าที่จัดเตรียมข้อมูล

ข้อมูลอาจเป็นรายการ แถว เซลล์ หรือค่าพารามิเตอร์

อีก Web Part หนึ่งทำหน้าที่รับข้อมูล

คุณสามารถสร้างการเชื่อมต่อ Web Part จาก Web Part ใด Web Part หนึ่งได้โดยใช้เมนูชนิดการเชื่อมต่อ จากคำสั่ง การเชื่อมต่อ บนเมนู Web Part

หมายเหตุ: คุณสามารถสร้างการเชื่อมต่อระหว่าง Web Part ที่อยู่บนหน้าเดียวเท่านั้น เมื่อต้องการเชื่อมต่อ Web Part ไปยังข้อมูลจากแหล่งข้อมูลหรือไซต์อื่น เพิ่มมุมมองข้อมูล โดยใช้โปรแกรมเช่น SharePoint Designer ออกแบบเว็บ

ตัวอย่าง คำสั่งเมนูจากชนิดการเชื่อมต่อ Web Part หนึ่งอาจแสดงมีแถว และคำสั่งเมนูจากเป้าหมายชนิดการเชื่อมต่อ Web Part อาจแสดงต้นแถวจาก ตารางต่อไปนี้อธิบายถึงคำสั่งทั่วไปที่คุณอาจเห็นบนเมนูการเชื่อมต่อ

คำสั่งบนเมนูการเชื่อมต่อ

คำอธิบาย

ส่งแถวของข้อมูลไปยัง

คุณสามารถเชื่อมต่อ Web Part สำหรับมุมมองรายการ กับอีก Web Part หนึ่งได้ด้วยการส่งแถวของข้อมูลที่เลือกไปยังอีก Web Part หนึ่ง

ในมุมมองมาตรฐาน แบบคอลัมน์รายการที่เลือก จะถูกเพิ่มโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเชื่อมต่อ Web Part สำหรับมุมมองรายการ ประกอบด้วยตัวเลือกที่ช่วยให้คุณสามารถระบุแถวเพื่อส่งผ่านไปยัง Web Part อื่น ๆ คุณสามารถเลือกแถวเพียงหนึ่งครั้งในมุมมองมาตรฐาน คอลัมน์บางคอลัมน์ เช่นแก้ไข คอลัมน์ จะไม่พร้อมใช้งานสำหรับใช้ในการเชื่อมต่อ Web Part ออก

ในมุมมองแผ่นข้อมูล คุณสามารถเลือกหลายแถว แต่แถวเดียวเท่านั้นถูกส่งไปยัง Web Part อื่น ถ้ามีเลือกหลายแถว แถวที่ประกอบด้วยเซลล์ที่ใช้งานถูกส่งไปยัง Web Part อื่น และแถวอื่นทั้งหมดจะถูกละเว้น คุณไม่สามารถแสดงข้อมูลในแบบแถวผลรวม หรือแถวใหม่ ไปยัง Web Part อื่น ๆ ได้

เมื่อใช้ชนิดการเชื่อมต่อนี้ คุณจะสามารถมี Web Part มากกว่าหนึ่ง Web Part ที่เชื่อมต่อกับ Web Part สำหรับมุมมองรายการได้

รับค่าพารามิเตอร์จาก

ตัวเลือกนี้จะนำพารามิเตอร์จากคอลัมน์หนึ่งใน Web Part ตัวให้บริการไปใช้งานกับคอลัมน์ใน Web Part สำหรับผู้ใช้

รับค่าตัวกรองจาก

ในมุมมองแผ่นข้อมูล คุณสามารถเชื่อมต่อ Web Part สำหรับมุมมองรายการกับอีก Web Part หนึ่งที่สามารถให้ข้อมูลต่อไปนี้กับ Web Part นั้นได้

 • คู่ของชื่อและค่าคอลัมน์คู่หนึ่งหรือหลายคู่ที่กรองข้อมูลใน Web Part สำหรับมุมมองรายการ

 • คอลัมน์ของข้อมูลเพื่อเรียงลำดับข้อมูลตามลำดับน้อยไปหามากหรือมากไปหาน้อยใน Web Part สำหรับมุมมองรายการ

เมื่อใช้ชนิดการเชื่อมต่อนี้ จะมีเพียงหนึ่ง Web Part เท่านั้นที่สามารถเชื่อมต่อกับ Web Part สำหรับมุมมองรายการได้

คุณยังสามารถสร้างการเชื่อมต่อระหว่าง Web Part บนสองแตกต่างกันเพจของ Web Part โดยใช้โปรแกรมดีไซน์เว็บเช่น SharePoint Designer

ด้านบนของหน้า

การสร้างการเชื่อมต่อ Web Part

ก่อนที่คุณจะพยายามสร้างการเชื่อมต่อระหว่าง Web Part คุณควรทำสามขั้นตอนต่อไปนี้ให้เสร็จสมบูรณ์

ขั้นตอนที่ 1: ตัดสินใจว่า คุณต้องการให้ปรากฏบนหน้าข้อมูล   
มัก มีอย่าง น้อยหนึ่งรายการบนไซต์ที่มีข้อมูลที่คุณต้องการ รายการการนำเสนอข้อมูลของคุณในรูปแบบตาราง พวกเขาทำให้ง่ายต่อการปรับเปลี่ยน และรีเฟรชข้อมูล เปลี่ยนลำดับการจัดเรียง กรองภายในรายการ และรวมข้อมูล คุณสามารถสร้างมุมมองที่แสดงเฉพาะข้อมูลเลือกในรูปแบบที่คุณต้องการ โดยใช้ตัวเลือกมุมมองในบานหน้าต่างเครื่องมือ คุณสามารถเปลี่ยนมุมมองของรายการมุมมอง Web Part การทำงานกับเฉพาะคอลัมน์ที่คุณต้องการ เมื่อต้องการสร้างมุมมอง จากรายการ บน ribbon ภายใต้เครื่องมือรายการ คลิกรายการ คลิกสร้างมุมมอง เลือกมุมมองรูปแบบที่คุณต้อง จากนั้น เลือกข้อมูลที่คุณต้องการแสดง

ขั้นตอนที่ 2: เพิ่ม Web Part สำหรับมุมมองรายการไปหน้า   
คุณสามารถเพิ่มรายการลงในหน้า โดยการเพิ่มเป็น Web Part ไปยังหน้าได้

ขั้นตอนที่ 3: เชื่อมต่อ Web Part ที่เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่คุณต้อง   
คุณสามารถสร้างการเชื่อมต่อระหว่าง Web Part ที่สนับสนุนการเชื่อมต่อ Web Part เท่านั้น Web Part ที่สนับสนุนการเชื่อมต่อ Web Part รวม Web Part สำหรับมุมมองรายการ Web part สำหรับฟอร์ม และ Web Part รูป

เมนู การเชื่อมต่อ บนเมนู Web Part จะแสดงเฉพาะชนิดการเชื่อมต่อที่คุณสามารถสร้างได้ และเมนู Web Part ที่พร้อมใช้งานจะแสดงเฉพาะ Web Part ที่เข้ากันได้เท่านั้น หลังจากที่ดำเนินการตามขั้นตอนที่ 1 และ 2 เสร็จแล้ว คุณสามารถทำการเชื่อมต่อ Web Part ได้โดยไม่ต้องใช้การเขียนสคริปต์หรือเขียนโค้ด

ด้านบนของหน้า

สร้างหรือเปลี่ยนแปลงการเชื่อมต่อระหว่างสอง Web Parts

ด้วยการใช้เมนูและกล่องโต้ตอบ คุณจะสามารถเชื่อมต่อ Web Parts, ส่งข้อมูลระหว่าง Web Parts และทำให้ลักษณะการทำงานตรงกัน

 1. เรียกดูเพจที่มีทั้งสอง Web Part ที่คุณต้องการเชื่อมต่อ

 2. บนเมนู การกระทำในไซต์ รูปปุ่ม ให้คลิก แก้ไขหน้า

 3. จากใดตัวหนึ่งของ Web Part คลิกเมนู Web Part ชี้ไปที่การเชื่อมต่อ แล้วชี้ไปที่ชนิดของการเชื่อมต่อที่คุณต้องการสร้าง หรือ เปลี่ยน เช่นไปหรือได้รับตัวกรอง/เรียงลำดับจาก ก คลิกชื่อของ Web Part ที่คุณต้องการสร้าง หรือเปลี่ยนการเชื่อมต่อ

  หมายเหตุ: เมนูWeb Part จะไม่สามารถมองเห็นได้บนหน้าของคุณ หรือเปิดใช้งานด้วยเหตุผลหลายประการ เหตุผลเหล่านี้รวมถึง Web Part หรือโซนที่สนับสนุนการเชื่อมต่อ เบราว์เซอร์ความเข้ากันไม่ได้ หรือการเชื่อมต่อที่ถูกปิดใช้งานบน ของคุณ

  ของคุณ เมนูย่อยชนิดการเชื่อมต่ออาจแตกต่างกันไปในเพจของ Web Part แต่ละเพจ หรือใน Web Part แต่ละ Web Part ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้เนื่องจากความแตกต่างของการตั้งค่าคุณสมบัติสำหรับเพจของ Web Part, Web Part หรือโซน Web Part, ความเข้ากันได้ของ Web Part ต่างๆ บนเพจ และการที่ Web Part ต่างๆ มีชนิดการเชื่อมต่อที่เข้ากันได้หรือไม่

สำหรับการเชื่อมต่อ Web Part บางอย่าง คุณอาจต้องเลือกข้อมูลเพิ่มเติมในกล่องโต้ตอบ กำหนดค่าการเชื่อมต่อ ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องเลือกชนิดการเชื่อมต่อที่คุณต้องการใช้ หรือคอลัมน์ที่คุณต้องการกรอง นอกจากนี้ คุณยังอาจเห็นกล่องโต้ตอบเพิ่มเติมที่ไม่ซ้ำกันกับการเชื่อมต่อ Web Part นั้น ซึ่งขึ้นอยู่กับว่าหนึ่งใน Web Part นั้นหรือ Web Part ทั้งสองถูกสร้างขึ้นอย่างไร

เคล็ดลับ: เคล็ดลับคุณสามารถซ่อน Web Part ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการใช้เพื่อให้ข้อมูลกับ Web Part อื่น แต่ไม่ต้องการให้แสดง

หมายเหตุ: เฉพาะ Web Part ที่สามารถเชื่อมต่อได้เท่านั้นที่จะปรากฏบนเมนู Web Part ที่พร้อมใช้งาน Web Part อื่นบนเพจอาจไม่สนับสนุนการเชื่อมต่อ หรืออาจไม่สนับสนุนการเชื่อมต่อกับ Web Part ปัจจุบัน นอกจากนั้น ไซต์ของคุณอาจมีการเกินขีดจำกัดสำหรับการเชื่อมต่อบางอย่างอยู่

ด้านบนของหน้า

การทำการเชื่อมต่อ Web Part ของคุณให้เสร็จสมบูรณ์

เมื่อคุณได้สร้างการเชื่อมต่อครั้งแรกระหว่าง Web Part กล่องโต้ตอบ กำหนดค่าการเชื่อมต่อ จะปรากฏขึ้น จากกล่องโต้ตอบนี้ คุณสามารถจับคู่คอลัมน์ระหว่าง Web Part ที่รับข้อมูลและ Web Part ที่ให้ข้อมูลได้

หมายเหตุ: คุณสามารถทำการเชื่อมต่อที่ถูกต้อง แต่ไม่มีความหมายได้ ตัวอย่างเช่น Web Part ที่จัดเตรียมข้อมูลอาจมีคอลัมน์หมายเลขผลิตภัณฑ์ และ Web Part ที่รับข้อมูลอาจมีคอลัมน์ ID ของพนักงาน ถึงแม้ว่าคุณจะสามารถจับคู่ค่า ID ที่ต่างกันเหล่านี้ได้ แต่ผลลัพธ์ที่ได้ก็อาจไม่มีความหมาย

รายการต่อไปนี้คือตัวอย่างทั่วไปของการเชื่อมต่อ Web Part

การเปรียบเทียบแถวของข้อมูลใน Web Part หนึ่งไปยังเซลล์หรือเขตข้อมูลของข้อมูลใน Web Part อื่น   
Web Part ที่คุณกำลังเชื่อมต่อจากจะติดต่อมุมมอง Web Part สำหรับ รายการนั้น คอลัมน์ที่ประกอบด้วยไฮเปอร์ลิงก์ที่เรียกว่ารูปถ่าย ซึ่งประกอบด้วย URL ไปยังรูปภาพของติดต่อที่ มีหนึ่งคอลัมน์ในมุมมองรายการได้ คุณเชื่อมต่อกับ Web Part รูป ซึ่งสามารถแสดงเฉพาะ URL ที่ประกอบด้วยรูปภาพ คุณจะต้องเลือกคอลัมน์รูปถ่าย จาก Web Part ที่ติดต่อเพื่อให้ตรงกันถูกต้องแก่ Web Part รูป

แถวของข้อมูลใน Web Part หนึ่งไปยังคอลัมน์ของข้อมูลใน Web Part อื่นที่ตรงกันเพื่อให้คุณสามารถกรอง   
Web Part ที่คุณกำลังเชื่อมต่อจากคือ มุมมอง Web Part รายการที่ประกอบด้วยข้อมูลการสั่งซื้อ คอลัมน์ที่ประกอบด้วยรายการเรียกว่าOrdersDetailsID มีหนึ่งคอลัมน์ในมุมมองรายการได้ คุณเชื่อมต่อกับรายการมุมมอง Web Part อื่นที่มีหลายคอลัมน์ที่ประกอบด้วยรายละเอียดใบสั่งซื้อ คอลัมน์ตรงกันที่เรียกว่าOrdersDetailsID มีหนึ่งต่อไปได้ เมื่อต้องการเชื่อมต่อ Web Part ที่สองเพื่อที่ว่าเมื่อคุณเลือกลำดับใน Web Part หนึ่ง จะแสดงรายการแต่ละใบสั่งซื้อนั้นใน Web Part คุณต้องตรงกับคอลัมน์OrdersDetailsID ในแต่ละ Web Part

หมายเหตุ: ชื่อคอลัมน์ไม่จำเป็นต้องเหมือนกัน แต่ข้อมูลในนั้นจะต้องตรงกันหรือมีค่าเหมือนกัน

ด้านบนของหน้า

การเอาการเชื่อมต่อระหว่างสอง Web Part ออก

 1. เปิดเพจ

 2. บนการกระทำในไซต์ เมนู รูปปุ่ม คลิกแก้ไขหน้า

 3. เลือก Web Part ใด Web Part หนึ่งที่คุณต้องการเอาการเชื่อมต่อออก

 4. คลิกที่เมนู Web Part ชี้ไปที่การเชื่อมต่อ แล้ว ชี้ไปชนิดของการเชื่อมต่อที่คุณต้องการเอา เช่นไปหรือได้รับตัวกรอง/เรียงลำดับจาก

 5. แล้วคลิกชื่อของ Web Part ที่คุณต้องการเอาการเชื่อมต่อออก

  หมายเหตุ: เครื่องหมายถูกปรากฏอยู่บนเมนูย่อยการเชื่อมต่อสำหรับการเลือกแต่ละรายการที่เปิดใช้งานการเชื่อมต่อ ถ้าคุณไม่เห็นเครื่องหมายถูก แสดงว่าไม่มีการเปิดใช้งานการเชื่อมต่อ

 6. ในกล่องโต้ตอบ กำหนดค่าการเชื่อมต่อ ให้คลิก เอาการเชื่อมต่อออก

 7. เมื่อมีพร้อมท์ให้คุณยืนยันว่าคุณต้องการเอาการเชื่อมต่อระหว่าง Web Parts ออก ให้คลิก ตกลง

ชนิดทั่วไปของการเชื่อมต่อ Web Part

มีหลายวิธีที่จะรวมและเชื่อมต่อ Web Part บนเพจได้ คุณสามารถสร้างการเชื่อมต่อ Web Part เหล่านี้ได้หลายชุดบนเพจของคุณ สถานการณ์สมมติต่อไปนี้จะอธิบายชนิดทั่วไปของการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่าง Web Part

รายการหลักและรายละเอียด

คุณมีรายการหลักของข้อมูล และคุณต้องการแสดงข้อมูลรายละเอียดที่เกี่ยวกับรายการหลักนี้

ตัวอย่างของรายการหลักและรายละเอียด

 1. Web Part สำหรับข้อมูลพื้นฐานของพนักงาน ประกอบด้วยข้อมูลพื้นฐานของพนักงานที่มักจะมีการเข้าถึง เช่น ID ชื่อ และตำแหน่งงาน

 2. เมื่อต้องการค้นหารายละเอียดของพนักงาน คุณจะต้องเลือกแถว

 3. แถวที่จะถูกส่งไปยัง Web Part อื่น

 4. ใน Web Part สำหรับรายละเอียดของพนักงาน รายละเอียดทั้งหมดของพนักงานจะแสดงอยู่ในฟอร์ม

ใน Web Part สำหรับมุมมองรายการ คุณยังสามารถเรียงลำดับและกรองรายการขนาดใหญ่เพื่อช่วยในการค้นหาพนักงานก่อนที่คุณจะเลือกแถวได้ ถ้ามีข้อมูลรายละเอียดเป็นจำนวนมาก คุณยังจะสามารถแสดง Web Part สำหรับรายละเอียดของพนักงานบนเพจอีกเพจหนึ่งได้อีกด้วย

ด้านบนของหน้า

รายการสรุปและรายละเอียด

คุณมีรายการสรุปของข้อมูล และคุณต้องการแสดงข้อมูลรายละเอียดที่ใช้สร้างข้อมูลสรุปนั้น

ตัวอย่างของรายการสรุปและรายละเอียด

 1. Web Part สำหรับต้นขั้วการจ่ายเงินตั้งแต่ช่วงปีจนถึงปัจจุบัน ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับค่าตอบแทนของคุณ

 2. ให้คุณเลือกข้อมูลสรุปเกี่ยวกับวันลาพักร้อนและวันลาป่วยสะสมของคุณ

 3. ข้อมูลสรุปจะถูกส่งไปยังอีก Web Part หนึ่ง

 4. ใน Web Part สำหรับรายละเอียดต้นขั้วการจ่ายเงินที่แสดงข้อมูลรายสัปดาห์ ให้คุณตรวจสอบข้อมูลเพื่อยืนยันข้อมูลที่บันทึกไว้

ด้านบนของหน้า

แม่และลูก

คุณแสดงรายการข้อมูล (แม่) และสำหรับแต่ละแถว มีแถวที่เกี่ยวข้อง (ลูก) อย่างน้อยหนึ่งแถวซึ่งคุณต้องการแสดงในรายการอื่น

ตัวอย่างของรายการแม่และลูก

 1. Web Part สำหรับใบสั่งซื้อจะจัดหารายการใบสั่งซื้อล่าสุดของลูกค้า

 2. ให้คุณคลิกแถวที่มีใบสั่งซื้อที่คุณต้องการตรวจสอบ

 3. แถวที่จะถูกส่งไปยัง Web Part อื่น

 4. ใน Web Part สำหรับรายละเอียดใบสั่งซื้อ จะมีการแสดงรายการบรรทัดทั้งหมดสำหรับใบสั่งซื้อนั้น

ด้านบนของหน้า

ค้นหาและกรอง

คุณต้องการป้อนข้อมูล เช่น เกณฑ์การค้นหาหรือการกรอง ใน Web Part หนึ่ง เพื่อแสดงผลลัพธ์ในอีก Web Part หนึ่ง

ตัวอย่างของการค้นหาและการกรอง

 1. ใน Web Part สำหรับการค้นหาหนังสือ ให้คุณป้อนข้อมูลหนังสือ เช่น ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง และหัวข้อ เพื่อพยายามค้นหาหนังสือหรือชุดหนังสือ

 2. เมื่อคุณคลิก ส่ง

 3. เกณฑ์การค้นหานั้นจะถูกส่งไปยังอีก Web Part หนึ่ง

 4. Web Part สำหรับรายการหนังสือจะแสดงหนังสือที่ตรงกับเกณฑ์การค้นหาของคุณอย่างน้อยหนึ่งเล่ม

ด้านบนของหน้า

การคำนวณ

แม้ว่าคุณจะสามารถคำนวณข้อมูลภายใน Web Part ได้ แต่บางครั้งคุณอาจต้องการรวมสอง Web Parts เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับการคำนวณของคุณ

ตัวอย่างของการคำนวณ

 1. คุณใส่ข้อมูลตัวเลขการจำนองต่างๆลงใน Web Part สำหรับข้อมูลตัวเลขการจำนองต่างๆ

 2. เมื่อคุณคลิก ไป

 3. ข้อมูลตัวเลขการจำนองต่างๆนั้นจะถูกส่งไปยังอีก Web Part หนึ่ง

 4. Web Part สำหรับการคำนวณค่าจำนอง จะคำนวณค่าจำนองและแสดงกำหนดการสำหรับการชำระคืนเงินกู้ในแต่ละเดือน

ด้านบนของหน้า

มุมมองอื่นของข้อมูล

การดูข้อมูลของคุณในวิธีที่แตกต่างกันหลายๆ วิธีสามารถช่วยให้คุณเข้าใจความหมาย แนวโน้ม และความสัมพันธ์ได้ คุณสามารถส่งรายการ แถว และเซลล์ (หรือเขตข้อมูลและพารามิเตอร์) จาก Web Part หนึ่ง และแสดงข้อมูลนั้นในอีกมุมมองหนึ่งได้

มุมมองอื่นของรายการ

คุณต้องการแสดงพนักงานบริษัททุกคนในแผนภูมิลำดับชั้น

มุมมองอื่นของข้อมูลรายการ

 1. Web Part สำหรับพนักงานจะแสดง ID พนักงาน, ชื่อพนักงาน, ตำแหน่งงาน และ ID ผู้จัดการของทุกคนที่ทำงานให้กับบริษัทของคุณ

 2. เนื่องจากคุณใช้ข้อมูลทั้งหมด ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องมีการเลือก

 3. ข้อมูลทั้งหมดจะถูกส่งไปยังอีก Web Part หนึ่ง

 4. Web Part สำหรับผังองค์กรจะแสดงความสัมพันธ์ด้านการทำงานระหว่างพนักงาน และสามารถแสดงมุมมองอื่นของลำดับชั้นนี้

  มุมมองอื่นของแถว

คุณต้องการแสดงแถวของข้อมูลประชากรในแผนภูมิ เช่น แผนภูมิวงกลม หรือแผนภูมิแท่ง

มุมมองอื่นของข้อมูลแถว

 1. Web Part สำหรับสถิติประชากรจะแสดงข้อมูลประชากร เช่น อายุ รายได้ และการสืบทอด

 2. เมื่อคุณเลือกแถวของข้อมูลประชากร

 3. และส่งข้อมูลดังกล่าวไปยังอีก Web Part หนึ่ง

 4. Web Part สำหรับแผนภูมิจะแสดงแถวของข้อมูลในแผนภูมิวงกลมหรือแผนภูมิแท่ง

  มุมมองอื่นของเซลล์

คุณต้องการติดตามความคืบหน้าโดยรวมของโครงการจัดหาเงินทุน

มุมมองอื่นของข้อมูลเซลล์

 1. ใน Web Part สำหรับการจัดหาเงินทุน สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มจะใส่จำนวนเงินที่ตนเองหามาได้

 2. ยอดรวมปัจจุบันจะแสดงอยู่ในเขตข้อมูลผลรวม

 3. เขตข้อมูลผลรวมถูกส่งไปยังอีก Web Part หนึ่ง

 4. คุณสามารถตรวจสอบความคืบหน้าโดยรวมของกลุ่มของคุณใน Web Part สำหรับเป้าหมายการกุศลได้

ด้านบนของหน้า

การปรับปรุงข้อมูล

คุณต้องการเพิ่มข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่เพื่อให้น่าสนใจ น่าดึงดูดใจ และเป็นประโยชน์มากขึ้น

ตัวอย่างของการปรับปรุงข้อมูล

 1. Web Part สำหรับที่ติดต่อจะแสดงข้อมูลที่คุณต้องการใช้ในการติดตามเพื่อนทางธุรกิจ เช่น ชื่อ ที่อยู่ และบางทีอาจรวมถึงรูปถ่ายด้วย

 2. เมื่อคุณเลือกที่ติดต่อ

 3. แถวข้อมูลจะถูกส่งไปยังอีก Web Part หนึ่ง

 4. คุณจะเห็นรูปถ่ายของที่ติดต่อที่แสดงอยู่ใน Web Part สำหรับรูป จากนั้นก็ค้นหาตำแหน่งที่อยู่ธุรกิจของที่ติดต่อใน Web Part สำหรับแผนที่

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×