การเชื่อมต่อกับ (นำเข้า) ฐานข้อมูล OLAP

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณสามารถใช้แฟ้ม Office Data Connection (.odc) เชื่อมต่อกับฐานข้อมูล Online Analytical Processing (OLAP)

 1. บนแท็บข้อมูล เลือกรับข้อมูล >จากฐานข้อมูล >จาก Analysis Services

  หมายเหตุ: ถ้าคุณกำลังใช้ Excel 2013, 2010 หรือ 2007 บนแท็บข้อมูล ในกลุ่มรับข้อมูลภายนอก เลือกจากแหล่งข้อมูลอื่น >จาก Analysis Services

  เลือกจาก Analysis Services

  ตัวช่วยสร้างการเชื่อมต่อข้อมูลเริ่มทำงาน ตัวช่วยสร้างนี้มีสามหน้าจอ

  หน้าจอตัวช่วยสร้างการเชื่อมต่อข้อมูล 1

 2. พิมพ์ชื่อของเซิร์ฟเวอร์ OLAP ในกล่องข้อความชื่อเซิร์ฟเวอร์

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการระบุความไฟล์คิวบ์แบบออฟไลน์ พิมพ์เส้นทางไฟล์ที่สมบูรณ์ ชื่อไฟล์ และนามสกุล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างไฟล์คิวบ์แบบออฟไลน์ ดูที่การสร้างไฟล์คิวบ์แบบออฟไลน์จากฐานข้อมูลเซิร์ฟเวอร์ OLAP

 3. ภายใต้ ข้อมูลประจำตัวในการเข้าสู่ระบบ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน Windows ปัจจุบันของคุณ ให้คลิก ใช้การรับรองความถูกต้องของ Windows

  • เมื่อต้องการป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านฐานข้อมูล ให้คลิก ใช้ชื่อและรหัสผ่านต่อไปนี้แล้วพิมพ์ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณในกล่องข้อความ ชื่อผู้ใช้ และ รหัสผ่าน ที่สอดคล้องกัน

   หมายเหตุด้านความปลอดภัย: 

   • ใช้รหัสผ่านที่คาดเดาได้ยากที่รวมตัวพิมพ์ใหญ่ และตัวอักษรตัวพิมพ์เล็ก ตัวเลข และสัญลักษณ์ รหัสผ่านไม่บ่งบอกทิศทางห้ามผสมองค์ประกอบเหล่านี้ ตัวอย่างเช่น Y6dh ! et5 เป็นรหัสผ่านที่คาดเดาได้ยาก และ House27 เป็นรหัสผ่านไม่บ่งบอกทิศทาง รหัสผ่านใหม่ควรประกอบด้วยอย่าง น้อย 8 อักขระ วลีที่ใช้อักขระอย่าง น้อย 14 ดียิ่งขึ้นได้

   • เป็นสิ่งสำคัญที่คุณต้องจดจำรหัสผ่านของคุณ หากคุณลืมรหัสผ่าน Microsoft จะไม่สามารถเรียกคืนรหัสผ่านให้ โปรดเก็บรหัสผ่านที่คุณจดบันทึกไว้ในที่ปลอดภัย และห่างจากข้อมูลที่ใช้รหัสผ่านนั้นเพื่อป้องกัน

 4. คลิกถัดไป เพื่อไปหน้าจอตัวช่วยสร้างถัดไป

  หน้าจอตัวช่วยสร้างการเชื่อมต่อข้อมูล 2

 5. ภายใต้ เลือกฐานข้อมูลที่มีข้อมูลที่คุณต้องการ ให้เลือกฐานข้อมูล

 6. เมื่อต้องการเชื่อมต่อกับคิวบ์ใดในฐานข้อมูล ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่า เชื่อมต่อกับคิวบ์หรือตารางที่ระบุ ถูกเลือกอยู่ แล้วเลือกคิวบ์จากรายการ

 7. คลิกถัดไป เพื่อไปยังหน้าจอตัวช่วยสร้างถัดไป

  หน้าจอตัวช่วยสร้างการเชื่อมต่อข้อมูล 3

 8. คุณอาจ ในกล่องชื่อไฟล์ ข้อความ แก้ไขชื่อไฟล์เริ่มต้น คลิกการเรียกดู เพื่อเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้งไฟล์เริ่มต้น หรือตรวจสอบชื่อไฟล์ที่มีอยู่

 9. เลือกทำหรือไม่ก็ได้ โดยพิมพ์คำอธิบายของแฟ้ม ชื่อที่เรียกง่าย และคำสำคัญสำหรับการค้นหาทั่วไปในกล่องข้อความ คำอธิบาย ชื่อที่เรียกง่าย และ คำสำคัญสำหรับการค้นหา

 10. เมื่อต้องการตรวจสอบให้แน่ใจว่าแฟ้มการเชื่อมต่อถูกใช้เสมอเมื่อ PivotTable ถูกฟื้นฟู ให้คลิก ให้ใช้แฟ้มนี้เสมอเพื่อฟื้นฟูข้อมูลนี้ กล่องกาเครื่องหมายนี้ทำให้แน่ใจว่าการปรับปรุงแฟ้มการเชื่อมต่อจะถูกใช้เสมอโดยสมุดงานทั้งหมดที่ใช้แฟ้มการเชื่อมต่อนั้น

 11. เมื่อต้องการระบุวิธีการเข้าถึง PivotTable ถ้าบันทึกสมุดงานใน Excel Services และเปิดสมุดงานโดยใช้ Excel Services ให้คลิก การตั้งค่าการรับรองความถูกต้อง แล้วเลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้เพื่อเข้าสู่แหล่งข้อมูล

  • รับรองความถูกต้องของ Windows    เลือกตัวเลือกนี้เมื่อต้องการใช้ Windows ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของผู้ใช้ปัจจุบัน นี่คือวิธีการรักษาความปลอดภัยมากที่สุด แต่จะสามารถมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานเมื่อมีผู้ใช้หลายคน

  • SSO    เลือกตัวเลือกนี้เพื่อใช้ Single Sign On แล้วป้อนสตริงการระบุที่เหมาะสมในกล่องข้อความ SSO ID ผู้ดูแลไซต์สามารถกำหนดค่าไซต์ SharePoint เพื่อใช้ฐานข้อมูล Single Sign On ที่ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของผู้ใช้สามารถถูกเก็บไว้ได้ วิธีนี้มีประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อมีผู้ใช้หลายคน

  • ไม่มี    เลือกตัวเลือกนี้เพื่อบันทึกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านในแฟ้มการเชื่อมต่อ

   หมายเหตุด้านความปลอดภัย: หลีกเลี่ยงการบันทึกข้อมูลการเข้าสู่ระบบเมื่อเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูล ข้อมูลนี้อาจได้รับการบันทึกเป็นข้อความธรรมดา และผู้ใช้ที่เป็นอันตรายอาจเข้าถึงข้อมูลนี้และทำให้ความปลอดภัยของแหล่งข้อมูลของคุณลดลงได้

   หมายเหตุ: การตั้งค่าการรับรองความถูกต้องถูกใช้โดย Excel Services เท่านั้น ไม่ใช่โดย Microsoft Office Excel ถ้าคุณต้องการให้แน่ใจว่าเข้าถึงข้อมูลเดียวกันไม่ว่าคุณจะเปิดสมุดงานใน Excel หรือ Excel Services ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการตั้งค่าการรับรองความถูกต้องใน Excel เหมือนกัน

 12. คลิก ตกลง

 13. คลิก เสร็จสิ้น เพื่อปิดตัวช่วยสร้างการเชื่อมต่อข้อมูล

  กล่องโต้ตอบ นำเข้าข้อมูล จะปรากฏขึ้น

  นำเข้าข้อมูล

 14. ภายใต้ เลือกลักษณะที่คุณต้องการแสดงข้อมูลนี้ในสมุดงานของคุณ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการสร้างเพียงรายงาน PivotTable ให้คลิก รายงาน PivotTable

  • เมื่อต้องการสร้างรายงาน PivotTable และรายงาน PivotChart ให้คลิก รายงาน PivotTable และ PivotChart

  • เมื่อต้องการเก็บการเชื่อมต่อที่เลือกในสมุดงานเพื่อใช้งานในภายหลัง ให้คลิก สร้างเฉพาะการเชื่อมต่อเท่านั้น กล่องกาเครื่องหมายนี้จะทำให้แน่ใจว่าการเชื่อมต่อถูกใช้โดยสูตรที่มีฟังก์ชันคิวบ์ที่คุณสร้าง และคุณไม่ต้องการสร้างรายงาน PivotTable

 15. ภายใต้ คุณต้องการวางข้อมูลไว้ที่ใด ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการวางรายงาน PivotTable หรือ PivotChart ในแผ่นงานที่มีอยู่ ให้เลือก แผ่นงานที่มีอยู่ แล้วพิมพ์เซลล์แรกในช่วงของเซลล์ที่คุณต้องการระบุตำแหน่งรายงาน PivotTable

   คลิกยุบกล่องโต้ตอบ รูปปุ่ม เพื่อซ่อนกล่องโต้ตอบชั่วคราว เลือกเซลล์บนแผ่นงานจุดเริ่มต้น แล้ว กดขยายกล่องโต้ตอบ รูปปุ่ม หรือ

 16. เมื่อต้องการวางรายงาน PivotTable ในแผ่นงานใหม่ โดยเริ่มต้นที่เซลล์ A1 ให้คลิก แผ่นงานใหม่

 17. เลือก คุณสามารถเปลี่ยนคุณสมบัติการเชื่อมต่อ โดยการคลิกคุณสมบัติ ด้วยการเปลี่ยนแปลงของคุณในกล่องโต้ตอบคุณสมบัติการเชื่อมต่อ แล้ว โดยการคลิกตกลง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูคุณสมบัติการเชื่อมต่อ

เคล็ดลับ: เมื่อคุณใช้เวิร์กบุ๊กที่เชื่อมต่อกับฐานข้อมูล SQL Server Analysis Services คุณอาจต้องการให้ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อตอบคำถามของผลิตภัณฑ์ที่เฉพาะเจาะจง เช่นข้อมูลอ้างอิงเกี่ยวกับนิพจน์หลายมิติ (MDX), หรือขั้นตอนการกำหนดค่าสำหรับแอ เซิร์ฟเวอร์ประมวลผลเชิงวิเคราะห์แบบออนไลน์ (OLAP)

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×