การเชื่อมต่อกับ (นำเข้า) ข้อมูลภายนอก

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณประโยชน์หลักในการเชื่อมต่อข้อมูลภายนอกคือ คุณสามารถวิเคราะห์ข้อมูลนี้ได้เป็นระยะๆ ใน Microsoft Office Excel โดยไม่ต้องคัดลอกข้อมูลนั้นซ้ำๆ ซึ่งเป็นการดำเนินการที่ใช้เวลามากและอาจผิดพลาดได้ง่าย หลังจากเชื่อมต่อข้อมูลภายนอกแล้ว คุณยังสามารถฟื้นฟู (หรือปรับปรุง) สมุดงาน Excel ของคุณได้จากแหล่งข้อมูลเดิมโดยอัตโนมัติเมื่อใดก็ตามที่มีการปรับปรุงข้อมูลใหม่ในแหล่งข้อมูลนั้น

สิ่งสำคัญ: การเชื่อมต่อกับข้อมูลภายนอกอาจถูกปิดใช้งานบนคอมพิวเตอร์ของคุณ เมื่อต้องการเชื่อมต่อกับข้อมูลเมื่อคุณเปิดเวิร์กบุ๊ก คุณต้องเปิดใช้งานการเชื่อมต่อข้อมูล โดยใช้แถบศูนย์ความเชื่อถือ หรือย้ายเวิร์กบุ๊กในตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูการสร้าง เอาออก หรือเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้สำหรับไฟล์ของคุณเพิ่ม เอา ออก หรือดูผู้ประกาศที่เชื่อถือได้และดูการตั้งค่าความปลอดภัยของฉันในศูนย์ความเชื่อถือ

 1. บนแท็บข้อมูล คลิกเชื่อมต่อที่มีอยู่

  รูป Ribbon ของ Excel

 2. จากรายการแบบหล่นลง แสดง ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการแสดงการเชื่อมต่อทั้งหมด ให้คลิก การเชื่อมต่อทั้งหมด ตามค่าเริ่มต้นแล้ว กล่องกาเครื่องหมายนี้จะถูกเลือกไว้

  • เมื่อต้องการแสดงเฉพาะรายการการเชื่อมต่อที่ใช้ล่าสุด ให้คลิก การเชื่อมต่อในสมุดงานนี้

   รายการนี้สร้างขึ้นจากการเชื่อมต่อที่คุณได้กำหนดและสร้างไว้แล้วโดยใช้กล่องโต้ตอบ เลือกแหล่งข้อมูล ของตัวช่วยสร้างการเชื่อมต่อข้อมูล หรือที่ก่อนหน้านี้คุณได้เลือกไว้เป็นการเชื่อมต่อจากกล่องโต้ตอบนี้

  • เมื่อต้องการแสดงเฉพาะการเชื่อมต่อที่สามารถใช้ได้บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้คลิก แฟ้มการเชื่อมต่อในคอมพิวเตอร์เครื่องนี้

   รายการนี้สร้างขึ้นจากโฟลเดอร์ My Data Sources ที่โดยปกติแล้วจะเก็บอยู่ในโฟลเดอร์ My Documents บนคอมพิวเตอร์ของคุณ

  • เมื่อต้องการแสดงเฉพาะการเชื่อมต่อที่มีอยู่จากไฟล์การเชื่อมต่อที่เข้าถึงได้จากเครือข่าย คลิกไฟล์การเชื่อมต่อบนเครือข่าย รายการนี้จะถูกสร้างขึ้นจากแอ Excel ข้อมูลการเชื่อมต่อไลบรารี (DCL) บนไซต์ Microsoft SharePoint Services DCL มีไลบรารีเอกสารในไซต์ SharePoint Services ที่ประกอบด้วยคอลเลกชันของไฟล์การเชื่อมต่อข้อมูล Office (ODC) (.odc) โดยทั่วไปแล้ว DCL ถูกตั้งค่า โดยผู้ดูแลไซต์ บุคคลที่สามารถกำหนดไซต์ SharePoint เพื่อแสดงไฟล์ ODC จาก DCL นี้ในกล่องโต้ตอบการเชื่อมต่อภายนอก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูบริการจากศูนย์กลางดูแลระบบวิธีใช้ SharePoint

   เคล็ดลับ: ถ้าคุณไม่เห็นการเชื่อมต่อที่ต้องการ คุณสามารถสร้างการเชื่อมต่อโดยคลิก เรียกดูเพิ่มเติม และในกล่องโต้ตอบ เลือกแหล่งข้อมูล ให้คลิก แหล่งใหม่ เพื่อเริ่มตัวช่วยสร้างการเชื่อมต่อข้อมูล ซึ่งคุณจะสามารถเลือกแหล่งข้อมูลที่คุณต้องการเชื่อมต่อได้

   หมายเหตุ: ถ้าคุณเลือกการเชื่อมต่อจากไฟล์การเชื่อมต่อบนเครือข่ายหรือไฟล์การเชื่อมต่อบนคอมพิวเตอร์ประเภทนี้ ไฟล์การเชื่อมต่อถูกคัดลอกลงในเวิร์กบุ๊กเป็นการเชื่อมต่อเวิร์กบุ๊กใหม่ และถูกใช้เป็นข้อมูลการเชื่อมต่อใหม่

 3. เลือกการเชื่อมต่อที่คุณต้องการ แล้วคลิก เปิด

 4. ในกล่องโต้ตอบ นำเข้าข้อมูล ภายใต้ เลือกลักษณะที่คุณต้องการแสดงข้อมูลนี้ในสมุดงานของคุณ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  สิ่งสำคัญ: ส่วน เลือกลักษณะที่คุณต้องการแสดงข้อมูลนี้ในสมุดงานของคุณ และตัวเลือกของส่วนนี้ (ดังที่แสดงในรายการต่อไปนี้) จะไม่สามารถใช้ได้กับการเชื่อมต่อข้อมูลที่เป็นข้อความ แบบสอบถามเว็บ และข้อมูลแบบ XML ถ้าคุณกำลังเชื่อมต่อข้อมูลดังกล่าว ให้ทำต่อในขั้นที่ 5

  • เมื่อต้องการสร้างตารางสำหรับการเรียงลำดับและการกรองอย่างง่าย ให้คลิก ตาราง

  • เมื่อต้องการสร้างรายงาน PivotTable เพื่อสรุปข้อมูลเป็นจำนวนมากด้วยการรวมและทำผลรวมย่อยให้ข้อมูล ให้คลิก รายงาน PivotTable

  • เมื่อต้องการสร้างรายงาน PivotTable และ PivotChart เพื่อสรุปข้อมูลแบบเป็นภาพ ให้คลิก รายงาน PivotChart และ PivotTable

  • เมื่อต้องการเก็บการเชื่อมต่อที่เลือกในสมุดงานเพื่อใช้งานในภายหลัง ให้คลิก สร้างเฉพาะการเชื่อมต่อเท่านั้น

   ใช้ตัวเลือก สร้างเฉพาะการเชื่อมต่อเท่านั้น เพื่อเก็บการเชื่อมต่อที่เลือกในสมุดงานเพื่อใช้ในภายหลัง ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณกำลังเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลคิวบ์ Online Analytical Processing (OLAP) และคุณตั้งใจที่จะแปลงเซลล์ PivotTable เป็นสูตรของสมุดงานโดยใช้คำสั่ง การแปลงเป็นสูตร (บนแท็บ ตัวเลือก ในกลุ่ม เครื่องมือ ให้คลิก เครื่องมือ OLAP) คุณสามารถใช้ตัวเลือกนี้เนื่องจากไม่จำเป็นต้องบันทึกรายงาน PivotTable

 5. ภายใต้ คุณต้องการวางข้อมูลไว้ที่ใด ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการวางรายงาน PivotTable หรือ PivotChart ในแผ่นงานที่มีอยู่ ให้เลือก แผ่นงานที่มีอยู่ แล้วพิมพ์ที่อยู่ของเซลล์แรกในช่วงของเซลล์ที่คุณต้องการระบุตำแหน่งรายงาน PivotTable

  • คลิกยุบกล่องโต้ตอบ รูปปุ่ม เพื่อซ่อนกล่องโต้ตอบชั่วคราว เลือกเซลล์บนแผ่นงานจุดเริ่มต้น แล้ว กดขยายกล่องโต้ตอบ รูปปุ่ม หรือ

 6. เมื่อต้องการวางรายงาน PivotTable ในแผ่นงานใหม่ โดยเริ่มต้นที่เซลล์ A1 ให้คลิก แผ่นงานใหม่

 7. คุณสามารถเลือกที่จะเปลี่ยนคุณสมบัติการเชื่อมต่อได้โดยการคลิก คุณสมบัติ แล้วทำการเปลี่ยนแปลงในกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติการเชื่อมต่อช่วงข้อมูลภายนอก หรือ คุณสมบัติแมป XML แล้วคลิก ตกลง

 1. บนแท็บ ข้อมูล ในกลุ่ม รับข้อมูลภายนอก ให้คลิก การเชื่อมต่อที่มีอยู่

  รูป Ribbon ของ Excel

 2. ในกล่องโต้ตอบ การเชื่อมต่อที่มีอยู่ ในรายการแบบหล่นลง แสดง ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการแสดงการเชื่อมต่อทั้งหมด ให้คลิก การเชื่อมต่อทั้งหมด ซึ่งเป็นตัวเลือกที่เป็นค่าเริ่มต้น

  • เมื่อต้องการแสดงเฉพาะรายการการเชื่อมต่อที่ใช้ล่าสุด ให้คลิก การเชื่อมต่อในสมุดงานนี้

   รายการนี้สร้างจากการเชื่อมต่อที่คุณได้กำหนดและสร้างไว้แล้วโดยใช้กล่องโต้ตอบ เลือกแหล่งข้อมูล ของตัวช่วยสร้างการเชื่อมต่อข้อมูล หรือที่ก่อนหน้านี้คุณได้เลือกไว้เป็นการเชื่อมต่อจากกล่องโต้ตอบนี้

  • เมื่อต้องการแสดงเฉพาะการเชื่อมต่อที่สามารถใช้ได้บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้คลิก แฟ้มการเชื่อมต่อในคอมพิวเตอร์เครื่องนี้

   รายการนี้สร้างจากโฟลเดอร์ My Data Sources ที่โดยปกติแล้วจะเก็บอยู่ในโฟลเดอร์ My Documents

  • เมื่อต้องการแสดงเฉพาะการเชื่อมต่อที่ใช้งานได้จากแฟ้มการเชื่อมต่อที่สามารถเข้าถึงได้จากเครือข่าย ให้คลิก แฟ้มการเชื่อมต่อในเครือข่าย

   รายการนี้จะถูกสร้างขึ้นจากแอ Excel Services ข้อมูลการเชื่อมต่อไลบรารี (DCL) บนไซต์ Microsoft Office SharePoint Server 2007 DCL มีไลบรารีเอกสารในไซต์ Microsoft Office SharePoint Services 2007 ที่ประกอบด้วยคอลเลกชันของไฟล์การเชื่อมต่อข้อมูล Office (ODC) (.odc) โดยทั่วไปแล้ว DCL ถูกตั้งค่า โดยผู้ดูแลไซต์ บุคคลที่สามารถกำหนดไซต์ SharePoint เพื่อแสดงไฟล์ ODC จาก DCL นี้ในกล่องโต้ตอบการเชื่อมต่อภายนอก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดู Office SharePoint Server 2007 กลางวิธีใช้การจัดการ

   เคล็ดลับ: ถ้าคุณไม่เห็นการเชื่อมต่อที่ต้องการ คุณสามารถสร้างการเชื่อมต่อโดยคลิก เรียกดูเพิ่มเติม และในกล่องโต้ตอบ เลือกแหล่งข้อมูล ให้คลิก แหล่งใหม่ เพื่อเริ่มตัวช่วยสร้างการเชื่อมต่อข้อมูล ซึ่งคุณจะสามารถเลือกแหล่งข้อมูลที่คุณต้องการเชื่อมต่อได้

   หมายเหตุ: ถ้าคุณเลือกการเชื่อมต่อจากประเภท แฟ้มการเชื่อมต่อในเครือข่าย หรือ แฟ้มการเชื่อมต่อในคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ แฟ้มการเชื่อมต่อจะถูกคัดลอกลงในสมุดงานเป็นการเชื่อมต่อสมุดงานใหม่ แล้วจึงใช้เป็นข้อมูลการเชื่อมต่อใหม่

 3. เลือกการเชื่อมต่อที่คุณต้องการ แล้วคลิก เปิด

 4. ในกล่องโต้ตอบ นำเข้าข้อมูล ภายใต้ เลือกลักษณะที่คุณต้องการแสดงข้อมูลนี้ในสมุดงานของคุณ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  สิ่งสำคัญ: ส่วน เลือกลักษณะที่คุณต้องการแสดงข้อมูลนี้ในสมุดงานของคุณ และตัวเลือกของส่วน ดังที่แสดงในรายการต่อไปนี้ ไม่สามารถใช้ได้กับการเชื่อมต่อข้อมูลที่เป็นข้อความ แบบสอบถามเว็บ และข้อมูล XML ถ้าคุณกำลังเชื่อมต่อข้อมูลดังกล่าว ให้ทำต่อในขั้นที่ 5

  • เมื่อต้องการสร้างตารางสำหรับการเรียงลำดับและการกรองอย่างง่าย ให้คลิก ตาราง

  • เมื่อต้องการสร้างรายงาน PivotTable เพื่อสรุปข้อมูลเป็นจำนวนมากด้วยการรวมและทำผลรวมย่อยให้ข้อมูล ให้คลิก รายงาน PivotTable

  • เมื่อต้องการสร้างรายงาน PivotTable และ PivotChart เพื่อสรุปข้อมูลแบบเป็นภาพ ให้คลิก รายงาน PivotChart และ PivotTable

  • เมื่อต้องการเก็บการเชื่อมต่อที่เลือกในสมุดงานเพื่อใช้งานในภายหลัง ให้คลิก สร้างเฉพาะการเชื่อมต่อเท่านั้น

   ใช้ตัวเลือก สร้างเฉพาะการเชื่อมต่อเท่านั้น เพื่อเก็บการเชื่อมต่อที่เลือกในสมุดงานเพื่อใช้ในภายหลัง ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณกำลังเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลคิวบ์ Online Analytical Processing (OLAP) และคุณตั้งใจที่จะแปลงเซลล์ PivotTable เป็นสูตรของสมุดงานโดยใช้คำสั่ง การแปลงเป็นสูตร (บนแท็บ ตัวเลือก ในกลุ่ม เครื่องมือ ให้คลิก เครื่องมือ OLAP) คุณสามารถใช้ตัวเลือกนี้เนื่องจากไม่จำเป็นต้องบันทึกรายงาน PivotTable

 5. ภายใต้ คุณต้องการวางข้อมูลไว้ที่ใด ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการวางรายงาน PivotTable หรือ PivotChart ในแผ่นงานที่มีอยู่ ให้เลือก แผ่นงานที่มีอยู่ แล้วพิมพ์เซลล์แรกในช่วงของเซลล์ที่คุณต้องการระบุตำแหน่งรายงาน PivotTable

   คลิกยุบกล่องโต้ตอบ รูปปุ่ม เพื่อซ่อนกล่องโต้ตอบชั่วคราว เลือกเซลล์บนแผ่นงานจุดเริ่มต้น แล้ว กดขยายกล่องโต้ตอบ รูปปุ่ม หรือ

 6. เมื่อต้องการวางรายงาน PivotTable ในแผ่นงานใหม่ โดยเริ่มต้นที่เซลล์ A1 ให้คลิก แผ่นงานใหม่

 7. คุณสามารถเลือกได้ที่จะเปลี่ยนคุณสมบัติการเชื่อมต่อโดยคลิก คุณสมบัติ แล้วทำการเปลี่ยนแปลงในกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติการเชื่อมต่อ ช่วงข้อมูลภายนอก หรือ คุณสมบัติแมป XML แล้วคลิก ตกลง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×