การเชื่อมต่อกล่องข้อความ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อคุณเชื่อมต่อกล่องข้อความ ข้อความที่ไม่พอดีในกล่องข้อความแรกจะได้รับการจัดเรียงลงในกล่องข้อความถัดไป สายโซ่ของกล่องข้อความที่เชื่อมต่อกัน ซึ่งเรียกอีกอย่างว่าเนื้อเรื่อง (story) อาจกินพื้นที่หลายหน้า

ใช้กล่องข้อความเชื่อมต่อเพื่อ

 • ดำเนินเรื่องไปยังกล่องข้อความอื่น

 • สร้างคอลัมน์ที่มีความกว้างแตกต่างกัน

 • ย้ายข้อความออกจากเกินขนาด ลงในกล่องอื่น

 • หากจำเป็น ให้สร้างกล่องข้อความใหม่

  วิธีการ

  1. บนแถบเครื่องมือวัตถุ คลิกกล่องข้อความ รูปปุ่ม

  2. ในสิ่งพิมพ์ของคุณ ให้คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการให้มุมหนึ่งของ ข้อความปรากฏ แล้วลากตามแนวทแยงมุมจนกระทั่งได้ขนาดกล่องที่คุณ ต้องการ

 • คลิกกล่องข้อความที่คุณต้องการเป็นกล่องข้อความแรกใน เนื้อเรื่อง

 • บนแถบเครื่องมือกล่องข้อความการเชื่อมต่อ คลิกสร้างลิงก์ในกล่องข้อความ รูปปุ่ม

  ตัวชี้เมาส์เปลี่ยนเป็นรูปเหยือกแบบ รูปเหยือกน้ำซึ่งเชื่อมโยงกล่องข้อความ ใช้สำหรับเชื่อมโยงกล่องข้อความ

 • คลิกกล่องข้อความที่คุณต้องการเป็นกล่องข้อความถัดไปในเนื้อเรื่อง

  กล่องข้อความนี้จะเชื่อมต่อกับกล่องแรกและตอนนี้ข้อความใดๆ ที่ยาวเกินไปจะปรากฏในกล่องถัดไป

 • เมื่อต้องการเชื่อมต่อกล่องข้อความกับเนื้อเรื่องมากกล่องขึ้น ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 3 และ 4

เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีการย้าย ข้อความออกจากเกินขนาด โปรดดูได้รับข้อความออกจากมากเกินไป เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีการจัดเรียงข้อความเพื่อขยายกล่องข้อความหลาย ๆ กล่องหรือหน้า ดูขั้นตอนวางข้อความไปยังกล่องข้อความหรือหน้าถัดไป

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×