การเชิญบุคคลอื่นเข้าใช้โฟลเดอร์ที่แชร์ใน SharePoint Workspace 2010

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อต้องการเชิญบุคคลอื่นเข้าใช้โฟลเดอร์ที่แชร์ ให้ทำดังต่อไปนี้

  1. ไปที่โฟลเดอร์ที่แชร์

  2. คลิก เชิญบุคคลอื่น ในบานหน้าต่าง งานการซิงโครไนซ์

  3. เลือกตัวเลือกในกล่องโต้ตอบส่งการเชิญเหมือนที่คุณต้องการสำหรับการเชิญพื้นที่ทำงานอื่น

การยกเลิกการเป็นสมาชิกจากโฟลเดอร์ที่แชร์

ด้วยเหตุผลต่างๆ บางครั้งคุณอาจต้องการเพิกถอนสมาชิกบางคนจากโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกัน คุณทำได้โดย "ยกเลิกการเชิญ" สมาชิกที่เลือก โปรดระลึกว่า สมาชิกที่ไม่ได้รับการเชิญจะเก็บแฟ้มทั้งหมดที่อยู่ในโฟลเดอร์จนถึงเวลาที่ไม่ได้รับเชิญ สมาชิกที่ไม่ได้รับเชิญไม่สามารถเข้าถึงคุณสมบัติโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกัน

หมายเหตุ: คุณสามารถยกเลิกการเชิญผู้อื่นจากโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันได้เฉพาะเมื่อบทบาทของคุณมีสิทธิ์ที่กำหนดไว้เท่านั้น

เมื่อต้องการยกเลิกการเชิญสมาชิกจากโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกัน ให้ทำดังนี้

  1. คลิกขวาที่สมาชิกที่คุณต้องการเพิกถอนและเลือก ยกเลิกการเชิญ

  2. ที่พร้อมท์การยืนยัน ให้คลิก ใช่ เพื่อยืนยัน

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×