การเชิญบุคคลอื่นเข้าใช้เวิร์กสเปซใน SharePoint Workspace 2010

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณสามารถเชิญบุคคลให้เข้าร่วมพื้นที่ทำงาน Sharepoint Workspace ในฐานะสมาชิกใหม่ได้โดยการส่งการเชิญเข้าร่วมพื้นที่ทำงาน

ในหัวข้อนี้

สร้างการเชิญเข้าร่วมเวิร์กสเปซ

เกี่ยวกับการแจ้งเตือนการเชิญ

การยืนยันการยอมรับการเชิญ

การสร้างการเชิญเข้าร่วมพื้นที่ทำงาน

เมื่อต้องการเชิญบุคคลอื่นเข้าร่วมพื้นที่ทำงาน Sharepoint Workspace ให้ทำดังนี้

 1. ไปยังพื้นที่ทำงาน

 2. ในบานหน้าต่างสมาชิกใส่ชื่อ หรือที่อยู่ของผู้รับในกล่องเชิญมายังพื้นที่ทำงาน อีเมล

  รายละเอียดกำหนดที่อยู่การเชิญ

  เมื่อคุณพิมพ์ชื่อ SharePoint Workspace จะค้นหาที่ติดต่อที่ตรงกับอักษรที่คุณกำลังพิมพ์ นอกจากนี้ คุณยังสามารถเลือกที่ติดต่อจากเมนูแบบหล่นลง ซึ่งจะมีที่ติดต่อทั้งหมดที่บัญชีผู้ใช้ของคุณรู้จัก ซึ่งได้แก่ที่ติดต่อที่คุณเพิ่มลงในรายการส่วนบุคคลของคุณในแถบเปิดใช้ และที่ติดต่อที่เป็นสมาชิกของพื้นที่ทำงานอื่น

  ถ้า SharePoint Workspace ไม่พบรายการที่ตรงกันกับชื่อที่คุณพิมพ์ คุณจะได้รับพร้อมท์ให้ค้นหาที่ติดต่อ

  คลิก เพิ่มเติม เพื่อดูตัวเลือกเพิ่มเติมสำหรับการเพิ่มหรือการค้นหาผู้รับในกล่องกล่องโต้ตอบ เพิ่มผู้รับ

 3. คลิก ไป เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบ ส่งการเชิญ

 4. กำหนดบทบาทให้กับผู้รับจากรายการแบบหล่นลง

  รายละเอียด

  ถ้าคุณกำลังเชิญที่ติดต่อหลายรายและต้องการกำหนดบทบาทที่แตกต่างกันสำหรับที่ติดต่อแต่ละราย คุณจะต้องส่งการเชิญสำหรับแต่ละบทบาทแยกกัน

  นอกจากนี้ เว้นแต่ว่าคุณเป็นผู้จัดการในพื้นที่ทำงาน คุณสามารถกำหนดเฉพาะผู้ถูกเชิญเดียวกันกับบทบาทที่มอบหมายให้กับคุณ (ผู้เข้าร่วมกำหนดบทบาท "ผู้เข้าร่วม" และผู้เยี่ยมชมกำหนดบทบาทของ "ผู้เยี่ยมชม") ได้ ดูเกี่ยวกับบทบาทและสิทธิ์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

 5. ถ้าคุณต้องการยืนยันการยอมรับการเชิญของผู้ถูกเชิญ ให้เลือก ต้องการการยืนยันการยอมรับ

  หมายเหตุ: คุณลักษณะนี้จะถูกเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติสำหรับการเชิญทั้งหมดที่ส่งทางอีเมล

 6. และคุณสามารถเพิ่มข้อความได้ตามต้องการ

 7. คลิก เชิญ เพื่อส่งการเชิญ

  SharePoint Workspace จะดำเนินการต่อไปนี้โดยขึ้นอยู่กับชนิดของผู้รับที่คุณเลือก

  • สำหรับที่ติดต่อ SharePoint Workspace นั้น SharePoint Workspace จะส่งการเชิญเป็นข้อความ SharePoint Workspace

  • สำหรับที่อยู่อีเมล SharePoint Workspace จะส่งการเชิญเป็นข้อความอีเมลพร้อมแฟ้มที่แนบมาผ่านทาง Microsoft Outlook

   ข้อความจะมีคำแนะนำสำหรับผู้ที่มี SharePoint Workspace อยู่แล้ว และผู้ที่ยังไม่มี SharePoint Workspace สำหรับผู้ที่มี SharePoint Workspace อยู่แล้ว ให้คลิกการเชื่อมโยงในข้อความที่เปิดการเชิญ ส่วนผู้ที่ยังไม่มี SharePoint Workspace ให้คลิกการเชื่อมโยงอีกการเชื่อมโยงหนึ่งซึ่งจะไปยังเพจดาวน์โหลด SharePoint Workspace เมื่อผู้รับอีเมลติดตั้งและเริ่มต้น SharePoint Workspace แล้ว การเชิญเข้าร่วมพื้นที่ทำงานควรจะเปิดขึ้นโดยอัตโนมัติ ถ้าการเชิญไม่เปิดขึ้นโดยอัตโนมัติ ผู้รับสามารถกลับไปยังข้อความอีเมลและเปิดแฟ้มที่แนบมาเพื่อตอบกลับการเชิญได้

   เชิญทั้งหมดที่ส่งทางอีเมลที่จำเป็นต้องมีผู้ส่งเพื่อยืนยันการยอมรับก่อนเวิร์กสเปซจะถูกส่งไปยังคอมพิวเตอร์ของผู้รับ

   หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่มีไคลเอ็นต์อีเมล Microsoft Outlook จะมีการแสดงข้อความแจ้งให้คุณทราบว่าคุณไม่สามารถส่งการเชิญโดยใช้คุณลักษณะนี้ได้ ข้อความนี้จะอธิบายกระบวนการเชิญทางอีเมลอื่น เช่น คัดลอกการเชิญไปยังคลิปบอร์ด แล้ววางการเชิญนั้นลงในไคลเอ็นต์การส่งข้อความหรือไคลเอ็นต์อีเมลอื่น

ด้านบนของหน้า

เกี่ยวกับการแจ้งเตือนการเชิญ

เมื่อคุณส่งการเชิญ SharePoint Workspace จะแจ้งให้คุณทราบความคืบหน้าโดยประกาศการแจ้งเตือน

หมายเหตุ: สำหรับผู้รับทางอีเมล คุณจะไม่เห็นการแจ้งเตือนความคืบหน้าจนกว่าผู้รับจะเปิดสิ่งที่แนบมา ในตารางด้านล่าง การแจ้งเตือนแรกที่คุณอาจได้รับคือ "กำลังเชิญผู้ถูกเชิญ: เปิดแล้ว กำลังรอการตอบกลับ..."

ตารางด้านล่างจะสรุปการแจ้งเตือนความคืบหน้าของการเชิญ

การแจ้งให้ทราบ

ความหมาย

กำลังเชิญ "ผู้ถูกเชิญ": กำลังรอส่ง...

SharePoint Workspace ยังไม่สามารถส่งการเชิญได้ คอมพิวเตอร์ของผู้ส่งอาจออฟไลน์ หรืออาจไม่ได้เชื่อมต่อกับเครือข่ายที่ทำงานตลอดเวลาหรือบริการรีเลย์อยู่ในขณะนี้

กำลังเชิญ "ผู้ถูกเชิญ": กำลังส่ง เสร็จสมบูรณ์แล้ว %...

SharePoint Workspace กำลังส่งการเชิญไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ถูกเชิญหรือไปยังบริการรีเลย์ (ถ้าคอมพิวเตอร์ของผู้ถูกเชิญออฟไลน์อยู่)

กำลังเชิญ "ผู้ถูกเชิญ": ส่งแล้ว กำลังรอการนำส่ง...

การเชิญถูกส่งออกจากคอมพิวเตอร์ของผู้ส่งแล้ว และจะนำส่งถ้าผู้รับเชิญออนไลน์อยู่ ถ้าผู้ถูกเชิญออฟไลน์ การเชิญจะถูกกำหนดเส้นทางไปยังบริการรีเลย์

กำลังเชิญ "ผู้ถูกเชิญ": นำส่งแล้ว กำลังรอให้ผู้ถูกเชิญเปิด...

การเชิญได้ไปถึงคอมพิวเตอร์ของผู้ถูกเชิญแล้ว

กำลังเชิญ "ผู้ถูกเชิญ": เปิดแล้ว กำลังรอการตอบกลับ...

ผู้ถูกเชิญได้เปิดการเชิญและ และตอนนี้กำลังตัดสินใจว่าจะยอมรับหรือปฏิเสธการเชิญ

กำลังเชิญ "ผู้ถูกเชิญ": ยอมรับการเชิญแล้ว

ผู้ถูกเชิญได้ยอมรับการเชิญแล้ว แต่ SharePoint Workspace ยังไม่ได้ส่งพื้นที่ทำงาน เนื่องจากผู้เชิญและสมาชิกรายอื่นทั้งหมดของพื้นที่ทำงานออฟไลน์อยู่ โปรดสังเกตว่าถ้าผู้ถูกเชิญยอมรับการเชิญในขณะที่ผู้เชิญออฟไลน์ไปแล้ว SharePoint Workspace จะพยายามดาวน์โหลดพื้นที่ทำงานจากสมาชิกรายอื่นที่กำลังออนไลน์อยู่ โดยจะเลือกดาว์โหลดจากสมาชิกที่ออนไลน์อยู่แต่ไม่ได้ใช้งานเป็นอันดับแรก

กำลังเชิญ "ผู้ถูกเชิญ": ยอมรับการเชิญแล้ว: กำลังส่งพื้นที่ทำงาน เสร็จสมบูรณ์ %...

ผู้ถูกเชิญได้ยอมรับการเชิญและกำลังส่งพื้นที่ทำงานอยู่ในขณะนี้

กำลังเชิญ "ผู้ถูกเชิญ": ส่งพื้นที่ทำงานส่งแล้ว กำลังรอการนำส่ง...

พื้นที่ทำงานได้ถูกส่งออกจากคอมพิวเตอร์ของผู้เชิญแล้ว โดยผู้ถูกเชิญกำลังรับพื้นที่ทำงานอยู่

กำลังเชิญ "ผู้ถูกเชิญ": นำส่งพื้นที่ทำงานแล้ว!

นำส่งพื้นที่ทำงานให้แก่ผู้ถูกเชิญเป็นผลสำเร็จแล้ว

หมายเหตุ: ถ้าผู้ถูกเชิญออฟไลน์ก่อนที่จะได้รับพื้นที่ทำงานทั้งหมด พื้นที่ทำงานจะถูกส่งไปยังบริการรีเลย์ และเมื่อผู้ถูกเชิญกลับมาออนไลน์ในครั้งถัดไป พื้นที่ทำงานนั้นจะถูกกำหนดเส้นทางจากบริการรีเลย์มายังคอมพิวเตอร์ของผู้ถูกเชิญ

ด้านบนของหน้า

การยืนยันการยอมรับการเชิญ

การกำหนดให้ต้องมีการยืนยันการยอมรับมีประโยชน์สำหรับวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัย โดยทำให้คุณมีโอกาสในการตรวจสอบข้อมูลเฉพาะตัวของผู้รับแต่ละรายก่อนที่คุณจะส่งพื้นที่ทำงานไปให้ ถ้าคุณเลือกตัวเลือกนี้ เมื่อมีข้อความที่แสดงว่าผู้รับยอมรับการเชิญของคุณ SharePoint Workspace จะแสดงการแจ้งเตือนเพื่อพร้อมท์ให้คุณยืนยันการเชิญ

ในกล่องโต้ตอบ ยืนยันการยอมรับ ให้ทำสิ่งต่อไปนี้ แล้วคลิก ยืนยัน

 • คลิกจาก เพื่อเปิดที่ติดต่อของผู้รับเพื่อตรวจสอบข้อมูลเฉพาะตัวก่อนที่จะส่งเวิร์กสเปซ

 • รวมข้อความที่จะส่งเมื่อคุณยืนยันหรือปฏิเสธการยอมรับ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×