การเชิญคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นเข้าสู่พื้นที่ทำงาน Sharepoint Workspace

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ถ้าคุณใช้บัญชีผู้ใช้ของคุณบนคอมพิวเตอร์มากกว่าหนึ่งเครื่อง คุณสามารถส่งข้อมูลจากพื้นที่ทำงาน Sharepoint Workspace ใดๆ ไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆ ของคุณได้ตลอดเวลา

หมายเหตุ: คุณลักษณะนี้ไม่ได้รับการสนับสนุนในพื้นที่ทำงาน SharePoint

ในแถบเปิดใช้ ให้คลิกขวาที่พื้นที่ทำงานที่คุณต้องการเชิญคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น จากนั้นให้คลิก เชิญคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นของฉัน...

ถ้าในขณะนี้คุณไม่มีบัญชีผู้ใช้ของคุณบนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น หน้าต่าง ใช้บัญชีผู้ใช้ในคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น จะเปิดขึ้นพร้อมคำแนะนำในการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ของคุณเพื่อใช้บนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น

ถ้าคุณมีบัญชีของคุณบนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น ข้อมูลของพื้นที่ทำงานจะถูกดาวน์โหลดไปยังคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่งในทันทีโดยอัตโนมัติถ้าคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่งนั้นกำลังออนไลน์อยู่ในขณะนั้น หรือในครั้งต่อไปที่คุณเข้าสู่ระบบบนคอมพิวเตอร์เครื่องนั้น

หมายเหตุ: กำลังเชิญเวิร์กสเปซไปยังคอมพิวเตอร์อื่นโดยอัตโนมัติตรวจสอบตัวเลือกการดาวน์โหลดลงในคอมพิวเตอร์ทั้งหมดของฉันโดยอัตโนมัติในคุณสมบัติของเวิร์กสเปซ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×