การเข้าสู่ระบบ Communicator

หัวข้อนี้จะอธิบายการเข้าสู่ระบบ Communicator 2007 โดยอัตโนมัติ วิธีการเปลี่ยนบัญชีการเข้าสู่ระบบของคุณ และสิ่งที่ต้องทำในกรณีที่คุณไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้

คุณต้องการทำสิ่งใด

เริ่ม Communicator และเข้าสู่ระบบ

เปลี่ยนบัญชีการเข้าสู่ระบบ

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้นของการเข้าสู่ระบบ

เริ่ม Communicator และเข้าสู่ระบบ

โดยทั่วไป ผู้ดูแลระบบจะกำหนดค่า Communicator 2007 ไว้ให้คุณแล้ว อย่างไรก็ตาม ผู้ดูแลระบบอาจไม่ได้กำหนดค่าให้ Communicator 2007 เริ่มโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเข้าสู่ระบบ Windows ซึ่งรายละเอียดเกี่ยวกับตัวเลือกนี้จะมีอยู่ด้านล่าง

การเริ่ม Communicator โดยอัตโนมัติเมื่อคุณเข้าสู่ระบบ Windows

 1. บนเดสก์ท็อป Windows คลิก เริ่ม ชี้ไปที่ โปรแกรมทั้งหมด แล้วคลิก Microsoft Office Communicator 2007

 2. ในหน้าต่าง Office Communicator ให้ตรวจสอบความถูกต้องของชื่อผู้ใช้ จากนั้นป้อนรหัสผ่าน แล้วคลิก เข้าสู่ระบบ

 3. ที่แถบชื่อเรื่องของ Office Communicator คลิกปุ่ม เมนู

 4. คลิก เครื่องมือ คลิก ตัวเลือก และเลือกกล่องกาเครื่องหมาย เริ่ม Communicator โดยอัตโนมัติเมื่อฉันเข้าสู่ระบบ Windows ในกรณีที่ยังไม่ได้เลือก

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนบัญชีการเข้าสู่ระบบ

 1. หากต้องการเปลี่ยนบัญชีสำหรับเข้าสู่ระบบ คุณต้องออกจากระบบ Communicator 2007 ก่อน โดยที่แถบชื่อเรื่อง Office Communicator ให้คลิกปุ่ม เมนู ชี้ไปที่ เชื่อมต่อ และคลิก ออกจากระบบ

 2. ที่แถบชื่อเรื่องของ Office Communicator ให้คลิกปุ่ม เมนู ชี้ไปที่ เชื่อมต่อ แล้วคลิก เปลี่ยนที่อยู่การเข้าสู่ระบบ

 3. ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือก ภายใต้ บัญชีของฉัน ให้ระบุบัญชีใหม่ในกล่อง ที่อยู่การเข้าสู่ระบบ แล้วคลิก ตกลง

 4. ในหน้าต่าง Office Communicator ให้พิมพ์ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของบัญชี แล้วคลิก เข้าสู่ระบบ

ด้านบนของหน้า

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้นของการเข้าสู่ระบบ

โดยทั่วไปแล้วผู้ดูแลระบบของคุณจะกำหนดค่า Communicator 2007 ให้เมื่อติดตั้งครั้งแรก อย่างไรก็ตาม อาจเป็นไปได้ที่คุณจะไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้ หากคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดขณะพยายามเข้าสู่ระบบ คุณอาจต้องคำนึงถึงขั้นตอนการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นต่อไปนี้ก่อนติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณ

 • ตรวจสอบความถูกต้องของที่อยู่สำหรับเข้าสู่ระบบ ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน

 • ตรวจสอบการตั้งค่าบัญชีขั้นสูง หากเหมาะสม

 • ดูแฟ้มบันทึกเหตุการณ์ Windows สำหรับรายละเอียดข้อผิดพลาด และแจ้งข้อมูลดังกล่าวต่อผู้ดูแลระบบหรือฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิคของคุณ

การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลบัญชีของคุณ

 1. ในแถบชื่อเรื่องของหน้าต่าง Office Communicator ให้คลิกปุ่ม เมนู ชี้ไปที่ เครื่องมือ แล้วคลิก ตัวเลือก

 2. ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือก บนแถบ ส่วนบุคคล ภายใต้ บัญชีของฉัน ให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในกล่องที่อยู่สำหรับเข้าสู่ระบบ

 3. หากคุณจำเป็นต้องกำหนดค่า Communicator ด้วยตนเอง ให้คลิกปุ่ม ขั้นสูง ตรวจสอบว่าได้เลือกตัวเลือก กำหนดค่าการตั้งค่า แล้ว และตรวจสอบความถูกต้องของ ชื่อเซิร์ฟเวอร์ภายในหรือที่อยู่ IPชื่อเซิร์ฟเวอร์ภายนอกหรือที่อยู่ IP และ เชื่อมต่อโดยใช้ แล้วคลิก ตกลง

 4. คลิก ตกลง เพื่อปิดกล่องโต้ตอบ ตัวเลือก

 5. ในหน้าต่างหลัก Office Communicator ให้พิมพ์ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณใหม่ แล้วคลิก เข้าสู่ระบบ เพื่อลองเชื่อมต่ออีกครั้ง

หากคุณยังไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้ คุณสามารถหาข้อผิดพลาดเพิ่มเติมได้โดยใช้ตัวเลือกการบันทึกของ Communicator

ตัวเลือกการบันทึก

หมายเหตุ: หากต้องการเปิดใช้งานการบันทึก คุณต้องอยู่ในกลุ่ม Performance Log Users ของเครื่องก่อน โปรดดู "การเข้าร่วมกลุ่ม Performance Log Users" ใน คู่มือติดตั้ง Microsoft Office Communicator 2007 หรือสอบถามจากผู้ดูแลระบบ

Office Communicator มีตัวเลือกการบันทึกต่อไปนี้ ซึ่งสามารถช่วยให้คุณแก้ไขปัญหาการเข้าสู่ระบบเบื้องต้นกับ Communicator

 • เปิดใช้งานการบันทึกใน Communicator     คุณสามารถเปิดใช้งานตัวเลือก communicator-uccp-log.uccplog เพื่อสร้างแฟ้มบันทึก ซึ่งจะมีข้อมูลเกี่ยวกับการโต้ตอบของ Office Communicator 2007 กับ Office Communications Server 2007 แฟ้ม communicator-uccp-log.uccplog จะถูกสร้างใน Windows <user profile>\Tracing folder

 • เปิดใช้งานการบันทึกเหตุการณ์ของระบบ Windows สำหรับ Communicator     เมื่อเปิดใช้งานตัวเลือกนี้ Communicator จะบันทึกประเภทข้อผิดพลาดต่อไปนี้ลงในบันทึกเหตุการณ์ของระบบ Windows พร้อมรายละเอียดการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

  • ข้อผิดพลาดซึ่งทำให้ผู้ใช้ไม่สามารถเข้าสู่ระบบเซิร์ฟเวอร์ได้ เช่น ชื่อโฮสต์หรือชื่อโดเมนผิดพลาด หรือใบรับรองไม่ถูกต้อง

  • ข้อความการวินิจฉัยถูกส่งคืนจากเซิร์ฟเวอร์ เช่น การตรวจสอบรุ่นล้มเหลว ข้อมูลประจำตัวสำหรับเข้าสู่ระบบมีปัญหา หรือมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นในการตอบสนองกับข้อความ SIP INVITE จากไคลเอ็นต์

  • แฟ้มบันทึกการติดตามเหตุการณ์ของ Windows (ETL) ซึ่งอาจถูกสร้างขึ้นในคอมพิวเตอร์ของคุณที่โฟลเดอร์ <username>/Tracing จะช่วยให้ผู้ดูแลระบบและฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อตัวแทนฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft ของคุณ

การเปิดใช้งานการบันทึก

 1. ในแถบชื่อเรื่องของ Communicator ให้คลิกปุ่ม เมนู ชี้ไปที่ เครื่องมือ แล้วคลิก ตัวเลือก

 2. คลิกแถบ ทั่วไป ภายใต้ ตัวเลือก ให้เลือกตัวเลือกการบันทึกที่คุณต้องการเปิดใช้งาน

การค้นหาแฟ้มบันทึกของ Communicator

 • ใน Windows Explorer เข้าไปยังโฟลเดอร์ <user profile>\Tracing หากคุณเปิดใช้งานการบันทึกใน Communicator คุณจะเห็นแฟ้ม communicator-uccp-log.uccplog อยู่ในโฟลเดอร์ดังกล่าว หากคุณอยู่ในระบบ คุณต้องออกจากระบบก่อน แล้วกลับเข้าสู่ระบบอีกครั้ง โปรแกรมจึงจะสร้างแฟ้มบันทึกขึ้น

การดูตัวแสดงเหตุการณ์ของ Windows

 1. คลิก เริ่ม คลิก รัน พิมพ์ eventvwr ในกล่อง เปิด แล้วคลิก ตกลง

 2. ในหน้าต่าง ตัวแสดงเหตุการณ์ แล้วดำเนินการอย่างหนึ่งต่อไปนี้ในบานหน้าต่างคอนโซลทรีซึ่งอยู่ทางซ้ายมือ

  • สำหรับ Windows XP ให้คลิกที่ โปรแกรมประยุกต์

  • สำหรับ Windows Vista ให้คลิกสองครั้งที่ บันทึกของ Windows แล้วคลิก โปรแกรมประยุกต์

 3. คลิกสองครั้งที่ข้อผิดพลาดของ Communicator ที่เพิ่งเกิดขึ้นล่าสุดในรายการเพื่อแสดงรายละเอียดข้อผิดพลาด

 4. ในกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติเหตุการณ์ ให้คลิกปุ่ม คัดลอก เพื่อคัดลอกข้อความของข้อผิดพลาดลงในคลิปบอร์ด

 5. วางข้อมูลข้อผิดพลาดลงในแฟ้มข้อความหรือข้อความอีเมล แล้วติดต่อผู้ดูแลระบบหรือฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิคของคุณ

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×