การเข้าร่วมในการอภิปราย

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

กระดานอภิปรายเป็นสถานที่ในการแชร์ข้อมูลและอภิปรายในหัวข้อต่างๆ กับบุคคลอื่น เมื่อคุณสร้างหัวข้อการอภิปรายหรือตอบกลับการอภิปรายที่มีอยู่ คุณสามารถจัดรูปแบบข้อความ แทรกไฮเปอร์ลิงก์หรือตาราง และเชื่อมโยงไปยังรูปภาพบนเว็บได้ ไม่เพียงแต่คุณจะสามารถเข้าร่วมในกระดานอภิปรายบนไซต์ SharePoint เท่านั้น แต่คุณยังสามารถส่งอีเมลและเชื่อมต่อกับ Outlook 2010 ได้ด้วย

คุณต้องการทำสิ่งใด

ภาพรวมของกระดานอภิปราย

เข้าร่วมในการอภิปรายบนไซต์ SharePoint

เข้าร่วมในการอภิปราย ด้วยส่งอีเมล

เข้าร่วมการอภิปราย ด้วยการเชื่อมต่อกับ Outlook

การเปรียบเทียบการใช้ส่งอีเมล และเชื่อมต่อกับ Outlook

เข้าร่วมในกระดานสนทนาบนไซต์ SharePoint

สร้างหัวข้อการอภิปรายใหม่

ตอบกลับการอภิปราย

แก้ไขหัวข้อการอภิปรายของคุณเอง

แก้ไขข้อความตอบกลับของคุณเพื่อการอภิปราย

เปลี่ยนวิธีดูการอภิปราย

เข้าร่วมการอภิปราย โดยใช้อีเมล

เข้าร่วมการอภิปราย โดยใช้ Outlook

เชื่อมต่อกระดานอภิปรายกับ Outlook

ติดประกาศที่กระดานอภิปราย โดยใช้ Outlook

ตอบกลับไปยังหัวข้อการอภิปราย โดยใช้ Outlook

เอากระดานอภิปรายออกจาก Outlook

ภาพรวมของกระดานอภิปราย

มีหลายวิธีในการเข้าร่วมการอภิปรายตามที่ได้อธิบายไว้ในส่วนต่างๆ ต่อไปนี้

เข้าร่วมในการอภิปรายบนไซต์ SharePoint

กระดานอภิปราย (ซึ่งก็คือรายการ) คือสถานที่ที่ใช้แชร์ข้อมูลและหัวข้อการอภิปรายกับบุคคลอื่น คุณสามารถใช้กระดานอภิปรายได้หลายวัตถุประสงค์ เช่น ระดมสมองเกี่ยวกับเป้าหมายสำหรับโครงการของคุณ หรือการอภิปรายในเรื่องความสนใจทั่วไป เมื่อคุณสร้างหัวข้อการอภิปรายหรือตอบกลับการอภิปรายที่มีอยู่ คุณสามารถจัดรูปแบบข้อความ แทรกไฮเปอร์ลิงก์หรือตาราง และเชื่อมโยงไปยังรูปภาพบนเว็บได้

นอกจากนี้ คุณยังสามารถสมัครสมาชิกการอภิปรายเพื่อดูสรุปเนื้อหาที่เปลี่ยนไป หรือเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีใครเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงรายการ

หมายเหตุ: คุณอาจต้องเป็นสมาชิกไซต์ที่มีกระดานอภิปราย หรือเจ้าของอาจกำหนดสิทธิ์ชนิดอื่นๆ ขึ้นอยู่กับว่ากระดานอภิปรายถูกตั้งค่าอย่างไร สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้สอบถามเจ้าของไซต์ของคุณ

ด้านบนของหน้า

เข้าร่วมในการอภิปราย ด้วยส่งอีเมล

ถ้ากระดานอภิปรายของคุณถูกตั้งค่าให้รับอีเมล คุณสามารถเพิ่มหัวข้อการอภิปรายด้วยการส่งอีเมลได้ คุณสร้างข้อความเหมือนกับที่คุณทำตามปกติ แล้วรวมชื่อของกระดานอภิปรายในกล่อง ถึง หรือ สำเนาถึง ของข้อความอีเมล จากนั้นข้อความจะสร้างหัวข้อการอภิปรายใหม่บนกระดานอภิปราย

ถ้าคุณอยู่ในกลุ่ม SharePoint ที่รวมกระดานอภิปรายในรายชื่อการแจกจ่ายสำหรับอีเมลของกลุ่มนี้ ข้อความอีเมลที่คุณส่งไปยังกลุ่มจะถูกเพิ่มลงในกระดานอภิปรายโดยอัตโนมัติ ถ้าคุณตอบกลับข้อความการอภิปรายทางอีเมลและรวมกลุ่มในกล่อง ถึง หรือ สำเนาถึง การตอบกลับอีเมล์ของคุณจะกลายเป็นการตอบกลับในการอภิปรายด้วย

เมื่อต้องการใช้อีเมลเพื่อเข้าร่วมในการอภิปราย คุณต้องรับที่อยู่ของกระดานอภิปรายหรือกลุ่ม SharePoint ก่อน ที่อยู่อีเมลของกระดานอภิปรายหรือกลุ่มของคุณอาจปรากฏอยู่ในสมุดรายชื่อในโปรแกรมประยุกต์อีเมลของคุณ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของคุณ ถ้าที่อยู่อีเมลไม่ปรากฏที่นั่น คุณสามารถเพิ่มที่อยู่อีเมลลงในรายการที่ติดต่อส่วนบุคคลของคุณในโปรแกรมอีเมลหลังจากที่คุณได้รับที่อยู่อีเมล เพื่อให้คุณสามารถค้นหาที่อยู่อีเมลภายหลังได้อย่างง่ายดาย

ด้านบนของหน้า

เข้าร่วมในการอภิปรายด้วยการเชื่อมต่อกับ Outlook

ถ้าคุณมีกระดานอภิปรายบนไซต์ SharePoint คุณสามารถโต้ตอบกับกระดานอภิปรายได้หลายวิธีโดยใช้ Outlook 2010 ถ้าคุณใช้เวลาจัดการกับอีเมลเป็นส่วนใหญ่ คุณอาจพบว่าการทำงานกับกระดานอภิปรายโดยใช้ Outlook อาจเป็นเรื่องง่ายกว่า แทนที่จะเปิดไซต์ SharePoint ของคุณในเว็บเบราว์เซอร์

หลังจากที่คุณเชื่อมต่อกระดานอภิปรายบนไซต์ SharePoint กับ Outlook เนื้อหาของกระดานอภิปรายจะปรากฏในโฟลเดอร์ 'รายการ SharePoint' ในบานหน้าต่างนำทาง คุณสามารถอ่าน ติดประกาศ และตอบกลับการอภิปรายบนไซต์ SharePoint ได้โดยไม่ต้องออกจาก Outlook นอกจากนี้ คุณยังสามารถเพิ่มรายการจากกล่องจดหมายของคุณ เช่น ข้อความอีเมล ลงในกระดานอภิปรายได้ด้วยการลากหรือคัดลอกรายการเหล่านั้น

หลังจากที่กระดานอภิปรายของคุณถูกเชื่อมต่อกับ Outlook แล้ว คุณสามารถนำหัวข้อการอภิปรายมาใช้แบบออฟไลน์และทำงานกับหัวข้อการอภิปรายเหล่านั้น ถ้าคุณสร้างหรือตอบกลับหัวข้อแบบออฟไลน์ การทำงานของคุณจะถูกติดประกาศไปยังเซิร์ฟเวอร์เมื่อคุณเชื่อมต่อใหม่แล้วฟื้นฟูมุมมองในเบราว์เซอร์ของคุณ

ด้านบนของหน้า

การเปรียบเทียบการใช้ส่งอีเมล และเชื่อมต่อกับ Outlook

พิจารณาสิ่งต่อไปนี้เมื่อคุณตัดสินใจว่า จะส่งอีเมล หรือการเชื่อมต่อกับ Outlook เพื่อเข้าร่วมในกระดานอภิปราย

การส่งอีเมล์ไปยังกระดานอภิปราย เมื่อมีเหตุการณ์ต่อไปนี้

 • รายการบนไซต์ของคุณถูกเปิดใช้งานเพื่อรับอีเมล

 • คุณไม่ได้ใช้ Outlook หรือคุณไม่มีกระดานอภิปรายที่เชื่อมต่อกับ Outlook

 • กระดานอภิปรายของคุณเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม SharePoint ของคุณ ดังนั้นเนื้อหาจะปรากฏในกระดานอภิปรายเป็นส่วนปกติของการอภิปรายของทีมงาน

การเชื่อมต่อกระดานอภิปรายกับ Outlook เมื่อมีเหตุการณ์ต่อไปนี้

 • กระดานอภิปรายหรือไซต์ของคุณไม่ถูกเปิดใช้งานเพื่อรับอีเมล

 • คุณต้องการแสดงและทำงานกับเนื้อหาของกระดานอภิปรายด้วยวิธีที่คุณทำงานกับอีเมลหรืองานในบานหน้าต่างนำทาง

 • คุณต้องการใช้เครื่องมือพิสูจน์อักษรและคุณลักษณะอื่นที่มีใน Outlook ถึงแม้ว่าคุณจะสามารถจัดรูปแบบหัวข้อการอภิปรายเมื่อคุณทำงานกับหัวข้อเหล่านั้นบนไซต์ SharePoint แต่ Outlook ก็มีเครื่องมือเพิ่มเติมให้ เช่น ตัวตรวจสอบการสะกดและอรรถาภิธาน

 • คุณมีรายการในกล่องจดหมายของคุณที่คุณต้องการลากไปยังกระดานอภิปราย

ด้านบนของหน้า

เข้าร่วมในกระดานอภิปรายบนไซต์ SharePoint

คุณสามารถสร้างหัวข้อ ตอบกลับหัวข้อ และแก้ไขทั้งหัวข้อและการตอบกลับได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถเปลี่ยนแปลงวิธีการดูการอภิปรายได้อย่างหลากหลายอีกด้วย

สร้างหัวข้อการอภิปรายใหม่

 1. ไปยังไซต์ที่มีกระดานอภิปรายที่คุณต้องการทำงานด้วย

 2. คลิกชื่อของกระดานอภิปรายบน เปิดใช้ด่วน หรือคลิก การกระทำในไซต์ คลิก แสดงเนื้อหาไซต์ทั้งหมด จากนั้นในกระดานอภิปรายที่เหมาะสม ให้คลิกชื่อของกระดานอภิปราย

 3. ลักษณะที่ปรากฏและการนำทางของไซต์สามารถปรับเปลี่ยนได้เยอะ ถ้าคุณไม่พบตำแหน่งที่ตั้งของตัวเลือก เช่น คำสั่ง ปุ่ม หรือลิงก์ ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณ

 4. บน Ribbon ให้คลิกแท็บ รายการ จากนั้นในกลุ่ม ใหม่ ให้คลิก รายการใหม่

 5. พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการให้กับเรื่องและเนื้อความของข้อความ คลิกแท็บ จัดรูปแบบข้อความ เพื่อนำการจัดรูปแบบใดๆ ไปใช้ และคลิกแท็บ แทรก เพื่อเพิ่มตาราง สื่อ รูปภาพ และไฟล์

 6. คลิก บันทึก

ด้านบนของหน้า

ตอบกลับการอภิปราย

 1. ไปยังไซต์ที่มีกระดานอภิปรายที่คุณต้องการทำงานด้วย

 2. คลิกชื่อของกระดานอภิปรายบน เปิดใช้ด่วน หรือคลิก การกระทำในไซต์ คลิก แสดงเนื้อหาไซต์ทั้งหมด จากนั้นในกระดานอภิปรายที่เหมาะสม ให้คลิกชื่อของกระดานอภิปราย

 3. ลักษณะที่ปรากฏและการนำทางของไซต์สามารถปรับเปลี่ยนได้เยอะ ถ้าคุณไม่พบตำแหน่งที่ตั้งของตัวเลือก เช่น คำสั่ง ปุ่ม หรือลิงก์ ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณ

 4. คลิกชื่อเรื่องในคอลัมน์ เรื่อง ของหัวข้อการอภิปรายที่คุณต้องการตอบกลับ

 5. ในแถบด้านบนข้อความที่คุณต้องการตอบกลับ ให้คลิก ตอบกลับ

 6. พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการให้กับเรื่องและเนื้อความของข้อความ คลิกแท็บ จัดรูปแบบข้อความ เพื่อนำการจัดรูปแบบใดๆ ไปใช้ และคลิกแท็บ แทรก เพื่อเพิ่มตาราง สื่อ รูปภาพ และไฟล์

 7. คลิก บันทึก

ด้านบนของหน้า

การแก้ไขหัวข้อการอภิปรายของคุณเอง

ใช้กระบวนงานต่อไปนี้เพื่อแก้ไขหัวข้อเดิมที่คุณได้ประกาศไว้ในการอภิปราย คุณอาจไม่มีสิทธิ์แก้ไขหัวข้อที่ถูกสร้างโดยผู้อื่น

 1. ไปยังไซต์ที่มีกระดานอภิปรายที่คุณต้องการทำงานด้วย

 2. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ถ้ากระดานการอภิปรายยังไม่ได้เปิดขึ้นมา ให้คลิกชื่อของกระดานอภิปรายบน เปิดใช้ด่วน หรือคลิก การกระทำในไซต์ คลิก แสดงเนื้อหาไซต์ทั้งหมด จากนั้นในกระดานอภิปรายที่เหมาะสม ให้คลิกชื่อของกระดานอภิปราย

   ลักษณะที่ปรากฏและการนำทางของไซต์สามารถปรับเปลี่ยนได้เยอะ ถ้าคุณไม่พบตำแหน่งที่ตั้งของตัวเลือก เช่น คำสั่ง ปุ่ม หรือลิงก์ ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณ

  • ถ้าคุณกำลังดูกระดานอภิปรายและได้เปิดหัวข้อที่คุณต้องการแก้ไขไว้แล้ว ให้ดำเนินการดังนี้แทน

   1. คลิกแสดงคุณสมบัติ แล้ว คลิ กแก้ไขรายการ รูปปุ่ม

   2. ข้ามไปยังขั้นตอนที่ 4

 3. ในคอลัมน์เรื่อง ชี้ไปที่หัวข้อการอภิปรายที่คุณต้อง การแก้ไข คลิกลูกศรบนเมนูที่ปรากฏ แล้ว คลิกแก้ไขรายการ รูปปุ่ม

 4. ทำการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการ แล้วคลิก บันทึก

ด้านบนของหน้า

การแก้ไขข้อความตอบกลับไปยังการอภิปรายของคุณ

ใช้กระบวนงานต่อไปนี้เพื่อแก้ไขข้อความตอบกลับที่คุณได้ทำลงในการอภิปรายที่มีอยู่

 1. ไปยังไซต์ที่มีกระดานอภิปรายที่คุณต้องการทำงานด้วย

 2. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  1. ถ้ากระดานการอภิปรายยังไม่ได้เปิดขึ้นมา ให้คลิกชื่อของกระดานอภิปรายบน เปิดใช้ด่วน หรือคลิก การกระทำในไซต์ คลิก แสดงเนื้อหาไซต์ทั้งหมด จากนั้นในกระดานอภิปรายที่เหมาะสม ให้คลิกชื่อของกระดานอภิปราย

   ลักษณะที่ปรากฏและการนำทางของไซต์สามารถปรับเปลี่ยนได้เยอะ ถ้าคุณไม่พบตำแหน่งที่ตั้งของตัวเลือก เช่น คำสั่ง ปุ่ม หรือลิงก์ ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณ

  2. ถ้าคุณกำลังดูการอภิปรายและข้อความตอบกลับของคุณอยู่แล้ว ให้ข้ามไปยังขั้นตอนที่ 4

 3. คลิกชื่อเรื่องในคอลัมน์ เรื่อง ของหัวข้อการอภิปรายที่มีข้อความตอบกลับที่คุณต้องการแก้ไข

 4. ค้นหาข้อความตอบกลับของคุณ แล้วคลิก แสดงคุณสมบัติ

 5. คลิกแก้ไขรายการ รูปปุ่ม

 6. เปลี่ยนแปลงสิ่งที่คุณต้องการ แล้วคลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

การเปลี่ยนแปลงวิธีการแสดงการอภิปราย

นับเป็นเรื่องง่ายที่คุณจะเรียงลำดับและกรองการอภิปรายบนเพจ และคุณสามารถสร้างมุมมองของคุณเอง เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้เพื่อเปลี่ยนแปลงวิธีที่คุณดูการอภิปราย

 • เรียงลำดับการอภิปราย    คลิกส่วนหัวของคอลัมน์ที่คุณต้องการเรียงลำดับตามข้างบน A ลูกศรลงปรากฏอยู่ถัดจากหัวเรื่องสำหรับการเรียงลำดับ (เช่นการอภิปรายใหม่ที่สุดแรก) และลูกศรขึ้นปรากฏขึ้นสำหรับการเรียงลำดับ

 • กรองการอภิปราย    เมื่อต้องการดูเฉพาะรายการที่ตรงตามเกณฑ์เฉพาะ ให้ชี้ไปที่คอลัมน์ที่คุณต้องการใช้ คลิกลูกศรที่ปรากฏ แล้วคลิกรายการที่คุณต้องการกรอง ตัวอย่างเช่น คุณสามารถดูเฉพาะการอภิปรายที่ได้รับการอัปเดตวันนี้ได้ด้วยการเลือกวันที่ปัจจุบันในคอลัมน์ อัปเดตล่าสุด

 • เปลี่ยนแปลงมุมมองปัจจุบันของหัวข้อ    บน Ribbon ให้คลิกแท็บ รายการ จากนั้นในกลุ่ม การจัดการมุมมอง ให้คลิก ปรับเปลี่ยนมุมมองนี้ เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าอื่นๆ ที่คุณต้องการ แล้วคลิก ตกลง

 • สร้างมุมมองของผู้ใช้ของการอภิปราย    บน ribbon คลิกแท็บรายการ แล้ว ในกลุ่มจัดการมุมมอง คลิ กสร้างมุมมอง ภายใต้เลือกรูปแบบมุมมอง คลิกชนิดของมุมมองที่คุณต้องการสร้าง เมื่อต้องการดูการอภิปราย ด้วยมุมมอง เสมอถ้าคุณมีสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายการ คลิกทำให้มุมมองเริ่มต้น เปลี่ยนการตั้งค่าอื่น ๆ ที่คุณต้อง แล้ว คลิ กตกลง

 • เปลี่ยนลักษณะที่คุณดูการอภิปรายแต่ละรายการ    เปิดหัวข้อการอภิปรายแล้ว สลับไปยังมุมมองอื่น เปลี่ยนมุมมอง หรือสร้างมุมมองใหม่ โดยใช้ขั้นตอนเดียวกันกับที่คุณใช้เพื่อเปลี่ยนมุมมองของกระดานอภิปราย ออก ตัวเลือกที่สำคัญสองคือคุณลักษณะ ที่เยื้องตอบกลับภายใต้หัวข้อแต่ละ และแบบแฟลต ที่หัวข้อและข้อความตอบกลับนั้นจะถูกแสดงในระดับเดียวกัน มีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้เข้าร่วม

ด้านบนของหน้า

การเข้าร่วมการอภิปรายโดยใช้อีเมล

 1. ในโปรแกรมประยุกต์อีเมลของคุณ ให้เตรียมรายการที่คุณต้องการเพิ่มลงในกระดานอภิปราย โดยเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการสร้างหัวข้อการอภิปรายใหม่ ให้สร้างข้อความอีเมลใหม่

  • เมื่อต้องการตอบกลับหัวข้อการอภิปรายที่มีอยู่ โดยใช้อีเมล เปิดข้อความอีเมลต้นฉบับ แล้ว คลิ กตอบกลับ

 2. ในกล่อง ถึง หรือ สำเนาถึง ให้เพิ่มที่อยู่ของกระดานอภิปรายหรือกลุ่ม SharePoint ถ้าคุณกำลังตอบสนองอยู่กับข้อความอีเมลที่มีอยู่ ที่อยู่ของกระดานอภิปรายหรือกลุ่ม SharePoint จะปรากฏถ้าคุณตอบกลับไปยังผู้รับทั้งหมด

 3. เพิ่มเนื้อหาที่คุณต้องการลงในข้อความ

 4. ส่งข้อความ ในโปรแกรมประยุกต์อีเมลเกือบทั้งหมด ให้คุณคลิก ส่ง เพื่อส่งข้อความ

หมายเหตุ: 

 • เมื่อต้องการเปิดสิ่งที่แนบมาลงในหัวข้อการอภิปรายหรือตอบกลับ เปิดการสนทนา คลิกแสดงคุณสมบัติ ในแถบด้านข้างบนรายการการอภิปราย ทางแล้ว คลิกชื่อของสิ่งที่แนบมาถัดจากสิ่งที่แนบมา ขึ้นอยู่กับวิธีกระดานอภิปรายของคุณถูกตั้งค่า สิ่งที่แนบมาอีเมลที่อาจไม่ถูกบันทึกในกระดานสนทนาบนไซต์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูเจ้าของไซต์ของคุณ

 • ถ้าใครบางคนส่งอีเมลไปยังกระดานอภิปรายที่มีบรรทัดเรื่องเหมือนกับการอภิปรายที่มีอยู่ ข้อความดังกล่าวจะไม่ถูกจัดเก็บเป็นข้อความตอบกลับไปยังการอภิปรายบนไซต์โดยอัตโนมัติ นอกจากว่าข้อความนั้นเป็นข้อความตอบกลับไปยังการอภิปรายทางอีเมลที่มีอยู่เช่นกัน วิธีนี้จะช่วยให้ข้อความที่เป็นของการสนทนาอื่นไม่ถูกเพิ่มโดยบังเอิญลงในการอภิปรายเดียวกัน แม้กระทั่งในกรณีที่มีบรรทัดเรื่องที่ตรงกัน เช่น "สัญญา"

ด้านบนของหน้า

เข้าร่วมในการอภิปรายโดยใช้ Outlook

เมื่อต้องการเข้าร่วมในการอภิปรายโดยใช้ Outlook คุณต้องเชื่อมต่อกระดานอภิปรายกับ Outlook ก่อน จากนั้นคุณสามารถติดประกาศหัวข้อและตอบกลับหัวข้อต่างๆ จาก Outlook ได้อย่างสะดวก

เชื่อมต่อกระดานอภิปรายกับ Outlook

 1. ไปยังไซต์ที่มีกระดานอภิปรายที่คุณต้องการเชื่อมต่อกับ Outlook

 2. คลิกชื่อของกระดานอภิปรายบน เปิดใช้ด่วน หรือคลิก การกระทำในไซต์ คลิก แสดงเนื้อหาไซต์ทั้งหมด จากนั้นในกระดานอภิปรายที่เหมาะสม ให้คลิกชื่อของกระดานอภิปราย

 3. ลักษณะที่ปรากฏและการนำทางของไซต์สามารถปรับเปลี่ยนได้เยอะ ถ้าคุณไม่พบตำแหน่งที่ตั้งของตัวเลือก เช่น คำสั่ง ปุ่ม หรือลิงก์ ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณ

 4. บน Ribbon ให้คลิกแท็บ รายการ จากนั้นในกลุ่ม เชื่อมต่อและส่งออก ให้คลิก เชื่อมต่อไปยัง Outlook

 5. เมื่อคุณได้รับพร้อมท์ให้ยืนยันว่าคุณต้องการเชื่อมต่อกระดานอภิปรายกับ Outlook หรือไม่ ให้คลิก ใช่

 6. หรือคุณอาจเลือกที่จะคลิก ขั้นสูง เพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเลือกต่างๆ รวมถึงชื่อของโฟลเดอร์ Outlook และจำกัดการอัปเดตต่างๆ ได้

  ใน Outlook กระดานอภิปรายจะถูกเพิ่มลงในรายการโฟลเดอร์ในโฟลเดอร์ใหม่ที่เรียกว่า รายการ SharePoint หลังจากหัวข้อการอภิปรายปรากฏแล้ว คุณสามารถอ่านและตอบกลับได้

  หลังจากที่คุณเชื่อมต่อกระดานอภิปรายกับ Outlook แล้ว คุณสามารถส่งข้อความที่แชร์ไปยังสมาชิกในทีมคนอื่นๆ ที่คุณเชิญให้เชื่อมต่อกับกระดานอภิปรายดังกล่าวได้ คลิกขวาที่ชื่อกระดานอภิปรายใน Outlook ชี้ไปที่ แชร์ แล้วคลิก แชร์ <ชื่อกระดานอภิปราย> บนเมนูทางลัด การทำเช่นนี้จะสร้างข้อความอีเมลที่มีลิงก์และคำสั่งที่จะเชื่อมต่อกับกระดานอภิปราย

ด้านบนของหน้า

ติดประกาศที่กระดานอภิปรายโดยใช้ Outlook

 1. ในบานหน้าต่างนำทางของจดหมาย Outlook ให้ขยายโฟลเดอร์รายการ SharePoint แล้วคลิกชื่อของกระดานอภิปรายของคุณ เช่น การตลาด - การอภิปรายของทีม

 2. บน Ribbon ภายใต้แท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ใหม่ ให้คลิก ติดประกาศในโฟลเดอร์นี้

 3. ในกล่อง เรื่อง ให้พิมพ์ชื่อเรื่องของหัวข้อการอภิปรายของคุณ

 4. คลิกเนื้อความของข้อความติดประกาศ ภายใต้กล่อง เรื่อง แล้วพิมพ์ข้อความที่คุณต้องการสำหรับหัวข้อการอภิปรายของคุณ คุณสามารถนำการจัดรูปแบบไปใช้และใช้เครื่องมือพิสูจน์อักษรเพื่อช่วยคุณสร้างข้อความของคุณได้

 5. คลิก ติดประกาศ

หัวข้อจะถูกเพิ่มลงในกระดานอภิปรายใน Outlook และคุณสามารถเห็นได้บนไซต์ SharePoint เมื่อมีการรีเฟรชเบราว์เซอร์

ด้านบนของหน้า

ตอบกลับหัวข้อการอภิปรายโดยใช้ Outlook

คุณสามารถติดประกาศการตอบกลับไปยังกระดานอภิปรายเมื่อคุณต้องการเพิ่มการตอบกลับของคุณไปยังกระดานอภิปราย และคุณไม่จำเป็นต้องส่งการตอบกลับไปยังบุคคลที่ติดประกาศหัวข้อโดยตรง ถ้าคุณต้องการเพียงตอบกลับไปยังบุคคลที่ติดประกาศหัวข้อการอภิปรายโดยตรง คุณสามารถตอบกลับได้เช่นเดียวกับที่คุณตอบกลับข้อความอีเมลตามปกติ

 1. ในบานหน้าต่างนำทางของจดหมาย Outlook ให้ขยายโฟลเดอร์รายการ SharePoint แล้วคลิกชื่อของกระดานอภิปรายของคุณ เช่น การตลาด - การอภิปรายของทีม

 2. ระบุตำแหน่งหัวข้อการอภิปรายที่คุณต้องการตอบกลับ แล้วคลิกสองครั้งที่รายการเพื่อเปิดรายการ

 3. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเพิ่มการตอบกลับไปยังหัวข้อการอภิปรายโดยไม่มีการส่งจดหมาย ให้คลิก ติดประกาศข้อความตอบกลับ พิมพ์ข้อมูลที่คุณต้องการรวม แล้วคลิก ติดประกาศ

  • เมื่อต้องการส่งการตอบกลับในอีเมล์ ให้คลิก ตอบกลับ พิมพ์ข้อมูลที่คุณต้องการรวม แล้วคลิก ส่ง

   • การคลิก ตอบกลับ จะเป็นการส่งข้อความการตอบกลับไปยังเฉพาะบุคคลที่ติดประกาศในหัวข้อการอภิปรายเท่านั้น โดยจะไม่มีการเพิ่มการตอบกลับไปยังกระดานอภิปราย

ด้านบนของหน้า

เอากระดานอภิปรายออกจาก Outlook

หมายเหตุ:  ขั้นตอนนี้จะเอากระดานอภิปรายออกจาก Outlook เท่านั้น ไม่ใช่จากไซต์ SharePoint

 1. ในบานหน้าต่างนำทางของจดหมาย Outlook ให้ขยายโฟลเดอร์รายการ SharePoint แล้วคลิกชื่อของกระดานอภิปรายของคุณ เช่น การตลาด - การอภิปรายของทีม

 2. ในโฟลเดอร์รายการ SharePoint ให้คลิกชื่อของกระดานการอภิปรายที่คุณต้องการเอาออก

 3. คลิกขวาที่ชื่อโฟลเดอร์ แล้วคลิก ลบโฟลเดอร์ บนเมนูทางลัด

 4. เมื่อคุณได้รับพร้อมท์ให้ยืนยันการลบ ให้คลิก ใช่

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×