การเข้าร่วมในการอภิปรายบนไซต์ SharePoint

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณสามารถใช้กระดานอภิปรายเพื่อใช้ข้อมูลร่วมกัน และอภิปรายหัวข้อกับบุคคลอื่น ถ้าคุณมีกระดานอภิปรายบนไซต์ SharePoint คุณจะสามารถโต้ตอบกับกระดาษอภิปรายได้หลายวิธีโดยใช้ Microsoft Office Outlook 2007

หมายเหตุ: ฟีเจอร์อธิบายไว้ในบทความนี้ทำงานกับไซต์ SharePoint ที่ทำงานWindows SharePoint Services 3.0 หรือMicrosoft Office SharePoint Server 2007 ถ้าคุณไม่แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ Microsoft SharePoint รุ่นใด และเทคโนโลยีกำลังทำงานอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ ขอให้ผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์

ในบทความนี้

ภาพรวม

เชื่อมต่อกระดานอภิปรายกับ Outlook

ติดประกาศที่กระดานอภิปราย โดยใช้ Outlook

ตอบกลับไปยังหัวข้อการอภิปราย โดยใช้ Outlook

ย้ายรายการจดหมายที่มีอยู่ที่กระดานอภิปราย

เอากระดานอภิปรายออกจาก Outlook

ส่งอีเมลไปกระดานอภิปราย

ภาพรวม

คุณสามารถใช้กระดานอภิปรายสำหรับจุดประสงค์ที่หลากหลาย เช่น การระดมความคิดเกี่ยวกับเป้าหมายสำหรับโครงการของคุณ หรือการอภิปรายถึงสิ่งที่น่าสนใจทั่วไป ถ้าคุณใช้เวลาส่วนใหญ่ในการทำงานกับอีเมล คุณอาจพบว่าเป็นการง่ายกว่าที่จะทำงานด้วยกระดานอภิปรายโดยใช้ Office Outlook 2007 แทนการเปิดไซต์ SharePoint ของคุณในเว็บเบราว์เซอร์

การเชื่อมต่อกระดานอภิปรายกับ Outlook

หลังจากที่คุณเชื่อมต่อกระดานอภิปรายบนไซต์ SharePoint กับ Outlook เนื้อหาของกระดานอภิปรายจะปรากฏในโฟลเดอร์ 'รายการ SharePoint' ในบานหน้าต่างนำทาง คุณสามารถอ่าน ติดประกาศ และตอบกลับการอภิปรายบนไซต์ SharePoint ได้โดยไม่ต้องออกจาก Outlook นอกจากนี้ คุณยังสามารถเพิ่มรายการจากกล่องจดหมายของคุณ เช่น ข้อความอีเมล ลงในกระดานอภิปรายได้ด้วยการลากหรือคัดลอกรายการเหล่านั้น

หลังจากที่กระดานอภิปรายของคุณถูกเชื่อมต่อกับ Outlook แล้ว คุณสามารถนำหัวข้อการอภิปรายมาใช้แบบออฟไลน์และทำงานกับหัวข้อการอภิปรายเหล่านั้น ถ้าคุณสร้างหรือตอบกลับหัวข้อแบบออฟไลน์ การทำงานของคุณจะถูกติดประกาศไปยังเซิร์ฟเวอร์เมื่อคุณเชื่อมต่อใหม่แล้วฟื้นฟูมุมมองในเบราว์เซอร์ของคุณ

ถ้าไซต์ SharePoint ของคุณและกระดานอภิปรายถูกเปิดใช้งานเพื่อรับอีเมล คุณสามารถเพิ่มเนื้อหาลงในกระดานอภิปรายด้วยการส่งอีเมล ถึงแม้คุณยังไม่ได้เชื่อมต่อกระดานอภิปรายกับ Outlook ก็ตาม ถ้าเวิร์กกรุ๊ปของคุณถูกตั้งค่าเป็นกลุ่ม SharePoint โดยมีรายชื่อการแจกจ่ายสำหรับอีเมลของกลุ่มเอง กระดานอภิปรายอาจเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มอยู่แล้ว ในกรณีนี้ อีเมลจะถูกเพิ่มในกระดานอภิปรายโดยอัตโนมัติเมื่อคุณส่งอีเมลถึงกันและกัน

แนวทางต่อไปนี้อาจช่วยคุณกำหนดเทคนิคที่ดีที่สุดสำหรับการทำงานกับการอภิปราย

การเชื่อมต่อกระดานอภิปรายกับ Outlook เมื่อมีเหตุการณ์ต่อไปนี้

 • คุณต้องการแสดงและทำงานกับเนื้อหาของกระดานอภิปรายด้วยวิธีที่คุณทำงานกับอีเมลหรืองานในบานหน้าต่างนำทาง

 • คุณต้องการสร้างการติดประกาศการอภิปรายโดยไม่ต้องส่งการติดประกาศเหล่านี้เป็นข้อความอีเมล

 • คุณมีรายการในกล่องจดหมายของคุณที่คุณต้องการลากไปยังกระดานอภิปราย

 • คุณต้องการใช้เครื่องมือพิสูจน์อักษรและคุณลักษณะอื่นที่มีใน Outlook ถึงแม้ว่าคุณจะสามารถจัดรูปแบบหัวข้อการอภิปรายเมื่อคุณทำงานกับหัวข้อเหล่านั้นบนไซต์ SharePoint แต่ Outlook ก็มีเครื่องมือเพิ่มเติมให้ เช่น ตัวตรวจสอบการสะกดและอรรถาภิธาน

 • กระดานอภิปรายหรือไซต์ของคุณไม่ถูกเปิดใช้งานเพื่อรับอีเมล

การส่งอีเมล์ไปยังกระดานอภิปราย เมื่อมีเหตุการณ์ต่อไปนี้

 • คุณกำลังส่งรายการด้วยอีเมล ซึ่งคุณสามารถเพิ่มที่อยู่ของกระดานอภิปรายในข้อความ แล้วส่งอีเมลตามปกติ

 • กระดานอภิปรายของคุณเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม SharePoint ของคุณ ดังนั้นเนื้อหาจะปรากฏในกระดานอภิปรายเป็นส่วนปกติของการอภิปรายของทีมงาน

 • คุณต้องการใช้เครื่องมือพิสูจน์อักษรและคุณลักษณะอื่นที่มีใน Outlook ถึงแม้ว่าคุณจะสามารถจัดรูปแบบหัวข้อการอภิปรายเมื่อคุณทำงานกับหัวข้อเหล่านั้นบนไซต์ SharePoint แต่ Outlook ก็มีเครื่องมือเพิ่มเติมให้ เช่น ตัวตรวจสอบการสะกดและอรรถาภิธาน

 • รายการบนไซต์ของคุณถูกเปิดใช้งานเพื่อรับอีเมล

หมายเหตุ: ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับว่ากระดานอภิปรายถูกตั้งค่าอย่างไร คุณอาจต้องเป็นสมาชิกของไซต์ที่มีกระดานอภิปราย หรือเจ้าของอาจกำหนดสิทธิ์ชนิดอื่นไว้แล้ว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูเจ้าของไซต์ของคุณ

ด้านบนของหน้า

การเชื่อมต่อกระดานอภิปรายกับ Outlook

 1. ในเว็บเบราว์เซอร์ ให้เปิดกระดานอภิปรายบนไซต์ SharePoint

  ถ้าคุณไม่สามารถระบุตำแหน่งกระดานอภิปราย ให้คลิก แสดงเนื้อหาไซต์ทั้งหมด แล้วคลิกชื่อกระดานอภิปรายของคุณ

 2. บนการกระทำใน เมนู รูปเมนู คลิกเชื่อมต่อกับ Outlook

 3. เมื่อคุณถูกพร้อมท์ให้ยืนยันว่าคุณต้องการเชื่อมต่อกระดานอภิปรายกับ Outlook หรือไม่ ให้คลิก ใช่

  ใน Outlook กระดานอภิปรายจะถูกเพิ่มลงในรายการโฟลเดอร์ในโฟลเดอร์ใหม่ที่เรียกว่า รายการ SharePoint หลังจากที่หัวข้อการอภิปรายปรากฏขึ้น คุณสามารถอ่านและตอบกลับหัวข้อการอภิปรายเหล่านั้นได้

เคล็ดลับ: หลังจากที่คุณเชื่อมต่อกระดานอภิปรายกับ Outlook คุณสามารถส่งข้อความใช้ร่วมกันกับสมาชิกคนอื่น ๆ ชวนเหล่านั้นเพื่อเชื่อมต่อกระดานอภิปราย คลิกขวาชื่อกระดานอภิปรายใน Outlook แล้ว คลิ กแชร์ชื่อกระดานอภิปราย บนเมนูทางลัด ซึ่งสร้างข้อความอีเมลที่ประกอบด้วยลิงก์และคำสั่งการเชื่อมต่อกระดานอภิปราย

ด้านบนของหน้า

การติดประกาศในกระดานอภิปรายโดยใช้ Outlook

เมื่อต้องการลงในหัวข้อการอภิปรายที่กระดานอภิปรายบนไซต์ SharePoint โดยใช้กระบวนงานต่อไปนี้ในOffice Outlook 2007 ก่อนอื่นคุณต้องเชื่อมต่อกระดานอภิปรายกับ Outlook สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูการเชื่อมต่อกระดานอภิปรายกับ Outlookในบทความนี้

 1. ในจดหมาย ในหน้าต่างบานหน้าต่างนำทาง คลิกเครื่องหมายบวกเพื่อขยายโฟลเดอร์รายการ SharePoint นั้นแล้ว คลิกชื่อของกระดานอภิปราย เช่นการตลาด - การอภิปรายของทีม

  คุณอาจต้องเลื่อนดูในรายการโฟลเดอร์ของคุณเพื่อดูชื่อของกระดานอภิปรายของคุณ

 1. บนเมนู สร้าง ให้คลิก ติดประกาศในโฟลเดอร์นี้

 2. ในกล่อง เรื่อง ให้พิมพ์เรื่องของหัวข้อการอภิปรายของคุณ

  ข้อความชื่อเรื่องจะปรากฏในกระดานอภิปรายใน Outlook และบนไซต์ SharePoint

 3. คลิกในเนื้อความของการติดประกาศ ภายใต้กล่อง เรื่อง แล้วพิมพ์ข้อความที่คุณต้องการสำหรับหัวข้อการอภิปรายของคุณ

  คุณสามารถนำการจัดรูปแบบมาใช้ และใช้เครื่องมือพิสูจน์อักษรเพื่อช่วยคุณเรียบเรียงข้อความของคุณ

 4. คลิก ติดประกาศ

หมายเหตุ: หัวข้อจะถูกเพิ่มลงในกระดานอภิปรายใน Outlook และในไซต์ SharePoint เมื่อเบราว์เซอร์ถูกฟื้นฟู

ด้านบนของหน้า

การตอบกลับไปยังหัวข้อการอภิปรายโดยใช้ Outlook

เมื่อต้องการตอบกลับไปยังหัวข้อในกระดานสนทนาบนไซต์ SharePoint โดยใช้Office Outlook 2007 ก่อนอื่นคุณต้องการเชื่อมต่อกระดานอภิปรายกับ Outlook สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูการเชื่อมต่อกระดานอภิปรายกับ Outlookในบทความนี้

คุณสามารถติดประกาศการตอบกลับไปยังกระดานอภิปรายเมื่อคุณต้องการเพิ่มการตอบกลับของคุณไปยังกระดานอภิปราย และคุณไม่จำเป็นต้องส่งการตอบกลับไปยังบุคคลที่ติดประกาศหัวข้อโดยตรง ถ้าคุณต้องการเพียงตอบกลับไปยังบุคคลที่ติดประกาศหัวข้อการอภิปรายโดยตรง คุณสามารถตอบกลับได้เช่นเดียวกับที่คุณตอบกลับข้อความอีเมลตามปกติ

 1. ในจดหมาย ในหน้าต่างบานหน้าต่างนำทาง คลิกเครื่องหมายบวกเพื่อขยายโฟลเดอร์รายการ SharePoint นั้นแล้ว คลิกชื่อของกระดานอภิปราย เช่นการตลาด - การอภิปรายของทีม

  คุณอาจต้องเลื่อนดูในรายการโฟลเดอร์ของคุณเพื่อดูชื่อของกระดานอภิปรายของคุณ

 1. ระบุตำแหน่งหัวข้อการอภิปรายที่คุณต้องการตอบกลับ แล้วคลิกสองครั้งที่รายการเพื่อเปิดรายการ

 2. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเพิ่มการตอบกลับไปยังหัวข้อการอภิปรายโดยไม่มีการส่งจดหมาย ให้คลิก ติดประกาศข้อความตอบกลับ พิมพ์ข้อมูลที่คุณต้องการรวม แล้วคลิก ติดประกาศ

  • เมื่อต้องการส่งการตอบกลับในอีเมล์ ให้คลิก ตอบกลับ พิมพ์ข้อมูลที่คุณต้องการรวม แล้วคลิก ส่ง

   การคลิก ตอบกลับ จะเป็นการส่งข้อความการตอบกลับไปยังเฉพาะบุคคลที่ติดประกาศในหัวข้อการอภิปรายเท่านั้น โดยจะไม่มีการเพิ่มการตอบกลับไปยังกระดานอภิปราย

ด้านบนของหน้า

การย้ายรายการจดหมายที่มีอยู่ไปยังกระดานอภิปราย

เมื่อต้องการเพิ่มรายการจดหมาย เช่นข้อความอีเมลหรือรายการปฏิทิน ที่กระดานอภิปรายโดยใช้Office Outlook 2007 ก่อนอื่นคุณต้องการเชื่อมต่อกระดานอภิปรายกับ Outlook สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูการเชื่อมต่อกระดานอภิปรายกับ Outlookในบทความนี้

สิ่งสำคัญ: เมื่อคุณคัดลอกรายการปฏิทินไปยังกระดานอภิปราย รายการจะมีเฉพาะข้อความของการประกาศ แต่ไม่มีฟังก์ชันการทำงานทั้งหมดของรายการปฏิทินไว้ให้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถคัดลอกการเรียกประชุมไปยังกระดานอภิปรายเพื่อแจ้งผู้เข้าร่วมเกี่ยวกับการประชุมที่จะมาถึง แต่รายการจะไม่แสดงตัวเตือนการประชุมในวิธีเดียวกับการเรียกประชุมใน Outlook

ก่อนที่คุณจะเริ่ม คุณอาจต้องระบุตำแหน่งกระดานอภิปรายของคุณในโฟลเดอร์ รายการ SharePoint เพื่อให้คุณรู้ตำแหน่งที่ตั้งของกระดานอภิปรายสำหรับกระบวนการต่อไปนี้

 1. ใน จดหมาย ใน บานหน้าต่างนำทาง ให้เลือกรายการจดหมายที่คุณต้องการย้ายไปยังกระดานอภิปราย

 2. บนแถบเครื่องมือมาตรฐาน คลิกย้ายไปยังโฟลเดอร์ รูปปุ่ม เพื่อแสดงรายการแบบหล่นลง แล้ว คลิ กย้ายไปยังโฟลเดอร์ ในรายการ

  รายการที่ปรากฏเมื่อคุณคลิกปุ่ม ย้ายไปยังโฟลเดอร์ บนแถบเครื่องมือ มาตรฐาน จะแสดงโฟลเดอร์ที่คุณได้ย้ายรายการไปก่อนหน้านี้ด้วย ถ้าชื่อของกระดานอภิปรายของคุณปรากฏในรายการนี้ คุณสามารถคลิกที่กระดานอภิปรายของคุณแทนการคลิกคำสั่ง ย้ายไปยังโฟลเดอร์ ในรายการได้

 3. ในกล่องโต้ตอบ ย้ายรายการ ให้คลิกโฟลเดอร์สำหรับกระดานอภิปราย แล้วคลิก ตกลง

  โฟลเดอร์สำหรับกระดานอภิปรายจะอยู่ในโฟลเดอร์ รายการ SharePoint คุณอาจต้องเลื่อนเพื่อดูโฟลเดอร์สำหรับกระดานอภิปราย

 4. คลิก ติดประกาศ

เคล็ดลับ: คุณยังสามารถลากรายการจากโฟลเดอร์จดหมายไปยังโฟลเดอร์การอภิปรายแทนที่จะทำการย้ายรายการเหล่านั้น แล้วคลิก ติดประกาศ

ด้านบนของหน้า

การเอากระดานอภิปรายออกจาก Outlook

 1. ใน จดหมาย ในโฟลเดอร์ รายการ SharePoint ให้คลิกชื่อของกระดานอภิปรายที่คุณต้องการเอาออก

 2. คลิกขวาชื่อโฟลเดอร์ แล้ว คลิ กลบชื่อกระดานอภิปราย บนเมนูทางลัด

 3. เมื่อคุณได้รับพร้อมท์ให้ยืนยันการลบ ให้คลิก ใช่

  หมายเหตุ: กระบวนการนี้จะเป็นการเอากระดานอภิปรายออกจาก Outlook เท่านั้น ไม่ใช่จากไซต์ SharePoint

ด้านบนของหน้า

การส่งอีเมล์ไปยังกระดานอภิปราย

ถ้ากระดานอภิปรายของคุณถูกตั้งค่าเพื่อรับอีเมล คุณสามารถเพิ่มหัวข้อการอภิปรายด้วยการส่งอีเมล์ โดยที่คุณไม่ต้องเชื่อมต่อกระดานอภิปรายกับ Outlook ก่อน คุณสามารถสร้างข้อความเช่นที่คุณทำตามปกติ แล้วรวมชื่อของกระดานอภิปรายในกล่อง ถึง หรือ สำเนาถึง ของข้อความอีเมล จากนั้นข้อความจะสร้างหัวข้อการอภิปรายใหม่ในกระดานภิปราย

ถ้าคุณอยู่ในกลุ่ม SharePoint ที่รวมกระดานอภิปรายในรายชื่อการแจกจ่ายสำหรับอีเมลของกลุ่มนี้ ข้อความอีเมลที่คุณส่งไปยังกลุ่มจะถูกเพิ่มลงในกระดานอภิปรายโดยอัตโนมัติ ถ้าคุณตอบกลับข้อความการอภิปรายทางอีเมลและรวมกลุ่มในกล่อง ถึง หรือ สำเนาถึง การตอบกลับอีเมล์ของคุณจะกลายเป็นการตอบกลับในการอภิปรายด้วย

เมื่อต้องการใช้อีเมลเพื่อเข้าร่วมในการอภิปราย อันดับแรกคุณต้องขอรับที่อยู่ของกระดานอภิปรายหรือกลุ่ม SharePoint ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของคุณ ที่อยู่อีเมลของกระดานอภิปรายหรือกลุ่มของคุณอาจปรากฏในสมุดรายชื่อ ถ้าที่อยู่อีเมลไม่ปรากฏที่นี่ คุณสามารถเพิ่มที่อยู่อีเมลลงในรายการที่ติดต่อของคุณ เพื่อให้คุณสามารถค้นหาได้ง่ายขึ้นในภายหลัง

 1. ใน Outlook ให้เตรียมรายการที่คุณต้องการเพิ่มในกระดานอภิปรายโดยทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการสร้างหัวข้อการอภิปรายใหม่ ให้สร้างข้อความอีเมลใหม่ตามที่คุณทำปกติ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถชี้ไปที่ สร้าง บนเมนู แฟ้ม แล้วคลิก ข้อความจดหมาย

  • เมื่อต้องการตอบกลับไปยังหัวข้อการอภิปรายที่มีอยู่ด้วยการส่งอีเมล ให้เปิดข้อความอีเมลต้นฉบับ แล้วคลิก ตอบกลับ

 2. ในกล่อง ถึง หรือ สำเนาถึง ให้เพิ่มที่อยู่ของกระดานอภิปรายหรือกลุ่ม SharePoint

 3. เพิ่มเนื้อหาที่คุณต้องการในข้อความ

 4. คลิก ส่ง

หมายเหตุ: ถ้ามีบุคคลใดส่งอีเมลไปยังกระดานอภิปรายที่มีบรรทัดเรื่องเหมือนกันกับการอภิปรายที่มีอยู่แล้ว ข้อความจะไม่ถูกจัดเก็บเป็นการตอบกลับไปยังการอภิปรายนั้นโดยอัตโนมัติเว้นแต่ว่าข้อความนั้นเป็นการตอบกลับไปยังการอภิปรายทางอีเมลที่มีอยู่ด้วยเช่นกัน ด้วยวิธีนี้ ข้อความที่อยู่ในการอภิปรายที่แตกต่างกันจะไม่ถูกเพิ่มไปยังการอภิปรายเดียวกันโดยบังเอิญ ถึงแม้ว่าการอภิปรายจะมีบรรทัดเรื่องทั่วไป เช่น "สัญญา"

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×