การเข้าร่วมโครงการปรับปรุงการใช้งานเพื่อลูกค้า

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ด้วยการเข้าร่วมโครงการปรับปรุงการใช้งานเพื่อลูกค้า จะทำให้คุณสามารถช่วยปรับปรุงคุณภาพ ความน่าเชื่อถือ และประสิทธิภาพของ Microsoft Office ได้

ในบทความนี้

จุดสำคัญเกี่ยวกับโครงการปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของลูกค้า

ถ้าคุณต้องการเข้าร่วมโครงการปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของลูกค้า

ถ้าฉันเลือกเข้าร่วมในขณะนี้ ฉันสามารถหยุดการมีส่วนร่วมในภายหลังได้อย่างไร

ประเด็นสำคัญเกี่ยวกับโครงการปรับปรุงการใช้งานเพื่อลูกค้า

 • ถ้าคุณต้องการเข้าร่วมโครงการ คุณไม่ต้องดำเนินการเพิ่มเติม คุณไม่ต้องกรอกฟอร์ม กรอกแบบสำรวจ หรือตอบคำถามทางโทรศัพท์

 • Microsoft จะเก็บรวมรวมข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ของคุณโดยอัตโนมัติ รวมทั้งข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากซอฟต์แวร์ เวลาที่ซอฟต์แวร์เกิดข้อผิดพลาด ชนิดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่คุณกำลังใช้งาน ข้อผิดพลาดจากการใช้งานซอฟต์แวร์ของ Microsoft ในคอมพิวเตอร์ของคุณ และความรวดเร็วในการทำงานและการตอบสนองของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของคุณ โดยทั่วไป จะมีการเก็บรวบรวมข้อมูลเหล่านี้ไว้วันละหนึ่งครั้ง

 • Microsoft จะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลใดๆ ก็ตามที่คุณแลกเปลี่ยนกับ Microsoft และจะไม่มีข้อมูลใดๆ ที่ระบุถึงข้อมูลส่วนตัวของคุณ ไม่มีการนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ในการโฆษณาหรือนำข้อมูลไปจำหน่ายไม่ว่ากรณีใดก็ตาม Microsoft จะไม่แลกเปลี่ยนข้อมูลเหล่านี้กับบริษัทอื่นๆ เมื่อคุณเข้าร่วมโครงการ หมายเลขประจำตัวแบบสุ่มจะถูกสร้างขึ้นมา หมายเลขนี้เป็นเพียงการระบุข้อมูลเมื่อคุณแลกเปลี่ยนข้อมูลกับ Microsoft เท่านั้น เนื่องจากหมายเลขที่ออกให้เป็นหมายเลขที่เกิดจากการสุ่มโดยสมบูรณ์แบบ ดังนั้น Microsoft จึงไม่สามารถสืบค้นข้อมูลกลับไปยังตัวคุณได้   บุคคลอื่นก็ไม่สามารถสืบค้นข้อมูลได้เช่นกัน

 • สำหรับรายละเอียดแบบเต็ม เกี่ยวกับโครงการนี้ และ เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของข้อมูล เยี่ยมชมเว็บไซต์โครงการปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของลูกค้า

ด้านบนของหน้า

ถ้าคุณต้องการเข้าร่วมในโครงการปรับปรุงการใช้งานเพื่อลูกค้า

คุณใช้โปรแกรม ระบบ Microsoft Office 2007 ใดอยู่

เข้าถึง

Access

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม จากนั้นให้คลิก ตัวเลือกของ Access

 2. คลิก ศูนย์ความเชื่อถือ

 3. คลิก การตั้งค่าศูนย์ความเชื่อถือ แล้วคลิก ตัวเลือกความเป็นส่วนตัว

 4. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ลงชื่อเข้าร่วมโครงการปรับปรุงการใช้งานเพื่อลูกค้า แล้วคลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

Excel

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก ตัวเลือกของ Excel

 2. คลิก ศูนย์ความเชื่อถือ

 3. คลิก การตั้งค่าศูนย์ความเชื่อถือ แล้วคลิก ตัวเลือกความเป็นส่วนตัว

 4. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ลงชื่อเข้าร่วมโครงการปรับปรุงการใช้งานเพื่อลูกค้า แล้วคลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

InfoPath

 1. บนเมนู วิธีใช้ ให้คลิก ตัวเลือกความเป็นส่วนตัว

 2. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย Sign up for the Customer Experience Improvement Program แล้วคลิก OK

ด้านบนของหน้า

OneNote

 1. บนเมนู วิธีใช้ ให้คลิก ตัวเลือกความเป็นส่วนตัว

 2. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย Sign up for the Customer Experience Improvement Program แล้วคลิก OK

ด้านบนของหน้า

Outlook

 1. บนเมนู วิธีใช้ ให้คลิก ตัวเลือกความเป็นส่วนตัว

 2. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย Sign up for the Customer Experience Improvement Program แล้วคลิก OK

ด้านบนของหน้า

PowerPoint

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก ตัวเลือกของ PowerPoint

 2. คลิก ศูนย์ความเชื่อถือ

 3. คลิก การตั้งค่าศูนย์ความเชื่อถือ แล้วคลิก ตัวเลือกความเป็นส่วนตัว

 4. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ลงชื่อเข้าร่วมโครงการปรับปรุงการใช้งานเพื่อลูกค้า แล้วคลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

Project

 1. บนเมนู Help ให้คลิก Customer Feedback Options

 2. คลิก Yes, I am willing to participate anonymously in the Customer Experience Improvement Program แล้วคลิก OK

ด้านบนของหน้า

Publisher

 1. บนเมนู วิธีใช้ ให้คลิก ตัวเลือกความเป็นส่วนตัว

 2. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย Sign up for the Customer Experience Improvement Program แล้วคลิก OK

ด้านบนของหน้า

SharePoint Designer

 1. บนเมนู วิธีใช้ ให้คลิก ตัวเลือกความเป็นส่วนตัว

 2. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย Sign up for the Customer Experience Improvement Program แล้วคลิก OK

ด้านบนของหน้า

Visio

 1. บนเมนู Help ให้คลิก Privacy Options

 2. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย Sign up for the Customer Experience Improvement Program แล้วคลิก OK

ด้านบนของหน้า

Word

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม จากนั้นคลิก ตัวเลือกของ Word

 2. คลิก ศูนย์ความเชื่อถือ

 3. คลิก การตั้งค่าศูนย์ความเชื่อถือ แล้วคลิก ตัวเลือกความเป็นส่วนตัว

 4. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ลงชื่อเข้าร่วมโครงการปรับปรุงการใช้งานเพื่อลูกค้า แล้วคลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

ถ้าฉันเลือกที่จะเข้าร่วมในตอนนี้ ฉันสามารถจะหยุดการเข้าร่วมในภายหลังได้หรือไม่

ได้ คุณสามารถหยุดการเข้าร่วมในโครงการปรับปรุงการใช้งานเพื่อลูกค้าในเวลาใดก็ได้

คุณใช้โปรแกรม ระบบ Microsoft Office 2007 ใดอยู่

เข้าถึง

Access

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม จากนั้นให้คลิก ตัวเลือกของ Access

 2. คลิก ศูนย์ความเชื่อถือ

 3. คลิก การตั้งค่าศูนย์ความเชื่อถือ แล้วคลิก ตัวเลือกความเป็นส่วนตัว

 4. ล้างกล่องกาเครื่องหมาย ลงชื่อเข้าร่วมโครงการปรับปรุงการใช้งานเพื่อลูกค้า แล้วคลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

Excel

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก ตัวเลือกของ Excel

 2. คลิก ศูนย์ความเชื่อถือ

 3. คลิก การตั้งค่าศูนย์ความเชื่อถือ แล้วคลิก ตัวเลือกความเป็นส่วนตัว

 4. ล้างกล่องกาเครื่องหมาย ลงชื่อเข้าร่วมโครงการปรับปรุงการใช้งานเพื่อลูกค้า แล้วคลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

InfoPath

 1. บนเมนู วิธีใช้ ให้คลิก ตัวเลือกความเป็นส่วนตัว

 2. ล้างกล่องกาเครื่องหมาย Sign up for the Customer Experience Improvement Program แล้วคลิก OK

ด้านบนของหน้า

OneNote

 1. บนเมนู วิธีใช้ ให้คลิก ตัวเลือกความเป็นส่วนตัว

 2. ล้างกล่องกาเครื่องหมาย Sign up for the Customer Experience Improvement Program แล้วคลิก OK

ด้านบนของหน้า

Outlook

 1. บนเมนู วิธีใช้ ให้คลิก ตัวเลือกความเป็นส่วนตัว

 2. ล้างกล่องกาเครื่องหมาย Sign up for the Customer Experience Improvement Program แล้วคลิก OK

ด้านบนของหน้า

PowerPoint

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก ตัวเลือกของ PowerPoint

 2. คลิก ศูนย์ความเชื่อถือ

 3. คลิก การตั้งค่าศูนย์ความเชื่อถือ แล้วคลิก ตัวเลือกความเป็นส่วนตัว

 4. ล้างกล่องกาเครื่องหมาย ลงชื่อเข้าร่วมโครงการปรับปรุงการใช้งานเพื่อลูกค้า แล้วคลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

Project

 1. บนเมนู Help ให้คลิก Customer Feedback Options

 2. คลิก No, I don't wish to participate แล้วคลิก OK

ด้านบนของหน้า

Publisher

 1. บนเมนู วิธีใช้ ให้คลิก ตัวเลือกความเป็นส่วนตัว

 2. ล้างกล่องกาเครื่องหมาย Sign up for the Customer Experience Improvement Program แล้วคลิก OK

ด้านบนของหน้า

SharePoint Designer

 1. บนเมนู วิธีใช้ ให้คลิก ตัวเลือกความเป็นส่วนตัว

 2. ล้างกล่องกาเครื่องหมาย Sign up for the Customer Experience Improvement Program แล้วคลิก OK

ด้านบนของหน้า

Visio

 1. บนเมนู Help ให้คลิก Privacy Options

 2. ล้างกล่องกาเครื่องหมาย Sign up for the Customer Experience Improvement Program แล้วคลิก OK

ด้านบนของหน้า

Word

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม จากนั้นคลิก ตัวเลือกของ Word

 2. คลิก ศูนย์ความเชื่อถือ

 3. คลิก การตั้งค่าศูนย์ความเชื่อถือ แล้วคลิก ตัวเลือกความเป็นส่วนตัว

 4. ล้างกล่องกาเครื่องหมาย ลงชื่อเข้าร่วมโครงการปรับปรุงการใช้งานเพื่อลูกค้า แล้วคลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×