การเข้ารหัสลับฐานข้อมูลโดยใช้รหัสผ่านฐานข้อมูล

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อคุณต้องการป้องกันการใช้งานฐานข้อมูล Access โดยไม่ได้รับอนุญาต ให้พิจารณาใช้งานการเข้ารหัสลับฐานข้อมูลโดยการตั้งค่ารหัสผ่าน ถ้าคุณทราบรหัสผ่านสำหรับฐานข้อมูลที่เข้ารหัสลับไว้ คุณจะสามารถถอดรหัสลับและเอารหัสผ่านของฐานข้อมูลนั้นออกได้ บทความนี้จะอธิบายวิธีการเข้ารหัสลับฐานข้อมูลโดยการใช้รหัสผ่านฐานข้อมูล และวิธีการถอดรหัสลับฐานข้อมูลและเอารหัสผ่านออก

ในเวอร์ชันก่อนหน้าของ Access คุณสามารถสร้างบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านใหม่โดยใช้คุณลักษณะเรียกว่าการรักษาความปลอดภัยระดับผู้ใช้นั้น หัวข้อนี้ไม่ได้กล่าวถึงความปลอดภัยระดับผู้ใช้ ซึ่งไม่พร้อมใช้งานเมื่อคุณใช้รูปแบบไฟล์.accdb สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูในส่วนดูเพิ่มเติม

ถ้าคุณเข้ารหัสลับฐานข้อมูลและทำรหัสผ่านหาย คุณจะไม่สามารถใช้ฐานข้อมูลนั้นได้ คุณไม่สามารถเอารหัสผ่านฐานข้อมูลออกได้ถ้าคุณไม่ทราบรหัสผ่าน

ในบทความนี้

ภาพรวม

การเข้ารหัสลับฐานข้อมูล โดยใช้รหัสผ่าน

การเข้ารหัสลับฐานข้อมูลแบบแยก

เปิด และถอดรหัสลับฐานข้อมูล

การเอารหัสผ่านออกจากฐานข้อมูล

ภาพโดยรวม

เครื่องมือเข้ารหัสลับจะทำให้เครื่องมืออื่นไม่สามารถอ่านข้อมูลของคุณได้ และจะตั้งค่ารหัสผ่านที่จำเป็นต้องใช้เมื่อใช้งานฐานข้อมูล โปรดจดจำกฎเหล่านี้ขณะที่คุณดำเนินการ

 • คุณลักษณะใหม่สำหรับการเข้ารหัสลับจะนำไปใช้ได้กับฐานข้อมูลในรูปแบบแฟ้ม .accdb เท่านั้น

 • เครื่องมือนี้ใช้อัลกอริทึมการเข้ารหัสลับที่แข็งแกร่งกว่า Access รุ่นก่อนหน้า

 • ถ้าคุณต้องการเข้ารหัสหรือนำรหัสผ่านไปใช้กับฐานข้อมูล Access รุ่นก่อนหน้า (แฟ้ม .mdb ) Access จะใช้คุณลักษณะการเข้ารหัสและรหัสผ่านจาก Access 2003

ด้านบนของหน้า

การเข้ารหัสลับฐานข้อมูลโดยใช้รหัสผ่าน

ขั้นตอนในส่วนนี้อธิบายวิธีการสร้าง และนำรหัสผ่านไปใช้กับฐานข้อมูล Access 2007

การเข้ารหัสลับฐานข้อมูล

 1. เปิดฐานข้อมูลในโหมดเอกสิทธิ์เฉพาะบุคคล

  ฉันจะเปิดฐานข้อมูลในโหมดเอกสิทธิ์เฉพาะบุคคลได้อย่างไร

  1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก เปิด

  2. ในกล่องโต้ตอบ เปิด ให้เรียกดูไปยังแฟ้มที่คุณต้องการเปิด จากนั้นเลือกแฟ้มดังกล่าว

  3. คลิกลูกศรที่ถัดจากปุ่ม เปิด แล้วคลิก เปิดแบบเอกสิทธิ์เฉพาะบุคคล รูปภาพต่อไปนี้จะแสดงให้เห็นเมนู

   การเปิดไฟล์ในโหมดเอกสิทธิ์เฉพาะบุคคล

 2. บนแท็บ เครื่องมือฐานข้อมูล ในกลุ่ม เครื่องมือฐานข้อมูล ให้คลิก เข้ารหัสลับด้วยรหัสผ่าน

  รูป Ribbon ของ Access

  กล่องโต้ตอบ ตั้งรหัสผ่านฐานข้อมูล จะปรากฏขึ้น

 3. พิมพ์รหัสผ่านของคุณในกล่อง รหัสผ่าน จากนั้นให้พิมพ์รหัสผ่านอีกครั้งในกล่อง ยืนยัน แล้วคลิก ตกลง

  หมายเหตุ: 

  • ให้ใช้รหัสผ่านที่คาดเดายาก ซึ่งประกอบด้วยทั้งตัวอักษรพิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็ก ตัวเลข และสัญลักษณ์ รหัสผ่านที่คาดเดาง่ายจะไม่ได้นำอักขระหลากประเภทดังกล่าวมาผสมกัน รหัสผ่านที่คาดเดายาก เช่น Y6dh!et5 รหัสผ่านที่คาดเดาง่าย เช่น House27 รหัสผ่านควรมีความยาวของอักขระอย่างน้อย 8 ตัว วลีรหัสผ่านที่มีอักขระ 14 ตัวหรือมากกว่าจะยิ่งมีประสิทธิภาพมากขึ้น

  • It is critical that you remember your password. If you forget your password, Microsoft cannot retrieve it. Store the passwords that you write down in a secure place away from the information that they help protect.

ด้านบนของหน้า

การเข้ารหัสลับฐานข้อมูลแบบแยก

เมื่อต้องการเข้ารหัสลับฐานข้อมูลแบบแยก คุณจะต้องเข้ารหัสลับทั้งฐานข้อมูล Front-End และฐานข้อมูล Back-End โดยหลังจากที่คุณเข้ารหัสลับฐานข้อมูล Back-End แล้ว คุณจะต้องเชื่อมโยงกับตารางของฐานข้อมูลนั้นใหม่

 1. ใช้ขั้นตอนให้ไว้ในส่วนการเข้ารหัสลับฐานข้อมูล โดยใช้รหัสผ่านการเข้ารหัสลับฐานข้อมูล back-end

 2. ในฐานข้อมูล Front-End ให้ลบการเชื่อมโยงไปยังตารางในฐานข้อมูล Back-End จากนั้นให้ทำการเชื่อมโยงไปยังตารางนั้นอีกครั้งหนึ่ง Access จะพร้อมท์ให้คุณใส่รหัสผ่านของฐานข้อมูล Back-End เมื่อคุณทำการเชื่อมโยงใหม่

 3. หลังจากที่คุณเชื่อมโยงตาราง เข้ารหัสลับฐานข้อมูล front-end โดยใช้ขั้นตอนให้ไว้ในส่วนการเข้ารหัสลับฐานข้อมูล โดยใช้รหัสผ่าน

การเปิดและถอดรหัสลับฐานข้อมูล

เพื่อเตือน จำเป็นอย่างยิ่งที่คุณจำรหัสผ่านของคุณนั่นคือถ้าคุณลืมรหัสผ่านของคุณ ไม่มีวิธีใดสามารถถูกเรียกคืน

การถอดรหัสลับฐานข้อมูล

 1. เปิดฐานข้อมูลที่เข้ารหัสลับด้วยวิธีเดียวกันกับการเปิดฐานข้อมูลอื่นๆ

  กล่องโต้ตอบ ต้องการรหัสผ่าน จะปรากฏขึ้น

 2. พิมพ์รหัสผ่านของคุณในกล่อง ใส่รหัสผ่านฐานข้อมูล จากนั้นคลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

การเอารหัสผ่านออกจากฐานข้อมูล

เมื่อคุณเอารหัสผ่านออกจากฐานข้อมูล คุณสามารถคืนค่าตลอดเวลา (หรือแทนที่ ด้วยรหัสผ่านอื่น) ด้วยการทำซ้ำขั้นตอนในการเข้ารหัสลับฐานข้อมูล โดยใช้รหัสผ่านก่อนหน้านี้ในบทความนี้ได้

การเอารหัสผ่านออก

 1. เปิดฐานข้อมูลในโหมดเอกสิทธิ์เฉพาะบุคคล

  ฉันจะเปิดฐานข้อมูลในโหมดเอกสิทธิ์เฉพาะบุคคลได้อย่างไร

  1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก เปิด

  2. ในกล่องโต้ตอบเปิด เรียกดูไฟล์ที่คุณต้องการเปิด แล้วเลือก (คลิกครั้งเดียว) ไฟล์

  3. คลิกลูกศรที่ถัดจากปุ่ม เปิด แล้วคลิก เปิดแบบเอกสิทธิ์เฉพาะบุคคล รูปภาพต่อไปนี้จะแสดงให้เห็นเมนู

   การเปิดไฟล์ในโหมดเอกสิทธิ์เฉพาะบุคคล

 2. บนแท็บเครื่องมือฐานข้อมูล ในกลุ่มเครื่องมือฐานข้อมูล คลิกถอดรหัสลับฐานข้อมูล

  กล่องโต้ตอบ ไม่ตั้งรหัสผ่านฐานข้อมูล จะปรากฏขึ้น

 3. พิมพ์รหัสผ่านของคุณในกล่อง รหัสผ่าน จากนั้นคลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×