การเข้ารหัสลับข้อความอีเมล

การเข้ารหัสลับข้อความอีเมล

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

เมื่อคุณต้องการป้องกันความเป็นส่วนตัวของข้อความอีเมล การเข้ารหัสลับนั้น การเข้ารหัสลับข้อความอีเมลในOutlook หมายความว่า จากข้อความธรรมดาสามารถอ่านได้ถูกแปลงเป็นข้อความที่เข้ารหัสปดูผิดเพี้ยน เฉพาะผู้รับที่มีคีย์ส่วนตัว ที่ตรงกับคีย์สาธารณะ ที่ใช้ในการเข้ารหัสลับข้อความ สามารถถอดรหัสข้อความสำหรับการอ่าน ผู้รับใด ๆ โดยไม่มีคีย์ส่วนตัวสอดคล้องกัน เห็น indecipherable ข้อความอย่างไรก็ตาม

บทความนี้จะมอบเกี่ยวกับการเข้ารหัสลับและเซ็นชื่อแบบดิจิทัลเซ็นชื่อข้อความ ด้วย S/MIME เมื่อต้องการทำความเข้าใจเกี่ยวกับรายการสมบูรณ์ของอีเมล ตัวเลือกการเข้ารหัสลับไปยังบทความอีเมลที่เข้ารหัสลับใน Office 365

เกิดอะไรขึ้นถ้าผู้รับไม่มีคีย์ส่วนตัวสอดคล้องกัน ผู้รับจะเห็นข้อความนี้:

"รายการนี้ไม่สามารถแสดงในบานหน้าต่างการอ่าน เปิดรายการที่สามารถอ่านเนื้อหา"

และถ้าผู้รับพยายามเปิดรายการ กล่องโต้ตอบเปิดขึ้นพร้อมกับข้อความนี้:

"ขออภัย เรากำลังมีปัญหาในการเปิดรายการนี้ ซึ่งอาจเป็นการชั่วคราว แต่ถ้าคุณเห็น อีกครั้งคุณอาจต้องการเริ่ม Outlook ใหม่ ชื่อรหัสดิจิทัลของคุณไม่พบ โดยระบบรักษาความปลอดภัยขีดเส้นใต้"

คุณต้องการทราบเกี่ยวกับข้อความที่เข้ารหัสลับอะไรอีก

ส่ง และการดูข้อความอีเมลที่เข้ารหัสลับต้องทั้งผู้ส่งและผู้รับเพื่อแชร์หรือของพวกเขารหัสดิจิทัล ใบรับรองของคีย์สาธารณะ ซึ่งหมายความ ว่า คุณและผู้รับแต่ละต้องส่งอีกในข้อความที่เซ็นชื่อแบบดิจิทัลซึ่งช่วยให้คุณสามารถเพิ่มใบรับรองของบุคคลอื่นไปยังที่ติดต่อของคุณ คุณไม่สามารถเข้ารหัสลับข้อความอีเมลโดยไม่มีรหัสดิจิทัล

ถ้าคุณส่งข้อความที่เข้ารหัสลับไปยังผู้รับที่มีการตั้งค่าอีเมลที่ไม่สนับสนุนการเข้ารหัสลับ คุณกำลังนำเสนอตัวเลือกการส่งข้อความในรูปแบบการเข้ารหัสลับ

สิ่งที่แนบมาใด ๆ ที่ส่งไปกับข้อความที่เข้ารหัสลับยังถูกเข้ารหัสลับ

การเข้ารหัสลับข้อความเดียว

 1. ในข้อความที่คุณกำลังเขียน คลิกไฟล์ >คุณสมบัติ

 2. คลิกการตั้งค่าความปลอดภัย นั้นแล้ว เลือกกล่องกาเครื่องหมายเข้ารหัสลับเนื้อหาข้อความและสิ่งที่แนบมา

 3. เรียบเรียงข้อความของคุณ แล้วคลิก ส่ง

การเข้ารหัสลับข้อความส่งออกทั้งหมด

เมื่อคุณเลือกให้เข้ารหัสลับข้อความส่งออกทั้งหมดเป็นค่าเริ่มต้น คุณสามารถเขียนและส่งข้อความได้เหมือนกับข้อความอื่นๆ แต่ผู้รับข้อความทั้งหมดจะต้องมีรหัสดิจิทัลของคุณเพื่อถอดรหัสหรือดูข้อความ

 1. ไฟล์ บน แท็บให้เลือกตัวเลือก >ศูนย์ความเชื่อถือ >ตั้งค่าศูนย์ความเชื่อถือ

 2. บนแท็บ ความปลอดภัยของอีเมล ภายใต้ อีเมลที่เข้ารหัสลับ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เข้ารหัสลับเนื้อหาและสิ่งที่แนบมาสำหรับข้อความส่งออก

 3. เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเพิ่มเติม เช่น การเลือกใบรับรองเฉพาะที่จะใช้ ให้คลิก การตั้งค่า

การเข้ารหัสลับข้อความเดียว

 1. ในข้อความที่คุณกำลังเขียน บนแท็บตัวเลือก ในกลุ่มตัวเลือกเพิ่มเติม คลิกการเปิดใช้กล่องโต้ตอบ ตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ ที่มุมล่างขวา

 2. คลิกการตั้งค่าความปลอดภัย นั้นแล้ว เลือกกล่องกาเครื่องหมายเข้ารหัสลับเนื้อหาข้อความและสิ่งที่แนบมา

 3. เรียบเรียงข้อความของคุณ แล้วคลิก ส่ง

การเข้ารหัสลับข้อความส่งออกทั้งหมด

เมื่อคุณเลือกที่จะเข้ารหัสลับข้อความส่งออกทั้งหมดตามค่าเริ่มต้น คุณสามารถเขียน และส่งข้อความเดียวกันในขณะที่คุณทำกับข้อความอื่น ๆ ผู้รับอาจเกิดขึ้นทั้งหมด อย่างไรก็ตาม ต้องมีรหัสดิจิทัลของคุณสามารถถอดรหัส หรือดูข้อความเหล่านั้น

 1. บนแท็บไฟล์ คลิกตัวเลือก >ศูนย์ความเชื่อถือ >ตั้งค่าศูนย์ความเชื่อถือ

 2. บนแท็บ ความปลอดภัยของอีเมล ภายใต้ อีเมลที่เข้ารหัสลับ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เข้ารหัสลับเนื้อหาและสิ่งที่แนบมาสำหรับข้อความส่งออก

 3. เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเพิ่มเติม เช่น เลือกใบรับรองเฉพาะที่จะใช้ ให้คลิก การตั้งค่า

การเข้ารหัสลับข้อความเดียว

 1. ในข้อความ บนแท็บข้อความ ในกลุ่มตัวเลือก บน ribbon คลิกปุ่มเข้ารหัสลับเนื้อหาข้อความและสิ่งที่แนบมา รูปปุ่ม

  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่เห็นปุ่มนี้ คลิกเปิดใช้กล่องโต้ตอบตัวเลือก ที่มุมล่างขวาของกลุ่มจะเปิดกล่องโต้ตอบตัวเลือกข้อความ คลิกปุ่มการตั้งค่าความปลอดภัย และในกล่องโต้ตอบคุณสมบัติการรักษาความปลอดภัย เลือกเข้ารหัสลับเนื้อหาข้อความและสิ่งที่แนบมา คลิกตกลง จากนั้น ปิดกล่องโต้ตอบตัวเลือกข้อความ

 2. เรียบเรียงข้อความของคุณแล้วส่ง

การเข้ารหัสลับข้อความส่งออกทั้งหมด

เลือกการเข้ารหัสลับหมายความว่าข้อความส่งออกทั้งหมด ผล อีเมลของคุณถูกเข้ารหัสลับตามค่าเริ่มต้น คุณสามารถเขียน และส่งข้อความเหมือนกับข้อความอีเมอื่น ๆ แต่ผู้รับอาจเกิดขึ้นทั้งหมดต้องมีรหัสดิจิทัลของคุณสามารถถอดรหัสข้อความของคุณ

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ศูนย์ความเชื่อถือ แล้วคลิกแท็บ ความปลอดภัยของอีเมล

 2. ภายใต้ อีเมลที่เข้ารหัสลับ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เข้ารหัสลับเนื้อหาและสิ่งที่แนบสำหรับข้อความส่งออก

 3. เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเพิ่มเติม เช่น เลือกใบรับรองเฉพาะที่จะใช้ ให้คลิก การตั้งค่า

 4. คลิก ตกลง สองครั้ง

หมายเหตุ: 3DES คือการเริ่มต้นการเข้ารหัสลับอัลกอริทึมใช้ใน Outlook 2007 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูภาพรวมของใบรับรองและอีเมลที่เข้ารหัสลับที่ส่งข้อความใน Outlook

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×