การเข้าถึงใน Office Lens สำหรับ iPhone

การเข้าถึงใน Office Lens สำหรับ iPhone

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

อ่านสัญลักษณ์ออกเสียงด้วยป้ายชื่อเนื้อหาโปรแกรมอ่านหน้าจอ หัวข้อนี้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Office

บทความนี้สำหรับผู้ที่มีความบกพร่องด้านการมองเห็นที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอร่วมกับผลิตภัณฑ์ Office และเป็นส่วนหนึ่งของชุดเนื้อหาการเข้าถึง Office สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม ดูที่ หน้าแรกการสนับสนุนของ Office

ใช้Office Lens ด้วยฟีเจอร์การเข้าถึงของ iPhone ของคุณ เช่นสถานี โปรแกรมอ่านหน้าจอ iOS อยู่แล้วภายใน การจับภาพบันทึกย่อและข้อมูลจากไวท์บอร์ด เมนู เครื่องหมายเลข บันทึกด้วยลายมือ หรือสิ่งใดกับข้อความจำนวนมาก คุณสามารถจับภาพร่าง รูปวาด และ สมการ เกินไป และแม้แต่รูปภาพไม่ มีข้อความ

IPhone ของคุณมีการตั้งค่าสำหรับการเข้าถึงที่สามารถช่วยให้คุณใช้Office Lens ในลักษณะที่เหมาะกับคุณ ไปที่การตั้งค่า >ทั่วไป >การตั้งค่าสำหรับการเข้าถึง การเปิดใช้งานฟีเจอร์เช่นการย่อ/ขยาย เลือกแสดงคำพูด และเมื่อต้อง การเปลี่ยนขนาดของข้อความ

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้สมาชิก Office 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับฟีเจอร์ใหม่ได้รวดเร็วขึ้น เข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณกำลังใช้ VoiceOver ซึ่งเป็นโปรแกรมการอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน iOS เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งาน VoiceOver ดูที่ การช่วยสำหรับการเข้าถึงของ Apple

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณกำลังใช้ iPhone การนำทางและรูปแบบการสัมผัสบางอย่างอาจแตกต่างกันสำหรับ iPad

ในหัวข้อนี้

VoiceOver

สถานีคือ โปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วบน iPhone

เปิด VoiceOver

หมายเหตุ: หัวข้อนี้จะถือว่าคุณกำลังใช้การสัมผัสเริ่มต้น และไม่ได้กำหนดการตั้งค่า AssistiveTouch

 1. กดปุ่ม หน้าแรก

 2. แตะ การตั้งค่า แตะ ทั่วไป แตะ การช่วยสำหรับการเข้าถึง แล้วแตะ VoiceOver

 3. เปิด VoiceOver

สร้างทางลัดปุ่มหน้าแรกไปยัง VoiceOver

 1. กดปุ่ม หน้าแรก

 2. แตะ ตั้งค่า แตะ ทั่วไป แล้วแตะ การช่วยสำหรับการเข้าถึง

 3. เลื่อนลง แล้วแตะ ทางลัดการช่วยสำหรับการเข้าถึง

 4. แตะ VoiceOver

เมื่อต้องการใช้ทางลัดเพื่อเปิด หรือปิดสถานี กสามคแตะปุ่มหน้าแรก

โปรแกรมช่วยอ่าน

โปรแกรมช่วยอ่าน เป็นเครื่องมือที่มีแบบเต็มหน้าจอการอ่านประสบการณ์การใช้งานและช่วยให้คุณเน้นเนื้อหาของเอกสารของคุณ

เปิดโปรแกรมช่วยอ่าน

 1. หลังจากการจับภาพ และการแก้ไขรูปภาพในOffice Lens ปัดขวา หรือซ้ายจนกระทั่งคุณได้ยิน "เรียบร้อยปุ่ม" แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ

 2. ปัดนิ้วไปทางขวา หรือซ้ายจนกว่าคุณได้ยิน "Reader สมบูรณ์ปุ่ม" และแตะสองครั้งแล้วหน้าจอ ซึ่งอาจใช้เวลาสักครู่เพื่อสแกนข้อความจากรูปภาพ เพื่อไม่ต้องกังวลถ้าไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นในทันที

ทำงานกับผู้อ่านสมบูรณ์

เมื่อมีเปิดโปรแกรมช่วยอ่าน หน้าจอแสดงข้อความจากรูปภาพคุณสแกน เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

 • เมื่อต้องการให้หน้าบอกคุณ ปัดขวา หรือซ้ายจนกว่าคุณได้ยิน "เล่นปุ่ม" แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ แต่ละคำจะถูกเน้นขณะที่ผู้บรรยาย recites เอกสารออกเสียง

 • เมื่อต้องการหยุดบอก ปัดขวา หรือซ้ายจนกว่าคุณได้ยิน "หยุดชั่วคราวปุ่ม" แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ

 • เมื่อต้องการข้ามบางอย่างของเสียง และเริ่มอ่านจากด้านล่างของหน้า ปัดขวา หรือซ้ายจน กว่าคุณได้ยิน "ข้ามปุ่มไปข้างหน้า" แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ

 • เมื่อต้องการกรอกลับเสียง ปัดขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณฟัง "กรอกลับปุ่ม" แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ

ประสบการณ์การใช้งานเล่นที่ทำงานได้ดีที่สุดในภาษาอังกฤษ

สกรีนช็อตของมุมมองการอ่านสมบูรณ์เลนส์ Office

เปลี่ยนการตั้งค่าข้อความ

โปรแกรมช่วยอ่าน มีหลายตัวเลือกเพื่อช่วยให้คุณใช้ข้อความบนหน้าจอในแบบที่คุณต้องการ เมื่อต้องการเปิดการตั้งค่าข้อความ ปัดไปทางซ้าย หรือขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน "ข้อความปุ่ม แตะสองครั้งหน้าจอ และเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

 • เมื่อต้องการเปลี่ยนการสลับระยะห่างระหว่างข้อความกว้าง ที่การตั้งค่า แตะสองครั้งหน้าจอ ตั้งค่านี้กำหนดระยะห่างแบบอักษร ระยะห่างทั่วไปถูกใช้ในหนังสือและเอกสารส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตาม กว้างระยะห่าง เพิ่มช่องว่างระหว่างตัวอักษร ตลอดจนระยะห่างระหว่างบรรทัด

  สกรีนช็อตของการสลับการตั้งค่า Office Lens ห่างข้อความกว้าง

 • เมื่อต้องการเปลี่ยนขนาดของข้อความ ปัดขวา หรือซ้ายจน กว่าคุณได้ยิน "เพิ่มขนาดข้อความ" หรือ "ลดขนาดข้อความ" แตะหน้าจอเพื่อเพิ่ม หรือลดขนาดระยะขอบ small สองครั้ง

 • ลองใช้การตั้งค่าขนาดข้อความในชุดที่มีระยะห่างระหว่างข้อความจนกว่าคุณพบการรวมที่เหมาะสมสำหรับคุณ

ตัวเลือกข้อความเสียง

เมื่อต้องการเปลี่ยนความเร็วพูดของโปรแกรมช่วยอ่าน ปัดไปทางขวา หรือซ้ายจนกว่าคุณได้ยิน "แสดงคำพูดปุ่ม หน้าจอ แตะสองครั้ง และปัดนิ้วขึ้น หรือลงเพื่อปรับปรุงความเร็วในแถบเลื่อนอัตราพูด แถบเลื่อนช่วยให้คุณสามารถควบคุมความเร็วในการกำหนดลักษณะส่วนบุคคลของคุณ เมื่อต้องการยกเลิกป็อปอัพเลื่อน แตะหน้าจอ เมื่อคุณได้ยิน "ยกเลิกป็อปอัพ" แตะสองครั้งหน้าจอ

สกรีนช็อตของแถบเลื่อนการตั้งค่า Office Lens พูดอัตรา

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอแบบสำรวจ และนำทาง Office Lens

งานพื้นฐานโดยใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอที่ ด้วย Office Lens

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

ความช่วยเหลือทางเทคนิคสำหรับลูกค้าผู้ทุพพลภาพ

Microsoft ต้องการมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเรา ถ้าคุณมีความบกพร่องทางร่างกายหรือมีคำถามเกี่ยวกับการช่วยสำหรับการเข้าถึง โปรดติดต่อ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อขอรับความช่วยเหลือทางเทคนิค ทีมสนับสนุน Disability Answer Desk ได้รับการฝึกฝนให้ใช้เทคโนโลยีช่วยเหลือที่ได้รับความนิยมมากมาย และสามารถให้ความช่วยเหลือเป็นภาษามือแบบอังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส และอเมริกัน โปรดไปที่ไซต์ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อค้นหารายละเอียดที่ติดต่อสำหรับภูมิภาคของคุณ

ถ้าคุณเป็นหน่วยงานรัฐ พาณิชย์ หรือผู้ใช้ในองค์กร โปรดติดต่อDisability Answer Desk สำหรับองค์กร

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×