การเข้าถึงข้อมูลเวิร์กสเปซจากระบบไฟล์ของคุณใน SharePoint Workspace 2010

คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลพื้นที่ทำงานบางอย่างได้โดยตรงในระบบแฟ้ม Windows ของคุณ การเข้าถึงจะถูกจำกัดไว้เฉพาะเอกสารที่เก็บในพื้นที่ทำงาน SharePoint หรือในเครื่องมือเอกสารในพื้นที่ทำงาน Groove 2010 หัวข้อนี้จะอธิบายวิธีการค้นหาข้อมูลนี้ในระบบแฟ้มของคุณ และอธิบายคุณลักษณะและข้อจำกัดเมื่อเข้าถึงเนื้อหาของ SharePoint Workspace ในลักษณะนี้

คุณต้องการทำสิ่งใด

ค้นหาพื้นที่ทำงานในระบบแฟ้มของคุณ

คุณลักษณะและข้อจำกัดของการเข้าถึงเนื้อหา SharePoint Workspace โดยตรงจากระบบแฟ้มของคุณ

การค้นหาเวิร์กสเปซในระบบไฟล์ของคุณ

ถ้าคุณใช้ Windows Vista หรือ Windows 7 เวิร์กสเปซของคุณจะถูกจัดเก็บไว้ในโฟลเดอร์เวิร์กสเปซในโฟลเดอร์โปรไฟล์ผู้ใช้ของคุณ

ใน Windows Vista โฟลเดอร์โปรไฟล์ผู้ใช้จะแสดงอยู่เป็นโฟลเดอร์ย่อยของโฟลเดอร์เดสก์ท็อป

พื้นที่ทำงาน Share Point Workspace 2010 จะปรากฏในโฟลเดอร์นี้ในระบบแฟ้มของคุณ

ใน Windows 7 คุณต้องเปิดโฟลเดอร์เดสก์ท็อปเพื่อดูโฟลเดอร์โปรไฟล์ผู้ใช้ของคุณ

โฟลเดอร์เดสก์ท็อปใน Windows 7

จากนั้นคุณสามารถเปิดโฟลเดอร์โปรไฟล์ผู้ใช้เพื่อดูโฟลเดอร์เวิร์กสเปซได้

โฟลเดอร์โปรไฟล์ผู้ใช้ที่เปิดอยู่

ถ้าคุณใช้ Windows XP เวิร์กสเปซของคุณจะถูกจัดเก็บไว้ในโฟลเดอร์คอมพิวเตอร์ของฉัน ในส่วนที่มีชื่อว่า "อื่นๆ"

การเปิดโฟลเดอร์ Workspaces จะเป็นการเริ่มต้น SharePoint Workspace ขึ้นโดยอัตโนมัติ ถ้าพื้นที่ทำงานนี้ยังไม่ได้ทำงานอยู่ Workspaces จะแสดงเป็นรายการด้วยไอคอนที่เหมือนกับในแถบเปิดใช้

หมายเหตุ: เฉพาะพื้นที่ทำงาน SharePoint หรือ Groove 2010 เท่านั้นที่จะแสดงในรายการ นอกจากนี้ พื้นที่ทำงาน SharePoint จะแสดงขึ้นก็ต่อเมื่อมีไลบรารีเอกสารอย่างน้อยหนึ่งไลบรารี และพื้นที่ทำงาน Groove จะแสดงขึ้นก็ต่อเมื่อมีเครื่องมือจัดการเอกสารอย่างน้อยหนึ่งเครื่องมือเท่านั้น

เปิด "โฟลเดอร์" พื้นที่ทำงานใดๆ เพื่อดูรายการของเครื่องมือจัดการเอกสารทั้งหมดในพื้นที่ทำงานนั้น

พื้นที่ทำงาน SharePoint Workspace 2010

ด้านบนของหน้า

คุณลักษณะและข้อจำกัดของการเข้าถึงเนื้อหา SharePoint Workspace โดยตรงจากระบบแฟ้มของคุณ

หมายเหตุเกี่ยวกับคุณลักษณะและข้อจำกัด

  • พื้นที่ทำงาน SharePoint และพื้นที่ทำงาน Groove 2010 เท่านั้นที่ปรากฏในโฟลเดอร์ Workspaces นอกจากนี้ พื้นที่ทำงาน SharePoint จะแสดงขึ้นก็ต่อเมื่อมีไลบรารีเอกสารอย่างน้อยหนึ่งไลบรารี และพื้นที่ทำงาน Groove จะแสดงขึ้นก็ต่อเมื่อมีเครื่องมือจัดการเอกสารอย่างน้อยหนึ่งเครื่องมือเท่านั้น

  • คุณสามารถเพิ่มโฟลเดอร์ใหม่ในโฟลเดอร์ Workspaces แต่คุณไม่สามารถเพิ่มแฟ้มข้อมูลใหม่

  • คุณไม่สามารถคัดลอกแล้ววางหรือลากแล้วปล่อยแฟ้มระหว่างโฟลเดอร์พื้นที่ทำงานและระบบแฟ้มของคุณได้

  • คุณสามารถเปิดเอกสารชนิดใดๆ ได้โดยการคลิกสองครั้งที่แฟ้มในโฟลเดอร์พื้นที่ทำงานในระบบแฟ้มของคุณ นอกจากนี้ถ้าคุณใช้งาน Microsoft Office Word 2010, Excel 2010 หรือ PowerPoint 2010 คุณสามารถใช้คำสั่ง แฟ้ม บันทึกเป็น หรือ แฟ้ม เปิด ในโปรแกรมประยุกต์เหล่านี้เพื่อบันทึกหรือเปิดเอกสารในโฟลเดอร์พื้นที่ทำงานในระบบแฟ้มของคุณได้อีกด้วย

  • คุณสามารถเปลี่ยนชื่อ แก้ไข หรือลบเอกสารได้ถ้าบทบาทของคุณในพื้นที่ทำงานมีสิทธิ์ที่จำเป็น

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×