ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

การเก็บวันที่และเวลาเมื่อระเบียนมีการปรับเปลี่ยน

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณสามารถติดตามการเมื่อระเบียนในตาราง Access จะปรับเปลี่ยนล่าสุด โดยใช้ฟอร์มด้วยแมโคร เมื่อมีใช้ฟอร์มการปรับเปลี่ยนระเบียน แมโครเก็บวันที่และเวลาในตาราง เฉพาะล่าสุดปรับเปลี่ยนวันและเวลาจะถูกเก็บไว้

หมายเหตุ: ขั้นตอนในบทความนี้มีไว้สำหรับใช้ในฐานข้อมูลบนเดสก์ท็อปของ Access

ในบทความนี้

ภาพรวม

ก่อนที่คุณเริ่มต้น

ขั้นตอนที่ 1: เพิ่มเขตข้อมูลบันทึกเวลาลงในตาราง

ขั้นตอนที่ 2: สร้างแมโครที่บันทึกวันที่และเวลา

ขั้นตอนที่ 3: เพิ่มเขตข้อมูลและแมโครลงในฟอร์มการป้อนข้อมูล

ภาพรวม

เมื่อต้องการบันทึกวันที่และเวลาที่มีการปรับเปลี่ยนระเบียนในตาราง คุณต้องดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้ให้เสร็จสมบูรณ์

ขั้นตอนที่ 1: เพิ่มเขตข้อมูลลงในตาราง    คุณต้องมีพื้นที่สำหรับเก็บวันที่และเวลาก่อนที่คุณจะสามารถบันทึกได้ ขั้นแรกคือการสร้างเขตข้อมูลในตารางที่มีระเบียนที่คุณต้องการติดตาม ให้สร้างหนึ่งเขตข้อมูลสำหรับวันที่และหนึ่งเขตข้อมูลสำหรับเวลา เพื่อเก็บวันที่และเวลา ถ้าคุณต้องการเก็บเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คุณสามารถสร้างเฉพาะเขตข้อมูลที่คุณต้องการได้

ขั้นตอนที่ 2: สร้างแมโครที่บันทึกวันที่และเวลา    แมโครจะมีหนึ่งหรือสองแอคชันขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการบันทึกวันที่ เวลา หรือทั้งสองอย่างหรือไม่ เมื่อคุณเขียนแมโคร ให้ระบุเฉพาะเขตข้อมูลที่จะเก็บวันที่และเวลา ไม่ต้องระบุตารางที่มีเขตข้อมูลเหล่านั้นอยู่ ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถนำแมโครมาใช้ใหม่กับตารางและฟอร์มอื่นๆ ได้อย่างง่ายดาย

ขั้นตอนที่ 3: เพิ่มแมโครลงในฟอร์มการป้อนข้อมูล    คุณเพิ่มแมโครลงในคุณสมบัติฟอร์ม ก่อนการอัปเดต ของฟอร์มที่คุณใช้ในการแก้ไขระเบียนในตาราง ถ้าคุณใช้ฟอร์มอื่นเพื่อแก้ไขระเบียนในตาราง คุณสามารถเพิ่มแมโครลงในฟอร์มแต่ละฟอร์มได้เช่นกัน ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถเก็บวันที่และเวลาได้โดยไม่ต้องคำนึงว่าคุณใช้ฟอร์มใดในการแก้ไขระเบียน

เคล็ดลับ: ถ้าคุณต้องการติดตามเมื่อระเบียนจะถูกสร้างขึ้น แต่ไม่สนใจเมื่อมีการปรับเปลี่ยน เพิ่งสร้างเขตข้อมูลในตารางเพื่อติดตาม และใช้คุณสมบัติค่าเริ่มต้นของเขตข้อมูลการประทับเวลาแต่ละระเบียนเมื่อถูกสร้างขึ้น

ด้านบนของหน้า

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น ให้พิจารณาดังต่อไปนี้

 • ผู้ใช้จะต้องเปิดใช้งานแมโครในฐานข้อมูล ถ้าผู้ใช้เปิดฐานข้อมูลแต่ไม่เปิดใช้งานแมโคร แมโครจะไม่บันทึกเวลาระเบียน ถ้าคุณเก็บฐานข้อมูลในตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้ แมโครจะถูกเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติ

 • ถ้าผู้ใช้แก้ไขระเบียน แต่ไม่ได้ใช้ฟอร์มการป้อนข้อมูลที่มีแมโครที่บันทึกเวลาระเบียน ระเบียนที่ผู้ใช้แก้ไขจะไม่ถูกบันทึกเวลา

 • เนื่องจากวันที่และเวลาถูกเก็บอยู่ในเขตข้อมูลตาราง ค่าในเขตข้อมูลเหล่านั้นจึงถูกเขียนทับทุกครั้งที่มีการปรับเปลี่ยนระเบียน กล่าวคือ คุณสามารถเก็บได้เฉพาะวันที่และเวลาที่มีการปรับเปลี่ยนล่าสุดเท่านั้น

 • ถ้าคุณต้องการเก็บวันและเวลาที่ระเบียนถูกสร้างขึ้นเฉพาะ เพียงแค่เพิ่มเขตข้อมูลลงในตาราง และตั้งค่าคุณสมบัติค่าเริ่มต้นของเขตข้อมูลนั้นเป็นค่าหรือdate ()

 • ถ้าไฟล์ฐานข้อมูลของคุณมีรูปแบบไฟล์รุ่นเก่าและใช้ความปลอดภัยระดับผู้ใช้ คุณต้องมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนดีไซน์ของตารางและฟอร์มที่ใช้ในการแก้ไขระเบียน

ด้านบนของหน้า

ขั้นตอนที่ 1: เพิ่มเขตข้อมูลบันทึกเวลาลงในตาราง

สร้างเขตข้อมูลเพื่อเก็บข้อมูล

 1. เปิดตารางในมุมมองออกแบบ

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างต่อไปนี้

  • สร้างเขตข้อมูลเพื่อจัดเก็บวันที่    ในคอลัมน์ ชื่อเขตข้อมูล ของหน้าต่างการออกแบบ ให้พิมพ์ วันที่ที่ปรับเปลี่ยน ในแถวใหม่ แล้วเลือก วันที่/เวลา ในคอลัมน์ ชนิดข้อมูล

  • สร้างเขตข้อมูลเพื่อจัดเก็บเวลา    ในคอลัมน์ ชื่อเขตข้อมูล ของหน้าต่างการออกแบบ ให้พิมพ์ เวลาที่ปรับเปลี่ยน ในแถวใหม่ แล้วเลือก วันที่/เวลา ในคอลัมน์ ชนิดข้อมูล

 3. กด CTRL+S เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

ด้านบนของหน้า

ขั้นตอนที่ 2: สร้างแมโครที่บันทึกวันที่และเวลา

หลังจากที่คุณสร้างเขตข้อมูล ให้สร้างแมโครเพื่อบันทึกเวลาเขตข้อมูลเหล่านั้น เมื่อต้องการนำแมโครมาใช้ใหม่กับตารางอื่นๆ ให้อ้างอิงชื่อเขตข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องอ้างอิงชื่อตาราง

หมายเหตุ: ถ้าคุณต้องการบันทึกเฉพาะวันที่หรือเวลา ให้ละเว้นแมโครแอคชันที่คุณไม่ต้องการ

 1. บนแท็บ สร้าง ในกลุ่ม อื่นๆ ให้คลิก แมโคร ถ้าคำสั่งนี้ไม่พร้อมใช้งาน ให้คลิกลูกศรข้างใต้ปุ่ม มอดูล หรือ คลาสมอดูล แล้วคลิก แมโคร

 2. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม แสดง/ซ่อน ให้คลิก แสดงแอคชันทั้งหมด

 3. ในหน้าต่างแมโคร ให้เปิดรายการของแอคชันแมโคร และเลือก SetValue

  แท็บออกแบบแมโคร Access 2010

  1. ก่อน แสดงพร้อมใช้งานแมโครแอคชันทั้งหมด แอคชัน SetValue จะถือว่าเป็นอาจไม่ปลอดภัย และถูกซ่อนไว้ตามค่าเริ่มต้น เนื่องจากจะสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูล

  2. จากนั้น เลือกแอคชัน SetValue จากรายการ

 4. ในกล่องแอคชัน SetValue ในกล่อง รายการ ให้พิมพ์หรือวาง [วันที่ปรับเปลี่ยน]

 5. ในกล่อง นิพจน์ ให้พิมพ์ Date()

 6. เปิดรายการของแอคชันแมโครถัดไป และเลือก SetValue

 7. ในกล่องแอคชัน SetValue ในกล่อง รายการ ให้พิมพ์หรือวาง [เวลาที่ปรับเปลี่ยน]

 8. ในกล่อง นิพจน์ ให้พิมพ์ Time()

 9. กด CTRL+S จากนั้นในกล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น ให้พิมพ์ ปรับเปลี่ยนครั้งล่าสุด

ด้านบนของหน้า

ขั้นตอนที่ 3: เพิ่มเขตข้อมูลและแมโครลงในฟอร์มการป้อนข้อมูล

หลังจากที่คุณสร้างแมโครแล้ว ให้เพิ่มแมโครนั้นลงในฟอร์มการป้อนข้อมูลแต่ละฟอร์มที่ผู้ใช้จะใช้ป้อนข้อมูลในตารางที่เกี่ยวข้อง

 1. เปิดฟอร์มการป้อนข้อมูลในมุมมองออกแบบ

 2. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม เครื่องมือ ให้คลิก เพิ่มเขตข้อมูลที่มีอยู่

 3. ใน รายการเขตข้อมูล ภายใต้ เขตข้อมูลที่พร้อมให้ใช้งานสำหรับมุมมองนี้ ให้ลากเขตข้อมูล วันที่ที่ปรับเปลี่ยน และ เวลาที่ปรับเปลี่ยน ลงในฟอร์ม ปรับขนาดและการจัดวางของเขตข้อมูลบนฟอร์มตามที่ต้องการ

 4. ถ้าแผ่นคุณสมบัติไม่ได้แสดงอยู่แล้ว ให้กด F4 เพื่อแสดงแผ่นคุณสมบัติ

 5. บนแผ่นคุณสมบัติ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ชนิดการเลือก ถูกตั้งค่าเป็น ฟอร์ม

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเปลี่ยน ชนิดการเลือก ให้คลิกชนิดการเลือกที่คุณต้องการในรายการดรอปดาวน์

 6. บนแผ่นคุณสมบัติ ให้คลิกแท็บ เหตุการณ์

 7. บนแท็บ เหตุการณ์ ให้คลิกลูกศรในกล่อง ก่อนการอัปเดต แล้วคลิก ปรับเปลี่ยนล่าสุด

 8. ถ้าคุณใช้หลายฟอร์มในการแก้ไขระเบียน ให้ทำซ้ำกระบวนงานนี้สำหรับแต่ละฟอร์มดังกล่าว

 9. เมื่อต้องการตรวจสอบว่าแมโครทำงานอย่างถูกต้อง ให้เปิดฟอร์มในมุมมองฟอร์ม แก้ไขระเบียน แล้วกด SHIFT+F9 วันที่และเวลาที่คุณได้แก้ไขระเบียนควรแสดงขึ้นมา

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×