การเก็บวันที่และเวลาเมื่อระเบียนมีการปรับเปลี่ยน

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถติดตามว่าระเบียนในตารางมีการปรับเปลี่ยนล่าสุดเมื่อใดโดยใช้ฟอร์มที่มีแมโคร เมื่อใช้ฟอร์มในการปรับเปลี่ยนระเบียน แมโครจะเก็บวันที่และเวลาไว้ในตาราง โดยจะเก็บเฉพาะวันที่และเวลาที่มีการปรับเปลี่ยนล่าสุดเท่านั้น

หมายเหตุ: กระบวนงานในบทความนี้มีไว้สำหรับใช้ในฐานข้อมูล Access บนเดสก์ท็อปเท่านั้น ถ้าคุณต้องการบันทึกเวลาเขตข้อมูลในฐานข้อมูลบนเว็บ อย่าใช้กระบวนงานเหล่านี้ แต่คุณสามารถใช้คอลัมน์ ที่ปรับเปลี่ยน ของ SharePoint เพื่อติดตามเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูวิธีใช้ SharePoint

เคล็ดลับ: ถ้าคุณต้องการติดตามเฉพาะเวลาที่ระเบียนถูกสร้างขึ้น แต่ไม่สนใจว่าระเบียนถูกปรับเปลี่ยนเมื่อใด เพียงสร้างเขตข้อมูลในตารางเพื่อติดตามและใช้คุณสมบัติ ค่าเริ่มต้น ของเขตข้อมูล เพื่อบันทึกเวลาที่แต่ละระเบียนถูกสร้างขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูในส่วน ดูเพิ่มเติม

ในบทความนี้

ภาพรวม

ก่อนที่คุณเริ่มต้น

ขั้นตอนที่ 1: เพิ่มเขตข้อมูลบันทึกเวลาลงในตาราง

ขั้นตอนที่ 2: สร้างแมโครที่บันทึกวันและเวลา

ขั้นตอนที่ 3: เพิ่มเขตข้อมูลและแมโครลงในฟอร์มการป้อนข้อมูล

ภาพโดยรวม

เมื่อต้องการบันทึกวันที่และเวลาที่มีการปรับเปลี่ยนระเบียนในตาราง คุณต้องดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้ให้เสร็จสมบูรณ์

ขั้นตอนที่ 1: เพิ่มเขตข้อมูลลงในตาราง    คุณต้องการพื้นที่ในการเก็บวันที่และเวลาก่อนที่คุณจะสามารถบันทึกได้ ขั้นแรกคือต้องสร้างเขตข้อมูลในตารางที่มีระเบียนที่คุณต้องการติดตาม เมื่อต้องการจับวันที่และเวลา ให้สร้างหนึ่งเขตข้อมูลสำหรับวันที่และหนึ่งเขตข้อมูลสำหรับเวลา ถ้าคุณต้องการจับเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คุณสามารถสร้างเฉพาะเขตข้อมูลที่คุณต้องการ

ขั้นตอนที่ 2: สร้างแมโครที่บันทึกวันที่และเวลา    แมโครจะมีหนึ่งหรือสองแอคชัน ขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการบันทึกวันที่ เวลา หรือทั้งสองอย่าง เมื่อคุณเขียนแมโคร ให้ระบุเฉพาะเขตข้อมูลที่จะเก็บวันที่และเวลา ไม่ต้องระบุตารางที่มีเขตข้อมูลเหล่านั้นอยู่ วิธีนี้จะทำให้คุณสามารถนำแมโครมาใช้ใหม่กับตารางและฟอร์มอื่นๆ ได้อย่างง่ายดาย

ขั้นตอนที่ 3: เพิ่มแมโครลงในฟอร์มการป้อนข้อมูล    คุณเพิ่มแมโครลงในคุณสมบัติของฟอร์ม ก่อนการปรับปรุง ของฟอร์มที่คุณใช้ในการแก้ไขระเบียนในตาราง ถ้าคุณใช้ฟอร์มอื่นในการแก้ไขระเบียนในตาราง คุณสามารถเพิ่มแมโครลงในแต่ละฟอร์มได้เช่นกัน ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถจับวันที่และเวลาได้โดยไม่ต้องคำนึงถึงว่าคุณใช้ฟอร์มใดในการแก้ไขระเบียน

ด้านบนของหน้า

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น ให้พิจารณาดังต่อไปนี้

 • ผู้ใช้จะต้องเปิดใช้งานแมโครในฐานข้อมูล ถ้าผู้ใช้เปิดฐานข้อมูลแต่ไม่ได้เปิดใช้งานแมโคร แมโครจะไม่บันทึกเวลาระเบียน ถ้าคุณเก็บฐานข้อมูลไว้ในตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้ แมโครจะเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติ

 • ถ้าผู้ใช้แก้ไขระเบียน แต่ไม่ได้ใช้ฟอร์มการป้อนข้อมูลที่มีแมโครที่บันทึกเวลาระเบียน ระเบียนที่ผู้ใช้แก้ไขจะไม่ถูกบันทึกเวลา

 • เนื่องจากวันที่และเวลาจะเก็บอยู่ในเขตข้อมูลตาราง ค่าในเขตข้อมูลเหล่านั้นจะถูกเขียนทับทุกครั้งที่มีการปรับเปลี่ยนระเบียน กล่าวคือ คุณสามารถเก็บได้เฉพาะวันที่และเวลาที่มีการปรับเปลี่ยนล่าสุดเท่านั้น

 • ถ้าคุณต้องการเก็บวันและเวลาที่ระเบียนถูกสร้างขึ้นเฉพาะ เพียงแค่เพิ่มเขตข้อมูลลงในตาราง และตั้งค่าคุณสมบัติค่าเริ่มต้นของเขตข้อมูลนั้นเป็นค่าหรือdate ()

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูในส่วน ดูเพิ่มเติม

 • ถ้าแฟ้มฐานข้อมูลของคุณมีรูปแบบแฟ้มรุ่นเก่าและใช้ความปลอดภัยระดับผู้ใช้ คุณต้องมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนการออกแบบของตารางและฟอร์มที่ใช้ในการแก้ไขระเบียน

ด้านบนของหน้า

ขั้นตอนที่ 1: เพิ่มเขตข้อมูลบันทึกเวลาลงในตาราง

สร้างเขตข้อมูลเพื่อจัดเก็บข้อมูล

 1. เปิดตารางในมุมมองออกแบบ

 2. เลือกทำขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งหรือทั้งสองขั้นตอนต่อไปนี้

  • สร้างเขตข้อมูลเพื่อจัดเก็บวัน    ในคอลัมน์ชื่อเขตข้อมูล ของหน้าต่างการออกแบบ พิมพ์วันปรับเปลี่ยนในแถวใหม่ นั้นแล้ว เลือกวัน / เวลา ในคอลัมน์ชนิดข้อมูล

  • สร้างเขตข้อมูลเพื่อจัดเก็บเวลา    ในคอลัมน์ชื่อเขตข้อมูล ของหน้าต่างการออกแบบ พิมพ์เวลาที่ปรับเปลี่ยนในแถวใหม่ นั้นแล้ว เลือกวัน / เวลา ในคอลัมน์ชนิดข้อมูล

 3. กด CTRL+S เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

ด้านบนของหน้า

ขั้นตอนที่ 2: สร้างแมโครที่บันทึกวันที่และเวลา

หลังจากที่คุณสร้างเขตข้อมูลแล้ว ให้สร้างแมโครเพื่อบันทึกเวลาเขตข้อมูลเหล่านั้น เมื่อต้องการนำแมโครมาใช้ใหม่กับตารางอื่นๆ ได้ ให้อ้างถึงชื่อเขตข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องอ้างถึงชื่อตาราง

หมายเหตุ: ถ้าคุณต้องการบันทึกเฉพาะวันที่หรือเวลา ให้ละเว้นแมโครแอคชันที่คุณไม่ต้องการ

 1. บนแท็บ สร้าง ในกลุ่ม อื่นๆ ให้คลิก แมโคร ถ้าคำสั่งนี้ไม่พร้อมใช้งาน ให้คลิกลูกศรข้างใต้ปุ่ม มอดูล หรือ คลาสมอดูล แล้วคลิก แมโคร

 2. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม แสดง/ซ่อน ให้คลิก แสดงแอคชันทั้งหมด

 3. ในหน้าต่างแมโคร ให้เปิดรายการของแอคชันแมโคร และเลือก SetValue

  1. แท็บออกแบบแมโคร Access 2010

  2. 1. ขั้นแรกให้แสดงแอคชันแมโครที่พร้อมใช้งานทั้งหมด แอคชัน SetValue ที่อาจไม่ปลอดภัยจะถูกซ่อนไว้ตามค่าเริ่มต้น เนื่องจากแอคชันนั้นอาจเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้

  3. 2. จากนั้น เลือกแอคชัน SetValue จากรายการ

 4. ในกล่องแอคชันSetValue ในกล่องรายการ พิมพ์ หรือวาง[วันปรับเปลี่ยน]

 5. ในกล่องนิพจน์ พิมพ์date ()

 6. เปิดรายการของแอคชันแมโครถัดไป และเลือก SetValue

 7. ในกล่องแอคชันSetValue ในกล่องรายการ พิมพ์ หรือวาง[เวลาที่ปรับเปลี่ยน]

 8. ในกล่องนิพจน์ พิมพ์time ()

 9. กด CTRL + S จากนั้น ในกล่องโต้ตอบบันทึกเป็น พิมพ์ปรับเปลี่ยนล่าสุด

ด้านบนของหน้า

ขั้นตอนที่ 3: เพิ่มเขตข้อมูลและแมโครลงใน
ฟอร์มการป้อนข้อมูล

หลังจากที่คุณสร้างแมโครแล้ว ให้เพิ่มแมโครนั้นลงในฟอร์มการป้อนข้อมูลแต่ละฟอร์มที่ผู้ใช้จะใช้ป้อนข้อมูลในตารางที่เกี่ยวข้อง

 1. เปิดฟอร์มการป้อนข้อมูลในมุมมองออกแบบ

 2. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม เครื่องมือ ให้คลิก เพิ่มเขตข้อมูลที่มีอยู่

 3. ใน รายการเขตข้อมูล ภายใต้ เขตข้อมูลที่พร้อมให้ใช้งานสำหรับมุมมองนี้ ให้ลากเขตข้อมูล วันที่ที่ปรับเปลี่ยน และ เวลาที่ปรับเปลี่ยน ไปยังฟอร์ม ปรับขนาดและการวางของเขตข้อมูลบนฟอร์มตามต้องการ

 4. ถ้าแผ่นคุณสมบัติไม่ได้แสดงอยู่ ให้กด F4 เพื่อแสดงแผ่นคุณสมบัติ

 5. บนแผ่นคุณสมบัติ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ชนิดการเลือก ถูกตั้งค่าเป็น ฟอร์ม

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเปลี่ยน ชนิดการเลือก ให้คลิกชนิดการเลือกที่คุณต้องการในรายการแบบหล่นลง

 6. บนแผ่นคุณสมบัติ ให้คลิกแท็บ เหตุการณ์

 7. บนแท็บ เหตุการณ์ ให้คลิกลูกศรในกล่อง ก่อนการปรับปรุง แล้วคลิก ปรับเปลี่ยนครั้งล่าสุด

 8. ถ้าคุณใช้หลายฟอร์มในการแก้ไขระเบียน ให้ทำซ้ำกระบวนงานนี้สำหรับแต่ละฟอร์มดังกล่าว

 9. เมื่อต้องการตรวจสอบว่าแมโครทำงานอย่างถูกต้อง ให้เปิดฟอร์มในมุมมองฟอร์ม แก้ไขระเบียน แล้วกด SHIFT+F9 วันที่และเวลาที่คุณแก้ไขระเบียนควรแสดงขึ้นมา

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×