การเก็บระเบียนทางธุรกิจของคุณลงใน Business Contact Manager

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ข้อมูลทางธุรกิจของคุณถูกหนึ่งทรัพย์สินทางธุรกิจของคุณสำคัญที่สุด หนึ่งยุ่งยากมากที่สุดเมื่อต้องการแทน Business Contact Manager for Outlook ทำให้ง่าย และสะดวกที่จะใส่ด้วยตนเองหรือข้อมูลธุรกิจนำเข้า จากโปรแกรมอื่น ๆ

คุณสามารถรับข้อมูลทางธุรกิจของคุณลงในBusiness Contact Manager for Outlook ในหลายวิธี:

 • พิมพ์ข้อมูลของคุณลงในฟอร์ม พนักงานของคุณหรือคุณสามารถทำเช่นนี้เมื่อคุณตรงกับใหม่ที่ติดต่อทางธุรกิจ หรือนำ หรือสร้างบัญชีผู้ใช้ แบบใหม่

 • ย้าย หรือคัดลอกที่ติดต่อ Outlook ของคุณลงในBusiness Contact Manager for Outlook คุณยังสามารถสร้างติดต่อทางธุรกิจจากข้อความอีเมล Outlook

 • นำเข้าข้อมูลจากไฟล์ Outlook หรือโปรแกรมอื่น สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการนำเข้าข้อมูลมาBusiness Contact Manager for Outlook ดูนำเข้าข้อมูลของคุณลงใน Business Contact Manager

คุณต้องการทำสิ่งใด

ป้อนข้อมูลลงในฟอร์ม Business Contact Manager ด้วยตนเอง

ย้ายหรือคัดลอกที่ติดต่อ Outlook ไปยัง Business Contact Manager

ป้อนข้อมูลลงในฟอร์ม Business Contact Manager ด้วยตนเอง

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิก Business Contact Manager

 2. บน Ribbon บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มใหม่ คลิกฟอร์มที่คุณ ต้อง หรือสำหรับตัวเลือกเพิ่มเติม คลิกรายการใหม่ แล้ว คลิ กฟอร์ม

 3. พิมพ์ข้อมูลลงในฟอร์ม

 4. คลิก บันทึกแล้วปิด

เคล็ดลับ: ถ้าคุณต้องการเพิ่มระเบียนประเภทเดียวกันเพิ่มเติม หลังจากกรอกฟอร์มครบถ้วนแล้ว ให้คลิก บันทึกแล้วสร้าง เพื่อบันทึกระเบียนปัจจุบันและเปิดฟอร์มใหม่

ด้านบนของหน้า

สร้างระเบียนที่ติดต่อทางธุรกิจหรือระเบียนลูกค้าเป้าหมายจากข้อความอีเมล

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิก กล่องจดหมายเข้า

 2. คลิกสองครั้งที่ข้อความเพื่อเปิด จากนั้นในกลุ่ม ธุรกิจ ให้คลิก สร้างระเบียน

 3. คลิกชนิดของระเบียนที่คุณต้องการสร้างติดต่อทางธุรกิจบัญชีผู้ใช้ หรือชนิดของระเบียนแบบกำหนดเอง

 4. ฟอร์มระเบียนจะเปิดขึ้น กรอกฟอร์มให้ครบถ้วน จากนั้นคลิก บันทึกแล้วปิด

ด้านบนของหน้า

ย้ายหรือคัดลอกที่ติดต่อ Outlook ไปยัง Business Contact Manager

ถ้าคุณใช้ Outlook เพื่อจัดเก็บที่ติดต่อส่วนบุคคล และทางธุรกิจ คุณสามารถย้าย หรือคัดลอกติดต่อที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณลงในBusiness Contact Manager for Outlook เป็นบัญชีผู้ใช้หรือที่ติดต่อทางธุรกิจ

ในส่วนนี้

การย้ายที่ติดต่อ Outlook ไปยังโฟลเดอร์ Business Contact Manager

การย้ายที่ติดต่อ Outlook ที่เปิดอยู่

การคัดลอกที่ติดต่อ Outlook ที่เปิดอยู่

การย้ายที่ติดต่อ Outlook ไปยังโฟลเดอร์ Business Contact Manager

คุณสามารถย้ายติดต่อ Outlook ไปยังโฟลเดอร์ที่ติดต่อทางธุรกิจหรือบัญชีผู้ใช้

คุณอาจต้องการย้ายที่ติดต่อสำหรับบริษัทที่คุณติดต่อด้วยไปยังโฟลเดอร์ ลูกค้าองค์กร และย้ายที่ติดต่อสำหรับบุคคลที่คุณทำธุรกิจด้วยไปยังโฟลเดอร์ ที่ติดต่อทางธุรกิจ

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิก ที่ติดต่อ

 2. คลิกอย่าง น้อยหนึ่งที่ติดต่อที่คุณต้องการย้ายไปยังโฟลเดอร์Business Contact Manager for Outlook

  ฉันจะเลือกระเบียนมากกว่าหนึ่งระเบียนได้อย่างไร

  เมื่อต้องการเลือกระเบียนที่อยู่ติดกัน ให้กดแป้น SHIFT แล้วคลิกระเบียนแรกและระเบียนสุดท้ายของกลุ่มที่คุณต้องการเพิ่ม เมื่อต้องการเลือกระเบียนที่ไม่ติดกัน ให้กดแป้น CTRL แล้วคลิกระเบียนแต่ละระเบียน เมื่อต้องการเลือกระเบียนทั้งหมด ให้คลิกระเบียนใดระเบียนหนึ่งแล้วกด CTRL+A

 3. บน Ribbon ในกลุ่ม ธุรกิจ ให้คลิก สร้างระเบียน แล้วคลิกที่ปุ่มใดปุ่มหนึ่งต่อไปนี้

  • คัดลอกไปยัง Business Contact Manager เพื่อคัดลอกข้อมูลลงในระเบียนในBusiness Contact Manager for Outlook และปล่อยให้ระเบียนต้นฉบับไม่เปลี่ยน

  • ย้ายไปยัง Business Contact Manager การสร้างระเบียนจากข้อมูลในBusiness Contact Manager for Outlook แล้ว ลบระเบียนใน Outlook

 4. ในรายการ คลิกชนิดของระเบียนที่คุณต้องการสร้างติดต่อทางธุรกิจบัญชีผู้ใช้ หรือชนิดของระเบียนแบบกำหนดเอง

 5. ระเบียนที่คุณสร้างจะแสดงตามตัวอักษร ตามชื่อที่แสดงในเขตข้อมูล ตั้งชื่อเป็น

ด้านบนของหน้า

การย้ายที่ติดต่อ Outlook ที่เปิดอยู่

เมื่อคุณย้ายระเบียนลงในBusiness Contact Manager for Outlook คุณสร้างระเบียน business ใหม่สำหรับติดต่อ และลบระเบียนที่มีอยู่ใน Outlook

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิก ที่ติดต่อ

 2. คลิกสองครั้งที่ติดต่อที่คุณต้องการย้ายไปยังBusiness Contact Manager for Outlook

 3. บน Ribbon ในกลุ่ม ธุรกิจ ให้คลิก สร้างระเบียน แล้วคลิก ย้ายไปยัง Business Contact Manager

 4. ในรายการ คลิกชนิดของระเบียนที่คุณต้องการสร้างติดต่อทางธุรกิจบัญชีผู้ใช้ หรือชนิดของระเบียนแบบกำหนดเอง

 5. ระเบียนถูกลบออกจาก Outlook และแสดงในBusiness Contact Manager for Outlook แสดงรายการตามลำดับตัวอักษร ด้วยชื่อที่แสดงอยู่ในไฟล์เป็น เขตข้อมูล

ด้านบนของหน้า

การคัดลอกที่ติดต่อ Outlook ที่เปิดอยู่

เมื่อคุณคัดลอกระเบียนลงในBusiness Contact Manager for Outlook โดยใช้ปุ่มสร้างระเบียน คุณสร้างระเบียน business ใหม่สำหรับติดต่อ และเก็บที่ติดต่อข้อมูลไม่เปลี่ยนใน Outlook

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิก ที่ติดต่อ

 2. ดับเบิลคลิกที่ติดต่อที่คุณต้องการคัดลอกไปยังBusiness Contact Manager for Outlook

 3. บน Ribbon ในกลุ่ม ธุรกิจ ให้คลิก สร้างระเบียน แล้วคลิก คัดลอกไปยัง Business Contact Manager

 4. ในรายการ คลิกชนิดของระเบียนที่คุณต้องการสร้างติดต่อทางธุรกิจบัญชีผู้ใช้ หรือชนิดของระเบียนแบบกำหนดเอง

 5. ระเบียนถูกสร้างขึ้นในBusiness Contact Manager for Outlook แสดงรายการตามลำดับตัวอักษร ด้วยชื่อที่แสดงอยู่ในไฟล์เป็น เขตข้อมูล

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×