การเก็บค่าหลายค่าไว้ในเขตข้อมูลการค้นหา

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณสามารถสร้างเขตข้อมูลการค้นหาที่จัดเก็บค่าได้หลายค่าต่อระเบียนได้ ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถติดตามข้อเท็จจริงที่สัมพันธ์กันจำนวนมากเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ ได้ ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณมีฐานข้อมูลการติดตามประเด็นและคุณต้องการติดตามดูพนักงานที่กำลังทำงานในประเด็นดังกล่าวอยู่ พนักงานคนหนึ่งอาจจะทำงานกับหลายประเด็น และแต่ละประเด็นอาจมีพนักงานมากกว่าหนึ่งคนทำงานอยู่ โครงสร้างของข้อมูลชนิดนี้เรียกว่า ความสัมพันธ์แบบกลุ่ม-ต่อ-กลุ่ม Access จะช่วยให้การติดตามข้อมูลที่สัมพันธ์กันในลักษณะนี้เป็นเรื่องง่ายโดยใช้เขตข้อมูลการค้นหาที่มีหลายค่า

บทความนี้อธิบายถึงเขตข้อมูลการค้นหาที่มีหลายค่าว่าคืออะไร วิธีการเพิ่มเขตข้อมูลการค้นหานี้ลงในตาราง และวิธีการเปลี่ยนเขตข้อมูลการค้นหาที่มีอยู่แล้ว

หมายเหตุ:  บทความนี้ไม่นำไปใช้กับ Access web apps

ในบทความนี้

ภาพรวม

การสร้างเขตข้อมูลการค้นหาที่มีหลายค่าในมุมมองแผ่นข้อมูล

การสร้างเขตข้อมูลการค้นหาที่มีหลายค่าในมุมมองออกแบบ

การใช้ตัวช่วยสร้างการค้นหาในการสร้างเขตข้อมูลการค้นหาที่มีหลายค่า

การตรวจทานหรือเปลี่ยนคุณสมบัติของเขตข้อมูลการค้นหาในมุมมองออกแบบ

การเปลี่ยนการออกแบบเขตข้อมูลการค้นหาที่มีหลายค่า

ภาพรวม

เขตข้อมูลการค้นหา คือเขตข้อมูลตารางที่มีค่าที่มาจากตารางหรือคิวรีหรือมาจากรายการค่า เมื่อคุณคลิกเขตข้อมูลการค้นหาในแผ่นข้อมูลเพื่อใส่ข้อมูล Access จะแสดงรายการค่าให้เลือก เขตข้อมูลการค้นหาสามารถมีได้หลายค่าซึ่งหมายความว่าคุณสามารถเลือกได้มากกว่าหนึ่งข้อมูลในรายการนั้น คุณสามารถแสดงตัวเลือกต่างๆ ในกล่องคำสั่งผสมหรือในกล่องรายการก็ได้

การสร้างเขตข้อมูลการค้นหาที่มีหลายค่า

คุณสามารถสร้างเขตข้อมูลการค้นหาที่มีหลายค่าในมุมมองแผ่นข้อมูลหรือในมุมมองออกแบบได้ ในทั้งสองมุมมองนี้ คุณสามารถใช้ตัวช่วยสร้างการค้นหาเพื่อสร้างเขตข้อมูลที่มีหลายค่าได้ ตัวช่วยสร้างการค้นหาจะช่วยให้กระบวนการทำงานง่ายขึ้นและจะใส่ข้อมูลลงในคุณสมบัติของเขตข้อมูลที่เหมาะสมและสร้างความสัมพันธ์ของตารางที่เหมาะสมให้โดยอัตโนมัติ

การปรับเปลี่ยนเขตข้อมูลการค้นหาที่มีหลายค่า

คุณสามารถเรียกใช้ตัวช่วยสร้างการค้นหาได้ใหม่เพื่อปรับเปลี่ยนเขตข้อมูลการค้นหาที่มีหลายค่า

การผูกค่าและแสดงค่า

เมื่อคุณสร้างเขตข้อมูลการค้นหาที่ได้รับข้อมูลมาจากตารางหรือจากคิวรี Access จะใช้เขตข้อมูลคีย์จากตารางต้นฉบับเพื่อกำหนดว่าจะให้ค่าใดไปอยู่กับระเบียนใดบ้าง อย่างไรก็ตาม เขตข้อมูลคีย์มักจะมีข้อมูลที่ไม่ได้สื่อความหมายที่แท้จริง โดยปกติแล้วจะเป็นเขตข้อมูล ID ที่มีชนิดข้อมูล AutoNumber เขตข้อมูลการค้นหาจะแทนที่การแสดงผลของเขตข้อมูลคีย์ด้วยสิ่งที่มีความหมายกว่านั้น เช่น ชื่อ ค่าที่มีการจัดเก็บจะเรียกว่าค่าที่ถูกผูกไว้ ค่าที่แสดงขึ้นมาจะเรียกว่าค่าที่แสดง

ตัวอย่างเช่น ชุดของค่ารหัสพนักงานจากคิวรีที่ชื่อว่า Contacts Extended อาจถูกจัดเก็บไว้ในเขตข้อมูลชื่อว่า AssignedTo แต่เนื่องจาก AssignedTo เป็นเขตข้อมูลการค้นหา Access จะแสดงชุดของค่าที่ค้นหาในผลลัพธ์ของคิวรี ซึ่งในที่นี้คือ ชื่อของที่ติดต่อ ค่ารหัสพนักงานคือค่าที่ถูกผูกไว้ ชื่อของที่ติดต่อคือค่าที่แสดง

แผ่นข้อมูลที่มีค่าการแสดงผลกับแผ่นข้อมูลที่มีค่าที่ถูกผูกไว้

1. ค่าที่แสดง

2. ค่าที่ถูกผูกไว้

เหตุใดค่าที่ถูกผูกไว้จึงสำคัญ

ตามค่าเริ่มต้นแล้ว ค่าที่แสดงจะถูกแสดงขึ้นมาโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเปิดตารางในมุมมองแผ่นข้อมูล แต่ค่าที่ถูกผูกไว้คือสิ่งที่ถูกจัดเก็บไว้ในเขตข้อมูลการค้นหา สิ่งที่คุณใช้ในเกณฑ์ของคิวรี และสิ่งที่ Access ใช้เป็นค่าเริ่มต้นในการรวมเข้ากับตารางอื่นๆ

ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณมีคิวรีที่ใช้เขตข้อมูลการค้นหา AssignedTo ตามที่แสดงในรูปภาพข้างต้น และคุณต้องการที่จะแยกระเบียนที่มีประเด็นซึ่งได้มอบหมายให้กับ Eva Valverde ออกมา เกณฑ์ที่คุณใช้เพื่อแยก Eva Valverde ออกมานั้นจะต้องใช้ค่าที่ถูกผูกไว้ (ซึ่งคือ 9) ไม่ใช่ชื่อของเธอ นั่นคือ WHERE AssignedTo.Value <> 9

ด้านบนของหน้า

การสร้างเขตข้อมูลการค้นหาที่มีหลายค่าในมุมมองแผ่นข้อมูล

คุณสามารถเพิ่มเขตข้อมูลการค้นหาที่มีหลายค่าไว้ในตารางที่เปิดอยู่ในมุมมองแผ่นข้อมูลได้

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้ดับเบิลคลิกที่ตารางที่คุณต้องการที่จะสร้างเขตข้อมูลการค้นหา ซึ่งจะเปิดตารางนั้นในมุมมองแผ่นข้อมูล

 2. ทางด้านขวาของคอลัมน์สุดท้าย ให้คลิก คลิกเพื่อเพิ่ม แล้วคลิก การค้นหาและความสัมพันธ์

  ตัวช่วยสร้างการค้นหาเริ่มทำงาน

 3. ให้ทำตามขั้นตอนต่างๆ ที่เหลืออยู่ในตัวช่วยสร้างการค้นหา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ส่วน การใช้ตัวช่วยสร้างการค้นหาในการสร้างเขตข้อมูลการค้นหาที่มีหลายค่า

ด้านบนของหน้า

การสร้างเขตข้อมูลการค้นหาที่มีหลายค่าในมุมมองออกแบบ

คุณสามารถสร้างเขตข้อมูลการค้นหาที่มีหลายค่าได้ในขณะที่กำลังทำงานอยู่ในมุมมองออกแบบ เมื่อทำงานอยู่ในมุมมองออกแบบ คุณสามารถสร้างเขตข้อมูลการค้นหาได้โดยใช้ตัวช่วยสร้างการค้นหาในลักษณะเดียวกันกับที่คุณใช้ในมุมมองแผ่นข้อมูล แต่ในมุมมองออกแบบ คุณยังสามารถเข้าถึงคุณสมบัติเขตข้อมูลทั้งหมดได้อย่างเต็มที่ ดังนั้นคุณจึงสามารถแก้ไขคุณสมบัติเหล่านั้นได้โดยตรง

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง คลิกขวาที่ตารางที่คุณต้องการเพิ่มเขตข้อมูลการค้นหาที่มีหลายค่า แล้วคลิก มุมมองออกแบบ

 2. หาตำแหน่งแถวเปล่าแถวแรกที่พร้อมใช้งานในตารางออกแบบตาราง

 3. ในแถวเปล่าแถวแรกที่พร้อมใช้งานดังกล่าว ให้คลิกในคอลัมน์ ชื่อเขตข้อมูล แล้วพิมพ์ชื่อเขตข้อมูลให้กับเขตข้อมูลการค้นหาที่มีหลายค่า

 4. คลิกในคอลัมน์ ชนิดข้อมูล ของแถวนั้น คลิกที่ลูกศร จากนั้นในรายการดรอปดาวน์ ให้เลือก ตัวช่วยสร้างการค้นหา

  ตัวช่วยสร้างการค้นหาเริ่มทำงาน

 5. ทำตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้าง เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีดำเนินการตามตัวช่วยสร้างการค้นหาให้เสร็จสมบูรณ์ ให้ดูที่ส่วน การใช้ตัวช่วยสร้างการค้นหาในการสร้างเขตข้อมูลการค้นหาที่มีหลายค่า

 6. หลังจากที่ดำเนินการตัวช่วยสร้างเสร็จแล้ว คุณสามารถแก้ไขคุณสมบัติของเขตข้อมูลการค้นหาได้ เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติของเขตข้อมูลการค้นหา ให้ดูที่ส่วน การตรวจทานหรือเปลี่ยนคุณสมบัติของเขตข้อมูลการค้นหาในมุมมองออกแบบ

เมื่อคุณคลิก เสร็จสิ้น เขตข้อมูลการค้นหาจะถูกสร้างขึ้นมาโดยที่คุณสมบัติของเขตข้อมูลจะได้รับการตั้งค่าตามตัวเลือกต่างๆ ที่คุณได้เลือกไว้ในตัวช่วยสร้างการค้นหา คุณสามารถดูคุณสมบัติของเขตข้อมูลได้ภายใต้ คุณสมบัติเขตข้อมูล ในบานหน้าต่างล่างของมุมมองออกแบบ เมื่อต้องการดูคุณสมบัติที่นำไปใช้เฉพาะกับเขตข้อมูลการค้นหา ให้คลิกแท็บ ค้นหา

ด้านบนของหน้า

การใช้ตัวช่วยสร้างการค้นหาในการสร้างเขตข้อมูลการค้นหาที่มีหลายค่า

คุณสามารถใช้ตัวช่วยสร้างการค้นหาเพื่อสร้างเขตข้อมูลที่ยึดตามตารางหรือคิวรีหรือที่ยึดตามรายการค่าที่คุณพิมพ์ก็ได้ ส่วนนี้จะอธิบายถึงขั้นตอนต่างๆ ของตัวช่วยสร้างการค้นหา

การสร้างการค้นหาที่มีหลายค่าที่ยึดตามตารางหรือคิวรี

 1. ในตัวช่วยสร้างการค้นหา ให้คลิก ฉันต้องการให้เขตข้อมูลการค้นหา ค้นหาค่าในตารางหรือคิวรี แล้วคลิก ถัดไป

 2. เลือกตารางหรือคิวรีจากรายการ แล้วคลิก ถัดไป

 3. ภายใต้ เขตข้อมูลที่มีอยู่ ให้คลิกเขตข้อมูลที่คุณต้องการให้รวมไว้ในการค้นหาของคุณ

 4. คลิกปุ่มเครื่องหมายมากกว่า (>) เพื่อย้ายเขตข้อมูลนั้นที่คุณเลือกไปยังรายการ เขตข้อมูลที่เลือก คลิกปุ่มเครื่องหมายมากกว่าสองเท่า (») เพื่อย้ายเขตข้อมูลทั้งหมดไปยังรายการ เขตข้อมูลที่เลือก แล้วคลิก ถัดไป

 5. คุณสามารถเรียงลำดับรายการค้นหาได้สูงสุด 4 เขตข้อมูล ซึ่งจะทำหรือไม่ก็ได้ จากนั้นคลิก ถัดไป

 6. ให้ปรับความกว้างของคอลัมน์ในเขตข้อมูลการค้นหาถ้าต้องการ แล้วคลิก ถัดไป

 7. ภายใต้ คุณต้องการเก็บค่าหลายค่าสำหรับการค้นหานี้หรือไม่ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย อนุญาตให้มีหลายค่า

  หมายเหตุ: กล่องกาเครื่องหมายนี้ต้องถูกเลือกเพื่อเปิดใช้งานการเก็บค่าหลายค่า

 8. คลิก เสร็จสิ้น

  เมื่อคุณคลิก เสร็จสิ้น เขตข้อมูลการค้นหาจะถูกสร้างขึ้นมาโดยที่คุณสมบัติของเขตข้อมูลจะได้รับการตั้งค่าตามตัวเลือกต่างๆ ที่คุณได้เลือกไว้ในตัวช่วยสร้างการค้นหา

 9. เมื่อต้องการบันทึกตาราง บนแท็บ ไฟล์ ให้คลิก บันทึก

  คีย์ลัด CTRL + S

การสร้างการค้นหาที่มีหลายค่าโดยยึดตามค่าที่คุณใส่

 1. ในตัวช่วยสร้างการค้นหา ให้คลิก ฉันจะพิมพ์ค่าที่ฉันต้องการเข้าไปเอง แล้วคลิก ถัดไป

 2. ใส่จำนวนคอลัมน์ จากนั้นให้พิมพ์ค่าแต่ละค่า ถ้าต้องการย้ายไปยังคอลัมน์ถัดไปหรือแถวถัดไป ให้กด TAB

  หมายเหตุ:  ถ้าคุณต้องการให้สามารถแก้ไขรายการค่าได้ ให้ใช้คอลัมน์เพียงคอลัมน์เดียว

 3. เมื่อคุณเสร็จสิ้นการใส่ค่าแล้ว ให้คลิก ถัดไป

 4. ถ้าคุณได้ระบุมากกว่าหนึ่งคอลัมน์ในขั้นตอนที่ 2 คุณต้องเลือกว่าจะใช้คอลัมน์ใดเพื่อระบุค่าแต่ละค่าอย่างไม่ซ้ำกัน ในกล่อง เขตข้อมูลที่มีอยู่ ให้ดับเบิลคลิกที่คอลัมน์ที่คุณต้องการใช้เพื่อระบุค่าแต่ละค่าอย่างไม่ซ้ำกันนั้น

  หมายเหตุ: ถ้าคุณได้ระบุคอลัมน์ไว้เพียงคอลัมน์เดียวเท่านั้นในขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนนี้จะไม่ปรากฏขึ้น

 5. ในตัวช่วยสร้างการค้นหา ให้พิมพ์ป้ายชื่อสำหรับเขตข้อมูลการค้นหา

 6. ภายใต้ คุณต้องการเก็บค่าหลายค่าสำหรับการค้นหานี้หรือไม่ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย อนุญาตให้มีหลายค่า

  หมายเหตุ: กล่องกาเครื่องหมายนี้ต้องถูกเลือกเพื่อเปิดใช้งานการเก็บค่าหลายค่า

 7. คลิก เสร็จสิ้น

 8. เมื่อต้องการบันทึกตาราง บนแท็บ ไฟล์ ให้คลิก บันทึก

  คีย์ลัด CTRL + S

หลังจากที่คุณสร้างเขตข้อมูลที่มีหลายค่าแล้ว เขตข้อมูลนั้นจะปรากฏเป็นรายการดรอปดาวน์ของกล่องกาเครื่องหมายในมุมมองแผ่นข้อมูล

ด้านบนของหน้า

การตรวจทานหรือเปลี่ยนคุณสมบัติของเขตข้อมูลการค้นหาในมุมมองออกแบบ

คุณสามารถดูคุณสมบัติของเขตข้อมูลได้ภายใต้ คุณสมบัติเขตข้อมูล ในบานหน้าต่างล่างของมุมมองออกแบบ เมื่อต้องการดูคุณสมบัติที่นำไปใช้เฉพาะกับเขตข้อมูลการค้นหา ให้คลิกแท็บ ค้นหา

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง คลิกขวาที่ตารางที่คุณต้องการเพิ่มเขตข้อมูลการค้นหาที่มีหลายค่า แล้วคลิก มุมมองออกแบบ

 2. คลิกชื่อของเขตข้อมูลการค้นหาในคอลัมน์ ชื่อเขตข้อมูล

 3. ภายใต้ คุณสมบัติเขตข้อมูล ให้คลิกแท็บ ค้นหา

  คุณสมบัติการค้นหาจะปรากฏ

  คุณสมบัติเขตข้อมูลการค้นหาที่มีหลายค่า

เมื่อคุณตั้งค่าของคุณสมบัติแรก (แสดงตัวควบคุม) รายการของคุณสมบัติที่พร้อมใช้งานจะเปลี่ยนไปตามที่คุณเลือก คุณสามารถตั้งค่าคุณสมบัติของเขตข้อมูลการค้นหาเพื่อเปลี่ยนลักษณะการทำงานของเขตข้อมูลการค้นหาได้ โปรดทราบว่าเมื่อคุณใช้ตัวช่วยสร้างการค้นหาเพื่อสร้างเขตข้อมูลการค้นหา ตัวช่วยสร้างจะตั้งค่าคุณสมบัติของเขตข้อมูลการค้นหาให้กับคุณเอง

คุณสมบัติเขตข้อมูลการค้นหา

ตั้งค่าคุณสมบัตินี้

เพื่อ

ตัวควบคุมการแสดง

ตั้งค่าชนิดตัวควบคุมเป็น กล่องกาเครื่องหมายกล่องข้อความกล่องรายการ หรือ กล่องคำสั่งผสมกล่องคำสั่งผสม เป็นตัวเลือกทั่วไปสำหรับเขตข้อมูลการค้นหา

ชนิดแหล่งข้อมูลแถว

เลือกว่าจะใส่ค่าจากตารางหรือคิวรีอื่นหรือจากรายการค่าที่คุณระบุลงในเขตข้อมูลการค้นหานั้นหรือไม่ คุณยังสามารถเลือกที่จะใส่ชื่อของเขตข้อมูลในตารางหรือคิวรีลงไปได้ด้วย

แหล่งข้อมูลแถว

ระบุตาราง คิวรี หรือรายการค่าที่ให้ค่าสำหรับเขตข้อมูลการค้นหา เมื่อคุณสมบัติ ชนิดแหล่งข้อมูลแถว ได้รับการตั้งค่าเป็น ตาราง/คิวรี หรือ รายการเขตข้อมูล ควรตั้งค่าคุณสมบัตินี้เป็นชื่อของตารางหรือชื่อของคิวรี หรือเป็นคำสั่ง SQL ที่เป็นตัวแทนคิวรีนั้น เมื่อคุณสมบัติ ชนิดแหล่งข้อมูลแถว ได้รับการตั้งค่าเป็น รายการค่า คุณสมบัตินี้ควรมีรายการค่าที่คั่นด้วยเครื่องหมายอัฒภาค

คอลัมน์ที่ถูกผูกไว้

ระบุคอลัมน์ในแหล่งข้อมูลแถวที่ให้ค่าที่เขตข้อมูลการค้นหาจัดเก็บไว้ ค่านี้สามารถมีได้ตั้งแต่ 1 จนถึงจำนวนคอลัมน์ในแหล่งข้อมูลแถว

หมายเหตุ: คอลัมน์ที่ให้ค่าเพื่อจัดเก็บไว้นี้ไม่จำเป็นต้องเป็นคอลัมน์เดียวกันกับคอลัมน์ที่ใช้แสดง

จำนวนคอลัมน์

ระบุจำนวนของคอลัมน์ในแหล่งข้อมูลแถวที่สามารถแสดงได้ในเขตข้อมูลการค้นหา เมื่อต้องการเลือกว่าจะให้แสดงคอลัมน์ใด คุณจะต้องระบุความกว้างของคอลัมน์ในคุณสมบัติ ความกว้างคอลัมน์

หัวคอลัมน์

ระบุว่าจะให้แสดงส่วนหัวของคอลัมน์หรือไม่

ความกว้างคอลัมน์

ใส่ความกว้างคอลัมน์สำหรับแต่ละคอลัมน์ ถ้าคุณไม่ต้องการแสดงคอลัมน์ เช่น คอลัมน์ ID ให้ระบุความกว้างเป็น 0

จำนวนแถวที่แสดง

ระบุจำนวนแถวที่จะปรากฏเมื่อคุณแสดงเขตข้อมูลการค้นหา

ความกว้างของรายการ

ระบุความกว้างของตัวควบคุมที่จะปรากฏขึ้นเมื่อคุณแสดงเขตข้อมูลการค้นหา

จำกัดแค่ในรายการ

เลือกว่าคุณสามารถป้อนค่าที่ไม่อยู่ในรายการได้หรือไม่

อนุญาตให้มีหลายค่า

ระบุว่าจะให้เขตข้อมูลการค้นหาอนุญาตให้มีการเลือกค่าแบบหลายค่าได้หรือไม่

หมายเหตุ:  คุณไม่สามารถเปลี่ยนค่าคุณสมบัตินี้จาก ใช่ เป็น ไม่ใช่ ได้

อนุญาตให้แก้ไขรายการค่าได้

ระบุว่าคุณจะสามารถแก้ไขรายการในเขตข้อมูลการค้นหาที่ยึดตามรายการค่าได้หรือไม่ เมื่อคุณสมบัตินี้ถูกตั้งค่าเป็น ใช่ แล้วคุณคลิกขวาที่เขตข้อมูลการค้นหาที่ยึดตามรายการค่าของคอลัมน์เดียว คุณจะเห็นตัวเลือกของเมนู แก้ไขข้อมูลในรายการ ถ้าเขตข้อมูลการค้นหามีคอลัมน์มากกว่าหนึ่งคอลัมน์ คุณสมบัตินี้จะถูกละเว้น

ฟอร์มแก้ไขข้อมูลในรายการ

ตั้งชื่อฟอร์มที่มีอยู่แล้วเพื่อใช้แก้ไขข้อมูลในรายการในเขตข้อมูลการค้นหาที่ยึดตามตารางหรือคิวรี

แสดงเฉพาะค่าแหล่งข้อมูลแถว

แสดงเฉพาะค่าที่ตรงกับแหล่งข้อมูลแถวปัจจุบันเมื่อ อนุญาตให้มีหลายค่า ถูกตั้งค่าเป็น ใช่

ค่าที่ถูกผูกไว้ในเขตข้อมูลการค้นหาจะถูกกำหนดโดยคุณสมบัติ คอลัมน์ที่ถูกผูกไว้ ค่าที่แสดงในเขตข้อมูลการค้นหาคือคอลัมน์หรือหลายคอลัมน์ที่ถูกแทนค่าอยู่ในคุณสมบัติ ความกว้างคอลัมน์ เป็นมีความกว้างไม่เท่ากับศูนย์

ด้านบนของหน้า

การเปลี่ยนการออกแบบเขตข้อมูลการค้นหาที่มีหลายค่า

เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงการออกแบบเขตข้อมูลการค้นหาที่มีหลายค่า คุณสามารถเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • แก้ไขรายการค่าของเขตข้อมูลการค้นหาที่มีหลายค่าที่ยึดตามรายการ

  หมายเหตุ:  เมื่อต้องการเปิดใช้งานการแก้ไข รายการค่าต้องมีคอลัมน์เดียวและจะต้องตั้งค่าคุณสมบัติ อนุญาตให้แก้ไขรายการค่าได้ ให้เป็น ใช่

 • แก้ไขคุณสมบัติของเขตข้อมูลการค้นหาในมุมมองออกแบบ

 • ปรับเปลี่ยนเขตข้อมูลการค้นหาด้วยการเรียกใช้ตัวช่วยสร้างการค้นหากับเขตข้อมูลการค้นหาที่เลือกไว้

แก้ไขรายการค่าของเขตข้อมูลการค้นหาที่มีหลายค่าที่ยึดตามรายการค่า

คุณสามารถเพิ่มในรายการของค่า เปลี่ยนแปลงรายการของค่า หรือตั้งค่าเริ่มต้นได้

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้ดับเบิลคลิกที่ตารางที่มีเขตข้อมูลที่มีหลายค่า

  ตารางจะเปิดในมุมมองแผ่นข้อมูล

 2. คลิกขวาที่เซลล์ใดๆ ในเขตข้อมูลการค้นหาที่มีหลายค่า

 3. คลิก แก้ไขข้อมูลในรายการ

 4. เปลี่ยนรายการค่า แล้วคลิก ตกลง

แก้ไขคุณสมบัติของเขตข้อมูลการค้นหาในมุมมองออกแบบ

เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงเขตข้อมูลการค้นหาที่มีหลายค่า คุณสามารถเปิดตารางในมุมมองออกแบบแล้วปรับเปลี่ยนคุณสมบัติของเขตข้อมูลการค้นหาได้ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติของเขตข้อมูลการค้นหา ให้ดูที่ส่วน การตรวจทานหรือเปลี่ยนคุณสมบัติของเขตข้อมูลการค้นหาในมุมมองออกแบบ

ปรับเปลี่ยนเขตข้อมูลการค้นหาที่มีหลายค่าในมุมมองแผ่นข้อมูล

คุณสามารถปรับเปลี่ยนเขตข้อมูลการค้นหาในมุมมองแผ่นข้อมูลได้ด้วยการเรียกใช้ตัวช่วยสร้างการค้นหาอีกครั้ง

 1. เปิดตารางในมุมมองแผ่นข้อมูลแล้วเลือกเขตข้อมูลการค้นหา

 2. บนแท็บ เขตข้อมูล ในกลุ่ม คุณสมบัติ ให้คลิก ปรับเปลี่ยนการค้นหา

 3. ทำตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้างเพื่อทำการเปลี่ยนแปลงตามที่คุณต้องการ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวช่วยสร้าง ให้ดูที่ส่วน การใช้ตัวช่วยสร้างการค้นหาในการสร้างเขตข้อมูลการค้นหาที่มีหลายค่า

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×