การอ้างอิง: ตำแหน่งที่ตั้งของคำสั่ง Excel 2003 ใน Excel 2007

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

บทความนี้แนะนำ Ribbon และคอมโพเนนต์อื่น ๆ ของใหม่ส่วนติดต่อผู้ใช้ของ Microsoft Office Fluent นั้นยังมีรายการของคำสั่งบางอย่างของ Microsoft Office Excel 2003 และแสดงตำแหน่งที่คำสั่งเหล่านั้นอยู่ในMicrosoft Office Excel 2007

สิ่งสำคัญ: บทความนี้ถูกออกแบบให้เป็นเสมือนเครื่องมือการอ้างอิงด่วนเท่านั้น และไม่ได้มีไว้สำหรับวัตถุประสงค์เพื่อการฝึกอบรมและการเรียนรู้

ในบทความนี้

แนะนำติดต่อใหม่

เพิ่มคำสั่งลงในแถบเครื่องมือด่วน

การแนะนำเกี่ยวกับส่วนติดต่อใหม่

ใน Office Excel 2007ส่วนติดต่อผู้ใช้ของ Office Fluent ใหม่ จะแทนที่เมนู แถบเครื่องมือ และบานหน้าต่างงานส่วนใหญ่จาก Excel รุ่นก่อนหน้า ด้วยกลไกเดี่ยวที่ง่ายและค้นหาได้ ส่วนติดต่อผู้ใช้ของ Office Fluent ออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณผลิตงานได้มากขึ้นใน Excel ค้นหาคุณลักษณะที่เหมาะสมได้ง่ายขึ้นสำหรับงานต่างๆ ค้นพบหน้าที่การใช้งานใหม่ และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

บทความนี้ออกแบบมาสำหรับผู้ใช้ Excel 2003 ที่มีประสบการณ์ เช่น บุคลากรฝ่ายให้บริการความช่วยเหลือ ผู้เชี่ยวชาญด้าน IT และผู้อื่นที่คุ้นเคยกับส่วนติดต่อของ Excel 2003 อยู่แล้ว ที่ต้องการค้นหาคำสั่งที่คุ้นเคยอย่างรวดเร็วใน Office Excel 2007

ส่วนติดต่อผู้ใช้ของ Office Fluent

การแทนที่หลักสำหรับเมนูและแถบเครื่องมือใน Office Excel 2007 คือ Ribbon ซึ่งเป็นคอมโพเนนต์หนึ่งของ ส่วนติดต่อผู้ใช้ของ Office Fluent เนื่องจากออกแบบมาให้เรียกดูได้ง่าย Ribbon จึงประกอบด้วยแท็บที่ถูกจัดระเบียบอยู่รอบๆ สถานการณ์สมมติหรือวัตถุที่เจาะจง ตัวควบคุมบนแท็บแต่ละแท็บจะถูกจัดระเบียบเพิ่มเติมเป็นกลุ่มหลายๆ กลุ่ม Ribbon สามารถโฮสต์เนื้อหาได้มากกว่าเมนูและแถบเครื่องมือ รวมทั้งปุ่ม แกลเลอรี และเนื้อหากล่องโต้ตอบด้วย

UI ของ Ribbon

1. แท็บได้รับการออกแบบให้ยึดตามงาน

2. กลุ่มต่างๆ ภายในแท็บแต่ละแท็บจะแบ่งงานออกเป็นงานย่อย

3. ปุ่มคำสั่งในแต่ละกลุ่มจะดำเนินการคำสั่งใดคำสั่งหนึ่งหรือแสดงเมนูคำสั่งต่างๆ

แท็บที่ปรากฏก็ต่อเมื่อคุณต้องการเท่านั้น

นอกจากชุดแท็บมาตรฐานที่คุณเห็นบน Office Fluent Ribbon เมื่อใดก็ตามที่คุณเริ่ม Office Excel 2007 แล้ว ยังมีแท็บอีกสองชนิดซึ่งปรากฏในส่วนติดต่อเฉพาะเมื่อแท็บเหล่านั้นมีประโยชน์สำหรับงานชนิดที่คุณกำลังดำเนินการอยู่ในขณะนั้น

เครื่องมือบริบท     เครื่องมือบริบทจะทำให้คุณสามารถทำงานได้กับวัตถุที่คุณเลือกบนหน้าดังกล่าว เช่น ตาราง รูปภาพ หรือรูปวาด เมื่อคุณคลิกที่วัตถุ ชุดของแท็บบริบทที่ตรงกับปัญหาจะปรากฏในสีที่ถูกเน้นที่อยู่ถัดจากแท็บมาตรฐาน

ชุดบริบทของแท็บ

1. เลือกข้อความในเอกสารของคุณ

2. ชื่อของเครื่องมือบริบทที่นำไปใช้ได้จะปรากฏในสีส่วนที่ถูกเน้น และแท็บบริบทจะปรากฏถัดจากชุดมาตรฐานของแท็บ

3. แท็บบริบทจะให้ตัวควบคุมสำหรับการทำงานกับรายการที่เลือก

แท็บโปรแกรม     แท็บโปรแกรมจะแทนที่ชุดแท็บมาตรฐานเมื่อคุณสลับไปยังโหมดหรือมุมมองการเขียนแก้ไขในโหมดหรือมุมมองอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะ รวมทั้งแสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์

เทียบชิดขอบ

เมนู แถบเครื่องมือ และองค์ประกอบที่คุ้นเคยอื่นๆ

นอกเหนือจากแท็บ กลุ่ม และคำสั่งOffice Excel 2007 ใช้องค์ประกอบอื่นนอกจากนี้ มีเส้นทางสำหรับการทำงานของคุณ องค์ประกอบต่อไปนี้จะเพิ่มเติมเช่นรายการเมนูและแถบเครื่องมือที่มีอยู่แล้วคุณคุ้นเคยกับจากเวอร์ชันก่อนหน้าของ Excel

Microsoft Office ปุ่ม รูปปุ่ม      ปุ่มนี้จะอยู่ในมุมซ้ายบนของหน้าต่าง Excel และเปิดเมนูแสดงไว้ที่นี่

เมนูแฟ้ม

แถบเครื่องมือด่วน     แถบเครื่องมือด่วนอยู่ตามค่าเริ่มต้นที่ด้านบนของหน้าต่าง Excel และให้การเข้าถึงเครื่องมือที่คุณใช้บ่อยอย่างรวดเร็ว คุณสามารถกำหนดแถบเครื่องมือด่วนโดยการเพิ่มคำสั่งนั้น

แถบเครื่องมือด่วน

ตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ     'ตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ' เป็นไอคอนขนาดเล็กที่ปรากฏในบางกลุ่ม การคลิก 'ตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ' จะเปิดกล่องโต้ตอบที่เกี่ยวข้องหรือบานหน้าต่างงาน โดยให้ตัวเลือกเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มนั้น

ตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ

การเพิ่มคำสั่งลงในแถบเครื่องมือด่วน

ดังที่ได้ระบุในตารางตอนท้ายของบทความนี้ คำสั่ง Excel 2003 บางคำสั่งจะพร้อมใช้งานใน Office Excel 2007 จากรายการของคำสั่งทั้งหมดในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกของ Excel เท่านั้น เมื่อต้องการใช้คำสั่งเหล่านี้ใน Office Excel 2007 ให้คุณเพิ่มคำสั่งลงในแถบเครื่องมือด่วนก่อนดังต่อไปนี้

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก ตัวเลือกของ Excel

 2. ในรายการทางด้านซ้าย ให้คลิก การกำหนดเอง

 3. ในกล่องรายการแบบหล่นลง เลือกคำสั่งจาก ให้คลิก คำสั่งทั้งหมด

  ตัวเลือกของ Excel การกำหนดเอง คำสั่งทั้งหมด

 4. ในกล่อง กำหนดแถบเครื่องมือด่วนเอง ให้เลือก สำหรับเอกสารทั้งหมด (ค่าเริ่มต้น) หรือเอกสารที่ระบุ

 5. คลิกคำสั่งที่คุณต้องการเพิ่ม จากนั้นคลิก เพิ่ม

  ทำซ้ำสำหรับแต่ละคำสั่งที่คุณต้องการเพิ่ม

 6. คลิกปุ่มลูกศร ย้ายขึ้น และ ย้ายลง เพื่อจัดเรียงคำสั่งในลำดับที่คุณต้องการให้คำสั่งเหล่านั้นปรากฏบนแถบเครื่องมือด่วน

 7. ให้คลิก ตกลง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×