การอ้างอิงปลายทาง office 365

ถ้าองค์กรของคุณใช้Office 365 และจำกัดคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายของคุณเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต ด้านล่างคุณจะพบปลายทาง (FQDNs พอร์ต แสดง Url, IPv4 และช่วงที่อยู่ IPv6) ที่คุณควรรวมไว้ในรายการเพื่อให้แน่ใจว่าอนุญาตให้คุณขาออกของคุณ คอมพิวเตอร์สามารถใช้Office 365 สำเร็จ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

จุดสิ้นสุดทั่วโลก: (รวมถึง Office 365 U.S. Government Community) Office 365

ปลายทาง cloud ชาติ: Office 365 ดำเนินการ โดย 21 Vianet | Office 365 เยอรมนี| รัฐบาลสหรัฐอเมริกา office 365

ดาวน์โหลด:ปลายทางในรูปแบบ XMLhttps://aka.ms/usendpointsxml

สำคัญ: Office 365 จำเป็นต้องใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตจากคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องที่เชื่อมต่อกับบริการ โปรดดูคำแนะนำของเราเพื่อช่วยให้คุณวางแผนการกำหนดค่าเครือข่ายของคุณถ้าคุณไม่สามารถเข้าไม่มีการกรองบนอินเทอร์เน็ต

บริการOffice 365 ที่ใช้ร่วมกัน

เมื่อต้องการใช้บริการOffice 365 ใด ๆ สำหรับ SKU ใด ๆ คุณต้องไม่สามารถเชื่อมต่อกับบริการที่ใช้ร่วมกันเหล่านี้

เว้นแต่ว่ามิฉะนั้นบันทึก แหล่งมาของการร้องขอเครือข่ายไคลเอ็นต์หรือเซิร์ฟเวอร์ และข้อมูลประจำตัวที่ควรจะบันทึกบนผู้ใช้ ซึ่งหมายความว่า คุณควรหลีกเลี่ยงการรับรองความถูกต้องของพร็อกซีเป็นไปได้เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน

โปรดรอพอร์ต TCP 80 สำหรับการเปลี่ยนเส้นทางและ TCP 443 สำหรับเครือข่ายเว้นแต่ระบุ

ที่อยู่ IP จะแสดงใน API เว้นแต่ระบุ

จำเป็นต้องมี FQDNs สามารถเข้าถึงได้ผ่านอินเทอร์เน็ตและ ExpressRoute

ปลายทางของปลายทางต่อไปนี้อยู่ภายในแบบ datacenter Microsoft

แถว

ปลายทางเหล่านี้จะจำเป็นสำหรับบริการของ Office 365 ทั้งหมด

การเลี่ยงผ่านพร็อกซีสำหรับ FQDNs เหล่านี้ (ตัวอย่าง)

1

Office 365 พอร์ทัล (อักขระตัวแทน)

* office365.com1

2

Office 365 พอร์ทัล

home.office.com

portal.office.com

agent.office.net

www.office.com

outlook.office365.com

signup.microsoft.com

suite.office.net

account.office.net

3

Office 365 รับรองความถูกต้อง

api.login.microsoftonline.com

clientconfig.microsoftonline-p.net

device.login.microsoftonline.com

hip.microsoftonline-p.net

hipservice.microsoftonline.com

login.microsoft.com

login.microsoftonline.com

logincert.microsoftonline.com

loginex.microsoftonline.com

login-us.microsoftonline.com

login.microsoftonline-p.com

nexus.microsoftonline-p.com

stamp2.login.microsoftonline.com

login.windows.net

*.microsoftonline.com

provisioningapi.microsoftonline.com

adminwebservice.microsoftonline.com

4

Office Online2

*broadcast.officeapps.live.com

*excel.officeapps.live.com

*onenote.officeapps.live.com

*powerpoint.officeapps.live.com

*view.officeapps.live.com

*visio.officeapps.live.com

*word-edit.officeapps.live.com

*word-view.officeapps.live.com

5

Office 365ความปลอดภัย App cloud

*.portal.cloudappsecurity.com

6

Office 365 Delve

delve.office.com

apc.delve.office.com

aus.delve.office.com

can.delve.office.com

eur.delve.office.com

gbr.delve.office.com

ind.delve.office.com

jpn.delve.office.com

kor.delve.office.com

lam.delve.office.com

nam.delve.office.com

1มีเฉพาะย่อย-FQDNs ภายในโดเมนนี้ที่พร้อมใช้งานบน ExpressRoute เรียนรู้เพิ่มเติม โดยการอ่านส่วนแอปพลิเคชันและฟีเจอร์ที่กำหนดเส้นทางไปไว้เหนือ ExpressRoute Deciding

2อักขระตัวแทนภายใต้ namespace officeapps.live.com เช่น *visio.officeapps.live.com แสดงรายการ 20 + ของโหนภูมิภาคที่มีอยู่ภายใต้เปลี่ยนบริการขยาย

หมายเหตุ: ขณะนี้ ExpressRoute สำหรับ Office 365 ไม่สนับสนุน IPv6 ลูกค้าที่ไม่ได้ใช้ ExpressRoute จะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่ารายการ IP ทั้งสองที่ด้านล่างจะสามารถเข้าถึงผ่านทางอินเทอร์เน็ต

IPv4 ปลายทาง

IPv6 ปลายทาง

13.65.240.22/32
13.66.58.59/32
13.70.156.206/32
13.71.145.114/32
13.71.145.122/32
13.71.151.88/32
13.75.149.223/32
13.76.138.63/32
13.78.120.69/32
13.78.120.70/32
13.78.120.99/32
13.78.120.159/32
13.78.122.54/32
13.80.22.71/32
13.80.125.22/32
13.84.178.101/32
13.84.216.209/32
13.84.218.185/32
13.84.219.100/32
13.84.222.249/32
13.87.36.128/32
13.88.17.54/32
13.91.91.243/32
13.92.181.66/32
13.92.236.241/32
13.93.164.45/32
13.95.29.177/32
13.95.30.46/32
13.107.6.156/31
13.107.7.190/31
13.107.9.156/31
23.96.32.105/32
23.96.241.70/32
23.96.251.50/32
23.96.253.65/32
23.97.66.55/32
23.97.78.94/32
23.99.121.16/32
23.99.125.4/32
23.102.232.134/32
40.69.185.117/32
40.71.88.196/32
40.76.54.117/32
40.83.120.174/32
40.83.127.89/32
40.83.185.155/32
40.83.185.230/32
40.84.2.83/32
40.84.4.93/32
40.84.4.119/32
40.84.145.72/32
40.112.144.173/32
40.112.145.113/32
40.112.187.89/32
40.113.91.234/32
40.117.96.104/32
40.117.100.187/32
40.117.229.133/32
40.117.229.194/32
40.124.8.53/32
51.140.45.81/32
51.140.226.217/32
51.142.213.184/32
52.163.58.153/32
52.163.93.38/32
52.164.121.65/32
52.164.124.124/32
52.164.127.6/32
52.168.128.89/32
52.168.177.42/32
52.172.49.206/32
52.174.56.180/32
52.175.154.183/32
52.175.158.8/32
52.178.27.129/32
52.178.144.25/32
52.178.146.3/32
52.178.146.67/32
52.178.147.210/32
52.178.150.186/32
52.183.75.62/32
52.184.165.82/32
52.185.154.106/32
52.187.42.197/32
52.187.78.144/32
52.225.223.43/32
52.228.36.141/32
52.230.24.83/32
52.231.24.115/32
52.231.204.153/32
52.232.112.133/32
52.232.118.68/32
52.232.129.232/32
52.233.242.192/32
65.52.144.46/32
65.52.176.186/32
65.52.192.203/32
65.52.220.46/32
65.52.240.200/32
65.55.239.168/32
70.37.96.155/32
94.245.88.28/32
94.245.117.53/32
104.40.178.127/32
104.40.179.160/32
104.40.211.46/32
104.42.225.143/32
104.42.230.91/32
104.43.21.58/32
104.45.225.7/32
104.47.156.62/32
104.211.160.244/32
104.214.107.57/32
104.214.144.62/32
104.214.144.252/32
104.214.145.126/32
104.214.145.173/32
104.214.146.199/32
104.215.28.42/32
111.221.96.149/32
111.221.104.43/32
137.116.156.3/32
137.116.248.150/32
137.117.17.124/32
138.91.61.107/32
157.55.139.177/32
157.55.145.0/25
157.55.155.0/25
157.55.212.37/32
157.55.227.192/26
168.61.149.234/32
168.62.104.83/32
168.62.106.224/32
168.63.92.133/32
191.235.95.142/32
191.238.160.173/32
207.46.73.250/32
207.46.140.244/32
207.46.141.38/32
207.46.156.124/32
207.46.216.54/32
213.199.128.119/32
13.67.50.224/29
13.71.201.64/26
13.106.4.128/25
13.75.48.16/29
13.75.80.16/29
13.106.56.0/25
20.190.128.0/18
23.100.16.168/29
23.100.32.136/29
23.100.64.24/29
23.100.72.32/29
23.100.80.64/29
23.100.88.32/29
23.100.101.112/28
23.100.104.16/28
23.100.112.64/29
23.100.120.64/29
23.101.5.104/29
23.101.144.136/29
23.101.165.168/29
23.101.181.128/29
23.101.210.24/29
23.101.222.240/28
23.101.224.16/29
23.101.226.16/28
40.112.64.16/28
40.113.192.16/29
40.114.120.16/29
40.115.152.16/28
40.127.67.24/29
40.126.0.0/18
52.172.144.16/28
65.52.1.16/29
65.52.193.136/29
65.54.170.128/25
70.37.154.128/25
104.40.240.48/28
104.41.13.120/29
104.41.216.16/28
104.42.72.16/29
104.43.208.16/29
104.43.240.16/29
104.44.218.128/25
104.44.254.128/25
104.44.255.0/25
104.45.0.16/28
104.45.208.104/29
104.46.112.8/29
104.46.224.64/28
104.209.144.16/29
104.210.48.8/29
104.210.83.160/29
104.210.208.16/29
104.211.16.16/29
104.211.48.16/29
104.211.88.16/28
104.211.216.32/27
104.215.96.24/29
104.215.144.64/29
104.215.184.16/29
132.245.165.0/25
134.170.67.0/25
134.170.116.0/25
134.170.165.0/25
134.170.172.128/25
157.55.45.128/25
157.55.59.128/25
157.55.130.0/25
157.55.145.0/25
157.55.155.0/25
157.55.227.192/26
157.56.53.128/25
157.56.55.0/25
157.56.58.0/25
157.56.151.0/25
191.232.2.128/25
191.237.248.32/29
191.237.252.192/28

13.69.187.20/32
13.70.184.242/32
13.71.155.176/32
13.75.153.216/32
13.76.140.48/32
13.78.114.39/32
13.85.84.102/32
13.88.248.161/32
13.88.254.212/32
13.107.6.171/32
13.107.6.172/32
23.98.219.76/32
40.68.166.51/32
40.71.251.78/32
40.74.130.243/32
40.74.138.42/32
40.86.230.88/32
40.87.61.217/32
40.114.192.209/32
40.117.226.146/32
40.126.236.216/32
40.127.79.139/32
51.140.46.128/32
51.140.46.150/32
51.141.1.194/32
51.141.8.160/32
52.108.0.0/14
52.164.242.47/32
52.169.109.48/32
52.172.12.123/32
52.172.13.171/32
52.172.152.100/32
52.172.153.104/32
52.174.190.59/32
52.175.25.142/32
52.232.128.169/32
104.40.225.204/32
104.41.62.54/32
104.214.38.136/32
104.215.194.17/32
137.116.172.39/32
137.135.65.72/32
191.235.84.172/32
191.235.87.181/32
191.237.40.220/32
2603:1020:200::682f:a1d8/128
2603:1020:201:a::2b1/128
2603:1020:201::142/128
2603:1020:201::265/128
2603:1020:201::3c4/128
2603:1020:201::5f2/128
2603:1020:300::33/128
2603:1020:400::26/128
2603:1030:603::3c9/128
2603:1030:603::4ed/128
2603:1030:603::5e0/128
2603:1030:603::6a/128
2603:1030:603::72/128
2603:1030:a02::118/128
2603:1030:a02::367/128
2603:1030:a02::5f9/128
2603:1040:200::111/128
2603:1040:200::325/128
2603:1040:200::419/128
2603:1040:200::4a9/128
2603:1040:400::2f4/128
2603:1040:400::5d/128
2603:1040:400::5e/128
2603:1040:400::715/128
2603:1040:400::7b/128
2603:1040:401::57/128
2603:1040:401::c/128
2603:1040:601::1e7/128
2603:1040:601::281/128
2603:1040:601::2f/128
2603:1040:601::36c/128
2603:1040:601::4e/128
2801:80:1d0:1c00::/64
2a01:111:2003::/48
2a01:111:200a:a::/64
2a01:111:202c::/48
2a01:111:202e::/48
2a01:111:202e::190/128
2a01:111:202e::191/128
2a01:111:202e::156/128
2a01:111:202d::/48
2a01:111:2035:8::/64
2a01:111:f100:1002::4134:c0cb/128
2a01:111:f100:1002::4134:c440/128
2a01:111:f100:1002::4134:d93c/128
2a01:111:f100:1002::4134:d9ee/128
2a01:111:f100:1004::4134:f0c8/128
2a01:111:f100:2002::8975:2c33/128
2a01:111:f100:2002::8975:2d11/128
2a01:111:f100:2002::8975:2d43/128
2a01:111:f100:2002::8975:2d92/128
2a01:111:f100:2002::8975:2d98/128
2a01:111:f100:2002::8975:2db9/128
2a01:111:f100:2002::8975:2cbc/128
2a01:111:f100:3002::8987:320c/128
2a01:111:f100:3002::8987:342a/128
2a01:111:f100:3002::8987:3552/128
2a01:111:f100:3002::8987:358e/128
2a01:111:f100:4001::4625:609b/128
2a01:111:f100:4001::4625:61ea/128
2a01:111:f100:4001::4625:a065/128
2a01:111:f100:4001::4625:a1e3/128
2a01:111:f100:4001::4625:a1e8/128
2a01:111:f100:4001::4625:a248/128
2a01:111:f100:4001::4625:a3b3/128
2a01:111:f100:4001::4625:a4b4/128
2a01:111:f100:6000::4134:b0ba/128
2a01:111:f100:6000::4134:b84b/128
2a01:111:f100:7000::6fdd:682b/128
2a01:111:f100:7000::6fdd:699d/128
2a01:111:f100:7000::6fdd:6a4e/128
2a01:111:f100:7000::6fdd:6b20/128
2a01:111:f100:7000::6fdd:6b76/128
2a01:111:f100:7000::6fdd:6bc2/128
2a01:111:f100:7000::6fdd:6cac/128
2a01:111:f100:7000::6fdd:6fc4/128
2a01:111:f100:8000::4134:902e/128
2a01:111:f100:8000::4134:941b/128
2a01:111:f100:8001::d5c7:8077/128
2a01:111:f100:a000::5ef5:581c/128
2a01:111:f100:a000::5ef5:6c55/128
2a01:111:f100:7000::6fdd:6095/128
2a01:111:f100:a001::a83f:5c85/128
2a01:111:f100:a004::bfeb:8c89/128
2a01:111:f100:a004::bfeb:8deb/128
2a01:111:f102:8001::1761:4237/128
2a01:111:f102:8001::1761:4daf/128
2a01:111:f102:8001::1761:4f8a/128
2a01:111:f100:a004::bfeb:8872/128
2a01:111:f100:a004::bfeb:8a37/128
2a01:111:f100:a004::bfeb:8aa2/128
2a01:111:f100:a004::bfeb:8cb8/128
2a01:111:f406:1::/64
2a01:111:f406:1000::/64
2a01:111:f406:1004::/64
2a01:111:f406:1801::/64
2a01:111:f406:1805::/64
2a01:111:f406:3404::/64
2A01:111:f406:8000::/64
2a01:111:f406:8801::/64
2a01:111:f406:a003::/64
2a01:111:f406:c00::/64
2603:1020:201::4a0/128
2603:1020:201::4a1/128
2603:1020:201::4a2/128
2603:1020:201::4a3/128
2603:1020:201::4a4/128
2603:1020:201::4a5/128
2603:1020:201::4a6/128
2603:1020:201::4a7/128
2603:1020:201::4aa/128
2603:1020:201::581/128
2603:1020:201::583/128
2603:1020:201::584/128
2603:1020:201::586/128
2603:1020:201::588/128
2603:1020:201::589/128
2603:1020:201::58a/128
2603:1020:201::58b/128
2603:1020:201::58c/128
2603:1020:201:2::/64
2603:1020:201:3::/64
2603:1030:7::2c/128
2603:1030:7::2d/128
2603:1030:7::2f/128
2603:1030:7::30/128
2603:1030:7::34/128
2603:1030:7::3f/128
2603:1030:7::40/128
2603:1030:7::41/128
2a01:111:2005:6::/64
2a01:111:f100:1002::4134:d89f/128
2a01:111:f100:1002::4134:d944/128
2a01:111:f100:1002::4134:d95f/128
2a01:111:f100:1002::4134:da55/128
2a01:111:f100:1002::4134:da5c/128
2a01:111:f100:1002::4134:da81/128
2a01:111:f100:1002::4134:dab5/128
2a01:111:f100:1002::4134:daee/128
2a01:111:f100:1002::4134:db2a/128
2a01:111:f100:1002::4134:db60/128
2a01:111:f100:1002::4134:db89/128
2a01:111:f100:1002::4134:dbe7/128
2a01:111:f100:1002::4134:dc2d/128
2a01:111:f100:1002::4134:dc2e/128
2a01:111:f100:1002::4134:dc43/128
2a01:111:f100:1002::4134:dc6e/128
2a01:111:f100:1002::4134:dd7a/128
2a01:111:f100:1002::4134:ddcb/128
2a01:111:f100:2002::8975:2c3b/128
2a01:111:f100:2002::8975:2c3f/128
2a01:111:f100:2002::8975:2c6d/128
2a01:111:f100:2002::8975:2cdd/128
2a01:111:f100:2002::8975:2cea/128
2a01:111:f100:2002::8975:2ced/128
2a01:111:f100:2002::8975:2d08/128
2a01:111:f100:2002::8975:2d19/128
2a01:111:f100:2002::8975:2d25/128
2a01:111:f100:2002::8975:2d4d/128
2a01:111:f100:2002::8975:2d6a/128
2a01:111:f100:2002::8975:2d97/128
2a01:111:f100:2002::8975:2daa/128
2a01:111:f100:2002::8975:2dc7/128
2a01:111:f100:3002::8987:30a0/128
2a01:111:f100:3002::8987:3103/128
2a01:111:f100:3002::8987:3278/128
2a01:111:f100:3002::8987:328f/128
2a01:111:f100:3002::8987:3299/128
2a01:111:f100:3002::8987:3344/128
2a01:111:f100:3002::8987:3396/128
2a01:111:f100:3002::8987:3398/128
2a01:111:f100:3002::8987:33b3/128
2a01:111:f100:3002::8987:33ec/128
2a01:111:f100:3002::8987:34eb/128
2a01:111:f100:3002::8987:34f8/128
2a01:111:f100:3002::8987:353b/128
2a01:111:f100:3002::8987:35b5/128
2a01:111:f100:4001::4625:a3ee/128
2a01:111:f100:4001::4625:a4b6/128
2a01:111:f100:4001::4625:a4ba/128
2a01:111:f100:4001::4625:a4c7/128
2a01:111:f100:4001::4625:a4cf/128
2a01:111:f100:4001::4625:a4ee/128
2a01:111:f100:4001::4625:a56f/128
2a01:111:f100:4001::4625:a589/128
2a01:111:f100:7000::6fdd:6a44/128
2a01:111:f100:7000::6fdd:6b96/128
2a01:111:f100:7000::6fdd:6bb6/128
2a01:111:f100:7000::6fdd:6c82/128
2a01:111:f100:7000::6fdd:6d1c/128
2a01:111:f100:7000::6fdd:6d23/128
2a01:111:f100:7000::6fdd:6d50/128
2a01:111:f100:7000::6fdd:6d88/128
2a01:111:f100:a004::bfeb:8a92/128
2a01:111:f100:a004::bfeb:8ab0/128
2a01:111:f100:a004::bfeb:8b12/128
2a01:111:f100:a004::bfeb:8b15/128
2a01:111:f100:a004::bfeb:8b3c/128
2a01:111:f100:a004::bfeb:8b47/128
2a01:111:f100:a004::bfeb:8b6c/128
2a01:111:f100:a004::bfeb:8beb/128
2a01:111:f100:a004::bfeb:8c55/128
2a01:111:f100:a004::bfeb:8c6d/128
2a01:111:f100:a004::bfeb:8c6f/128
2a01:111:f100:a004::bfeb:8c88/128
2a01:111:f100:a004::bfeb:8cc0/128
2a01:111:f100:a004::bfeb:8cdc/128
2a01:111:f100:a004::bfeb:8d83/128
2a01:111:f100:a004::bfeb:8d96/128
2a01:111:f100:a004::bfeb:8daa/128
2a01:111:f102:8001::1761:4929/128
2a01:111:f102:8001::1761:4948/128
2a01:111:f102:8001::1761:4b83/128
2a01:111:f102:8001::1761:4f0d/128
2a01:111:f102:8001::1761:4f32/128
2a01:111:f102:8001::1761:4f64/128
2a01:111:f102:8001::1761:4f8d/128
2a01:111:f102:8001::1761:4fc0/128
2a01:111:f400::/48
2001:df0:d9:200::/64
2603:1047:100::/64
2a01:111:2035:8::/64
2a01:111:200a:a::/64
2a01:111:f406:1::/64
2a01:111:f406:2::/64
2a01:111:f406:1004::/64
2a01:111:f406:1805::/64
2a01:111:f406:3404::/64
2A01:111:F406:8000::/64
2a01:111:f406:8801::/64
2a01:111:f406:a003::/64
2A01:111:F406:C00::/64
2603:1020:201::37/128
2603:1020:201:9::c6/128
2603:1030:1000::1d/128
2603:1030:f00::17/128
2603:1040:200::5dc/128
2603:1040:401::762/128
2603:1040:601::60f/128
2603:1040:a01::1e/128
2603:1040:c01::28/128
2603:1050:1::cd/128
2620:1ec:a92::171/128
2a01:111:f100:2002::8975:2d79/128
2a01:111:f100:2002::8975:2da8/128
2a01:111:f100:4001::4625:a1c3/128
2a01:111:f100:4001::4625:a419/128
2a01:111:f100:7000::6fdd:6cd5/128
2a01:111:f100:a004::bfeb:8ba7/128

Office 365รายการการเพิกถอนใบรับรอง (URL ราก)

*.entrust.net
*.geotrust.com
*.omniroot.com
*.public-trust.com
*.symcb.com
*.symcd.com
*.verisign.com
*.verisign.net
aia.entrust.net
apps.identrust.com
cacert.a.omniroot.com
cacert.omniroot.com
cacerts.digicert.com
cdp1.public-trust.com
cert.int-x3.letsencrypt.org
crl.entrust.net
crl.globalsign.com
crl.globalsign.net
crl.identrust.com
crl.microsoft.com
crl3.digicert.com
crl4.digicert.com
EVIntl-aia.verisign.com
EVIntl-crl.verisign.com
EVIntl-ocsp.verisign.com
evsecure-aia.verisign.com
EVSecure-crl.verisign.com
EVSecure-ocsp.verisign.com
isrg.trustid.ocsp.identrust.com
mscrl.microsoft.com
ocsp.digicert.com
ocsp.entrust.net
ocsp.globalsign.com
ocsp.int-x3.letsencrypt.org
ocsp.msocsp.com
ocsp.omniroot.com
ocsp2.globalsign.com
ocspx.digicert.com
s1.symcb.com
s2.symcb.com
sa.symcb.com
sd.symcb.com
secure.globalsign.com
sr.symcb.com
sr.symcd.com
su.symcb.com
su.symcd.com
vassg142.crl.omniroot.com
vassg142.ocsp.omniroot.com
www.digicert.com
www.microsoft.com

ต่อไปนี้อาจชี้ไปที่ CDNs

ถ้าคุณกำลังใช้ Active Directory Federation Services (AD FS) กับการปรับใช้ คุณยังสามารถใช้นโยบายการเข้าถึงไคลเอนต์กับ Windows Server 2012 R2 ของ AD FS หรือ นโยบายการเข้าถึงไคลเอนต์ด้วย AD FS 2.0 เพื่อจำกัดเพิ่มเติม และควบคุมการเข้าถึง Office 365 ได้

แถว

ปลายทางเหล่านี้จะเท่านั้นจำเป็นถ้าคุณกำลังใช้ Office 365 กับหนึ่งในบริการเหล่านี้ Azure

การเลี่ยงผ่านพร็อกซีสำหรับ FQDNs เหล่านี้ (ตัวอย่าง)

1

เชื่อมต่อ azure AD (ตัวเลือก w/SSO) – WinRM & remote powershell

สภาพแวดล้อม STS ของลูกค้า (เซิร์ฟเวอร์ AD FS และ พร็อกซี AD FS)

2

STS เช่นเซิร์ฟเวอร์พร็อกซี FS AD (สำหรับลูกค้าภายนอกเท่านั้น)

ไคลเอ็นต์หรือเซิร์ฟเวอร์ / N/A

ลูกค้า STS (เช่น พร็อกซี AD FS) | พอร์ต TCP 443 หรือ TCP 49443 w/ClientTLS

3

AD FS พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ (สำหรับลูกค้าภายนอกเท่านั้น)

พร็อกซีลูกค้า AD FS (WAP) | N/A

พร็อกซีลูกค้า AD FS (FS)

4

การจัดการสิทธิ์ใน azure (RMS)

*.aadrm.com

*.azurerms.com

ecn.dev.virtualearth.net

*.cloudapp.net1

5

ตัวเชื่อมต่อการจัดการสิทธิ์

เซิร์ฟเวอร์ภายในองค์กร

*.aadrm.com

6

การเชื่อมต่อ azure AD ความสมบูรณ์

Azure AD Connect Health Server | บัญชีบริการ

management.azure.com

*.blob.core.windows.net

*.queue.core.windows.net

*.servicebus.windows.net - พอร์ต: 5671 (ถ้า 5671 ถูกบล็อก ตัวแทนจะกลับไปยัง 443 แต่แนะนำให้ใช้ 5671)

*.adhybridhealth.azure.com

*.table.core.windows.net

policykeyservice.dc.ad.msft.net

7

การรับรองความถูกต้องด้วยหลายปัจจัย (MFA)

account.activedirectory.windowsazure.com

ต่อไปนี้อาจชี้ไปที่ CDNs

แถว

Destoก็ได้และจำเป็นต้องมีปลายทางมีไว้สำหรับวัตถุประสงค์ต่อไปนี้

ส่งต่อไปนี้เพื่อไปแต่ละพร็อกซีของคุณ

4

จำเป็นต้องมี: ส่งเนื้อหาบนเครือข่ายสำหรับOffice Online

*.cdn.office.net

จำเป็นต้องมี: รับรองความถูกต้อง

accesscontrol.windows.net

secure.aadcdn.microsoftonline-p.com

6

จำเป็น:ฟีเจอร์ Office 365 บางอย่างจำเป็นต้องใช้จุดสิ้นสุดภายในโดเมนเหล่านี้

หมายเหตุ: FQDNs ที่เฉพาะเจาะจงมากมายภายในอักขระตัวแทนได้รับการเผยแพร่เมื่อเร็วๆ นี้ขณะที่เราทำงานเพื่อต้องการนำออกหรืออธิบายมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับคำแนะนำของเราที่เกี่ยวข้องกับอักขระตัวแทน

*.onmicrosoft.com

*.office.com

*.office.net

*.msedge.net

*.microsoft.com

*.msocdn.com

7

ทางเลือก: โครงสร้างพื้นฐานที่ใช้ร่วมกันและการสนับสนุน

portal.microsoftonline.com

clientlog.portal.office.com

nexus.officeapps.live.com

nexusrules.officeapps.live.com

support.office.com

products.office.com

templates.office.com

contentstorage.osi.office.net

technet.microsoft.com

amp.azure.net

assets.onestore.ms

auth.gfx.ms

browser.pipe.aria.microsoft.com

c.microsoft.com

c1.microsoft.com

connect.facebook.net

dgps.support.microsoft.com

mem.gfx.ms

platform.linkedin.com

support.content.office.net

video.osi.office.net

videocontent.osi.office.net

videoplayercdn.osi.office.net

10

ตัวเลือก: แพคการจัดการ Office 365 สำหรับ Operations Manager

สภาพแวดล้อม Operations Manager| บัญชีเครื่อง1

office365servicehealthcommunications.cloudapp.net

11

ตัวเลือก: บริการนำเข้า สำหรับ PST และการเพิ่มข้อมูลไฟล์เข้าระบบ

ดู บริการนำเข้า สำหรับข้อกำหนดเพิ่มเติม

13

ตัวเลือก: การส่งออกความปลอดภัยและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

protection.office.com

*.blob.core.windows.net

office365zoom.cloudapp.net

equivioprod*.cloudapp.net

zoom-cs-prod*.cloudapp.net

equivio.office.com

compliance.outlook.com

14

ตัวเลือก: API การจัดการ Office 365

manage.office.com

15

ตัวเลือก: Graph API (Graph.windows.net และ Graph.Microsoft.com

graph.microsoft.com

graph.windows.net

16

ตัวเลือก: API บริการค้นหา

api.office.com

17

ตัวเลือก: การรวมผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่นเข้ากับ Office

firstpartyapps.oaspapps.com

prod.firstpartyapps.oaspapps.com.akadns.net

telemetryservice.firstpartyapps.oaspapps.com

wus-firstpartyapps.oaspapps.com

18

จำเป็น: กลุ่ม Microsoft

groupsapi-prod.outlookgroups.ms

groupsapi2-prod.outlookgroups.ms

groupsapi3-prod.outlookgroups.ms

groupsapi4-prod.outlookgroups.ms

rink.hockeyapp.net

sdk.hockeyapp.net

api.localytics.com

analytics.localytics.com

outlook.uservoice.com

20

จำเป็นต้องมี: จำเป็นสำหรับ Delve

res.delve.office.com

21

จำเป็นต้องมี: จำเป็นสำหรับSecureScore

securescore.office.com

3

ตัวเลือก: FQDN ดั้งเดิม/ชั่วคราว

*.msecnd.net

*.microsoft.com

*.microsoftonline-p.com

*.microsoftonline-p.net

*.windows.net

* .microsoftonline.com

1โปรดทราบว่าบัญชีเครื่องจะไม่ทำงานกับพร็อกซีที่ต้องมีการรับรองความถูกต้องขาออก

3 ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการที่สนับสนุนผ่าน Azure ExpressRoute และเส้นทางเพียร์ริ่งสาธารณะ

4 มี FQDNs ย่อยเฉพาะภายในโดเมนนี้ที่พร้อมใช้งานบน ExpressRoute เรียนรู้เพิ่มเติมโดยการอ่านส่วน การตัดสินใจว่าจะกำหนดเส้นทางแอปพลิเคชันและฟีเจอร์ใดบน ExpressRoute

3 FQDN นี้จำเป็นต้องอยู่ในโซนไซต์ที่เชื่อถือได้ของ IE ของไคลเอนต์เพื่อทำงาน

5 มี FQDNs ย่อยเฉพาะภายในโดเมนนี้ที่พร้อมใช้งานบน ExpressRoute เรียนรู้เพิ่มเติมโดยการอ่านส่วน การตัดสินใจว่าจะกำหนดเส้นทางแอปพลิเคชันและฟีเจอร์ใดบน ExpressRoute

หมายเหตุ: ขณะนี้ ExpressRoute สำหรับ Office 365 ไม่สนับสนุน IPv6 ลูกค้าที่ไม่ได้ใช้ ExpressRoute จะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่ารายการ IP ทั้งสองที่ด้านล่างจะสามารถเข้าถึงผ่านทางอินเทอร์เน็ต

ปลายทาง IPv4 routable ผ่านทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น

13.64.196.27/32
13.64.198.19/32
13.64.198.97/32
13.64.199.41/32
13.67.59.89/32
13.76.218.117/32
13.76.219.191/32
13.76.219.210/32
13.91.61.249/32
13.91.98.185/32
13.93.216.68/32
13.93.233.42/32
23.97.61.137/32
23.97.150.21/32
23.97.152.190/32
23.97.209.97/32
23.99.109.44/32
23.99.109.64/32
23.99.116.116/32
23.99.121.207/32
23.100.86.91/32
23.101.14.229/32
23.101.30.126/32
23.102.4.253/32
40.69.150.142/32
40.76.1.176/32
40.76.8.142/32
40.76.12.4/32
40.76.12.162/32
40.85.91.8/32
40.113.8.255/32
40.113.10.78/32
40.113.11.93/32
40.113.14.159/32
40.117.144.240/32
40.117.151.29/32
40.118.211.172/32
40.121.144.182/32
40.122.168.103/32
65.52.148.27/32
65.52.160.218/32
65.52.184.75/32
65.52.196.64/32
70.37.97.234/32
94.245.108.85/32
104.41.207.73/32
104.42.231.28/32
104.43.140.223/32
104.45.11.195/32
104.46.38.64/32
104.46.50.125/32
104.209.35.177/32
104.211.54.99/32
104.211.54.134/32
104.215.146.200/32
104.215.198.144/32
111.221.111.196/32
137.116.66.126/32
137.116.81.187/32
157.55.177.39/32
157.55.184.223/32
157.55.80.94/32
168.61.146.25/32
168.61.149.17/32
168.61.170.80/32
168.61.172.71/32
168.62.204.209/32
168.62.29.225/32
168.62.43.8/32
168.63.18.79/32
168.63.29.74/32
168.63.100.61/32
168.63.138.56/32
168.63.172.54/32
168.63.213.238/32
191.237.218.239/32
207.46.134.255/32
207.46.153.155/32

บริการอีเมล

เมื่อต้องการใช้ Exchange Online รวมถึงการรับจดหมาย, OWA, การส่งข้อความแบบรวมศูนย์ และอื่นๆ คุณต้องสามารถเชื่อมต่อกับจุดสิ้นสุดที่ทำเครื่องหมาย จำเป็น ด้านล่างนี้ ถ้าองค์กรณ์ของคุณใช้ Exchange Hybrid, Delve หรือกำลังโยกย้ายอีเมลไปยัง Office 365 คุณจะพบจุดสิ้นสุดที่เชื่อมโยงด้านล่าง ที่อยู่ IP ทั้งหมดที่ใส่ในคอลัมน์ IP ปลายทางโดยตรงจะแสดงรายการในตาราง IP และไฟล์ XML เพื่อความสะดวกของคุณ

แถว

ปลายทางเพิ่มเติมและจำเป็นเหล่านี้มีไว้สำหรับวัตถุประสงค์ต่อไปนี้

ปลายทาง

CDN

ExpressRoute สำหรับ Office 365

IP ปลายทาง

2

จำเป็น: EOP

*.protection.outlook.com

ไม่ใช่

ใช่

ดู ที่อยู่ IP ของ Exchange Online Protection

TCP 53 & 443

3

จำเป็น: ส่งอีเมล SMTP

สภาพแวดล้อมอีเมลที่มีอยู่ | N/A

<customer domain-key>.mail.protection.outlook.com

ไม่ใช่

ใช่

ดู ที่อยู่ IP ของ Exchange Online Protection

TCP 25

4

จำเป็น: รับอีเมล SMTP

ดู ที่อยู่ IP ของ Exchange Online Protection | N/A

สภาพแวดล้อมอีเมลที่มีอยู่

ไม่ใช่

ใช่

ดู ที่อยู่ IP ของ Exchange Online Protection

TCP 25

4

Required: รีเลย์ไคลเอ็นต์ SMTP

smtp.office365.com

ไม่ใช่

ใช่

ช่วง IP Exchange Online

TCP 587

5

จำเป็นต้องมี: Exchange Online (รวมถึง OWA, Outlook และอื่นๆ)

outlook.office365.com

*.outlook.office.com

autodiscover-*.outlook.com

ไม่ใช่

ใช่

ช่วง IP Exchange Online

6

จำเป็นต้องมี: Exchange Online (รวมถึง OWA, Outlook, Autodiscover และอื่นๆ)

*.outlook.com

ไม่ใช่

ไม่4

ช่วง IP Exchange Online

7

จำเป็นต้องมี: Exchange Online (รวมถึง OWA, Outlook และอื่นๆ)

xsi.outlook.com

r1.res.office365.com

r3.res.office365.com

r4.res.office365.com

Akamai

ไม่ใช่

N/A

8

ตัวเลือก: การส่งข้อความแบบรวมศูนย์ของ Exchange Online/การรวม SBC

ตัวควบคุมเส้นทางของทราฟฟิกเข้าออกภายในองค์กร

*.um.outlook.com

ไม่

ไม่

65.55.94.0/25  
207.46.198.0/25 
213.199.177.0/26  
157.55.9.128/25 
111.221.66.0/25 
207.46.58.128/25

TCP/UDP ใดๆ

(แบบสองทิศทางสำหรับขาเข้า การโทร MWI)

9

ตัวเลือก: ไฮบริดของ Exchange เท่านั้น

เซิร์ฟเวอร์การเข้าถึงไคลเอ็นต์ของ Exchange ที่มีอยู่และเซิร์ฟเวอร์กล่องจดหมาย | บัญชีผู้ใช้ภายในเครื่อง1

outlook.office365.com

*.outlook.office.com

ไม่ใช่

ใช่

ช่วง IP Exchange Online

10

ตัวเลือก: ไฮบริดของ Exchange การอยู่พร้อมกัน

ช่วง IP Exchange Online | N/A

ลูกค้า Exchange ภายในองค์กร

ไม่ใช่

ใช่

IP ของลูกค้า

11

ตัวเลือก: ไฮบริดของ Exchange การรับรองความถูกต้องของพร็อกซี

ช่วง IP Exchange Online | N/A

ลูกค้า STS ภายในองค์กร

ไม่ใช่

ใช่

IP ของลูกค้า

TCP 443 (+ TCP 49443 สำหรับการรับรองความถูกต้องของใบรับรองที่ใช้)

12

ตัวเลือก: ใช้เพื่อกำหนดค่า ไฮบริดของ Exchange ใช้ตัวช่วยกำหนดค่าไฮบริดของ Exchange

หมายเหตุ: 

 • จุดสิ้นสุดเหล่านี้จำเป็นต้องใช้ในการกำหนดค่าไฮบริดของ Exchange เท่านั้น แถว 8-10 อธิบายการรับส่งข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

 • บริการ Exchange ที่มีอยู่ | N/A

*.store.core.windows.net

mshrcstorageprod.blob.core.windows.net

ไม่ใช่

แตกต่างกัน3

N/A

domains.live.com2

ไม่ใช่

ใช่

40.118.209.192/32
168.62.190.41/32

13

ตัวเลือก: Exchange Online การโยกย้าย IMAP4

บริการ IMAP4 | N/A

outlook.office365.com

*.outlook.office.com

ไม่ใช่

ใช่

ช่วง IP Exchange Online

TCP 143/993

14

ตัวเลือก: Exchange Online การโยกย้าย POP3

บริการ POP3 | N/A

outlook.office365.com

*.outlook.office.com

ไม่ใช่

ใช่

ช่วง IP Exchange Online

TCP 995

15

ตัวเลือก: อื่นๆ ทั้งหมด Exchange Online เครื่องมือการโยกย้าย

บริการ Exchange ที่มีอยู่ (EWS หรือ MRS) | N/A

outlook.office365.com

*.outlook.office.com

ไม่ใช่

ใช่

ช่วง IP Exchange Online

1โปรดทราบว่าบัญชีเครื่องจะไม่ทำงานกับพร็อกซีที่ต้องมีการรับรองความถูกต้องขาออก

2 จำเป็นต้องใช้เฉพาะตัวช่วยกำหนดค่าไฮบริด Exchange 2010 SP3

3 ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการที่สนับสนุนผ่าน Azure ExpressRoute และเส้นทางเพียร์ริ่งสาธารณะ

4 มี FQDNs ย่อยเฉพาะภายในโดเมนนี้ที่พร้อมใช้งานบน ExpressRoute เรียนรู้เพิ่มเติมโดยการอ่านส่วน การตัดสินใจว่าจะกำหนดเส้นทางแอปพลิเคชันและฟีเจอร์ใดบน ExpressRoute

หมายเหตุ: อักขระตัวแทนในแถวสองของตาราง EOP แสดงรายการของโหนดที่ใช้สำหรับ Exchange Online Protection เท่านั้น ไม่มีบริการพาณิชย์หรือบริการของผู้บริโภคอื่นๆ ที่ใช้ Namespace นี้

หมายเหตุ: ขณะนี้ ExpressRoute สำหรับ Office 365 ไม่รองรับ IPv6

จุดสิ้นสุด IPv4 ของ Exchange Online ที่สามารถออกสู่อินเทอร์เน็ตผ่านอินเทอร์เน็ตและ ExpressRoute

จุดสิ้นสุด IPv6 ของ Exchange Online ที่สามารถออกสู่อินเทอร์เน็ตผ่านอินเทอร์เน็ตเท่านั้น

13.107.6.152/31
13.107.9.152/31
13.107.18.10/31
13.107.19.10/31
13.107.128.0/22
23.103.160.0/20
23.103.224.0/19
40.96.0.0/13
40.104.0.0/15
52.96.0.0/14
70.37.151.128/25
111.221.112.0/21
131.253.33.215/32
132.245.0.0/16
134.170.68.0/23
150.171.32.0/22
157.56.96.16/28
157.56.96.224/28
157.56.232.0/21
157.56.240.0/20
191.232.96.0/19
191.234.6.152/32
191.234.140.0/22
191.234.224.0/22
204.79.197.215/32
206.191.224.0/19
2603:1006::/40
2603:1016::/40
2603:1020:0800::/40
2603:1026::/40
2603:1026:0200::/39
2603:1026:0400::/39
2603:1026:0600::/40
2603:1026:0800::/40
2603:1036::/39
2603:1036:0200::/40
2603:1036:0400::/40
2603:1036:0600::/40
2603:1036:0800::/38
2603:1036:0c00::/40
2603:1046::/37
2603:1046:0900::/40
2603:1056::/40
2603:1056:0400::/40
2603:1056:0600::/40
2603:1096::/38
2603:1096:0400::/40
2603:1096:0600::/40
2603:1096:0c00::/40
2603:1096:a00::/39
2603:10a6:0200::/40
2603:10a6:0400::/40
2603:10a6:0600::/40
2603:10a6:0800::/40
2603:10d6:0200::/40
2620:1ec:4::152/128
2620:1ec:4::153/128
2620:1ec:8f0::/46
2620:1ec:900::/46
2620:1ec:a92::152/128
2620:1ec:a92::153/128
2620:1ec:c::10/128
2620:1ec:c::11/128
2620:1ec:d::10/128
2620:1ec:d::11/128
2a01:111:f400::/48

Skype สำหรับธุรกิจแบบออนไลน์และทีม Microsoft

เมื่อต้องการใช้ Skype for Business Online ตรวจสอบให้แน่ใจว่าจุดสิ้นสุด FQDN และที่อยู่ IP ที่แสดงรายการในตาราง Skype for Business Online ด้านล่างจะสามารถเข้าถึงได้ ตารางเหล่านี้จะถูกอัปเดตเป็นประจำขณะที่ Microsoft ทำงานเพื่อสร้างเครือข่ายเมื่อต้องการเพิ่มความน่าเชื่อถือและประสิทธิภาพการทำงาน โปรดอย่าลืมสมัครรับข้อมูลการเปลี่ยนแปลงในเอกสารนี้เพื่อให้แน่ใจว่าการเปลี่ยนแปลงจะรวมอยู่ในการกำหนดค่าเครือข่ายของคุณ

จุดสิ้นสุดของที่อยู่ IP ที่แสดงในรายการที่อยู่ ID ของ Skype for Business Online นั้นรวมถึง ที่อยู่ IP ที่จำเป็นสำหรับทั้ง Skype for Business Online และ Teams ถ้าบริษัทของคุณต้องการใช้ Microsoft Teams ด้วย คุณไม่จำเป็นต้องยุ่งยากตราบใดที่คุณอนุญาตที่อยู่ IP ทั้งหมดในส่วนนี้แล้ว จุดสิ้นสุดของ FQDN ที่แสดงในรายการ FQDN ของ Skype for Business Online นั้นครอบคลุม FQDN ที่จำเป็นสำหรับ Skype for Business Online เท่านั้น ถ้าบริษัทของคุณต้องการใช้ Microsoft Teams คุณจำเป็นต้องเพิ่ม FQDN สำหรับ Microsoft Teams ที่แสดงอยู่ในรายการของส่วน Microsoft Teams

เมื่อต้องการใช้ Skype for Business Online คุณต้องเปิดใช้งานจุดสิ้นสุดสำหรับการรับรองความถูกต้องก่อน รวมถึงพอร์ทัล Office 365 และบริการที่แชร์ คุณยังต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าจุดสิ้นสุดในตาราง Skype for Business Online FQDN และที่อยู่ IP เข้าถึงได้ เมื่อต้องการดูที่อยู่ IP ให้ขยายส่วนที่อยู่ IP ด้านล่างตารางที่อธิบายโฟลว์การรับส่งข้อมูล ขอให้ทราบว่าอักขระตัวแทนแสดงถึงโดเมนย่อยที่เป็นไปได้ทั้งหมดที่อยู่ภายใต้ราก

แถว

วัตถุประสงค์

แหล่งที่มา | ข้อมูลประจำตัว

ปลายทาง

ExpressRoute สำหรับชุมชน Office 365 BGP

ที่อยู่ CIDR

พอร์ต

1

จำเป็นต้องมี: บริการที่ครอบคลุมทั้งชุด

ดู Office 365 ต้องมีรายการสำหรับ บริการที่แชร์การรับรองความถูกต้อง และ Office Online

2

ต้องใช้: Skype for Business รวมถึงการส่งสัญญาณ SIP, การประชุมผ่านเว็บด้วยการเชื่อมต่อ Persistent Shared Object Model (PSOM), การดาวน์โหลด HTTPS และแดชบอร์ดคุณภาพการโทร

คอมพิวเตอร์ไคลเอ็นต์ | ผู้ใช้ที่เข้าสู่ระบบ

*.lync.com
*.cqd.lync.com
*.infra.lync.com
*.online.lync.com
*.resources.lync.com
*.config.skype.com
*.skypeforbusiness.com
*.pipe.aria.microsoft.com
config.edge.skype.com
pipe.skype.com
s-0001.s-msedge.net
s-0004.s-msedge.net

ใช่

ช่วง IP ของ Skype for Business

TCP 443

3

จำเป็น: เสียง วิดีโอ และการแชร์เดสก์ท็อป

คอมพิวเตอร์ไคลเอ็นต์ | ผู้ใช้ที่เข้าสู่ระบบ

*.lync.com

ใช่

ช่วง IP ของ Skype for Business

TCP 443, UDP 3478, 3479, 3480, & 3481

ตัวเลือก: TCP & UDP 50,000-59,999

4

จำเป็น: การแจ้งเตือนแบบพุชบน Lync Mobile สำหรับ Lync Mobile 2010 บนอุปกรณ์ iOS คุณไม่จำเป็นต้องใช้สิ่งนี้กับอุปกรณ์เคลื่อนที่ Android, Nokia Symbian หรือ Windows Phone

คอมพิวเตอร์ไคลเอ็นต์ | ผู้ใช้ที่เข้าสู่ระบบ

*.lync.com

ใช่

ช่วง IP ของ Skype for Business

TCP 5223

5

จำเป็น: Skype for Business CDN

คอมพิวเตอร์ไคลเอ็นต์ | ผู้ใช้ที่เข้าสู่ระบบ

*.azureedge.net
*.sfbassets.com
*.urlp.sfbassets.com
skypemaprdsitus.trafficmanager.net

ไม่ใช่

N/A

TCP 80 & 443

6

จำเป็น: คำแนะนำแบบรวดเร็วสำหรับไคลเอ็นต์ Skype และการรวมกับ OWA

คอมพิวเตอร์ไคลเอ็นต์ | ผู้ใช้ที่เข้าสู่ระบบ

quicktips.skypeforbusiness.com
swx.cdn.skype.com

ไม่ใช่

N/A

TCP 443

7

ตัวเลือก: การติดต่อกับภายนอกด้วย Skype และการเชื่อมต่อ IM สาธารณะ: การเรียกรู้ภาพที่ติดต่อ

คอมพิวเตอร์ไคลเอ็นต์ | ผู้ใช้ที่เข้าสู่ระบบ

*.api.skype.com
*.users.storage.live.com
skypegraph.skype.com

ไม่ใช่

ข้อมูลช่วง IP ของ SkypeGraph.skype.com

TCP 443

เมื่อต้องการใช้การออกอากาศการประชุม Skype คอมพิวเตอร์แบบไคลเอ็นต์จำเป็นต้องสามารถเข้าถึงปลายทางต่อไปนี้

แถว

วัตถุประสงค์

ต้นทาง |ข้อมูลประจำตัว

ปลายทาง

ExpressRoute สำหรับชุมชน Office 365 BGP

ที่อยู่ CIDR

พอร์ต

1

จำเป็น: จุดสิ้นสุด Skype for Business

ดู Skype for Business Online และตรวจสอบให้แน่ใจว่ารายการทั้งหมดที่มีป้ายชื่อ "ต้องใช้" สามารถเข้าถึงได้

2

จำเป็น: ผู้นำเสนอและผู้เข้าร่วมประชุม การออกอากาศการประชุม Skype

คอมพิวเตอร์ไคลเอ็นต์ / ผู้ใช้ที่เข้าสู่ระบบอยู่

*.broadcast.skype.com
broadcast.skype.com
browser.pipe.aria.microsoft.com

ใช่

ช่วง IP ของ Skype for Business

TCP 443

3

จำเป็น: ผู้นำเสนอและผู้เข้าร่วมประชุม การออกอากาศการประชุม Skype

คอมพิวเตอร์ไคลเอ็นต์ / ผู้ใช้ที่เข้าสู่ระบบอยู่

aka.ms
amp.azure.net

ไม่ใช่

N/A

TCP 443

4

จำเป็น:ผู้นำเสนอและผู้เข้าร่วมประชุม การออกอากาศการประชุม Skype (รวมถึง CDN)

คอมพิวเตอร์ไคลเอ็นต์ / ผู้ใช้ที่เข้าสู่ระบบอยู่

*.keydelivery.mediaservices.windows.net
*.msecnd.net
*.streaming.mediaservices.windows.net
ajax.aspnetcdn.com
mlccdn.blob.core.windows.net

ไม่ใช่

N/A

TCP 443

หมายเหตุ: อักขระตัวแทนสำหรับ Lync.com และ broadcast.skype.com แสดงรายการของโหมดที่ใช้สำหรับ Office 365 เท่านั้น

หมายเหตุ: ขณะนี้ ExpressRoute สำหรับ Office 365 ไม่รองรับ IPv6

จุดสิ้นสุด IPv4 ของ Skype for Business Online ที่สามารถออกสู่อินเทอร์เน็ตผ่านอินเทอร์เน็ตและ ExpressRoute

จุดสิ้นสุด IPv6 ของ Skype for Business Online ที่สามารถออกสู่อินเทอร์เน็ตผ่านอินเทอร์เน็ตเท่านั้น

13.67.180.128/32
13.71.127.197/32
13.76.241.210/32
13.78.93.8/32
13.78.94.7/32
13.79.153.60/32
13.91.106.134/32
13.91.252.242/32
13.93.167.93/32
13.95.234.10/32
13.107.3.0/24
13.107.8.0/24
13.107.64.0/18
23.97.78.16/32
23.99.101.118/32
23.99.112.73/32
23.99.113.163/32
23.99.121.38/32
23.101.61.176/32
23.101.112.170/32
23.101.151.89/32
23.103.176.128/26
23.103.176.192/27
23.103.178.128/26
23.103.178.192/27
40.69.45.108/32
40.74.62.125/32
40.76.77.68/32
40.78.98.202/32
40.78.146.128/32
40.83.17.24/32
40.83.124.144/32
40.84.28.125/32
40.113.87.220/32
40.114.149.220/32
40.115.1.44/32
40.117.100.83/32
40.117.145.132/32
40.118.214.164/32
40.118.253.51/32
40.121.200.212/32
40.122.44.96/32
40.123.43.195/32
40.127.129.109/32
40.127.169.165/32
51.140.62.120/32
51.140.79.167/32
51.140.126.38/32
51.141.28.50/32
51.141.42.151/32
51.141.49.0/32
52.112.0.0/14
52.163.225.1/32
52.165.150.215/32
52.166.61.83/32
52.169.154.144/32
52.172.185.18/32
52.173.190.229/32
52.175.37.105/32
52.178.179.194/32
52.178.198.107/32
52.183.117.84/32
52.187.6.119/32
52.187.79.90/32
52.233.128.227/32
65.55.127.0/24
66.119.157.192/26
66.119.158.0/25
104.41.208.54/32
104.44.195.0/24
104.44.200.0/23
104.45.18.178/32
104.45.231.95/32
104.46.62.41/32
104.47.151.128/32
104.208.28.54/32
104.208.31.113/32
104.209.188.207/32
104.210.9.95/32
111.221.76.128/25
111.221.77.0/26
131.253.128.0/19
131.253.160.0/20
137.116.66.252/32
137.116.248.105/32
137.117.128.25/32
168.61.145.101/32
168.63.204.74/32
168.63.245.120/32
207.46.5.0/24
2603:1027::/48
2603:1029:100::/48
2603:1037::/48
2603:1039:100::/48
2603:1047::/48
2603:1049:100::/48
2603:1057::/48
2620:1ec:6::/48 
2620:01ec:0042::/48
2620:1ec:40::/42
2a01:111:2047:2::/64
2a01:111:2047:1::/64
2a01:111:2048:2::/64
2a01:111:2048:1::/64
2a01:111:f406:3406::/64
2a01:111:f406:3405::/64
2a01:111:200f:11::/64
2a01:111:200f:10::/64
2a01:111:2007:3::/64
2a01:111:2007:4::/64
2a01:111:200f:6::/64
2a01:111:200f:7::/64 
2a01:111:200f:8::/64
2a01:111:200f:9::/64
2a01:111:2012:2::/64 
2a01:111:2012:3::/64
2a01:111:2012:4::/64
2a01:111:2012:5::/64
2a01:111:2012:6::/64
2a01:111:2012:7::/64
2a01:111:202a:2::/64
2a01:111:202a:3::/64
2a01:111:202b:3::/64
2a01:111:202b:4::/64
2a01:111:202b:9::/64
2a01:111:202b:a::/64
2a01:111:202f::/48
2a01:111:2034:2::/64
2a01:111:2034:3::/64
2a01:111:2035:6::/64
2a01:111:2035:7::/64
2a01:111:2036:2::/64
2a01:111:2036:3::/64
2a01:111:203e:1::/64
2a01:111:203e:2::/64
2a01:111:2040:1::/64
2a01:111:2040:2::/64
2a01:111:2046:4::/64
2a01:111:2046:5::/64
2a01:111:2a:7::/64
2a01:111:2a:8::/64
2a01:111:f402:5802::/64
2a01:111:f402:5803::/64
2a01:111:f402:5805::/64
2a01:111:f404:0c06::/64
2a01:111:f404:0c07::/64
2a01:111:f404:0c09::/64
2a01:111:f404:0c0a::/64
2a01:111:f404:3400::/64
2a01:111:f404:3401::/64
2a01:111:f404:8002::/64
2a01:111:f404:8003::/64
2a01:111:f404:9400::/64
2a01:111:f404:9401::/64
2a01:111:f404:a000::/64
2a01:111:f404:a001::/64
2a01:111:f404:a800::/64
2a01:111:f404:a801::/64
2a01:111:f404:c0b::/64
2a01:111:f404:c0c::/64
2a01:111:f406:2400::/64
2a01:111:f406:2401::/64
2a01:111:f406:402::/64
2a01:111:f406:403::/64

อักขระตัวแทนแสดงถึงการติดตั้งส่วนภูมิภาคของบริการเหล่านี้

แถว

วัตถุประสงค์

ต้นทาง |ข้อมูลประจำตัว

ปลายทาง

ExpressRoute สำหรับชุมชน Office 365 BGP

ที่อยู่ CIDR

พอร์ต

1

จำเป็นต้องมี: บริการที่ครอบคลุมทั้งชุด

ดู Office 365 ต้องมีรายการสำหรับ บริการที่แชร์การรับรองความถูกต้อง และ Office Online

2

จำเป็น: Microsoft Teams

ไคลเอ็นต์หรือเซิร์ฟเวอร์ / ผู้ใช้ที่เข้าสู่ระบบอยู่

*.teams.skype.com
*.teams.microsoft.com
teams.microsoft.com

ใช่

ช่วง IP ของ Microsoft Teams

TCP 80 & 443

3

ต้องใช้: การทำงานร่วมกันทีม Microsoft

ไคลเอ็นต์หรือเซิร์ฟเวอร์ / ผู้ใช้ที่เข้าสู่ระบบอยู่

*.asm.skype.com
*.cc.skype.com
*.conv.skype.com
*.dc.trouter.io
*.msg.skype.com
prod.registrar.skype.com
prod.tpc.skype.com

ใช่

ช่วง IP ของ Microsoft Teams

TCP 443

4

ต้องใช้: สื่อของทีม Microsoft

ไคลเอ็นต์หรือเซิร์ฟเวอร์ / ผู้ใช้ที่เข้าสู่ระบบอยู่

สื่อจะใช้ IP เหล่านี้โดยไม่มีการแมป FQDN แบบเปิดเผย

ใช่

13.107.8.0/24
13.107.64.0/18
52.112.0.0/14
104.44.195.0/24
104.44.200.0/23

TCP 443

UDP 3478-3481

5

ต้องใช้: บริการที่แชร์ของทีม Microsoft

ไคลเอ็นต์หรือเซิร์ฟเวอร์ / ผู้ใช้ที่เข้าสู่ระบบอยู่

*.config.skype.com
*.pipe.skype.com
*.pipe.aria.microsoft.com
config.edge.skype.com
pipe.skype.com
s-0001.s-msedge.net
s-0004.s-msedge.net
scsinstrument-ss-us.trafficmanager.net
scsquery-ss-us.trafficmanager.net
scsquery-ss-eu.trafficmanager.net
scsquery-ss-asia.trafficmanager.net

ใช่

ช่วง IP ของ Microsoft Teams

TCP 443

6

ต้องใช้: บริการที่แชร์ของทีม Microsoft

ไคลเอ็นต์หรือเซิร์ฟเวอร์ / ผู้ใช้ที่เข้าสู่ระบบอยู่

*.msedge.net
compass-ssl.microsoft.com
feedback.skype.com

ไม่ได้

N/A

TCP 443

7

ต้องใช้: บริการที่แชร์ของทีม Microsoft

ไคลเอ็นต์หรือเซิร์ฟเวอร์ / ผู้ใช้ที่เข้าสู่ระบบอยู่

*.secure.skypeassets.com
mlccdnprod.azureedge.net
videoplayercdn.osi.office.net

ไม่ใช่

N/A

TCP 443

8

ตัวเลือก: การส่งข้อความทำงานร่วมกันด้วย Skype for Business

ไคลเอ็นต์หรือเซิร์ฟเวอร์ / ผู้ใช้ที่เข้าสู่ระบบอยู่

*.lync.com
*.infra.lync.com
*.online.lync.com
*.resources.lync.com
*.skypeforbusiness.com

ใช่

ช่วง IP ของ Skype for Business

TCP 443

9

ไม่บังคับ: การส่งข้อความทำงานร่วมกันด้วย Skype for Business (รวมถึง CDN)

ไคลเอ็นต์หรือเซิร์ฟเวอร์ / ผู้ใช้ที่เข้าสู่ระบบอยู่

*.azureedge.net
*.sfbassets.com
latest-swx.cdn.skype.com
skypemaprdsitus.trafficmanager.net
swx.cdn.skype.com

ไม่ได้

N/A

TCP 443

10

ตัวเลือก: กราฟ Skype

ไคลเอ็นต์หรือเซิร์ฟเวอร์ / ผู้ใช้ที่เข้าสู่ระบบอยู่

skypegraph.skype.com

ไม่ได้

ข้อมูลช่วง IP ของ SkypeGraph.skype.com

TCP 443

11

ตัวเลือก: การรวมกับแอปบริษัทอื่นของ Yammer

ไคลเอ็นต์หรือเซิร์ฟเวอร์ / ผู้ใช้ที่เข้าสู่ระบบอยู่

*.tenor.com

ไม่ได้

N/A

TCP 80 หรือ 443

จุดสิ้นสุด IPv4 ของ Microsoft Teams ที่สามารถผ่านอินเทอร์เน็ตและ ExpressRoute เท่านั้น

จุดสิ้นสุด IPv6 ของทีม Microsoft ที่สามารถผ่านอินเทอร์เน็ตเท่านั้น

13.67.180.128/32
13.71.127.197/32
13.76.241.210/32
13.78.93.8/32
13.78.94.7/32
13.78.95.252/32
13.78.112.190/32
13.79.153.60/32
13.91.106.134/32
13.91.252.242/32
13.95.234.10/32
13.107.3.0/24
13.107.8.0/24
13.107.64.0/18
23.97.78.16/32
23.99.101.118/32
23.99.112.73/32
23.99.113.163/32
23.99.121.38/32
23.101.61.176/32
23.101.112.170/32
23.101.151.89/32
40.69.45.108/32
40.74.62.125/32
40.76.77.68/32
40.78.98.202/32
40.78.146.128/32
40.83.17.24/32
40.83.124.144/32
40.84.28.125/32
40.113.87.220/32
40.114.149.220/32
40.115.1.44/32
40.117.100.83/32
40.117.145.132/32
40.118.214.164/32
40.118.253.51/32
40.122.44.96/32
40.123.43.195/32
40.127.129.109/32
40.127.169.165/32
51.140.62.120/32
51.140.79.167/32
51.140.126.38/32
51.141.28.50/32
51.141.42.151/32
51.141.49.0/32
52.112.0.0/14
52.163.225.1/32
52.165.150.215/32
52.166.61.83/32
52.172.185.18/32
52.175.37.105/32
52.178.179.194/32
52.178.198.107/32
52.183.117.84/32
52.187.79.90/32
104.41.208.54/32
104.44.195.0/24
104.44.200.0/23
104.45.18.178/32
104.45.231.95/32
104.46.62.41/32
104.47.151.128/32
104.208.28.54/32
104.208.31.113/32
104.209.188.207/32
104.210.9.95/32
137.116.66.252/32
137.116.248.105/32
137.117.128.25/32
168.61.145.101/32
168.63.245.120/32
2603:1027::/48
2603:1029:100::/48
2603:1037::/48
2603:1039:100::/48
2603:1047::/48
2603:1049:100::/48
2603:1057::/48
2620:1ec:6::/48
2620:1ec:40::/42
2a01:111:202f::/48

SharePoint Online และ OneDrive for Business

เมื่อต้องการใช้ SharePoint Online หรือ OneDrive for Business คุณต้องสามารถเชื่อมต่อกับจุดสิ้นสุดที่ทำเครื่องหมาย จำเป็น ด้านล่างนี้ ถ้าองค์กรณ์ของคุณใช้ Exchange Hybrid, Delve หรือกำลังโยกย้ายอีเมลไปยัง Office 365 คุณจะพบจุดสิ้นสุดที่เชื่อมโยงด้านล่าง ที่อยู่ IP ทั้งหมดที่ใส่ในคอลัมน์ IP ปลายทางโดยตรงจะแสดงรายการในตาราง IP และไฟล์ XML เพื่อความสะดวกของคุณ

แถว

ปลายทางเพิ่มเติมและจำเป็นเหล่านี้มีไว้สำหรับวัตถุประสงค์ต่อไปนี้

ปลายทาง

CDN

ExpressRoute สำหรับ Office 365

IP ปลายทาง

4

ต้องใช้: SharePoint Online และแอปพลิเคชันที่เชื่อมโยง

*.sharepoint.com

<tenant>.sharepoint.com1

<tenant>-my.sharepoint.com1

<tenant>-files.sharepoint.com1

<tenant>-myfiles.sharepoint.com1

*.svc.ms

ไม่

ใช่

ช่วง IP SharePoint Online

5

ต้องใช้: CDN สำหรับ SharePoint Online และแอปพลิเคชันที่เชื่อมโยง

*.sharepointonline.com

cdn.sharepointonline.com

Static.sharepointonline.com

prod.msocdn.com

spoprod-a.akamaihd.net

publiccdn.sharepointonline.com

privatecdn.sharepointonline.com

Microsoft & Akamai

ไม่ใช่

N/A

6

ต้องใช้: ผู้ดูแลระบบ OneDrive for Business

admin.onedrive.com

ไม่ใช่

ไม่ใช่

N/A

7

ต้องใช้: ตรวจสอบอัปเดตและการดาวน์โหลด OneDrive for Business

oneclient.sfx.ms

Akamai

ไม่ใช่

N/A

8

ต้องใช้: OneDrive for Business: กำหนดผู้บริโภคและเพื่อการค้า

https://officeclient.microsoft.com/config16

http://odc.officeapps.live.com/odc/emailhrd

ไม่ใช่

ไม่ใช่

N/A

9

ต้องใช้: OneDrive for Business: เข้าสู่ระบบ Oauth ด้วย AAD

login.microsoftonline.com

ไม่ใช่

ใช่

N/A

10

ต้องใช้: การแจ้งเตือนแบบพุชของไคลเอ็นต์

wns.windows.com

ไม่ใช่

ไม่ใช่

N/A

11

ตัวเลือก: OneDrive for Business: ความสามารถในการสนับสนุนและการส่งข้อมูล

ssw.live.com

mobile.pipe.aria.microsoft.com

watson.telemetry.microsoft.com

ไม่ใช่

ไม่ใช่

N/A

12

ตัวเลือก: OneDrive for Business: การรวม Office 365

nexus.officeapps.live.com

ไม่ใช่

ไม่ใช่

N/A

13

ตัวเลือก: Api เพื่อช่วยให้ผู้ใช้รับความช่วยเหลือและการเรียกใช้แฟ้มบันทึกการวินิจฉัย

storage.live.com/clientLogs

storage.live.com/sendFeedback

ไม่ใช่

ไม่ใช่

N/A

14

ตัวเลือก: ลิงก์อีเมลแบบฝัง

click.email.microsoftonline.com

ไม่ใช่

ไม่ใช่

N/A

15

ตัวเลือก: ค้นหา SharePoint Hybrid - จุดสิ้นสุด SearchContentService ที่ตัวตระเวนแบบไฮบริดป้อนเอกสาร

ตัวตระเวนบน SP ภายในองค์กรรับรองความถูกต้องแก่ SCS ว่าเป็นผู้เช่าที่ป้อนข้อมูล

*.search.production.us.trafficmanager.net

*.search.production.emea.trafficmanager.net

*.search.production.apac.trafficmanager.net

ไม่ใช่

ไม่ใช่

N/A

16

ตัวเลือก: ค้นหา SharePoint Hybrid - จุดสิ้นสุด SearchContentService ที่รับรองความถูกต้องของฟาร์มระยะไกลด้วยการรับรองความถูกต้องและการอนุญาต OAuth เซิร์ฟเวอร์การรับรองความถูกต้องในสถานการณ์สมมตินี้คือ Azure Access Control Service (ACS)

ตัวควบคุมโฮสต์/บัญชีตัวใช้งานโหนดบนเซิร์ฟเวอร์ SP ภายในองค์กร

accounts.accesscontrol.windows.net

ไม่ใช่

ไม่ใช่

N/A

17

ตัวเลือก: ค้นหา SharePoint Hybrid - จำเป็นสำหรับสคริปต์การเตรียมพร้อมเพื่อเชื่อมต่อกับบริการบนเว็บที่จัดเตรียมไว้ของ Office 365 ในฐานะส่วนหนึ่งของการดำเนินการสคริปต์จะเพิ่มรหัสหลักของบริการ Office 365 ไปยังฟาร์มท้องถิ่นและตั้งชื่อบริการหลักถูกต้องใน Azure AD สำหรับ Url ภายในองค์กร นี่ทำให้แน่ใจว่าการติดต่อกับคิวรีขาออกสามารถเกิดขึ้นระหว่างผู้เช่า Office 365 และฟาร์มภายในองค์กร

ผู้ดูแลระบบส่วนกลางหรือข้อมูลประจำตัวที่เทียบเท่าผู้เช่าที่การค้นหาแบบไฮบริดกำลังถูกกำหนดค่า

provisioningapi.microsoftonline.com

ไม่ใช่

ใช่

N/A

1 FQDN นี้จำเป็นต้องอยู่ในโซนไซต์ที่เชื่อถือได้ของ IE ของไคลเอนต์ของคุณเพื่อให้มุมมอง Explorer ทำงาน

หมายเหตุ: ขณะนี้ ExpressRoute สำหรับ Office 365 ไม่สนับสนุน IPv6 ลูกค้าที่ไม่ได้ใช้ ExpressRoute จะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่ารายการ IP ทั้งสองที่ด้านล่างจะสามารถเข้าถึงผ่านทางอินเทอร์เน็ต

จุดสิ้นสุด IPv4 ของ SharePoint Online ที่สามารถออกสู่อินเทอร์เน็ตผ่านอินเทอร์เน็ตและ ExpressRoute

จุดสิ้นสุด IPv6 ของ SharePoint Online ที่สามารถออกสู่อินเทอร์เน็ตผ่านอินเทอร์เน็ตเท่านั้น

13.107.6.150/31
13.107.6.168/32
13.107.9.150/31
13.107.9.168/32
40.108.0.0/19
40.108.128.0/17
52.104.0.0/14
104.146.0.0/19
104.146.128.0/17
134.170.200.0/21
134.170.208.0/21
191.232.0.0/23
191.235.0.0/20
2620:1ec:a92::150/128
2620:1ec:4::150/128
2620:1ec:6::129/128
2a01:111:f402::/48
2801:80:1d0:1400::/54

บริการ Office 365 เพิ่มเติม

แถว

ปลายทางเพิ่มเติมและจำเป็นเหล่านี้มีไว้สำหรับวัตถุประสงค์ต่อไปนี้

ปลายทาง

CDN

ExpressRoute สำหรับ Office 365

IP ปลายทาง

4

จำเป็น: วิดีโอ Office 365

*.keydelivery.mediaservices.windows.net

*.streaming.mediaservices.windows.net

Azure Media Services

ใช้ Azure Media Services 1

N/A

5

ต้องใช้: วิดีโอ Office 365

ajax.aspnetcdn.com

ใช่

ไม่ใช่

N/A

6

ต้องใช้: วิดีโอ Office 365

r3.res.outlook.com

Akamai

ไม่ใช่

N/A

7

ต้องใช้: วิดีโอ Office 365

spoprod-a.akamaihd.net

Akamai

ไม่ใช่

N/A

8

ต้องมี: Microsoft Stream

web.microsoftstream.com

*.cloudapp.net

api.microsoftstream.com

*.api.microsoftstream.com

*.api.microsoftstream.com

*.notification.api.microsoftstream.com

https://amp.azure.net/libs/amp/

https://web.localytics.com/v3/localytics.js

https://az416426.vo.msecnd.net/scripts/a/ai.0.js

https://s0.assets-yammer.com/assets/platform_social_buttons.min.js

https://vortex.data.microsoft.com/collect/v1

ไม่ใช่

ไม่ใช่

N/A

*.streaming.mediaservices.windows.net

Azure Media Services

ใช้ Azure Media Services 1

9

ต้องมี: Microsoft Stream

https://assets.onestore.ms/cdnfiles/external/mwf/long/v1/v1.4.0/css/mwf-{language}-default.min.css

https://amsglob0cdnstream11.azureedge.net

ใช่

ไม่ใช่

N/A

10

ไม่บังคับ: Microsoft Stream

https://nps.onyx.azure.net

https://cdn.optimizely.com/js/

N/A

ไม่ใช่

N/A

1 ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการที่สนับสนุนผ่าน Azure ExpressRoute และเส้นทางเพียร์ริ่งสาธารณะ

แถว

ปลายทางเพิ่มเติมและจำเป็นเหล่านี้มีไว้สำหรับวัตถุประสงค์ต่อไปนี้

ปลายทาง

CDN

ExpressRoute สำหรับ Office 365

IP ปลายทาง

3

ต้องใช้: Yammer

*.yammer.com1

*.yammerusercontent.com1

ไม่ใช่

ไม่ใช่

ช่วง IP Yammer

4

ต้องใช้: Yammer

*.assets-yammer.com1

แตกต่าง

ไม่ใช่

N/A

1 FQDN นี้จำเป็นต้องอยู่ในโซนไซต์ที่เชื่อถือได้ของ IE ของไคลเอนต์เพื่อทำงาน

หมายเหตุ: อักขระตัวแทนสำหรับ yammer.com แสดงรายการของโหนดที่ใช้สำหรับ Office 365 เท่านั้น

จุดสิ้นสุด IPv4 ของ Yammer ที่สามารถออกสู่อินเทอร์เน็ตผ่านอินเทอร์เน็ตเท่านั้น

13.107.6.158/31
13.107.9.158/31
40.78.62.210/32
134.170.148.0/22

แถว

ปลายทางเพิ่มเติมและจำเป็นเหล่านี้มีไว้สำหรับวัตถุประสงค์ต่อไปนี้

ปลายทาง

CDN

ExpressRoute สำหรับ Office 365

IP ปลายทาง

3

ต้องใช้: Sway

sway.com

www.sway.com

eus-www.sway.com

eus-000.www.sway.com

eus-001.www.sway.com

eus-002.www.sway.com

eus-003.www.sway.com

eus-004.www.sway.com

eus-005.www.sway.com

eus-006.www.sway.com

eus-007.www.sway.com

eus-008.www.sway.com

eus-009.www.sway.com

eus-00a.www.sway.com

eus-00b.www.sway.com

eus-00c.www.sway.com

eus-00d.www.sway.com

eus-00e.www.sway.com

wus-www.sway.com

wus-000.www.sway.com

wus-001.www.sway.com

wus-002.www.sway.com

wus-003.www.sway.com

wus-004.www.sway.com

wus-005.www.sway.com

wus-006.www.sway.com

wus-007.www.sway.com

wus-008.www.sway.com

wus-009.www.sway.com

wus-00a.www.sway.com

wus-00b.www.sway.com

wus-00c.www.sway.com

wus-00d.www.sway.com

wus-00e.www.sway.com

ไม่ใช่

ไม่ใช่

ช่วง IP Sway

4

ต้องใช้: Sway

eus-www.sway-cdn.com

wus-www.sway-cdn.com

eus-www.sway-extensions.com

wus-www.sway-extensions.com

Akamai

ไม่ใช่

N/A

5

ตัวเลือก: การวิเคราะห์เว็บไซต์ของ Sway

c.microsoft.com c1.microsoft.com

prod.msocdn.com

www.google-analytics.com

ไม่ใช่

ไม่ใช่

N/A

6

ตัวเลือก: เนื้อหาของบุคคลที่สามบน Sway

เข้าถึงเนื้อหาของบุคคลที่สาม เช่น Bing, Flickr และอื่นๆ

ไม่ใช่

ไม่ใช่

N/A

จุดสิ้นสุด IPv4 ของ Sway ที่สามารถออกสู่อินเทอร์เน็ตผ่านอินเทอร์เน็ตเท่านั้น

40.76.22.51/32
40.76.30.255/32
40.76.213.143/32
40.76.216.125/32
40.76.221.181/32
40.76.222.175/32
40.83.185.108/32
40.114.8.214/32
40.114.14.121/32
40.114.15.127/32
40.114.15.142/32
40.114.45.182/32
40.114.40.12/32
40.114.51.204/32
40.114.51.239/32
40.118.210.94/32
40.112.188.120/32
40.118.131.134/32
40.118.135.86/32
40.118.131.27/32
40.118.209.10/32
104.41.155.129/32
104.210.43.160/32
137.135.51.71/32
137.135.52.204/32
138.91.155.70/32
138.91.159.117/32
138.91.160.172/32
138.91.164.243/32
138.91.245.66/32

แถว

ปลายทางเพิ่มเติมและจำเป็นเหล่านี้มีไว้สำหรับวัตถุประสงค์ต่อไปนี้

ปลายทาง

CDN

ExpressRoute สำหรับ Office 365

IP ปลายทาง

3

ต้องใช้: Planner

tasks.office.com

controls.office.com

cus-000.tasks.osi.office.net

ea-000.tasks.osi.office.net

eus-zzz.tasks.osi.office.net

neu-000.tasks.osi.office.net

sea-000.tasks.osi.office.net

weu-000.tasks.osi.office.net

wus-000.tasks.osi.office.net

ไม่ใช่

ไม่ใช่

ช่วง IP Planner

6

ต้องใช้: Planner CDN

ajax.aspnetcdn.com

prod.msocdn.com

Akamai

ไม่ใช่

N/A

จุดสิ้นสุด IPv4 ของ Planner ที่สามารถออกสู่อินเทอร์เน็ตผ่านอินเทอร์เน็ตเท่านั้น

13.107.6.160/32
13.107.9.160/32
23.97.56.236/32
23.97.78.215/32
40.76.80.180/32
40.112.223.206/32
40.127.139.229/32
104.40.214.0/32
104.43.235.252/32

แถว

วัตถุประสงค์

แหล่งที่มา | ข้อมูลประจำตัวที่ใช้

ปลายทาง

CDN

ExpressRoute สำหรับ Office 365

IP ปลายทาง

พอร์ตปลายทาง

1

จำเป็น: ตัววิเคราะห์การเชื่อมต่อระยะไกล -ทดสอบการเชื่อมต่อเริ่มต้น

เว็บเบราว์เซอร์ | ผู้ใช้ที่เข้าสู่ระบบ

testconnectivity.microsoft.com

ไม่ใช่

ไม่ใช่

         
        

TCP 80 & 443

2

จำเป็น: ตัววิเคราะห์การเชื่อมต่อระยะไกล -บริการสนับสนุนและ Captcha

เว็บเบราว์เซอร์ | ผู้ใช้ที่เข้าสู่ระบบ

client.hip.live.com

wu.client.hip.live.com

support.microsoft.com

ไม่ใช่

ไม่ใช่

N/A

TCP 80 & 443

3

จำเป็น: ตัววิเคราะห์การเชื่อมต่อระยะไกล -การดำเนินการของการทดสอบที่ลูกค้าเลือก

testconnectivity.microsoft.com | ดำเนินการโดยลูกค้าบนเว็บไซต์ testconnectivity

ระบบภายในองค์กรสำหรับอีเมลและการทำงานร่วมกัน

ไม่ใช่

ไม่ใช่

ช่วง IP ของลูกค้า

80, 443, 25, POP3 บน (110, 995 หรือแบบกำหนดเอง), IMAP4 บน (143, 993 หรือแบบกำหนดเอง)

4

จำเป็น: รายการการเพิกถอนใบรับรอง

เว็บเบราว์เซอร์ | ผู้ใช้ที่เข้าสู่ระบบ

ดูรากของใบรับรอง CRL ยอดนิยม

ไม่ใช่

ไม่ใช่

N/A

TCP 80 & 443

5

จำเป็น: ฝ่ายสนับสนุนของไมโครซอฟท์และตัวช่วยกู้คืนสำหรับ Office 365 - ตรวจสอบข้อมูลประจำตัวของผู้ใช้การลงชื่อเข้าใช้ครั้งเดียว

o365diagnosticsbasic-eus.cloudapp.net (104.211.54.99)

o365diagnosticworker-eus.cloudapp.net (104.211.54.134)

สำหรับ STS ภายในองค์กร

ไม่ใช่

ไม่ใช่

ช่วง IP ของลูกค้า

สามารถกำหนดค่าโดยลูกค้า โดยทั่วไปแล้ว TCP 443

ไคลเอ็นต์ของ Office

ไคลเอ็นต์ Office รวมทั้งไคลเอ็นต์บนเดสก์ท็อปและอุปกรณ์เคลื่อนที่ จุดสิ้นสุดแบบออนไลน์ที่แอปพลิเคชันเหล่านี้ใช้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานผลิตภัณฑ์มีรายละเอียดด้านล่าง

เมื่อต้องการทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกำหนดของจุดสิ้นสุดของ Office 2016 for Mac ให้ดูบทความอ้างอิงของเรา การร้องขอเครือข่ายใน Office 2016 for Mac

เมื่อต้องการทำความเข้าใจคำร้องขอเครือข่ายไคลเอ็นต์ Office รวมถึง Office 365 ProPlus, Office 2016 สำหรับ Windows, แอป Outlook สำหรับ iOS และ Windows และ OneNote ให้ดูบทความคำร้องขอเครือข่ายใน Office 365 ProPlus

นี่คือลิงก์สั้นๆ ที่คุณสามารถใช้เพื่อกลับมา: https://aka.ms/o365endpoints

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

การเชื่อมต่อเครือข่ายไปยัง Office 365
การจัดการจุดสิ้นสุด Office 365
การแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อ Office 365
การเชื่อมต่อไคลเอ็นต์
เครือข่ายการนำส่งเนื้อหา

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×