การอ้างอิงของ การส่งข้อความส่วนรวม

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ฟีเจอร์นี้จำเป็นต้องใช้บัญชีผู้ใช้ Microsoft Exchange Server 2007 ไว้ บัญชี personal และ home ส่วนใหญ่ใช้ Microsoft Exchange สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้ Microsoft Exchange และวิธีการกำหนด เวอร์ชันของ Exchange ที่บัญชีผู้ใช้ของคุณเชื่อมต่อกับ ดูลิงก์ในส่วนดูเพิ่มเติม ผู้ดูแลระบบของคุณExchange 2007 ต้องเปิดใช้งานฟีเจอร์ Unified Messaging สำหรับคำสั่งเหล่านี้จะพร้อมใช้งาน

การใช้โทรศัพท์

แสดงหมายเลขโทรศัพท์

ใช้กล่อง หมายเลขการใช้โทรศัพท์ เพื่อแสดงหมายเลขโทรศัพท์ที่คุณเรียกเลขหมายเพื่อเข้าถึงข้อความ ปฏิทิน และที่ติดต่อของคุณโดยใช้ Outlook Voice Access โดยตัวเลขเหล่านี้ได้รับการตั้งค่าโดยผู้ดูแลระบบ Exchange 2007 ของคุณ

ตั้งค่า PIN ข้อความเสียงของคุณใหม่

คลิก ตั้งค่า PIN ใหม่ เพื่อตั้งค่า PIN ข้อความเสียงสำหรับ Outlook Voice Access ของคุณใหม่ โดย PIN ของคุณจะถูกใช้เพื่อรับอนุญาตในการเข้าถึงกล่องจดหมายและข้อมูลปฏิทินของคุณ

เลือกโฟลเดอร์อีเมล

ใช้ตัวเลือก เลือกโฟลเดอร์เพื่ออ่านขณะกำลังเข้าถึงข้อความอีเมลจากโทรศัพท์ เพื่อระบุว่าคุณต้องการใช้โฟลเดอร์อีเมลใดเพื่ออ่านอีเมล ข้อความเสียง หรือข้อความอื่นๆ เมื่อคุณใช้ Outlook Voice Access ตามค่าเริ่มต้น กล่องจดหมายเข้า จะถูกเลือกเป็นโฟลเดอร์เพื่อใช้เมื่อคุณเข้าถึงข้อความจากโทรศัพท์โดยใช้ Outlook Voice Access อย่างไรก็ตาม คุณสามารถคลิก เปลี่ยนโฟลเดอร์ เพื่อเลือกโฟลเดอร์อื่นที่จะเข้าถึงเมื่อคุณใช้ Outlook Voice Access

ข้อความเสียง

หมายเลขโทรศัพท์ "เล่นบนโทรศัพท์"

หมายเลขโทรศัพท์ที่คุณพิมพ์ลงในกล่อง หมายเลข "เล่นบนโทรศัพท์" คือหมายเลขที่ระบบ การส่งข้อความส่วนรวม จะเรียกเมื่อคุณใช้คุณลักษณะ เล่นบนโทรศัพท์ คุณลักษณะนี้สามารถใช้เพื่อเล่นหรือบันทึกข้อความเสียงทักทาย หรือเล่นข้อความเสียงบนโทรศัพท์ได้ ตามค่าเริ่มต้น หมายเลขโทรศัพท์จะถูกตั้งค่าเป็นหมายเลขต่อของคุณ แต่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

เลือกข้อความเสียงทักทาย

คุณสามารถใช้ตัวเลือกในส่วน เลือกเสียงทักทายที่จะเล่นให้ผู้เรียกเลขหมายฟัง เพื่อเลือกชนิดข้อความเสียงทักทายที่ผู้เรียกเลขหมายจะได้ยินเมื่อผู้เรียกเลขหมายมาถึงข้อความเสียงของคุณ

  • ข้อความเสียงทักทาย เป็นตัวเลือกเริ่มต้นและเป็นข้อความเสียงทักทายแบบปกติ ซึ่งเป็นเสียงทักทายที่ใช้เมื่อคุณอยู่ในสำนักงานแต่ไม่ได้อยู่ที่โต๊ะของคุณ หรือจะอยู่ในสำนักงานของคุณนานกว่าปกติ

  • ข้อความเสียงทักทายเมื่อไม่อยู่ที่สำนักงาน โดยทั่วไปจะใช้เมื่อคุณไม่อยู่ที่สำนักงานหรือไม่อยู่เป็นเวลานาน

เล่นหรือบันทึกเสียงทักทายบนโทรศัพท์

คลิก เรียก เพื่อเรียกหมายเลขโทรศัพท์ "เล่นบนโทรศัพท์" และเล่นข้อความเสียงทักทายที่ถูกเลือกในโทรศัพท์ของคุณ นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้ตัวเลือกนี้เพื่อเล่นหรือบันทึกข้อความเสียงใหม่หรือเสียงทักทายเมื่อไม่อยู่ที่สำนักงานทางโทรศัพท์

ระบุการแจ้งให้ทราบว่ามีโทรศัพท์ที่ไม่ได้รับสาย

คุณสามารถระบุได้ว่าคุณต้องการรับข้อความแจ้งให้ทราบว่ามีโทรศัพท์ที่ไม่ได้รับสาย โดยใช้กล่องกาเครื่องหมาย ส่งข้อความอีเมลไปยัง 'กล่องจดหมายเข้า' ของฉันเมื่อฉันไม่ได้รับโทรศัพท์ เมื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้ คุณจะได้รับการแจ้งให้ทราบทางอีเมลเมื่อผู้เรียกเลขหมายพยายามติดต่อคุณแต่ไม่ได้ฝากข้อความเสียงไว้ ตามค่าเริ่มต้น กล่องกาเครื่องหมาย ส่งข้อความอีเมลไปยัง 'กล่องจดหมายเข้า' ของฉันเมื่อฉันไม่ได้รับโทรศัพท์ จะถูกเลือกอยู่

แป้นพิมพ์ลัดสำหรับข้อความเสียง

คุณสามารถใช้แป้นพิมพ์ลัดเพื่อช่วยให้คุณกำหนดค่าหรือเลือกตัวเลือกข้อความเสียงได้ ตารางต่อไปนี้แสดงรายการแป้นพิมพ์ลัดที่พร้อมใช้งานสำหรับข้อความเสียง

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

ให้กด

ตั้งค่า Outlook Voice Access PIN ใหม่

ALT+R

เลือกโฟลเดอร์อีเมลที่จะอ่านเมื่อใช้ Outlook Voice Access

ALT+F

ใส่หมายเลข 'เล่นบนโทรศัพท์'

ALT+P

เลือกข้อความเสียงทักทาย

ALT+V

เลือกเสียงทักทาย เมื่อไม่อยู่ที่สำนักงาน

ALT+O

เรียกเลขหมายเพื่อเล่นหรือบันทึกเสียงทักทายบนโทรศัพท์

ALT+C

เปิดหรือปิดใช้งานการแจ้งให้ทราบว่ามีโทรศัพท์ที่ไม่ได้รับสาย

ALT+S

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×