ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

การอ่านเอกสารใน Word

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

เครื่องมืออ่านทั่วไปจะอยู่แล้วภายในลงใน Word ขวา: หน้าเพื่อไปแต่ละเอกสาร เพิ่มข้อคิดเห็น กำหนด และแปลคำ และคัดลอก หรือเน้นข้อความ ตลอดจนเครื่องมือการอ่านที่สะดวกอื่น ๆ คุณสามารถเปิดโหมดเต็มหน้าจอเปิด หรือปิดใน ribbon

ถ้าคุณกำลังอ่านเอกสาร ไม่เขียน หรือแก้ไขหลัก ให้คลิ กหรือแตะมุมมอง >โหมดการอ่าน เพื่อซ่อนเครื่องมือการเขียนและเมนู และปล่อยให้พื้นที่เพิ่มเติมสำหรับหน้าเอง โหมดการอ่านโดยอัตโนมัติพอดีกับเค้าโครงหน้าลงในอุปกรณ์ของคุณ โดยใช้คอลัมน์และขนาดฟอนต์ขนาดใหญ่ ทั้งสองอย่างซึ่งคุณสามารถปรับเปลี่ยน

โหมดการอ่านใน Word

เมื่อต้องการออกจากโหมดการอ่าน ให้คลิกหรือแตะที่ มุมมอง > แก้ไขเอกสาร

นอกเหนือจากตัวควบคุมอ่านที่คุณใช้เป็นประจำ คุณสามารถย่อและขยายเข้าบนรูปภาพและวัตถุอื่น ๆ ขยาย หรือยุบส่วนต่าง ๆ หรือดูวิดีโอที่ฝังตัว ปรับเปลี่ยนคอลัมน์ สีของหน้า และเค้าโครง เปิดบานหน้าต่างนำทางการได้อย่างรวดเร็วให้ย้ายไปรอบ ๆ ในเอกสาร

รูปของส่วนของเมนูมุมมองในโหมดการอ่านที่มีการเลือกตัวเลือกแก้ไขเอกสาร

อ่าน

คลิก มุมมอง > โหมดการอ่าน เพื่อสลับไปที่เค้าโครงโหมดการอ่าน

คลิกหรือแตะลูกศรบนขอบของหน้าจอเพื่อเปลี่ยนหน้า

รูปแสดงลูกศรเปลี่ยนหน้าทางขวาในโหมดการอ่าน

 • ดับเบิลคลิกหรือแตะสองครั้งเพื่อขยายและทำให้ตาราง แผนภูมิ และรูปในเอกสารของคุณเต็มหน้าจอ

 • คลิกหรือแตะวัตถุเพื่อขยายออกและอ่านต่อไป

 • ถ้ามีข้อคิดเห็นในเอกสาร คุณจะเห็นข้อคิดเห็นแนะนำอยู่ที่ระยะขอบ คลิกที่คำแนะนำนั้นเพื่ออ่านข้อคิดเห็น เมื่อต้องการดูข้อคิดเห็นทั้งหมด ให้คลิก มุมมอง > แสดงข้อคิดเห็น

 • เมื่อต้องการเพิ่มข้อคิดเห็นของคุณเอง เลือกเนื้อหาคุณต้องการแสดงข้อคิดเห็นเกี่ยวกับคลิกขวา แล้วคลิกข้อคิดเห็นใหม่ และพิมพ์ในบอลลูนข้อคิดเห็นที่ปรากฏขึ้น

  เคล็ดลับ: ตัวเลือกอื่นๆ บนรายการมุมมองจะเปิดบานหน้าต่างนำทาง เปลี่ยนความกว้างของคอลัมน์หรือสีพื้นหลัง และสลับจากคอลัมน์ไปเป็นเค้าโครงแบบทั่วไป

รูปของเมนูมุมมองในโหมดการอ่านที่มีการเลือกตัวเลือกของบานหน้าต่างนำทาง

เลือกและคลิกขวาที่ข้อความที่คุณต้องการคัดลอก แล้วคลิก คัดลอก

คลิกขวาที่ข้อความคุณต้องการแปล หรือกำหนด เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

 • ใน Word 2016 คลิกแปล หรือค้นหาสมาร์ท

 • ในWord 2013 คลิกกำหนด หรือแปล เมื่อต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับพจนานุกรมในWord 2013 ดูพจนานุกรมอยู่ใช่ไหม

เลือกแล้วคลิกขวาที่ข้อความ คลิก เน้น แล้วคลิกสีที่คุณต้องการ

ยุบหรือขยายส่วนต่างๆ ของเอกสารด้วยการคลิกหรือแตะ ลูกศรขยาย/ยุบจะปรากฏขึ้นเมื่อคุณหยุดที่ตำแหน่งถัดจากหัวเรื่อง (ถ้าคุณกำลังใช้อุปกรณ์สัมผัส ลูกศรเหล่านี้จะปรากฏอยู่ตลอดเวลา)

รูปแสดงลูกศรควบคุมการขยายและยุบที่ถัดจากหัวเรื่องในโหมดการอ่าน

เปิดเอกสารอีกครั้งและอ่านต่อจากจุดเดิมที่อ่านทิ้งไว้ Word จะจำว่าคุณอ่านถึงตรงไหน แม้ว่าคุณจะเปิดเอกสารออนไลน์นั้นขึ้นมาอีกครั้งจากคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นก็ตาม

มุมมองการอ่านแบบเต็มหน้าจอที่ถูกปรับให้เหมาะสมกับการอ่านเอกสารบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ ในมุมมองการอ่านแบบเต็มหน้าจอ คุณยังมีตัวเลือกในการดูเอกสารเหมือนกับที่เอกสารนั้นอยู่บนหน้าที่พิมพ์

 • บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม มุมมองเอกสาร คลิก การอ่านแบบเต็มหน้าจอ

  Ribbon ของ Office 14

คุณสามารถใช้ตัวเลือกใดก็ได้ดังต่อไปนี้เพื่อย้ายจากหน้าหนึ่งไปยังอีกหน้าหนึ่งในเอกสาร

 • คลิกลูกศรที่มุมล่างของหน้ากระดาษ

 • กด PAGE DOWN และ PAGE UP หรือ SPACEBAR และ BACKSPACE บนแป้นพิมพ์

 • คลิกลูกศรนำทางที่กึ่งกลางด้านบนของหน้าจอ

  เคล็ดลับ: คลิกตัวเลือกมุมมอง แล้ว คลิ กแสดงหน้าสอง รูปปุ่ม เพื่อดู หน้าสองหน้าหรือหน้าจอ ในแต่ละครั้ง

เลื่อนหนึ่งหน้าจอในแต่ละครั้ง

 1. คลิกตัวเลือกมุมมอง แล้ว คลิ กแสดงหน้าสอง รูปปุ่ม เพื่อดู หน้าสองหน้าหรือหน้าจอ ในแต่ละครั้ง

 2. กด CTRL+ ลูกศรขวา หรือ CTRL+ ลูกศรซ้าย เพื่อเลื่อนหนึ่งหน้าจอในแต่ละครั้ง

คลิก ตัวเลือกมุมมอง แล้วเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • ก่อนอื่น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวเลือก แสดงหน้าที่พิมพ์ ภายใต้ ตัวเลือกมุมมอง ไม่ได้ถูกเลือก เมื่อต้องการแสดงข้อความให้มีขนาดใหญ่ขึ้น ให้คลิก เพิ่มขนาดของข้อความ เมื่อต้องการให้หน้าจอแสดงข้อความได้มากขึ้น ให้คลิก ลดขนาดของข้อความ

 • เมื่อต้องการแสดงหน้าให้เหมือนกับที่ปรากฏเมื่อคุณสั่งพิมพ์ ให้คลิก แสดงหน้าที่พิมพ์

 • เมื่อต้องการแสดงสองหน้าในเวลาเดียวกัน คลิกแสดงหน้าสอง รูปปุ่ม

ข้ามไปที่หน้าจอ

 • เมื่อต้องการข้ามไปที่หน้าจอแรกและหน้าจอสุดท้ายของเอกสาร ให้กด HOME หรือ END

 • เมื่อต้องการข้ามไปที่หน้าจอใดหน้าจอหนึ่ง ให้พิมพ์หมายเลขของหน้าจอ แล้วกด ENTER

ข้ามไปที่แต่ละส่วนของเอกสาร

คุณสามารถใช้แท็บ เรียกดูหน้าต่างๆ ในเอกสารของคุณ ในบานหน้าต่างนำทาง เพื่อค้นหาส่วนของเอกสารที่คุณต้องการข้ามไป

 1. ถ้ามองไม่เห็นบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิก หน้า x จาก x ที่กึ่งกลางด้านบนของหน้าจอ แล้วคลิก ข้ามไปที่หน้า จากนั้นคลิก บานหน้าต่างนำทาง

 2. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการข้ามไปที่หัวเรื่องใดๆ ในเอกสาร ให้คลิกแท็บ เรียกดูหัวเรื่องในเอกสารของคุณ แล้วคลิกที่หัวเรื่องใดๆ ตัวเลือกนี้ใช้ไม่ได้ถ้าเอกสารของคุณไม่มีการกำหนดหัวเรื่อง

  • เมื่อต้องการข้ามไปที่หน้าใดหน้าหนึ่ง ให้คลิกแท็บ เรียกดูหน้าต่างๆ ในเอกสารของคุณ แล้วคลิกที่รูปขนาดย่อของหน้านั้น

ด้านบนของหน้า

 1. บนแถบชื่อเรื่อง ให้คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก สีเน้นข้อความ

 2. คลิกสีเน้นข้อความที่คุณต้องการใช้

 3. เลือกข้อความหรือกราฟิกที่คุณต้องการเน้น

 • เมื่อต้องการปิดการเน้น ให้คลิก สีเน้นข้อความ แล้วคลิก หยุดการเน้น หรือกด ESC

 • เมื่อต้องการเปลี่ยนสีปากกาเน้นข้อความ ให้คลิกลูกศรถัดจาก สีเน้นข้อความ แล้วคลิกสีที่คุณต้องการ

 • บนแถบชื่อเรื่อง ให้คลิก แทรกข้อคิดเห็น

ติดตามการเปลี่ยนแปลงในเอกสาร

 1. เมื่อต้องการอนุญาตให้มีการพิมพ์ในเอกสารได้ ให้คลิก ตัวเลือกมุมมอง แล้วคลิก พิมพ์ได้

 2. คลิก ตัวเลือกมุมมอง อีกครั้งหนึ่ง ให้ชี้ไปที่ ติดตามการเปลี่ยนแปลง แล้วคลิก ติดตามการเปลี่ยนแปลง

 3. ทำการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการ

ด้านบนของหน้า

ค้นหา หรือแทนคำหรือวลี

 1. คลิก เครื่องมือ แล้วคลิก ค้นหา

 2. ในกล่อง สิ่งที่ค้นหา ให้พิมพ์ข้อความที่ต้องการจะค้นหา เหมือนที่คุณเคยค้นหาในมุมมองอื่นใน Microsoft Word

 3. ถ้าคุณต้องการแทนที่ข้อความที่ค้นหาในเอกสารด้วยข้อความอื่น ให้คลิกแท็บ แทนที่ แล้วในกล่อง แทนที่ด้วย ให้พิมพ์ข้อความแทนที่

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการใช้แทน คุณต้องคลิกตัวเลือกมุมมอง ทางแล้ว คลิกอนุญาตให้พิมพ์

 1. เลือกคำหรือวลีในเอกสาร

 2. คลิก เครื่องมือ แล้วคลิก การค้นคว้า

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการเลือกข้อมูลการค้นคว้าชนิดใดชนิดหนึ่งโดยเฉพาะ เช่น พจนานุกรม พจนานุกรมการแปล สารานุกรม หรืออรรถาภิธาน ให้เลือกบริการการค้นคว้าในบานหน้าต่างงาน การค้นคว้า

 • คลิก ปิด ที่มุมบนขวาของหน้าจอ หรือกด ESC

ด้านบนของหน้า

มุมมองการอ่านแบบเต็มหน้าจอที่ถูกปรับให้เหมาะสมกับการอ่านเอกสารบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ ในมุมมองการอ่านแบบเต็มหน้าจอ คุณยังมีตัวเลือกในการดูเอกสารเหมือนกับที่เอกสารนั้นอยู่บนหน้าที่พิมพ์

อ่านเอกสาร

 • บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม มุมมองเอกสาร คลิก การอ่านแบบเต็มหน้าจอ

  รูป Ribbon ของ Word

คุณสามารถใช้ตัวเลือกใดก็ได้ดังต่อไปนี้เพื่อย้ายจากหน้าหนึ่งไปยังอีกหน้าหนึ่งในเอกสาร

 • คลิกลูกศรที่มุมล่างของหน้ากระดาษ

 • กด PAGE DOWN และ PAGE UP หรือ SPACEBAR และ BACKSPACE บนแป้นพิมพ์

 • คลิกลูกศรนำทางที่กึ่งกลางด้านบนของหน้าจอ

  เคล็ดลับ: คลิกตัวเลือกมุมมอง แล้ว คลิ กแสดงหน้าสอง รูปปุ่ม เพื่อดู หน้าสองหน้าหรือหน้าจอ ในแต่ละครั้ง

ด้านบนของหน้า

 1. คลิกตัวเลือกมุมมอง แล้ว คลิ กแสดงหน้าสอง รูปปุ่ม เพื่อดู หน้าสองหน้าหรือหน้าจอ ในแต่ละครั้ง

 2. กด CTRL+ ลูกศรขวา หรือ CTRL+ ลูกศรซ้าย เพื่อเลื่อนหนึ่งหน้าจอในแต่ละครั้ง

ด้านบนของหน้า

คลิก ตัวเลือกมุมมอง แล้วเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • เมื่อต้องการแสดงข้อความให้มีขนาดใหญ่ขึ้น ให้คลิก เพิ่มขนาดของข้อความ

 • เมื่อต้องการให้หน้าจอแสดงข้อความได้มากขึ้น ให้คลิก ลดขนาดของข้อความ

 • เมื่อต้องการแสดงหน้าให้เหมือนกับที่ปรากฏเมื่อพิมพ์ ให้คลิก แสดงหน้าที่พิมพ์

 • เมื่อต้องการแสดงสองหน้าในครั้งเดียว คลิกแสดงหน้าสอง รูปปุ่ม

ด้านบนของหน้า

 • เมื่อต้องการข้ามไปที่หน้าจอแรกและหน้าจอสุดท้ายของเอกสาร ให้กด HOME หรือ END

 • เมื่อต้องการข้ามไปที่หน้าจอใดหน้าจอหนึ่ง ให้พิมพ์หมายเลขของหน้าจอ แล้วกด ENTER

ด้านบนของหน้า

คุณสามารถใช้ผังเอกสารหรือบานหน้าต่างรูปขนาดย่อเพื่อค้นหาส่วนของเอกสารที่คุณต้องการข้ามไป

 1. ถ้าผังเอกสารหรือบานหน้าต่างรูปขนาดย่อไม่สามารถเห็นได้ ให้คลิก ข้ามไปที่หน้าหรือส่วนในเอกสาร ที่กึ่งกลางด้านบนของหน้าจอ แล้วคลิก ผังเอกสาร หรือ รูปขนาดย่อ

 2. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการข้ามไปยังหัวเรื่องใดๆ ในเอกสาร ให้คลิกหัวเรื่องนั้นในผังเอกสาร

  • เมื่อต้องการข้ามไปที่หน้าใดหน้าหนึ่ง ให้คลิกรูปขนาดย่อของหน้านั้น

ด้านบนของหน้า

ในมุมมองการอ่านแบบเต็มหน้าจอ คุณสามารถเน้นเนื้อหา ติดตามการเปลี่ยนแปลงของคุณ เพิ่มข้อคิดเห็น และตรวจทานการเปลี่ยนแปลงได้

เน้นเนื้อหาที่คุณต้องการจดจำ

 1. คลิก เครื่องมือการอ่าน แล้วคลิก สีเน้นข้อความ

 2. เลือกข้อความหรือกราฟิกที่คุณต้องการเน้น

 • เมื่อต้องการปิดการเน้น ให้คลิก เครื่องมือการอ่าน คลิก สีเน้นข้อความ แล้วคลิก หยุดการเน้น หรือกด ESC

 • เมื่อต้องการเปลี่ยนสีของตัวเน้นข้อความ ให้คลิก เครื่องมือการอ่าน คลิกลูกศรถัดจาก สีเน้นข้อความ แล้วคลิกสีที่คุณต้องการ

ติดตามการเปลี่ยนแปลงในเอกสาร

 1. เมื่อต้องการอนุญาตให้มีการพิมพ์ในเอกสารได้ ให้คลิก ตัวเลือกมุมมอง แล้วคลิก พิมพ์ได้

 2. คลิก ตัวเลือกมุมมอง อีกครั้งหนึ่ง ให้ชี้ไปที่ ติดตามการเปลี่ยนแปลง แล้วคลิก ติดตามการเปลี่ยนแปลง

 3. ทำการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการ

เพิ่มข้อคิดเห็น

 • วางจุดแทรกไปตรงที่ที่คุณต้องการเพิ่มข้อคิดเห็น คลิก เครื่องมือการอ่าน แล้วคลิก ข้อคิดเห็นใหม่

ด้านบนของหน้า

 1. คลิก เครื่องมือการอ่าน แล้วคลิก ค้นหา

 2. ในกล่อง สิ่งที่ค้นหา ให้พิมพ์ข้อความที่ต้องการจะค้นหา เหมือนที่คุณเคยค้นหาในมุมมองอื่นใน Microsoft Office Word

 3. ถ้าคุณต้องการแทนที่ข้อความที่ค้นหาในเอกสารด้วยข้อความอื่น ให้คลิกแท็บ แทนที่ แล้วในกล่อง แทนที่ด้วย ให้พิมพ์ข้อความแทนที่

ด้านบนของหน้า

 1. เลือกคำหรือวลีในเอกสาร

 2. คลิก เครื่องมือการอ่าน แล้วคลิก การค้นคว้า

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการเลือกประเภทเฉพาะของวัสดุที่ใช้ในการค้นคว้า เช่น พจนานุกรม พจนานุกรมการแปล สารานุกรม หรืออรรถาภิธาน ให้เลือกบริการการค้นคว้าในบานหน้าต่างงาน การค้นคว้า

ด้านบนของหน้า

 • คลิก ปิด ที่มุมบนขวาของหน้าจอ หรือกด ESC

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×