การอ่านหัวข้อในการอภิปราย 2010

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อต้องการอ่านหัวข้ออภิปราย ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

คลิกสองครั้งที่หัวข้อเพื่อเปิด เมื่อต้องการปิดหัวข้ออภิปราย ให้คลิกกล่อง ปิด

ดูหัวข้อในพื้นที่แสดงตัวอย่าง คุณสามารถทำให้พื้นที่แสดงตัวอย่างกว้างขึ้นหรือแคบลงได้ด้วยการลากตัวแยกหน้าต่าง กด F8 หรือ SHIFT+F8 เพื่อดูหัวข้อถัดไปหรือก่อนหน้าในบานหน้าต่างแสดงตัวอย่าง

เมื่อต้องการเปลี่ยนเค้าโครงของบานหน้าต่างการอ่าน ให้คลิกแท็บ มุมมอง คลิก บานหน้าต่างการอ่าน แล้วคลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×