การอ่านรายการในเครื่องมือรายการ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คลิกสองครั้งที่รายการในเครื่องมือรายการเพื่อเปิดอ่าน

คุณยังสามารถอ่านรายการในพื้นที่การแสดงตัวอย่างโดยไม่ต้องเปิดได้อีกด้วย ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับเค้าโครงของมุมมองรายการในปัจจุบัน

เมื่อต้องการเปลี่ยนเค้าโครงของมุมมองรายการในปัจจุบัน บนแท็บ มุมมอง ให้คลิก บานหน้าต่างการอ่าน แล้วคลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ คุณยังสามารถขยายหรือยุบพื้นที่การแสดงตัวอย่างได้ด้วยการลากตัวแยกหน้าต่าง

เครื่องมือรายการบางเครื่องมือจะมีมุมมองฟอร์มที่ให้คุณสามารถแสดงรายการด้วยชุดเขตข้อมูลอื่นในเค้าโครงอื่นได้ เมื่อต้องการเปลี่ยนมุมมองฟอร์ม บนแท็บ มุมมอง ให้คลิกเมนูแบบหล่นลง มุมมองฟอร์ม แล้วคลิกมุมมองฟอร์มที่คุณต้องการ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×