การอ่านตัวดึงข้อมูล RSS

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

จริง ๆ Simple Syndication (RSS) แสดงวิธีง่ายสำหรับคุณสามารถอ่านเนื้อหาล่าสุดไปยังเว็บไซต์รายการโปรดของคุณ เว็บไซต์หลายเสนอการสมัครใช้งานตัวดึงข้อมูล RSS เพื่อที่ว่าเมื่อเนื้อหาใหม่มีการเผยแพร่ เช่นการปรับปรุงข่าว คุณได้รับข้อมูลสรุปหรือบทความเต็มโดยอัตโนมัติในMicrosoft Outlook 2010

เมื่อต้องการอ่านตัวดึงข้อมูล RSS ในOutlook 2010 คุณต้องสมัครใช้งานตัวดึงข้อมูล RSS สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูสมัครสมาชิกตัวดึงข้อมูล RSS

การสมัครใช้งานตัวดึงข้อมูล RSS ของคุณจะแสดงอยู่ใต้โฟลเดอร์ ตัวดึงข้อมูล RSS ในโฟลเดอร์ จดหมาย ของคุณ

 1. คลิกโฟลเดอร์ที่มีตัวดึงข้อมูล RSS ที่คุณต้องการอ่าน

 2. ในรายการข้อความ ให้เลือกข้อความ

  หมายเหตุ: 

  • ถ้าคุณเปิดใช้งาน บานหน้าต่างการอ่าน ไว้ เนื้อหาของรายการ RSS ที่เลือกจะแสดงขึ้น คุณยังสามารถคลิกสองครั้งที่รายการเพื่อแสดงเนื้อหาของรายการนั้นได้อีกด้วย

  • คุณสามารถส่งต่อ ลบ และตั้งค่าสถานะรายการ RSS เดียวกันกับข้อความอีเมอื่น ๆ คุณไม่สามารถตอบกลับไปยังผู้ส่งอย่างไรก็ตาม

รายการ RSS จำนวนมากจะเป็นข้อมูลสรุปของบทความขนาดใหญ่ โดยปกติแล้ว จะมีการเชื่อมโยงไปยังบทความเต็มอยู่ภายในเนื้อความของรายการ RSS เมื่อต้องการดาวน์โหลดรายการฉบับเต็ม ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • คลิกการเชื่อมโยงในเนื้อความของรายการ RSS

 • ในบานหน้าต่างการอ่าน ให้คลิกที่แถบข้อมูล แล้วคลิก ดูบทความเต็ม

 • ในบานหน้าต่างการอ่าน หรือในรายการ RSS ที่เปิดอยู่ ให้คลิกที่ แถบข้อมูล แล้วคลิก ดาวน์โหลด/ปรับปรุงเนื้อหาทั้งหมด

เนื้อหาจะได้รับการดาวน์โหลดเป็นสิ่งที่แนบมาชื่อ Full article.htm ดับเบิลคลิกที่สิ่งที่แนบมานี้เพื่อเปิดในเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ หรือคลิกขวาที่สิ่งที่แนบมา แล้วคลิก บันทึกเป็น จากนั้นเลือกโฟลเดอร์ที่คุณต้องการบันทึกสิ่งที่แนบมานี้ไว้

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×