การอ่านตัวดึงข้อมูล RSS

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

Really Simple Syndication (RSS) เป็นวิธีที่ผู้ประกาศเนื้อหาใช้ในการจัดหาข่าว บล็อก (blog) และเนื้อหาอื่นๆ ให้แก่สมาชิก คุณสามารถดูเนื้อหา RSS ได้ใน Microsoft Office Outlook 2007

กลไกการนำส่งสำหรับเนื้อหา RSS รู้จักกันในชื่อของตัวดึงข้อมูล RSS ทั้งนี้ มีตัวดึงข้อมูล RSS มากมายที่มีพาดหัวหรือการสรุปสั้นๆ ของเนื้อหาที่มีการเชื่อมโยงไปยังแหล่งข้อมูลดั้งเดิม นอกจากนี้ ตัวดึงข้อมูลยังสามารถมีเนื้อหาสมบูรณ์อยู่และรวมสิ่งที่แนบแทบทุกชนิดได้ ชื่ออื่นของตัวดึงข้อมูล RSS ได้แก่ ตัวดึงข้อมูลเว็บ ตัวดึงข้อมูล XML ข้อมูลช่อง RSS และเนื้อหาโดยย่อ

เมื่อคุณสมัครใช้งานตัวดึงข้อมูล RSS ตัวดึงข้อมูลเหล่านั้นจะปรากฏภายใต้โฟลเดอร์ตัวดึงข้อมูล RSS ในโฟลเดอร์จดหมายของคุณตามค่าเริ่มต้น คุณสามารถย้ายโฟลเดอร์ตัวดึงข้อมูล RSS ไปยังตำแหน่งที่ตั้งอื่นในโครงสร้างโฟลเดอร์ได้ และ Outlook จะส่งรายการตัวดึงข้อมูล RSS ของคุณไปยังตำแหน่งที่ตั้งใหม่โดยอัตโนมัติต่อไป

การดูรายการ RSS จะเหมือนกับวิธีการอ่านข้อความอีเมลอื่นๆ

 1. คลิกโฟลเดอร์สำหรับตัวดึงข้อมูล RSS ของคุณ

 2. ในรายการข้อความ ให้เลือกข้อความ

  หมายเหตุ: 

  • ถ้าคุณเปิดบานหน้าต่างการอ่าน เนื้อหาก็จะปรากฏที่นี่ นอกจากนี้คุณยังสามารถคลิกสองครั้งที่ข้อความเพื่อเปิดเนื้อหา

  • คุณสามารถส่งต่อ ลบ และตั้งค่าสถานะรายการ RSS ในลักษณะเดียวกันกับข้อความอีเมลอื่น อย่างไรก็ตาม คุณไม่สามารถตอบกลับไปยังผู้ส่งได้

รายการ RSS จำนวนมากเป็นสรุปบทความขนาดยาวบนเว็บ โดยปกติแล้วจะมีการเชื่อมโยงอยู่ในส่วนเนื้อความของรายการ RSS เมื่อต้องการดาวน์โหลดรายการทั้งหมด ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • คลิกการเชื่อมโยงในเนื้อหาข้อความ

  RSS message

 • ในบานหน้าต่างการอ่าน ให้คลิกที่แถบข้อมูล แล้วคลิก ดูบทความเต็ม

 • ในบานหน้าต่างการอ่าน หรือในข้อความ RSS ให้คลิกที่แถบข้อมูล แล้วคลิก ดาวน์โหลด/ปรับปรุงเนื้อหาทั้งหมด

  เนื้อหาจะถูกดาวน์โหลดเป็นสิ่งที่แนบ ชื่อ Full article.htm ให้คลิกสองครั้งที่สิ่งที่แนบเพื่อเปิดในเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ หรือคลิกขวาที่สิ่งที่แนบ แล้วคลิก บันทึกเป็น จากนั้นนำทางไปยังตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการบันทึกสิ่งที่แนบ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×