การอ่านข้อความ

สิ่งที่คุณตัดสินใจทำกับข้อความที่คุณได้รับนั้นจะขึ้นอยู่กับเนื้อหาของข้อความ ตัวอย่างเช่น ข้อความอาจมีแฟ้มที่แนบมานอกเหนือจากข้อความ

จาก:

คลิก จาก เพื่อดูข้อมูลที่ติดต่อของผู้ส่ง

สิ่งที่แนบมา

คุณจะเห็นบานหน้าต่าง สิ่งที่แนบมา ในหน้าต่าง อ่านข้อความ ก็ต่อเมื่อข้อความนั้นมีแฟ้มที่แนบมาอย่างน้อยหนึ่งแฟ้ม

เมื่อต้องการเปิดแฟ้มที่แนบมา ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • คลิกสองครั้งที่ชื่อแฟ้มเพื่อเปิดแฟ้มในโปรแกรมที่สนับสนุน ถ้าระบบปฏิบัติการของคุณไม่สามารถระบุโปรแกรมที่สนับสนุนแฟ้มนั้นได้ กล่องโต้ตอบ เปิดด้วย จะแสดงขึ้นให้คุณเลือกโปรแกรม

  • เลือกอย่างน้อยหนึ่งแฟ้ม แล้วคลิก เปิด

เมื่อต้องการบันทึกแฟ้มหรือที่อยู่เว็บที่แนบมา ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เลือกอย่างน้อยหนึ่งรายการในบานหน้าต่าง สิ่งที่แนบมา แล้วคลิก บันทึก...

    กล่องโต้ตอบไดเรกทอรีจะเปิดขึ้น เลือกตำแหน่งที่ตั้งดิสก์ที่คุณต้องการบันทึกสิ่งที่แนบมา แล้วคลิก บันทึก

  • คลิก บันทึกทั้งหมด... เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบไดเรกทอรีที่คุณสามารถบันทึกสิ่งที่แนบมาทั้งหมดในรายการได้

รูป

บางครั้งคุณอาจเห็นรูปหรือไอคอนแฟ้มที่แนบมาเป็นส่วนหนึ่งของข้อความ แทนที่จะอยู่ในบานหน้าต่าง สิ่งที่แนบมา: ให้คลิกขวาที่รูปหรือแฟ้มที่แนบมาเพื่อดูตัวเลือก

เคล็ดลับ: ถ้ารูปมีขนาดใหญ่กว่าหน้าต่างข้อความ (แม้ว่าจะขยายหน้าต่างให้ใหญ่สุดแล้ว) ให้ลองคัดลอกรูปนั้นไปไว้ในโปรแกรมอื่น คลิกขวาที่รูปเพื่อดูตัวเลือก

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×