การอ่านข้อความอีเมลในรูปแบบข้อความธรรมดา

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ถ้าคุณเป็นกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยในการอ่านข้อความรูปแบบ HTML คุณสามารถให้ Microsoft Office Outlook 2007 แสดงข้อความที่คุณเปิดขึ้นเป็นข้อความธรรมดาโดยอัตโนมัติแทนได้ อย่างไรก็ตาม การอ่านข้อความในรูปแบบข้อความธรรมดาไม่ได้เป็นการป้องกันอันตรายจากอีเมลทั้งหมดอย่างเต็มรูปแบบแต่อย่างใด

  1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ศูนย์ความเชื่อถือ แล้วคลิก ความปลอดภัยของอีเมล

  2. ภายใต้ อ่านแบบข้อความธรรมดา ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย อ่านจดหมายมาตรฐานแบบข้อความธรรมดาทั้งหมด

    เมื่อต้องการรวมข้อความที่เซ็นชื่อแบบดิจิทัล ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย อ่านจดหมายที่เซ็นชื่อแบบดิจิทัลในแบบข้อความธรรมดาทั้งหมด

หมายเหตุ: ถ้าคุณต้องการดูข้อความแบบข้อความธรรมดาในรูปแบบเดิม ให้คลิกแถบข้อมูล แล้วเลือก แสดงเป็น HTML หรือ แสดงเป็น Rich Text

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×