การอ่านข้อความอีเมลในรูปแบบข้อความธรรมดา

ถ้าคุณเป็นกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยในการอ่านข้อความรูปแบบ HTML คุณสามารถให้ Microsoft Office Outlook 2007 แสดงข้อความที่คุณเปิดขึ้นเป็นข้อความธรรมดาโดยอัตโนมัติแทนได้ อย่างไรก็ตาม การอ่านข้อความในรูปแบบข้อความธรรมดาไม่ได้เป็นการป้องกันอันตรายจากอีเมลทั้งหมดอย่างเต็มรูปแบบแต่อย่างใด

  1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ศูนย์ความเชื่อถือ แล้วคลิก ความปลอดภัยของอีเมล

  2. ภายใต้ อ่านแบบข้อความธรรมดา ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย อ่านจดหมายมาตรฐานแบบข้อความธรรมดาทั้งหมด

    เมื่อต้องการรวมข้อความที่เซ็นชื่อแบบดิจิทัล ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย อ่านจดหมายที่เซ็นชื่อแบบดิจิทัลในแบบข้อความธรรมดาทั้งหมด

หมายเหตุ: ถ้าคุณต้องการดูข้อความแบบข้อความธรรมดาในรูปแบบเดิม ให้คลิกแถบข้อมูล แล้วเลือก แสดงเป็น HTML หรือ แสดงเป็น Rich Text

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×