การอีเมลหรือคัดลอกการเชื่อมโยงของแฟ้ม รายการ หรือข้อมูลในรายการ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อคุณทำงานกับข้อมูลในรายการ รายการ หรือแฟ้มไลบรารี คุณอาจต้องการใช้การเชื่อมโยง (หรือ URL) สำหรับแฟ้ม รายการ หรือข้อมูลในรายการนั้นๆ ได้ ตัวอย่างเช่น เพื่อนร่วมงานอาจขอให้คุณส่งอีเมลการเชื่อมโยงที่ไปยังเอกสารไลบรารีเพื่อให้เขาสามารถอ่านเอกสารนั้นได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้น คุณจึงอาจต้องบันทึกการเชื่อมโยงลงในข้อมูลในรายการที่มีข้อมูลซึ่งเป็นประโยชน์ต่อคุณ หรือคุณอาจจะป้อน URL ลงในกล่องข้อความขณะแก้ไขเพจก็ได้

เมื่อมีการสื่อสารทางอีเมล การเชื่อมโยงไปยังแฟ้มจะมีประสิทธิภาพมากกว่าการใช้สิ่งที่แนบมากับอีเมล เพราะไม่เพียงแต่ช่วยให้คุณแน่ใจได้ว่าจะสำเนาล่าสุดของแฟ้มจะได้รับการเข้าถึง แต่ยังช่วยลดปริมาณการใช้เครือข่ายและพื้นที่จัดเก็บอีเมลอีกด้วย

คุณต้องการทำสิ่งใด

ลิงก์ของไฟล์ไลบรารีหรือรายการที่อีเมล

คัดลอกลิงก์ของข้อมูลรายการหรือไฟล์ในไลบรารี

อีเมลการเชื่อมโยงของรายการหรือแฟ้มไลบรารี

 1. ไปยังไซต์ที่มีไลบรารีหรือรายการที่คุณต้องการอีเมลการเชื่อมโยง

 2. คลิกที่ชื่อของไลบรารีหรือรายการบน เปิดใช้ด่วน หรือคลิก การกระทำในไซต์ แล้วคลิก แสดงเนื้อหาไซต์ทั้งหมด จากนั้นในส่วนไลบรารีหรือรายการที่เหมาะสม ให้คลิกที่ชื่อของไลบรารีหรือรายการ

 3. หมายเหตุ: คุณสามารถทำการปรับเปลี่ยนลักษณะที่ปรากฏและการนำทางของไซต์ได้เยอะ ถ้าคุณไม่พบตำแหน่งที่ตั้งของตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่ง เช่น คำสั่ง ปุ่ม หรือลิงก์ ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณ

 4. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • สำหรับไลบรารี ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

   1. เลือกแฟ้มไลบรารี

   2. ใน Ribbon ของไลบรารี ให้คลิกแท็บ เอกสาร จากนั้นในกลุ่ม ใช้ร่วมกันและติดตาม ให้คลิก อีเมลการเชื่อมโยง

  • สำหรับรายการ ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

   • ใน Ribbon ของรายการ ให้คลิกแท็บ รายการ จากนั้นในกลุ่ม ใช้ร่วมกันและติดตาม ให้คลิก อีเมลการเชื่อมโยง

    หมายเหตุ: ถ้าคุณกำลังทำงานในรายการ คุณจะไม่จำเป็นต้องเลือกรายการเนื่องจากเป็นลิงก์ที่ถูกสร้างขึ้นสำหรับรายการทั้งหมด

ในข้อความอีเมล ให้ป้อนชื่อผู้ใช้หรือรายชื่อการแจกจ่าย แล้วจึงส่งข้อความ

ด้านบนของหน้า

คัดลอกการเชื่อมโยงของข้อมูลในรายการหรือแฟ้มไลบรารี

 1. ไปยังไซต์ที่มีไลบรารีหรือรายการที่คุณต้องการคัดลอกการเชื่อมโยง

 2. คลิกที่ชื่อของไลบรารีหรือรายการบน เปิดใช้ด่วน หรือคลิก การกระทำในไซต์ แล้วคลิก แสดงเนื้อหาไซต์ทั้งหมด จากนั้นในส่วนไลบรารีหรือรายการที่เหมาะสม ให้คลิกที่ชื่อของไลบรารีหรือรายการ

 3. หมายเหตุ: คุณสามารถทำการปรับเปลี่ยนลักษณะที่ปรากฏและการนำทางของไซต์ได้เยอะ ถ้าคุณไม่พบตำแหน่งที่ตั้งของตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่ง เช่น คำสั่ง ปุ่ม หรือลิงก์ ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณ

 4. เลือกข้อมูลในรายการหรือแฟ้มไลบรารี

 5. คลิกขวาที่ชื่อแฟ้มหรือชื่อรายการ แล้วคลิก คัดลอกทางลัด

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×