การอัปโหลด ดู และเอาไฟล์หรือเอกสารของโครงการออก

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

โดยปกติแล้ว โครงการจะมีไฟล์หรือเอกสารอย่างน้อยหนึ่งรายการที่จำเป็นต้องได้รับการจัดเก็บไว้ในที่ใดที่หนึ่ง ตัวอย่างเช่น อาจมีแผนงานโครงการ รายงาน หรือรูปถ่ายของทีม คุณสามารถจัดเก็บรายการเหล่านี้ไว้ในไซต์ของคุณได้ด้วย การเพิ่มไฟล์ต่างๆ ลงในไลบรารี

ในบางครั้ง ไฟล์อาจเป็นไฟล์เฉพาะสำหรับงานบางอย่างในโครงการของคุณ ตัวอย่างเช่น คุณอาจกำลังใช้ไซต์เพื่อวางแผนเปิดตัวผลิตภัณฑ์ และงานหนึ่งในโครงการของคุณคือเพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ในงานอีเวนท์ที่จำเป็นต้องมีการเดินทาง คุณอาจมีแผนที่แบบ PDF ของสถานที่จัดงานนั้น คุณสามารถแนบไฟล์ PDF ดังกล่าวหรือไฟล์อื่นที่เกี่ยวข้อง ไปกับงานที่เกี่ยวข้องกันในรายการงานของคุณได้

เมื่อต้องการแนบไฟล์ไปกับงาน ให้ทำดังนี้

 1. บน เปิดใช้ด่วน ให้คลิก งาน

 2. คลิกพื้นที่ด้านข้างกล่องกาเครื่องหมายของงานในรายการงานเพื่อเลือก

 3. บนแท็บ งาน ในกลุ่ม การกระทำ ให้คลิก แนบไฟล์

 4. คลิก เรียกดู

 5. ในกล่องโต้ตอบ เลือกไฟล์ที่จะอัปโหลด ให้ค้นหาและเลือกไฟล์ที่คุณต้องการแนบไปกับงาน แล้วคลิก เปิด

 6. ในกล่อง แนบไฟล์ ให้คลิก ตกลง เพื่ออัปโหลดและแนบไฟล์ไปกับงานที่เลือก

คุณสามารถดูไฟล์ที่คุณแนบไปกับงานได้ด้วยการคลิกที่ชื่องานในรายการงานเพื่อเปิดดู คลิกชื่อของไฟล์ ที่อยู่ถัดจาก สิ่งที่แนบมา เพื่อเปิดขึ้น

เมื่อต้องการเอาไฟล์ที่แนบไปกับงานออก ให้ทำดังนี้

 1. บน เปิดใช้ด่วน ให้คลิก งาน

 2. คลิกพื้นที่ด้านข้างกล่องกาเครื่องหมายของงานในรายการงานเพื่อเลือก

 3. บนแท็บ งาน ในกลุ่ม จัดการ ให้คลิก แก้ไขรายการ

 4. คลิก ลบ ที่อยู่ถัดจากชื่อไฟล์ ซึ่งแสดงรายการถัดจาก สิ่งที่แนบมา

 5. คลิก บันทึก เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×