การออกแบบแม่แบบฟอร์ม

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถใช้ตัวเลือกในกล่องโต้ตอบนี้เมื่อต้องการออกแบบเริ่มต้นตัดสินใจเกี่ยวกับทั้งเทมเพลตฟอร์มและส่วนเทมเพลต ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการออกแบบฟอร์มที่สามารถเปิด และกรอกข้อมูลใน Microsoft Office InfoPath หรือเว็บเบราว์เซอร์ คุณสามารถเลือกกล่องกาเครื่องหมายเปิดใช้งานฟีเจอร์ที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์เท่านั้น

นอกจากนี้ คุณสามารถใช้การเชื่อมโยงบนด้านซ้ายของกล่องโต้ตอบเพื่อเปิดแฟ้มแม่แบบฟอร์ม (.xsn) แฟ้มฟอร์ม (.xml) หรือแฟ้มส่วนประกอบแม่แบบ (.xtp) ได้อย่างรวดเร็ว ถ้าคุณเลือกที่จะเปิดแฟ้ม .xsn แม่แบบฟอร์มจะเปิดในโหมดออกแบบ ซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมที่ใช้สำหรับออกแบบแม่แบบฟอร์ม ถ้าคุณเปิดแฟ้ม .xml ฟอร์มจะเปิดขึ้นในสภาพแวดล้อมเพื่อให้กรอกฟอร์ม ถ้าคุณเปิดแฟ้ม .xtp โปรแกรม InfoPath จะเปิดแฟ้มในสภาพแวดล้อมของการออกแบบที่ซับซ้อนสำหรับสร้างส่วนประกอบต่างๆ ของแม่แบบ

เปิดแม่แบบฟอร์ม

ใช้ตัวเลือกภายใต้หัวข้อนี้เพื่อเปิดแฟ้มแม่แบบฟอร์ม (.xsn) แฟ้มส่วนของแม่แบบ (.xtp) และแฟ้มฟอร์ม (.xml)

บนคอมพิวเตอร์ของฉัน     คลิกการเชื่อมโยงนี้เพื่อเปิดแม่แบบฟอร์มหรือส่วนประกอบแม่แบบในโหมดออกแบบ แม่แบบฟอร์มหรือส่วนประกอบแม่แบบสามารถอยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณ หรืออยู่ในตำแหน่งที่ตั้งที่สามารถใช้ร่วมกันได้ เช่น บนเครือข่ายที่ใช้ร่วมกัน

บนไซต์ SharePoint     คลิกการเชื่อมโยงนี้เพื่อเปิดแม่แบบฟอร์มหรือส่วนประกอบแม่แบบที่ได้รับการประกาศไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่เรียกใช้ Windows SharePoint Services 3.0 หรือ InfoPath Forms Services

กำหนดตัวอย่างเอง     คลิกการเชื่อมโยงนี้เพื่อเปิดตัวอย่างแม่แบบฟอร์มหนึ่งตัวอย่างจากห้าตัวอย่างที่อยู่ใน InfoPath คุณสามารถกำหนดตัวอย่างแม่แบบฟอร์มเหล่านี้ได้เอง หรือพิจารณาการออกแบบต้นแบบของตัวอย่างเหล่านั้นเพื่อให้ได้แนวความคิดในการสร้างแม่แบบฟอร์มของคุณเอง

ฟอร์มบน Office Online     คลิกการเชื่อมโยงนี้เพื่อไปยังแม่แบบบนเว็บไซต์ Microsoft Office Online ซึ่งคุณสามารถเรียกดูแม่แบบฟอร์มและส่วนประกอบแม่แบบได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เมื่อต้องการเข้าถึงเว็บไซต์นี้ คุณต้องเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตก่อน

นำเข้า     คลิกลิงก์นี้เพื่อเปิดตัวช่วยการนำเข้า ซึ่งคุณสามารถใช้การแปลงเอกสาร Microsoft Office Word หรือแผ่นงาน Microsoft Office Excel ลงในเทมเพลตฟอร์ม InfoPath ถ้าคุณได้ติดตั้งแบบฟอร์มที่กำหนดเองแม่แบบนำเข้า เช่นหนึ่งโดยคุณหรือแผนกของคุณเทคโนโลยี (IT) ข้อมูลหนึ่งที่คุณซื้อจากตัวให้บริการของบริษัทอื่น คุณสามารถเข้าถึงที่นำเข้าได้ ด้วยการคลิกการเชื่อมโยงการนำเข้า

แม่แบบฟอร์มล่าสุด

คลิกการเชื่อมโยงในรายการของแม่แบบฟอร์มที่ใช้ล่าสุดเพื่อเปิดแม่แบบฟอร์มหรือส่วนประกอบแม่แบบอย่างใดอย่างหนึ่งที่คุณใช้งานเป็นประจำอย่างรวดเร็ว คุณสามารถซ่อนการเชื่อมโยงหรือล้างประวัติการเชื่อมโยงในปัจจุบันได้ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือก (เมนู เครื่องมือ)

กรอกฟอร์ม

กรอกฟอร์ม     คลิกการเชื่อมโยงนี้เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบ เริ่มต้น ที่คุณสามารถค้นหาตัวเลือกต่างๆ สำหรับการเปิดและกรอกฟอร์มที่ใช้แม่แบบฟอร์มได้

ออกแบบใหม่

แม่แบบฟอร์ม     เลือกตัวเลือกนี้เพื่อออกแบบแฟ้มแม่แบบฟอร์ม (.xsn) ใหม่

ส่วนประกอบแม่แบบ     เลือกตัวเลือกนี้เพื่อออกแบบแฟ้มส่วนประกอบแม่แบบ (.xtp) ใหม่

ฟอร์มเปล่า      เลือกตัวเลือกนี้เพื่อให้ InfoPath สร้างแหล่งข้อมูลให้คุณโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเพิ่มตัวควบคุมไปยังแม่แบบฟอร์มหรือส่วนประกอบแม่แบบ

บริการบนเว็บ     เลือกตัวเลือกนี้เพื่อให้การออกแบบของแม่แบบฟอร์มของคุณใช้บริการบนเว็บ เมื่อคุณออกแบบแม่แบบฟอร์มใหม่ที่เชื่อมต่อกับบริการบนเว็บ InfoPath จะสร้างโครงสร้างข้อมูลสำหรับแม่แบบฟอร์มของคุณที่ยึดตามบริการบนเว็บ ดังนั้นแม่แบบฟอร์มที่ได้จึงสามารถนำไปใช้ส่งข้อมูลและสอบถามไปยังบริการบนเว็บได้ คุณสามารถทำงานกับแม่แบบฟอร์มได้โดยใช้วิธีการต่างๆ เหมือนกับที่คุณออกแบบแม่แบบฟอร์มว่างอันใหม่  ตัวอย่างเช่น คุณสามารถแทรกตัวควบคุม เพิ่ม หรือเอาการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล, การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข รวมถึงกฎต่างๆ ออกได้ รวมทั้งประกาศแม่แบบฟอร์มนั้นด้วย

ฐานข้อมูล     เลือกตัวเลือกนี้เพื่อออกแบบแม่แบบฟอร์มของคุณโดยยึดตามฐานข้อมูลที่สร้างใน Microsoft Access 2000 หรือ 2002 Microsoft Office Access 2003 หรือ Microsoft Office Access 2007 หรือ Microsoft SQL Server 2000 ถึง Microsoft SQL Server 2005 เมื่อคุณเลือกตัวเลือกนี้ คุณสามารถสร้างแบบสอบถามหรือส่งข้อมูลไปยังฐานข้อมูล Access หรือฐานข้อมูล SQL ได้

XML หรือ Schema     เลือกตัวเลือกนี้เพื่อออกแบบแม่แบบฟอร์มหรือส่วนประกอบแม่แบบของคุณโดยยึดตามเอกสาร XML หรือ XML Schema ที่มีอยู่

ไลบรารีการเชื่อมต่อ     เลือกตัวเลือกนี้เพื่อออกแบบแม่แบบฟอร์มของคุณโดยยึดตามการตั้งค่าการเชื่อมต่อที่เก็บไว้ในไฟล์การเชื่อมต่อข้อมูลในไลบรารีการเชื่อมต่อข้อมูล สิ่งนี้เป็นสถานการณ์สมมติที่เป็นประโยชน์ในกรณีที่คุณไม่สามารถหรือไม่ต้องการที่จะเชื่อมต่อโดยตรงกับแหล่งข้อมูลภายนอก

เปิดใช้งานเฉพาะคุณลักษณะที่เข้ากันกับเบราว์เซอร์เท่านั้น     เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้เพื่อจำกัดคุณลักษณะ ตัวควบคุม และการตั้งค่าในโหมดออกแบบไว้สำหรับคุณลักษณะหรือตัวควบคุมที่ได้รับการสนับสนุนทั้งใน InfoPath และเว็บเบราว์เซอร์เท่านั้น ตัวควบคุมหรือคุณลักษณะของ InfoPath ที่ไม่ได้รับการสนับสนุนในแม่แบบฟอร์มที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์จะถูกซ่อนหรือปิดใช้งานเพื่อไม่ให้คุณใช้งานระหว่างกระบวนการออกแบบ ถ้าคุณกำลังออกแบบส่วนประกอบแม่แบบ คุณสามารถเลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้ได้ถ้าต้องการให้ส่วนประกอบแม่แบบใช้เฉพาะคุณลักษณะ ตัวควบคุม การตั้งค่า ที่ได้รับการสนับสนุนใน InfoPath และเว็บเบราว์เซอร์เท่านั้น

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×