การออกแบบแม่แบบฟอร์มโดยใช้การตั้งค่าในไลบรารีการเชื่อมต่อข้อมูล

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

บทความนี้แสดงวิธีการออกแบบเทมเพลตฟอร์ ซึ่งยึดตามการตั้งค่าที่เก็บไว้ในไลบรารีการเชื่อมต่อข้อมูลบนไซต์Microsoft Office SharePoint Server 2007 ที่สามารถแบบสอบถาม หรือส่งข้อมูล

ในบทความนี้

ภาพรวม

ก่อนที่คุณเริ่มต้น

ออกแบบเทมเพลตฟอร์ม ด้วยการเชื่อมต่อข้อมูลคิวรี

แม่แบบฟอร์มที่ มีการเชื่อมต่อข้อมูลส่งออก

ภาพรวม

การเชื่อมต่อข้อมูลรองจะเชื่อมต่อข้อมูลใด ๆ ไปยังแหล่งข้อมูลภายนอกที่คุณเพิ่มลงในเทมเพลตฟอร์ม เชื่อมต่อข้อมูลนี้จะแตกต่างจากการเชื่อมต่อข้อมูลหลักที่จะถูกสร้างขึ้นเมื่อคุณออกแบบเทมเพลตฟอร์มโดยยึดตามฐานข้อมูล การบริการเว็บ หรือการตั้งค่าในไลบรารีเชื่อมต่อ เพิ่มการเชื่อมต่อข้อมูลรองก็ต่อเมื่อคุณไม่สามารถแบบสอบถาม หรือส่งข้อมูลผ่านการเชื่อมต่อข้อมูลหลัก

ฟอร์มสามารถมีการเชื่อมต่อข้อมูลหลักหนึ่ง เรียกว่าการเชื่อมต่อข้อมูลหลัก และนั่นอาจมีอย่าง น้อยหนึ่งการเชื่อมต่อข้อมูลทุติยภูมิ ขึ้นอยู่กับเป้าหมายของคุณสำหรับฟอร์ม การเชื่อมต่อข้อมูลอาจคิวรี หรือส่งฟอร์มข้อมูลไปยังแหล่งข้อมูลภายนอก เช่นฐานข้อมูล Microsoft SQL Server หรือบริการเว็บ

ถ้าคุณกำลังออกแบบเทมเพลตฟอร์มที่หลายอย่างที่ใช้การเชื่อมต่อข้อมูลที่คล้ายกัน ให้พิจารณาใช้ไฟล์การเชื่อมต่อข้อมูลแทนที่จะสร้างการเชื่อมต่อข้อมูลไปยังแหล่งข้อมูลภายนอกสำหรับแต่ละเทมเพลตฟอร์ม ด้วยวิธีนี้ คุณต้องการอัปเดไฟล์การเชื่อมต่อข้อมูลเดียวเท่านั้นเมื่อเปลี่ยนแปลงข้อมูลการเชื่อมต่อข้อมูลสำหรับชุดของเทมเพลตฟอร์มที่ที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณย้ายเทมเพลตฟอร์มที่ของคุณจากเครือข่ายทดสอบกับเครือข่ายผลิต คุณต้องการอัปเดตการเชื่อมต่อการตั้งค่าข้อมูลเพียงครั้งเดียวในไลบรารีเชื่อมต่อแทนที่จะอัปเดตการเชื่อมต่อข้อมูลในแต่ละเทมเพลตฟอร์ม เมื่อฟอร์มโดยยึดตามเทมเพลตฟอร์มที่ใช้ไฟล์การเชื่อมต่อข้อมูลใช้การเชื่อมต่อข้อมูล การเชื่อมต่อข้อมูลถูกอัปเดตโดยอัตโนมัติ ด้วยการตั้งค่าใหม่

ไฟล์การเชื่อมต่อข้อมูลคือ ไฟล์ XML ที่ มีความ.xml หรือ.udcx นามสกุลไฟล์ที่ประกอบด้วยข้อมูลการเชื่อมต่อสำหรับแหล่งข้อมูลภายนอกเดียว ไฟล์นี้ถูกเก็บไว้ในไลบรารีการเชื่อมต่อข้อมูลบนเซิร์ฟเวอร์ที่เรียกใช้Microsoft Office SharePoint Server 2007 ไฟล์การเชื่อมต่อข้อมูลจะถูกสร้างขึ้น โดยนักพัฒนา หรือ โดยการแปลงการเชื่อมต่อข้อมูลในแม่แบบฟอร์มที่มีอยู่ลงในไฟล์การเชื่อมต่อข้อมูลโดยการคลิกปุ่มแปลง ในกล่องโต้ตอบการเชื่อมต่อข้อมูล (บนเมนูเครื่องมือ )

ข้อดีของการใช้ไฟล์การเชื่อมต่อข้อมูลมี:

 • ฟอร์มหลายสามารถใช้ไฟล์การเชื่อมต่อเดียวกันของข้อมูล ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องสร้างการเชื่อมต่อข้อมูลเดียวกันตั้งแต่เริ่มต้นสำหรับแต่ละเทมเพลตฟอร์ม

 • ถ้าเปลี่ยนการตั้งค่าตำแหน่งที่ตั้งหรือการเชื่อมต่อสำหรับแหล่งข้อมูลภายนอก คุณจำเป็นต้องอัปเดเฉพาะไฟล์ข้อมูลเชื่อมต่อ ไม่ใช่แต่ละเทมเพลตฟอร์ม

 • ไฟล์การเชื่อมต่อข้อมูลสามารถเก็บข้อมูลการรับรองความถูกต้องอื่นที่สามารถใช้เซิร์ฟเวอร์เมื่อผู้ใช้ออกจากแบบเต็ม โดยใช้เว็บเบราว์เซอร์

 • ฟอร์มที่ยึดตามเทมเพลตฟอร์มเข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ที่จะกรอกในเบราว์เซอร์สามารถเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ในโดเมนอื่นด้วยการเชื่อมต่อข้อมูลที่ใช้ไฟล์การเชื่อมต่อข้อมูลเท่านั้น

Microsoft Office InfoPath ใช้ไฟล์การเชื่อมต่อข้อมูลที่ตามรูปแบบไฟล์ 2.0 เวอร์ชันเชื่อมต่อข้อมูลที่หลากหลาย เวอร์ชันนี้มีตัวเซตใหญ่ของรูปแบบไฟล์ 1.0 เวอร์ชันที่ใช้ โดยเบราว์เซอร์ Office และ Microsoft Office Excel InfoPath ไม่สามารถใช้ไฟล์การเชื่อมต่อข้อมูลในรูปแบบไฟล์ 1.0 เวอร์ชัน

เมื่อคุณสร้างแม่แบบฟอร์มที่ยึดตามการตั้งค่าในไฟล์การเชื่อมต่อข้อมูล Microsoft Office InfoPath สร้างการเชื่อมต่อข้อมูลโดยยึดตามการตั้งค่าในไลบรารีการเชื่อมต่อข้อมูล ถ้าไฟล์การเชื่อมต่อข้อมูลประกอบด้วยการตั้งค่าสำหรับการเชื่อมต่อข้อมูลคิวรี InfoPath สร้างแบบฟอร์มหลักแหล่งข้อมูล กับเขตข้อมูลแบบสอบถาม เขตข้อมูล และกลุ่มที่สอดคล้องกับวิธีที่ข้อมูลถูกเก็บไว้ในข้อมูลภายนอก แหล่งที่ ถูกอ้างอิงโดย ตั้งค่าในไฟล์การเชื่อมต่อข้อมูล เขตข้อมูลคิวรีประกอบด้วยข้อมูลที่แหล่งข้อมูลภายนอกใช้เพื่อกำหนดสิ่งที่ต้องส่งไปยังฟอร์ม ผลลัพธ์ของคิวรีจะวางลงในเขตข้อมูล เมื่อต้องการทำให้ผู้ใช้แบบสอบถามแหล่งข้อมูลภายนอก InfoPath เพิ่มปุ่มเรียกใช้แบบสอบถาม ลงเทมเพลตฟอร์

เนื่องจากโครงสร้างข้อมูลของเขตข้อมูลแบบสอบถามและข้อมูลต้องตรงกับวิธีที่ข้อมูลถูกเก็บไว้ในแหล่งข้อมูลภายนอก คุณไม่สามารถปรับเปลี่ยนเขตข้อมูลที่มีอยู่หรือกลุ่มในแหล่งข้อมูลหลัก เฉพาะคุณสามารถเพิ่มเขตข้อมูลหรือกลุ่มลงในกลุ่มรากในแหล่งข้อมูลหลัก

ถ้าคุณกำลังใช้การตั้งค่าสำหรับการเชื่อมต่อข้อมูลส่ง InfoPath เปิดใช้งานปุ่มส่ง บนแถบเครื่องมือมาตรฐาน และคำสั่งส่ง บนเมนูแฟ้ม ของฟอร์มที่ยึดตามแม่แบบฟอร์มนี้ นี้ช่วยให้ผู้ใช้เพื่อส่งข้อมูลในฟอร์มของพวกเขาไปยังแหล่งข้อมูลภายนอก

ด้านบนของหน้า

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

เมื่อต้องออกแบบฟอร์มที่ยึดตามการตั้งค่าในไลบรารีการเชื่อมต่อข้อมูล คุณต้องการใช้ข้อมูลจากผู้ดูแลระบบไลบรารีที่เชื่อมต่อข้อมูลหรือนักพัฒนาที่สร้างไฟล์การเชื่อมต่อข้อมูลต่อไปนี้:

 • ตำแหน่งที่ตั้งของไซต์Office SharePoint Server 2007 กับไลบรารีเชื่อมต่อ

 • ชื่อของไฟล์การเชื่อมต่อข้อมูลในไลบรารีการเชื่อมต่อข้อมูลที่คุณต้องการใช้

ด้านบนของหน้า

ออกแบบเทมเพลตฟอร์ม ด้วยการเชื่อมต่อข้อมูลคิวรี

เมื่อต้องออกแบบฟอร์มที่ยึดตามข้อมูลแฟ้มการเชื่อมต่อกับการตั้งค่าสำหรับการเชื่อมต่อข้อมูลคิวรี คุณต้องทำสิ่งต่อไปนี้:

 1. ออกแบบฟอร์มที่ยึดตามไฟล์การเชื่อมต่อข้อมูล    ขั้นตอนนี้สร้างแหล่งข้อมูลหลักสำหรับเทมเพลตฟอร์กับเขตข้อมูลที่เหมาะสมและกลุ่มที่ยึดตามการตั้งค่าต่าง ๆ ในไฟล์การเชื่อมต่อข้อมูล

 2. เพิ่มตัวควบคุมกับต้นแบบฟอร์มที่จะแสดงผลลัพธ์ของคิวรี    เมื่อต้องการแสดงข้อมูลเก็บอยู่ในเขตข้อมูลและกลุ่มในแหล่งข้อมูลหลักไปยังผู้ใช้ของคุณ คุณจำเป็นต้องเพิ่มตัวควบคุมลงในแม่แบบฟอร์มของคุณ และผูกตัวควบคุมนั้นลงในเขตข้อมูลจากแบบสอบถามหรือเขตข้อมูลในแหล่งข้อมูลหลักแล้ว

ขั้นตอนที่ 1: ออกแบบเทมเพลตฟอร์โดยยึดตามไฟล์การเชื่อมต่อข้อมูล

 1. บนเมนูไฟล์ คลิกออกแบบเทมเพลตฟอร์ม

 2. ภายใต้ออกแบบใหม่ ในกล่องโต้ตอบการออกแบบเทมเพลตฟอร์ม คลิกเทมเพลตฟอร์ม

 3. ในรายการยึดตาม คลิกเชื่อมต่อไลบรารี

 4. ถ้าคุณกำลังออกแบบฟอร์มที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ เลือกกล่องกาเครื่องหมายเปิดใช้งานฟีเจอร์ที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์เท่านั้น

 5. คลิก ตกลง

 6. ในรายการของไซต์ ในตัวช่วยสร้างการเชื่อมต่อข้อมูล คลิกชื่อของไซต์บนเซิร์ฟเวอร์ที่เรียกใช้Office SharePoint Server 2007 ที่มีไลบรารีการเชื่อมต่อข้อมูล

  เพิ่มไซต์ของคุณลงในรายการ

  1. คลิกจัดการไซต์

  2. ในกล่องโต้ตอบจัดการไซต์ คลิกเพิ่ม

  3. ในกล่องURL พิมพ์ตำแหน่งที่ตั้งของไลบรารีการเชื่อมต่อข้อมูล

  4. ในกล่องชื่อที่ใช้แสดง พิมพ์ชื่อสำหรับไลบรารีการเชื่อมต่อข้อมูล ชื่อนี้จะปรากฏในรายการไซต์ ในตัวช่วยสร้างการเชื่อมต่อข้อมูล

  5. คลิก ตกลง

  6. คลิก ปิด

 7. คลิกชื่อของไลบรารีการเชื่อมต่อข้อมูล เพื่อดูรายการของไฟล์การเชื่อมต่อข้อมูล คลิกที่ชื่อของไฟล์การเชื่อมต่อข้อมูลที่คุณต้องการใช้สำหรับการเชื่อมต่อข้อมูลนี้ แล้ว คลิกถัดไป

 8. ถ้าคุณเลือกแฟ้มการเชื่อมต่อข้อมูล ด้วยการตั้งค่าการเชื่อมต่อกับบริการเว็บ หน้าถัดไปของตัวช่วยสร้างอาจขอให้คุณสามารถระบุค่าตัวอย่างสำหรับแต่ละพารามิเตอร์เพื่อระบุว่าเขตข้อมูลหรือกลุ่มเพื่อเพิ่มไปยังแหล่งข้อมูลที่สำรองไว้

  วิธีการมีดังนี้

  1. เลือกพารามิเตอร์ในตารางพารามิเตอร์ แล้ว คลิ กการตั้งค่าตัวอย่าง

  2. ในกล่องค่าอย่าง พิมพ์ค่าที่ผู้ใช้ของคุณอาจใช้สำหรับเขตข้อมูลนี้ แล้ว คลิกตกลง

  3. ทำซ้ำขั้นตอนเหล่านี้สำหรับแต่ละพารามิเตอร์ในตารางพารามิเตอร์ แล้ว คลิ กถัดไป

  รายละเอียดด้านเทคนิค

  เมื่อคุณกำหนดค่าการเชื่อมต่อข้อมูลไปยังบริการบนเว็บในตัวช่วยสร้างการเชื่อมต่อข้อมูล Microsoft Office InfoPath เชื่อมต่อกับบริการเว็บ และร้องขอแฟ้มภาษาคำอธิบายบริการเว็บ (WSDL) แฟ้ม WSDL ประกอบด้วยเค้าร่างที่ใช้ โดยบริการบนเว็บ การบริการเว็บตอบสนองต่อการร้องขอ โดยการส่งไฟล์นี้เพื่อ InfoPath InfoPath ใช้ข้อมูลในไฟล์นี้เมื่อต้องการเพิ่มเขตข้อมูลที่เหมาะสมและกลุ่มไปยังแหล่งข้อมูลรองในเทมเพลตฟอร์ม ถ้า InfoPath ค้นหาชนิดองค์ประกอบที่ไม่รู้จักภายในไฟล์ WSDL, InfoPath ใช้ข้อมูลตัวอย่างเพื่อกำหนดข้อกำหนดของชนิดองค์ประกอบที่ไม่รู้จัก และเพิ่มเขตข้อมูลที่เหมาะสมและกลุ่มไปยังแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ

 9. ถ้าแหล่งข้อมูลภายนอกที่อ้างอิงในการตั้งค่าส่งกลับชุดข้อมูล ADO.NET Microsoft หน้าถัดไปของตัวช่วยสร้างถามว่า คุณต้องการรวมข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเมื่อผู้ใช้ส่งฟอร์มข้อมูลของพวกเขา ในกรณีส่วนใหญ่ ปล่อยให้มีเลือกกล่องกาเครื่องหมายรวมการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเมื่อคุณส่งข้อมูล แล้ว คลิ กถัดไป ถ้าคุณไม่ต้องการรวมข้อมูลการเปลี่ยนแปลง ยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายรวมการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเมื่อคุณส่งข้อมูล แล้ว คลิ กถัดไป

  รายละเอียดด้านเทคนิค

  หน้านี้ในตัวช่วยสร้างปรากฏก็ต่อเมื่อถูกตั้งค่าสำหรับการบริการเว็บ และแฟ้มภาษาคำอธิบายบริการเว็บ (WSDL) หมายความว่า บริการเว็บส่งกลับชุดข้อมูลความ ADO.NET

 10. บนหน้าถัดไปของตัวช่วยสร้าง พิมพ์ชื่อสำหรับการเชื่อมต่อข้อมูล แล้ว คลิ กเสร็จสิ้น

ขั้นตอนที่ 2: เพิ่มตัวควบคุมเพื่อแสดงข้อมูลในเขตข้อมูล

 1. ถ้าไม่เห็นบานหน้าต่างงาน ตัวควบคุม ให้คลิก ตัวควบคุมเพิ่มเติม ในเมนู แทรก หรือกด ALT+I, C

 2. ลากตัวควบคุมลงในแม่แบบฟอร์มของคุณ

 3. ในกล่องโต้ตอบการผูกตัวควบคุม เลือกเขตข้อมูลที่คุณต้องการผูกตัวควบคุม

ด้านบนของหน้า

แม่แบบฟอร์มที่ มีการเชื่อมต่อข้อมูลส่งออก

ถ้าไฟล์การเชื่อมต่อข้อมูลประกอบด้วยการตั้งค่าสำหรับการเชื่อมต่อข้อมูลส่ง คุณสามารถกำหนดค่าเทมเพลตของคุณฟอร์มเพื่ออนุญาตให้ผู้ใช้เพื่อส่งข้อมูลฟอร์มของพวกเขาผ่านการเชื่อมต่อข้อมูล เมื่อคุณทำเช่นนี้ InfoPath เพิ่มปุ่มส่ง ให้แถบเครื่องมือมาตรฐาน และคำสั่งส่ง ไปเมนูไฟล์ คุณสามารถกำหนดค่าตัวเลือกการส่งสำหรับฟอร์มในกล่องโต้ตอบตัวเลือกส่ง (บนเมนูเครื่องมือ ) ตัวเลือกการส่งถูกกำหนดค่าวิธีเดียวกับว่าคุณออกแบบเทมเพลตฟอร์มโดยยึดตามฐานข้อมูลหรือบริการเว็บ ค้นหาลิงก์ไปยังข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการออกแบบฟอร์มที่จะขึ้นอยู่กับฐานข้อมูลหรือบริการเว็บในส่วนดูเพิ่มเติม

 1. บนเมนูไฟล์ คลิกออกแบบเทมเพลตฟอร์ม

 2. ภายใต้ออกแบบใหม่ ในกล่องโต้ตอบการออกแบบเทมเพลตฟอร์ม คลิกเทมเพลตฟอร์ม

 3. ในรายการยึดตาม คลิกเชื่อมต่อไลบรารี

 4. ถ้าคุณกำลังออกแบบฟอร์มที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ เลือกเปิดใช้งานฟีเจอร์ที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์เท่านั้น

 5. คลิก ตกลง

 6. ในรายการของไซต์ ในตัวช่วยสร้างการเชื่อมต่อข้อมูล คลิกชื่อของไซต์บนเซิร์ฟเวอร์ที่เรียกใช้Office SharePoint Server 2007 ที่มีการเชื่อมต่อไลบรารี

  เพิ่มไซต์ของคุณลงในรายการ

  1. คลิกจัดการไซต์

  2. ในกล่องโต้ตอบจัดการไซต์ คลิกเพิ่ม

  3. ในกล่องURL พิมพ์ตำแหน่งที่ตั้งของไลบรารีการเชื่อมต่อข้อมูล

  4. ในกล่องชื่อที่ใช้แสดง พิมพ์ชื่อสำหรับไลบรารีการเชื่อมต่อข้อมูล ชื่อนี้จะปรากฏในรายการไซต์ ในตัวช่วยสร้างการเชื่อมต่อข้อมูล

  5. คลิก ตกลง

  6. คลิก ปิด

 7. คลิกชื่อของไลบรารีการเชื่อมต่อข้อมูล เพื่อดูรายการของไฟล์การเชื่อมต่อข้อมูล คลิกชื่อของไฟล์การเชื่อมต่อข้อมูลที่คุณต้องการใช้สำหรับการเชื่อมต่อข้อมูลนี้ แล้ว คลิกถัดไป

 8. ถ้าคุณเลือกแฟ้มการเชื่อมต่อข้อมูล ด้วยการตั้งค่าการเชื่อมต่อกับบริการเว็บ หน้าถัดไปของตัวช่วยสร้างอาจขอให้คุณสามารถระบุค่าตัวอย่างสำหรับแต่ละพารามิเตอร์เพื่อระบุเขตข้อมูลดีที่สุดหรือกลุ่มเพื่อเพิ่มไปยังแหล่งข้อมูลที่สำรองไว้

  วิธีการมีดังนี้

  1. เลือกพารามิเตอร์ในตารางพารามิเตอร์ แล้ว คลิ กการตั้งค่าตัวอย่าง

  2. ในกล่องค่าอย่าง พิมพ์ค่าที่ผู้ใช้ของคุณอาจใช้สำหรับเขตข้อมูลนี้ แล้ว คลิกตกลง

  3. ทำซ้ำขั้นตอนเหล่านี้สำหรับแต่ละพารามิเตอร์ในตารางพารามิเตอร์ แล้ว คลิ กถัดไป

  รายละเอียดด้านเทคนิค

  เมื่อคุณกำหนดค่าการเชื่อมต่อข้อมูลไปยังบริการบนเว็บในตัวช่วยสร้างการเชื่อมต่อข้อมูล Microsoft Office InfoPath เชื่อมต่อกับบริการเว็บ และร้องขอแฟ้มภาษาคำอธิบายบริการเว็บ (WSDL) แฟ้ม WSDL ประกอบด้วยเค้าร่างที่ใช้ โดยบริการบนเว็บ การบริการเว็บตอบสนองต่อการร้องขอ โดยการส่งไฟล์นี้เพื่อ InfoPath InfoPath ใช้ข้อมูลในไฟล์นี้เมื่อต้องการเพิ่มเขตข้อมูลที่เหมาะสมและกลุ่มไปยังแหล่งข้อมูลรองในเทมเพลตฟอร์ม ถ้า InfoPath ค้นหาชนิดองค์ประกอบที่ไม่รู้จักภายในไฟล์ WSDL, InfoPath ใช้ข้อมูลตัวอย่างเพื่อกำหนดข้อกำหนดของชนิดองค์ประกอบที่ไม่รู้จัก และเพิ่มเขตข้อมูลที่เหมาะสมและกลุ่มไปยังแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ

 9. บนหน้าถัดไปของตัวช่วยสร้าง พิมพ์คำอธิบายสำหรับการเชื่อมต่อข้อมูล แล้ว คลิ กเสร็จสิ้น

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×