การออกแบบแม่แบบฟอร์มที่ยึดตามบริการบนเว็บ

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณสามารถออกแบบแม่แบบฟอร์มที่สามารถทำงานกับบริการบนเว็บเพื่อสอบถามข้อมูล ส่งข้อมูล หรือสอบถามแล้วส่งข้อมูล

ในบทความนี้

ภาพรวม

ข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับความเข้ากันได้

ก่อนที่คุณเริ่มต้น

ออกแบบเทมเพลตฟอร์ม ด้วยการเชื่อมต่อข้อมูลคิวรี

แม่แบบฟอร์มที่ มีการเชื่อมต่อข้อมูลส่งออก

ออกแบบเทมเพลตฟอร์มกับแบบสอบถาม และส่งการเชื่อมต่อข้อมูล

ภาพโดยรวม

ฟอร์มสามารถมีหนึ่งการเชื่อมต่อข้อมูลหลัก ซึ่งเรียกว่าการเชื่อมต่อข้อมูลหลัก และสามารถมีอย่างน้อยหนึ่งการเชื่อมต่อข้อมูลรองเป็นทางเลือก การเชื่อมต่อข้อมูลอาจสอบถามหรือส่งข้อมูลฟอร์มไปยังแหล่งข้อมูลภายนอก เช่น ฐานข้อมูล Microsoft SQL Server หรือบริการบนเว็บ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจุดมุ่งหมายของคุณสำหรับฟอร์มดังกล่าว

เมื่อคุณออกแบบฟอร์มที่ยึดตามริการเว็บ คุณมีตัวเลือกการกำหนดค่าเทมเพลตฟอร์เพื่ออนุญาตให้ฟอร์มยึดตามเทมเพลตฟอร์มที่ได้รับข้อมูลจาก ส่งข้อมูลไปยัง หรือส่ง และรับข้อมูล และโทร จากบริการเว็บ ถ้าคุณกำลังออกแบบฟอร์มเพื่ออนุญาตให้ฟอร์มเพื่อรับข้อมูลจากบริการเว็บ Microsoft Office InfoPath สร้างการเชื่อมต่อข้อมูลคิวรีเป็นการเชื่อมต่อข้อมูลหลักสำหรับฟอร์ม โดยยึดตามการเชื่อมต่อข้อมูล InfoPath สร้างแบบหลักแหล่งข้อมูล กับเขตข้อมูลคิวรี เขตข้อมูล และกลุ่มที่ยึดตามXML Schema ริการเว็บ เขตข้อมูลคิวรีประกอบด้วยข้อมูลที่ใช้บริการเว็บเพื่อกำหนดสิ่งที่ต้องส่งไปยังฟอร์ม เมื่อฟอร์มที่ยึดตามแม่แบบฟอร์มนี้ใช้การเชื่อมต่อข้อมูลหลัก InfoPath สร้างแบบสอบถาม โดยใช้ข้อมูลในเขตข้อมูลคิวรี InfoPath แล้วแบบสอบถามผ่านการเชื่อมต่อข้อมูลคิวรีส่งไปการบริการเว็บ บริการเว็บส่งกลับผลลัพธ์ของคิวรีกลับไปยังฟอร์มผ่านการเชื่อมต่อข้อมูลคิวรี

เนื่องจากโครงสร้างข้อมูลของเขตข้อมูลแบบสอบถามและเขตข้อมูล 'ข้อมูล' จะต้องตรงกับวิธีที่ข้อมูลถูกเก็บในบริการบนเว็บ คุณไม่สามารถปรับเปลี่ยนเขตข้อมูลหรือกลุ่มที่มีอยู่ในแหล่งข้อมูลหลักได้ คุณจะสามารถเพิ่มเฉพาะเขตข้อมูลหรือกลุ่มลงในกลุ่มรากในแหล่งข้อมูลหลัก โปรดดูการเชื่อมโยงสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแหล่งข้อมูลในส่วน ดูเพิ่มเติม

เมื่อคุณออกแบบแม่แบบฟอร์มเพื่อส่งข้อมูลไปยังบริการบนเว็บ InfoPath จะสร้างการเชื่อมต่อข้อมูลการส่งในการเชื่อมต่อข้อมูลหลักของฟอร์ม ซึ่งทำให้ผู้ใช้สามารถส่งข้อมูลในฟอร์มไปยังบริการบนเว็บ นอกจากนี้ InfoPath จะเพิ่มคำสั่ง ส่ง ลงในเมนู แฟ้ม และเปิดใช้งานปุ่ม ส่ง บนแถบเครื่องมือ มาตรฐาน ของฟอร์ม นอกจากนี้ คุณยังสามารถกำหนดค่าให้กับตัวเลือกการส่งสำหรับฟอร์มได้เอง เมื่อคุณสร้างการเชื่อมต่อข้อมูลการส่ง InfoPath จะกำหนดว่าพารามิเตอร์ใดบ้างในบริการบนเว็บที่พร้อมใช้งานสำหรับการรับข้อมูล ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อมูลนี้ คุณสามารถระบุว่าคุณต้องการส่งเขตข้อมูลใดบ้างไปยังบริการบนเว็บ

ถ้าคุณกำลังออกแบบแม่แบบฟอร์มเพื่อส่งและรับข้อมูลจากบริการบนเว็บ InfoPath จะสร้างทั้งการเชื่อมต่อข้อมูลแบบสอบถามและการเชื่อมต่อข้อมูลการส่ง

InfoPath จะใช้มาตรฐานบริการเว็บต่อไปนี้ในการสื่อสารกับบริการบนเว็บ

 • Simple Object Access Protocol (SOAP)    SOAP เป็นโพรโทคอลการสื่อสารที่กำหนดข้อความ XML ที่ใช้สำหรับสื่อสารกับบริการบนเว็บ

 • Web Services Description Language (WSDL)    WSDL คือมาตรฐาน XML Schema ที่ใช้เพื่ออธิบายตำแหน่งที่ตั้ง โพรโทคอลการสื่อสาร และส่วนติดต่อผู้ใช้ไปยังบริการบนเว็บ InfoPath สามารถใช้ได้เฉพาะบริการบนเว็บแบบ document/literal

 • Universal Description Discovery and Integration (UDDI)    UDDI คือบริการไดเรกทอรีที่อธิบายบริการบนเว็บที่นำเสนอโดยธุรกิจหนึ่ง

ด้านบนของหน้า

การพิจารณาความเข้ากันได้

คุณไม่สามารถกำหนดค่าการเชื่อมต่อข้อมูลการส่งในเทมเพลตฟอร์มที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์เพื่อให้ผู้ใช้สามารถส่งข้อมูลการเปลี่ยนแปลงพร้อมกับข้อมูลฟอร์มของพวกเขาไปยังบริการบนเว็บที่ยอมรับ Microsoft ADO.NET DataSet ได้ ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงประกอบด้วยการปรับเปลี่ยนที่ผู้ใช้ทำกับข้อมูลที่เก็บไว้ในฐานข้อมูล ฐานข้อมูลจะใช้บริการบนเว็บเพื่อเชื่อมต่อผู้ใช้กับฐานข้อมูล ทั้งนี้ ADO.NET สามารถใช้ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพื่อระบุวิธีการปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลได้ ให้สอบถามผู้ดูแลบริการบนเว็บของคุณว่าบริการบนเว็บนั้นต้องการข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลหรือไม่ ถ้าต้องการ คุณควรออกแบบแม่แบบฟอร์มที่มีฟอร์มที่สามารถใช้ InfoPath กรอกข้อมูลได้เท่านั้น

ด้านบนของหน้า

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

เพื่อที่จะออกแบบแม่แบบฟอร์มที่ยึดตามบริการบนเว็บ คุณต้องขอข้อมูลต่อไปนี้จากผู้ดูแลบริการบนเว็บ

 • ตำแหน่งที่ตั้งของบริการบนเว็บ

 • การตรวจสอบที่บริการบนเว็บใช้การเข้ารหัสลักษณะ document/literal โดย InfoPath สามารถใช้ได้เฉพาะบริการบนเว็บลักษณะ document/literal เท่านั้น

 • ชื่อของการดำเนินการบริการบนเว็บที่จะส่งข้อมูลหรือรับข้อมูลจากฟอร์มที่ยึดตามแม่แบบฟอร์มนี้

ด้านบนของหน้า

ออกแบบแม่แบบฟอร์มที่มีการเชื่อมต่อข้อมูลแบบสอบถาม

เมื่อต้องการออกแบบแม่แบบฟอร์มที่มีการเชื่อมต่อข้อมูลแบบสอบถาม คุณต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

 1. สร้างแม่แบบฟอร์ม    เมื่อคุณสร้างแม่แบบฟอร์มที่สามารถรับข้อมูลจากบริการบนเว็บ InfoPath จะสร้างการเชื่อมต่อข้อมูลหลักที่มีการเชื่อมต่อข้อมูลแบบสอบถามระหว่างบริการบนเว็บกับฟอร์มที่ยึดตามแม่แบบฟอร์มนี้ นอกจากนี้ InfoPath จะสร้างแหล่งข้อมูลหลักของแม่แบบฟอร์มด้วยเช่นกัน

 2. เพิ่มตัวควบคุมอย่าง น้อยหนึ่งเพื่อแสดงผลลัพธ์ของคิวรี    เมื่อต้องการอนุญาตให้ผู้ใช้สามารถดู และแก้ไขข้อมูลในเขตข้อมูลในแหล่งข้อมูลหลักเมื่อพวกเขาเปิดฟอร์ม คุณสามารถเพิ่มตัวควบคุมลงในเทมเพลตฟอร์มแล้ว ผูกตัวควบคุมนั้นไปยังเขตข้อมูลในแหล่งข้อมูลหลัก

ขั้นตอนที่ 1 สร้างแม่แบบฟอร์ม

 1. บนเมนู แฟ้ม ให้คลิกที่ ออกแบบแม่แบบฟอร์ม

 2. ภายใต้ ออกแบบใหม่ ในกล่องโต้ตอบ ออกแบบแม่แบบฟอร์ม ให้คลิก แม่แบบฟอร์ม

 3. ในรายการ ยึดตาม ให้คลิก บริการบนเว็บ

 4. ถ้าคุณกำลังออกแบบแม่แบบฟอร์มที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เปิดใช้งานเฉพาะคุณลักษณะที่เข้ากันกับเบราว์เซอร์เท่านั้น

 5. คลิก ตกลง

 6. ในตัวช่วยสร้างการเชื่อมต่อข้อมูล ให้คลิก รับข้อมูล จากนั้นให้คลิก ถัดไป

 7. บนหน้าถัดไปของตัวช่วยสร้าง ให้พิมพ์ตำแหน่งที่ตั้งของบริการบนเว็บ แล้วคลิก ถัดไป

  ถ้าคุณต้องการค้นหาริการเว็บ โดยใช้เซิร์ฟเวอร์ค้นหาคำอธิบายสากลและรวม (UDDI) คลิกค้นหา UDDI ให้ใส่ URL ของเซิร์ฟเวอร์ UDDI ที่คุณต้องการค้นหา ระบุว่า คุณต้องการค้นหา โดยผู้ให้บริการ หรือ โดยบริการที่อยู่ จัดเตรียมไว้ ใส่คำสำคัญค้นหา จากนั้น คลิกค้นหา บริการเว็บที่ตรงกับคำสำคัญของคุณค้นหาจะปรากฏในรายการผลลัพธ์การค้นหา เลือกบริการบนเว็บที่คุณต้องการใช้ แล้ว คลิ กตกลง

 8. ในรายการ เลือกการดำเนินการ ให้คลิกการดำเนินการบริการบนเว็บที่ส่งกลับข้อมูลไปยังฟอร์ม แล้วคลิก ถัดไป

 9. ถ้าตัวช่วยสร้างการเชื่อมต่อข้อมูลพบองค์ประกอบที่ไม่รู้จักใน Schema ของบริการบนเว็บ ตัวช่วยสร้างหน้าถัดไปอาจถามให้คุณระบุค่าตัวอย่างสำหรับแต่ละพารามิเตอร์เพื่อกำหนดเขตข้อมูลหรือกลุ่มที่จะเพิ่มลงในแหล่งข้อมูลหลัก

  วิธีการ

  1. เลือกพารามิเตอร์ในตารางพารามิเตอร์ แล้ว คลิ กการตั้งค่าตัวอย่าง

  2. ในกล่องค่าอย่าง พิมพ์ค่าที่ผู้ใช้ของคุณอาจใช้สำหรับเขตข้อมูลนี้ แล้ว คลิกตกลง

  3. ทำซ้ำขั้นตอนเหล่านี้สำหรับแต่ละพารามิเตอร์ในตารางพารามิเตอร์ แล้ว คลิ กถัดไป

  รายละเอียดด้านเทคนิค

  เมื่อคุณกำหนดค่าการเชื่อมต่อข้อมูลไปยังบริการบนเว็บในตัวช่วยสร้างการเชื่อมต่อข้อมูล Microsoft Office InfoPath เชื่อมต่อกับบริการเว็บ และร้องขอแฟ้มภาษาคำอธิบายบริการเว็บ (WSDL) แฟ้ม WSDL ประกอบด้วยเค้าร่างที่ใช้ โดยบริการบนเว็บ การบริการเว็บตอบสนองต่อการร้องขอ โดยการส่งไฟล์นี้เพื่อ InfoPath InfoPath ใช้ข้อมูลในไฟล์นี้เมื่อต้องการเพิ่มเขตข้อมูลที่เหมาะสมและกลุ่มไปยังแหล่งข้อมูลรองในเทมเพลตฟอร์ม ถ้า InfoPath ค้นหาชนิดองค์ประกอบที่ไม่รู้จักภายในไฟล์ WSDL, InfoPath ใช้ข้อมูลตัวอย่างเพื่อกำหนดข้อกำหนดของชนิดองค์ประกอบที่ไม่รู้จัก และเพิ่มเขตข้อมูลที่เหมาะสมและกลุ่มไปยังแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ

 10. ถ้าบริการบนเว็บยอมรับข้อมูลการเปลี่ยนแปลง หน้าถัดไปของตัวช่วยสร้างจะถามว่าคุณต้องการรวมข้อมูลการเปลี่ยนแปลงในข้อมูลแบบสอบถามหรือไม่ โดยส่วนใหญ่แล้ว ให้ปล่อยกล่องกาเครื่องหมาย รวมข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเมื่อส่งข้อมูล ที่ถูกเลือกทิ้งไว้ แล้วคลิก ถัดไป ถ้าคุณไม่ต้องการรวมข้อมูลการเปลี่ยนแปลง ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย รวมข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเมื่อส่งข้อมูล แล้วคลิก ถัดไป

  กล่องโต้ตอบนี้จะถูกปิดใช้งานถ้าคุณกำลังออกแบบแม่แบบฟอร์มที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์

  รายละเอียดด้านเทคนิค

  หน้านี้ของตัวช่วยสร้างจะปรากฏขึ้นก็ต่อเมื่อแฟ้ม Web Services Description Language (WSDL) ของบริการบนเว็บระบุว่าบริการบนเว็บส่งกลับ Microsoft ADO.NET DataSet

 11. บนหน้าถัดไปของตัวช่วยสร้าง พิมพ์ชื่อสำหรับการเชื่อมต่อข้อมูล

 12. ตรวจสอบว่า ข้อมูลในส่วนสรุป ถูกต้อง และจากนั้น คลิกเสร็จสิ้น

ขั้นตอนที่ 2: เพิ่มตัวควบคุมอย่าง น้อยหนึ่งเพื่อแสดงผลลัพธ์ของคิวรี

 1. ถ้าไม่เห็นบานหน้าต่างงาน ตัวควบคุม ให้คลิก ตัวควบคุมเพิ่มเติม ในเมนู แทรก หรือกด ALT+I, C

 2. ลากตัวควบคุมลงบนแม่แบบฟอร์มของคุณ

 3. ในกล่องโต้ตอบการผูกตัวควบคุม เลือกเขตข้อมูลที่คุณต้องการผูกตัวควบคุมหรือกลุ่ม

ด้านบนของหน้า

ออกแบบแม่แบบฟอร์มที่มีการเชื่อมต่อข้อมูลการส่ง

เมื่อต้องการออกแบบฟอร์มที่มีการเชื่อมต่อข้อมูลการส่ง คุณต้องทำดังต่อไปนี้

 1. สร้างแม่แบบฟอร์ม    เมื่อคุณสร้างแม่แบบฟอร์มที่สามารถส่งข้อมูลไปยังบริการบนเว็บ InfoPath จะสร้างการเชื่อมต่อข้อมูลหลักที่มีการเชื่อมต่อข้อมูลการส่งระหว่างบริการบนเว็บกับฟอร์มที่ยึดตามแม่แบบฟอร์มนี้ นอกจากนี้ InfoPath จะสร้างแหล่งข้อมูลหลักของแม่แบบฟอร์มด้วยเช่นกัน

 2. เพิ่มอย่าง น้อยหนึ่ง controlsand ผูกเหล่านั้นกับกลุ่มหรือเขตข้อมูล หรือตั้งค่าคุณสมบัติตัวควบคุมเพื่อแสดงข้อมูลในเขตข้อมูล    เมื่อต้องการอนุญาตให้ผู้ใช้แก้ไขข้อมูลในเขตข้อมูลในแหล่งข้อมูลหลัก คุณสามารถเพิ่มตัวควบคุมลงในเทมเพลตฟอร์ม และผูกตัวควบคุมเหล่านั้นไปยังเขตข้อมูลในแหล่งข้อมูลหลักแล้ว

 3. กำหนดค่าตัวเลือกการส่ง    คุณสามารถกำหนดค่าข้อมูลที่คุณต้องการส่งไปยังบริการบนเว็บและตัวเลือกการส่งสำหรับฟอร์มได้

ขั้นตอนที่ 1 สร้างแม่แบบฟอร์ม

 1. บนเมนู แฟ้ม ให้คลิกที่ ออกแบบแม่แบบฟอร์ม

 2. ภายใต้ ออกแบบใหม่ ในกล่องโต้ตอบ ออกแบบแม่แบบฟอร์ม ให้คลิก แม่แบบฟอร์ม

 3. ในรายการ ยึดตาม ให้คลิก บริการบนเว็บ

 4. ถ้าคุณกำลังออกแบบแม่แบบฟอร์มที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เปิดใช้งานเฉพาะคุณลักษณะที่เข้ากันกับเบราว์เซอร์เท่านั้น

 5. คลิก ตกลง

 6. ในตัวช่วยสร้างการเชื่อมต่อข้อมูล ให้คลิก ส่งข้อมูล จากนั้นคลิก ถัดไป

 7. บนหน้าถัดไปของตัวช่วยสร้าง ให้พิมพ์ตำแหน่งที่ตั้งของบริการบนเว็บที่ผู้ใช้ของคุณจะส่งข้อมูลของพวกเขาไปถึง แล้วคลิก ถัดไป

  ถ้าคุณต้องการค้นหาริการเว็บ โดยใช้เซิร์ฟเวอร์ค้นหาคำอธิบายสากลและรวม (UDDI) คลิกค้นหา UDDI ให้ใส่ URL ของเซิร์ฟเวอร์ UDDI ที่คุณต้องการค้นหา ระบุว่า คุณต้องการค้นหา โดยผู้ให้บริการ หรือ โดยบริการที่อยู่ จัดเตรียมไว้ ใส่คำสำคัญค้นหา จากนั้น คลิกค้นหา บริการเว็บที่ตรงกับคำสำคัญของคุณค้นหาจะปรากฏในรายการผลลัพธ์การค้นหา เลือกบริการบนเว็บที่คุณต้องการใช้ แล้ว คลิ กตกลง

 8. คลิก ถัดไป

 9. ในรายการ เลือกการดำเนินการ ให้คลิกการดำเนินการบริการบนเว็บที่ใช้ข้อมูลที่ส่ง แล้วคลิก ถัดไป

 10. บนหน้าถัดไปของตัวช่วยสร้าง พิมพ์ชื่อสำหรับการเชื่อมต่อข้อมูล

 11. ตรวจสอบว่า ข้อมูลในส่วนสรุป ถูกต้อง และจากนั้น คลิกเสร็จสิ้น

ขั้นตอนที่ 2: เพิ่มตัวควบคุมอย่าง น้อยหนึ่ง และผูกตัวควบคุมให้แก่กลุ่มหรือเขตข้อมูล

 1. ถ้าไม่เห็นบานหน้าต่างงาน ตัวควบคุม ให้คลิก ตัวควบคุมเพิ่มเติม ในเมนู แทรก หรือกด ALT+I, C

 2. ลากตัวควบคุมลงบนแม่แบบฟอร์มของคุณ

 3. ในกล่องโต้ตอบการผูกตัวควบคุม เลือกเขตข้อมูลที่คุณต้องการผูกตัวควบคุมหรือกลุ่ม

 4. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 2 และ 3 ตัวควบคุมอื่น ๆ ที่คุณต้องการเพิ่มลงในเทมเพลตฟอร์ม

ขั้นตอนที่ 3: กำหนดค่าตัวเลือกการส่ง

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก การเชื่อมต่อข้อมูล

 2. ในกล่องโต้ตอบ การเชื่อมต่อข้อมูล ให้คลิกการเชื่อมต่อข้อมูลการส่งในการเชื่อมต่อข้อมูลหลัก จากนั้นคลิก ปรับเปลี่ยน

 3. ในตัวช่วยสร้างการเชื่อมต่อข้อมูล ให้คลิก ถัดไป สองครั้ง

 4. บนหน้าสุดท้ายของตัวช่วยสร้าง ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้เพื่อเลือกข้อมูลในฟอร์มที่จะส่งสำหรับแต่ละพารามิเตอร์ในบริการบนเว็บ

  ส่งข้อมูลในเขตข้อมูลหรือกลุ่ม

  1. ในรายการ พารามิเตอร์ ให้คลิกพารามิเตอร์บริการบนเว็บที่จะรับข้อมูลจากฟอร์ม

  2. ภายใต้ ตัวเลือกพารามิเตอร์ ให้คลิก เขตข้อมูลหรือกลุ่ม

  3. คลิกปรับเปลี่ยน รูปปุ่ม

  4. ในกล่องโต้ตอบ เลือกเขตข้อมูลหรือกลุ่ม ให้คลิกเขตข้อมูลหรือกลุ่มที่มีข้อมูลที่คุณต้องการส่ง จากนั้นให้คลิก ตกลง

  5. ในกล่อง รวม ให้คลิก องค์ประกอบข้อความและองค์ประกอบลูกเท่านั้น เพื่อส่งแค่ข้อมูลในเขตข้อมูลนี้ และองค์ประกอบลูกของเขตข้อมูลหรือกลุ่ม หรือคลิก ทรีย่อย XML รวมถึงองค์ประกอบที่เลือก เพื่อส่งชื่อเขตข้อมูล ข้อมูลในเขตข้อมูล และองค์ประกอบลูกในกลุ่มหรือเขตข้อมูลที่เลือก

  ส่งข้อมูลในรูปแบบทั้งหมด

  1. ในรายการ พารามิเตอร์ ให้คลิกพารามิเตอร์บริการบนเว็บที่จะรับข้อมูลจากฟอร์ม

  2. ภายใต้ตัวเลือกพารามิเตอร์ คลิกทั้งฟอร์ม (XML เอกสาร รวมถึงคำแนะนำในการประมวลผล)

  ส่งข้อมูลเป็นสตริง

  1. ในรายการ พารามิเตอร์ ให้คลิกพารามิเตอร์บริการบนเว็บที่จะรับข้อมูลจากฟอร์ม

  2. ภายใต้ตัวเลือกพารามิเตอร์ คลิกทั้งฟอร์ม (XML เอกสาร รวมถึงคำแนะนำในการประมวลผล)

  3. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ส่งข้อมูลเป็นสตริง

   หมายเหตุ: โดยทั่วไป คุณเลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้เพื่อส่งข้อมูลที่มีลายเซ็นแบบดิจิทัล โดยส่วนใหญ่ ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้

  รายละเอียดทางเทคนิคเกี่ยวกับวัตถุ ADO.NET ชุดข้อมูล

  ถ้าบริการบนเว็บต้องการวัตถุ ADO.NET DataSet ให้เลือกโหนดชุดข้อมูลเมื่อคุณกำหนดค่าการเชื่อมต่อข้อมูลนี้ ถ้าคุณใช้โหนดชนิดอื่นๆ สำหรับการเชื่อมต่อข้อมูลไปยังบริการบนเว็บที่ต้องการชุดข้อมูล ActiveX Data Objects (ADO) การดำเนินการส่งจะล้มเหลว

 5. คลิก ถัดไป

 6. คลิก เสร็จสิ้น

 7. คลิก ปิด

 8. บนเมนูเครื่องมือ คลิกตัวเลือกส่ง

  1. เมื่อต้องการเปลี่ยนชื่อของปุ่มส่ง ที่ปรากฏบนแถบเครื่องมือมาตรฐาน และคำสั่งส่ง ที่ปรากฏขึ้นบนเมนูไฟล์ เมื่อผู้ใช้กรอกฟอร์ม พิมพ์ชื่อใหม่ในกล่องคำอธิบาย ในส่ง ตัวเลือก กล่องโต้ตอบ

   ถ้าคุณต้องการกำหนดแป้นพิมพ์ลัดให้กับปุ่มและคำสั่งนี้ พิมพ์เครื่องหมายและ (&) ก่อนอักขระที่คุณต้องการใช้เป็นแป้นพิมพ์ลัดออก ตัวอย่างเช่น การกำหนด ALT + B เป็นแป้นพิมพ์ลัดสำหรับคำสั่งและปุ่มส่ง พิมพ์Su & bmit

 9. ถ้าคุณไม่ต้องการให้ผู้ใช้ใช้คำสั่งส่ง หรือปุ่มส่ง บนแถบเครื่องมือมาตรฐาน เมื่อพวกเขากรอกฟอร์มของคุณ ยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายแสดงรายการเมนูส่งและปุ่มแถบเครื่องมือส่ง

  1. ตามค่าเริ่มต้น หลังจากที่ผู้ใช้ส่งฟอร์ม InfoPath เก็บฟอร์มเปิด และแสดงข้อความเพื่อแจ้งให้ทราบถ้า เรียบร้อยแล้วส่งฟอร์ม การเปลี่ยนลักษณะการทำงานเริ่มต้นนี้ คลิกขั้นสูง แล้ว เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

   1. เมื่อต้องการปิดฟอร์ม หรือสร้างฟอร์มเปล่าใหม่หลังจากที่ผู้ใช้ส่งฟอร์มเสร็จสมบูรณ์ คลิกตัวเลือกที่คุณต้องการในรายการหลังจากที่ส่ง

   2. เมื่อต้องการสร้างข้อความแบบกำหนดเองเพื่อระบุถ้า เรียบร้อยแล้วส่งฟอร์ม เลือกกล่องกาเครื่องหมายใช้ข้อความแบบกำหนดเอง แล้ว พิมพ์ข้อความของคุณในกล่องบนว่าทำสำเร็จ และบนล้มเหลว

    ใช้ข้อความในกล่องบนล้มเหลว เพื่อบอกผู้ใช้สิ่งที่ต้องทำถ้าพวกเขาไม่สามารถส่งฟอร์มของพวกเขา ตัวอย่าง คุณสามารถแนะนำผู้ใช้บันทึกฟอร์มของพวกเขา และติดต่อกับบุคคลสำหรับคำแนะนำเพิ่มเติม

   3. ถ้าคุณไม่ต้องการแสดงข้อความหลังจากที่ผู้ใช้ส่งฟอร์ม ยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายแสดงข้อความสำเร็จหรือล้มเหลว

ด้านบนของหน้า

ออกแบบแม่แบบฟอร์มที่มีและการเชื่อมต่อข้อมูลแบบสอบถามและการส่ง

เมื่อต้องการออกแบบแม่แบบฟอร์มที่มีทั้งการเชื่อมต่อข้อมูลแบบสอบถามและการเชื่อมต่อข้อมูลการส่ง คุณต้องทำดังต่อไปนี้

 1. สร้างแม่แบบฟอร์ม    เมื่อคุณสร้างแม่แบบฟอร์มที่ทั้งสามารถสอบถามและส่งข้อมูลไปยังการบริการบนเว็บ InfoPath จะสร้างการเชื่อมต่อข้อมูลหลักระหว่างแม่แบบฟอร์มกับบริการบนเว็บที่มีการเชื่อมต่อข้อมูลแบบสอบถามและการเชื่อมต่อข้อมูลการส่ง นอกจากนี้ InfoPath จะสร้างแหล่งข้อมูลหลักของแม่แบบฟอร์ม

 2. เพิ่มตัวควบคุมแล้วผูกกับเขตข้อมูลเพื่อแสดงข้อมูลในเขตข้อมูล    เมื่อต้องการให้ผู้ใช้สามารถดูและแก้ไขข้อมูลในเขตข้อมูลในแหล่งข้อมูลหลัก คุณสามารถเพิ่มตัวควบคุมลงในแม่แบบฟอร์ม แล้วผูกตัวควบคุมเหล่านี้กับเขตข้อมูลในแหล่งข้อมูลหลัก

 3. กำหนดค่าตัวเลือกการส่ง    คุณสามารถกำหนดค่าข้อมูลที่คุณต้องการส่งไปยังบริการบนเว็บและตัวเลือกการส่งสำหรับฟอร์มได้

ขั้นตอนที่ 1 สร้างแม่แบบฟอร์ม

 1. บนเมนู แฟ้ม ให้คลิกที่ ออกแบบแม่แบบฟอร์ม

 2. ภายใต้ ออกแบบใหม่ ในกล่องโต้ตอบ ออกแบบฟอร์ม ให้คลิก แม่แบบฟอร์ม

 3. ในรายการ ยึดตาม ให้คลิก บริการบนเว็บ

 4. ถ้าคุณกำลังออกแบบแม่แบบฟอร์มที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เปิดใช้งานเฉพาะคุณลักษณะที่เข้ากันกับเบราว์เซอร์เท่านั้น

 5. คลิก ตกลง

 6. ในตัวช่วยสร้างการเชื่อมต่อข้อมูล ให้คลิก รับและส่งข้อมูล จากนั้นคลิก ถัดไป

 7. ในหน้าถัดไปของตัวช่วยสร้าง ให้พิมพ์ตำแหน่งของบริการบนเว็บที่มีการดำเนินการที่ส่งข้อมูลไปยังแม่แบบฟอร์ม จากนั้นคลิก ถัดไป

  ถ้าคุณต้องการค้นหาริการเว็บ โดยใช้เซิร์ฟเวอร์ค้นหาคำอธิบายสากลและรวม (UDDI) คลิกค้นหา UDDI ให้ใส่ URL ของเซิร์ฟเวอร์ UDDI ที่คุณต้องการค้นหา ระบุว่า คุณต้องการค้นหา โดยผู้ให้บริการ หรือ โดยบริการที่อยู่ จัดเตรียมไว้ ใส่คำสำคัญค้นหา จากนั้น คลิกค้นหา บริการเว็บที่ตรงกับคำสำคัญของคุณค้นหาจะปรากฏในรายการผลลัพธ์การค้นหา เลือกบริการบนเว็บที่คุณต้องการใช้ แล้ว คลิ กตกลง

 8. ในรายการ เลือกการดำเนินการ ให้คลิกการดำเนินการบริการบนเว็บที่ส่งกลับข้อมูลไปยังฟอร์ม แล้วคลิก ถัดไป

 9. ถ้าตัวช่วยสร้างการเชื่อมต่อข้อมูลพบกับองค์ประกอบที่ไม่รู้จักใน Schema ของบริการบนเว็บ ในหน้าถัดไปของตัวช่วยสร้างคุณอาจถูกขอให้ระบุค่าตัวอย่างสำหรับแต่ละพารามิเตอร์เพื่อระบุว่าเขตข้อมูลหรือกลุ่มใดที่จะเพิ่มลงในแหล่งข้อมูลหลักบ้าง

  วิธีการ

  1. เลือกพารามิเตอร์ในตารางพารามิเตอร์ แล้ว คลิ กการตั้งค่าตัวอย่าง

  2. ในกล่องค่าอย่าง พิมพ์ค่าที่ผู้ใช้ของคุณอาจใช้สำหรับเขตข้อมูลนี้ แล้ว คลิกตกลง

  3. ทำซ้ำขั้นตอนเหล่านี้สำหรับแต่ละพารามิเตอร์ในตารางพารามิเตอร์ แล้ว คลิ กถัดไป

  รายละเอียดด้านเทคนิค

  เมื่อคุณกำหนดค่าการเชื่อมต่อข้อมูลไปยังบริการบนเว็บในตัวช่วยสร้างการเชื่อมต่อข้อมูล Microsoft Office InfoPath เชื่อมต่อกับบริการเว็บ และร้องขอแฟ้มภาษาคำอธิบายบริการเว็บ (WSDL) แฟ้ม WSDL ประกอบด้วยเค้าร่างที่ใช้ โดยบริการบนเว็บ การบริการเว็บตอบสนองต่อการร้องขอ โดยการส่งไฟล์นี้เพื่อ InfoPath InfoPath ใช้ข้อมูลในไฟล์นี้เมื่อต้องการเพิ่มเขตข้อมูลที่เหมาะสมและกลุ่มไปยังแหล่งข้อมูลรองในเทมเพลตฟอร์ม ถ้า InfoPath ค้นหาชนิดองค์ประกอบที่ไม่รู้จักภายในไฟล์ WSDL, InfoPath ใช้ข้อมูลตัวอย่างเพื่อกำหนดข้อกำหนดของชนิดองค์ประกอบที่ไม่รู้จัก และเพิ่มเขตข้อมูลที่เหมาะสมและกลุ่มไปยังแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ

 10. ถ้าบริการบนเว็บยอมรับข้อมูลการเปลี่ยนแปลง ตัวช่วยสร้างหน้าถัดไปจะถามว่าคุณต้องการรวมข้อมูลการเปลี่ยนแปลงในข้อมูลแบบสอบถามด้วยหรือไม่ ในกรณีส่วนใหญ่ ให้ปล่อยกล่องกาเครื่องหมาย รวมข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเมื่อส่งข้อมูล ถูกเลือก จากนั้นคลิก ถัดไป ถ้าคุณไม่ต้องการที่จะรวมข้อมูลการเปลี่ยนแปลง ให้คลิกเพื่อล้างกล่องกาเครื่องหมาย รวมข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเมื่อส่งข้อมูล จากนั้นคลิก ถัดไป

  กล่องกาเครื่องหมายจะถูกปิดการทำงานถ้าคุณกำลังออกแบบแม่แบบฟอร์มที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์

  รายละเอียดด้านเทคนิค

  ตัวช่วยสร้างหน้านี้จะปรากฏเฉพาะเมื่อแฟ้ม Web Services Description Language (WSDL) บริการบนเว็บระบุว่าบริการบนเว็บส่งกลับ ADO.NET DataSet

 11. ในหน้าถัดไปของตัวช่วยสร้าง ให้พิมพ์ชื่อสำหรับการเชื่อมต่อข้อมูลแบบสอบถาม จากนั้นคลิก ถัดไป

 12. บนหน้าถัดไปของตัวช่วยสร้าง ให้พิมพ์ตำแหน่งที่ตั้งของบริการบนเว็บที่ผู้ใช้ของคุณจะส่งฟอร์ม จากนั้นให้คลิก ถัดไป

  ถ้าคุณต้องการค้นหาริการเว็บ โดยใช้เซิร์ฟเวอร์ค้นหาคำอธิบายสากลและรวม (UDDI) คลิกค้นหา UDDI ให้ใส่ URL ของเซิร์ฟเวอร์ UDDI ที่คุณต้องการค้นหา ระบุว่า คุณต้องการค้นหา โดยผู้ให้บริการ หรือ โดยบริการที่อยู่ จัดเตรียมไว้ ใส่คำสำคัญค้นหา จากนั้น คลิกค้นหา บริการเว็บที่ตรงกับคำสำคัญของคุณค้นหาจะปรากฏในรายการผลลัพธ์การค้นหา เลือกบริการบนเว็บที่คุณต้องการใช้ แล้ว คลิ กตกลง

 13. ในรายการ เลือกการดำเนินการ ให้คลิกการดำเนินการบริการบนเว็บที่ใช้ข้อมูลที่ส่ง แล้วคลิก ถัดไป

 14. บนหน้าสุดท้ายของตัวช่วยสร้าง ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้เพื่อเลือกข้อมูลในฟอร์มที่จะส่งสำหรับแต่ละพารามิเตอร์ในบริการบนเว็บ

  ส่งข้อมูลในเขตข้อมูลหรือกลุ่ม

  1. ในรายการ พารามิเตอร์ ให้คลิกพารามิเตอร์บริการบนเว็บที่จะรับข้อมูลจากฟอร์ม

  2. ภายใต้ ตัวเลือกพารามิเตอร์ ให้คลิก เขตข้อมูลหรือกลุ่ม

  3. คลิกปรับเปลี่ยน รูปปุ่ม

  4. ในกล่องโต้ตอบ เลือกเขตข้อมูลหรือกลุ่ม ให้คลิกเขตข้อมูลหรือกลุ่มที่มีข้อมูลที่คุณต้องการส่ง จากนั้นให้คลิก ตกลง

  5. ในกล่อง รวม ให้คลิก องค์ประกอบข้อความและองค์ประกอบลูกเท่านั้น เพื่อส่งแค่ข้อมูลในเขตข้อมูลนี้ และองค์ประกอบลูกของเขตข้อมูลหรือกลุ่ม หรือคลิก ทรีย่อย XML รวมถึงองค์ประกอบที่เลือก เพื่อส่งชื่อเขตข้อมูล ข้อมูลในเขตข้อมูล และองค์ประกอบลูกในกลุ่มหรือเขตข้อมูลที่เลือก

  ส่งข้อมูลในรูปแบบทั้งหมด

  1. ในรายการ พารามิเตอร์ ให้คลิกพารามิเตอร์บริการบนเว็บที่จะรับข้อมูลจากฟอร์ม

  2. ภายใต้ตัวเลือกพารามิเตอร์ คลิกทั้งฟอร์ม (XML เอกสาร รวมถึงคำแนะนำในการประมวลผล)

  ส่งข้อมูลเป็นสตริง

  1. ในรายการ พารามิเตอร์ ให้คลิกพารามิเตอร์บริการบนเว็บที่จะรับข้อมูลจากฟอร์ม

  2. ภายใต้ตัวเลือกพารามิเตอร์ คลิกทั้งฟอร์ม (XML เอกสาร รวมถึงคำแนะนำในการประมวลผล)

  3. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ส่งข้อมูลเป็นสตริง

   โดยทั่วไป คุณเลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้เพื่อส่งข้อมูลที่มีลายเซ็นแบบดิจิทัล โดยส่วนใหญ่ ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้

  รายละเอียดทางเทคนิคเกี่ยวกับวัตถุ ADO.NET ชุดข้อมูล

  ถ้าบริการบนเว็บต้องการวัตถุ ADO.NET DataSet ให้เลือกโหนด dataset เมื่อคุณกำหนดค่าการเชื่อมต่อข้อมูลนี้ ถ้าคุณใช้โหนดชนิดอื่นสำหรับการเชื่อมต่อข้อมูลกับบริการบนเว็บที่ต้องการ ADO.NET DataSet การกระทำการส่งจะล้มเหลว

 15. คลิก ถัดไป

 16. บนหน้าถัดไปของตัวช่วยสร้าง ให้พิมพ์ชื่อสำหรับการเชื่อมต่อข้อมูลการส่ง แล้วคลิก เสร็จสิ้น

ขั้นตอนที่ 2: เพิ่มตัวควบคุมแล้วผูกกับเขตข้อมูลเพื่อแสดงข้อมูลในเขตข้อมูล

 1. ถ้าไม่เห็นบานหน้าต่างงาน ตัวควบคุม ให้คลิก ตัวควบคุมเพิ่มเติม ในเมนู แทรก หรือกด ALT+I, C

 2. ลากตัวควบคุมลงบนแม่แบบฟอร์มของคุณ

 3. ในกล่องโต้ตอบการผูกตัวควบคุม เลือกเขตข้อมูลที่คุณต้องการผูกตัวควบคุม

ขั้นตอนที่ 3: กำหนดค่าตัวเลือกการส่ง

 1. บนเมนูเครื่องมือ คลิกตัวเลือกส่ง

  1. เมื่อต้องการเปลี่ยนชื่อของปุ่มส่ง ที่ปรากฏบนแถบเครื่องมือมาตรฐาน และคำสั่งส่ง ที่ปรากฏขึ้นบนเมนูไฟล์ เมื่อผู้ใช้กรอกฟอร์ม พิมพ์ชื่อใหม่ในกล่องคำอธิบาย ในส่ง ตัวเลือก กล่องโต้ตอบ

   ถ้าคุณต้องการกำหนดแป้นพิมพ์ลัดให้กับปุ่มและคำสั่งนี้ พิมพ์เครื่องหมายและ (&) ก่อนอักขระที่คุณต้องการใช้เป็นแป้นพิมพ์ลัดออก ตัวอย่างเช่น การกำหนด ALT + B เป็นแป้นพิมพ์ลัดสำหรับคำสั่งและปุ่มส่ง พิมพ์Su & bmit

 2. ถ้าคุณไม่ต้องการให้ผู้ใช้ใช้คำสั่งส่ง หรือปุ่มส่ง บนแถบเครื่องมือมาตรฐาน เมื่อพวกเขากรอกฟอร์มของคุณ ยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายแสดงรายการเมนูส่งและปุ่มแถบเครื่องมือส่ง

  1. ตามค่าเริ่มต้น หลังจากที่ผู้ใช้ส่งฟอร์ม InfoPath เก็บฟอร์มเปิด และแสดงข้อความเพื่อแจ้งให้ทราบถ้า เรียบร้อยแล้วส่งฟอร์ม การเปลี่ยนลักษณะการทำงานเริ่มต้นนี้ คลิกขั้นสูง แล้ว เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

   • เมื่อต้องการปิดฟอร์ม หรือสร้างฟอร์มเปล่าใหม่หลังจากที่ผู้ใช้ส่งฟอร์มเสร็จสมบูรณ์ คลิกตัวเลือกที่คุณต้องการในรายการหลังจากที่ส่ง

   • เมื่อต้องการสร้างข้อความแบบกำหนดเองเพื่อระบุถ้า เรียบร้อยแล้วส่งฟอร์ม เลือกกล่องกาเครื่องหมายใช้ข้อความแบบกำหนดเอง แล้ว พิมพ์ข้อความของคุณในกล่องบนว่าทำสำเร็จ และบนล้มเหลว

    ใช้ข้อความในกล่องบนล้มเหลว เพื่อบอกผู้ใช้สิ่งที่ต้องทำถ้าพวกเขาไม่สามารถส่งฟอร์มของพวกเขา ตัวอย่าง คุณสามารถแนะนำผู้ใช้บันทึกฟอร์มของพวกเขา และติดต่อกับบุคคลสำหรับคำแนะนำเพิ่มเติม

   • ถ้าคุณไม่ต้องการแสดงข้อความหลังจากที่ผู้ใช้ส่งฟอร์ม ยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายแสดงข้อความสำเร็จหรือล้มเหลว

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×