การออกแบบแม่แบบฟอร์มที่ยึดตามฐานข้อมูล Microsoft SQL Server

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถออกแบบแม่แบบฟอร์มที่สามารถทำงานกับฐานข้อมูล Microsoft SQL Server เพื่อสอบถามข้อมูลหรือเพื่อสอบถามแล้วส่งข้อมูล

ในบทความนี้

ภาพรวม

ข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับความเข้ากันได้

ก่อนที่คุณเริ่มต้น

ออกแบบเทมเพลตฟอร์ม

กำหนดค่าตัวเลือกการส่ง

ภาพโดยรวม

ฟอร์มสามารถมีหนึ่งการเชื่อมต่อข้อมูลหลัก ซึ่งเรียกว่าการเชื่อมต่อข้อมูลหลัก และสามารถมีอย่างน้อยหนึ่งการเชื่อมต่อข้อมูลรองเป็นทางเลือก การเชื่อมต่อข้อมูลอาจสอบถามหรือส่งข้อมูลฟอร์มไปยังแหล่งข้อมูลภายนอก เช่น ฐานข้อมูล Microsoft SQL Server หรือบริการบนเว็บ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจุดมุ่งหมายของคุณสำหรับฟอร์มดังกล่าว

เมื่อคุณออกแบบฟอร์มที่จะขึ้นอยู่กับฐานข้อมูล Microsoft Office InfoPath สร้างแบบหลักแหล่งข้อมูล มีกลุ่มที่ประกอบด้วยเขตข้อมูลคิวรี และเขตข้อมูล และการเชื่อมต่อข้อมูลแบบสอบถามเป็นการเชื่อมต่อข้อมูลหลักสำหรับเทมเพลตฟอร์ เขตข้อมูลและกลุ่มเหล่านี้สอดคล้องกับวิธีที่ข้อมูลถูกเก็บไว้ในตารางในฐานข้อมูล เขตข้อมูลคิวรีประกอบด้วยข้อมูลที่ใส่ โดยผู้ใช้ออกเพื่อจำกัดผลลัพธ์ของคิวรีกับระเบียนที่ตรงกับข้อมูลในเขตข้อมูลคิวรี เมื่อฟอร์มโดยยึดตามแม่แบบฟอร์มนี้ใช้การเชื่อมต่อข้อมูลหลัก InfoPath สร้างแบบสอบถาม โดยใช้ข้อมูลในเขตข้อมูลคิวรี InfoPath แล้วแบบสอบถามผ่านการเชื่อมต่อข้อมูลคิวรีส่ง ฐานข้อมูลส่งกลับผลลัพธ์ของคิวรีกลับไปยังฟอร์มผ่านการเชื่อมต่อข้อมูลคิวรี ผลลัพธ์ของคิวรีจะวางลงในเขตข้อมูล ซึ่งสามารถแก้ไขได้ผ่านตัวควบคุมที่ถูกผูกไว้กับเขตข้อมูลเหล่านี้

เนื่องจากโครงสร้างข้อมูลแบบสอบถามและเขตข้อมูล 'ข้อมูล' จะต้องตรงกันกับวิธีที่ข้อมูลถูกเก็บในฐานข้อมูล คุณไม่สามารถปรับเปลี่ยนเขตข้อมูลหรือกลุ่มเหล่านี้ในแหล่งข้อมูลหลัก คุณสามารถเพิ่มเฉพาะเขตข้อมูลหรือกลุ่มลงในกลุ่มรากในแหล่งข้อมูลหลักเท่านั้น โปรดดูการเชื่อมโยงสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแหล่งข้อมูลในส่วน ดูเพิ่มเติม

ฟอร์มสามารถส่งข้อมูลไปยังฐานข้อมูลผ่านการเชื่อมต่อข้อมูลหลักของฟอร์มแบบฟอร์มที่เป็นไปตามรูปแบบและฐานข้อมูลตรงกับความต้องการต่อไปนี้:

 • เทมเพลตฟอร์จะไม่เทมเพลตฟอร์มเข้ากันได้กับเบราว์เซอร์    InfoPath จะสร้างการเชื่อมต่อข้อมูลส่งในการเชื่อมต่อข้อมูลหลักถ้าคุณกำลังออกแบบฟอร์มที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ เมื่อต้องการอนุญาตให้ผู้ใช้เพื่อส่งข้อมูลในฟอร์มที่ยึดตามเทมเพลตฟอร์มเข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ ใช้บริการเว็บที่ทำงานกับฐานข้อมูล

 • ตารางด้านซ้ายในแต่ละคู่ของตารางที่เกี่ยวข้องในแหล่งข้อมูลหลักประกอบด้วยคีย์หลัก    อย่างน้อยหนึ่งความสัมพันธ์สำหรับทุกคู่ของตารางที่สัมพันธ์กันต้องมีคีย์หลักจากตารางด้านซ้าย

 • ไม่มีเขตข้อมูลในแหล่งข้อมูลหลักของ store ฟอร์มชนิดข้อมูลไบนารีขนาดใหญ่    InfoPath จะปิดใช้การเชื่อมต่อส่งข้อมูลถ้าแบบสอบถามรวมถึงเขตข้อมูลที่สามารถจัดเก็บชนิดข้อมูลไบนารีขนาดใหญ่ เช่นภาพ รูป OLE วัตถุ ไฟล์ที่แนบมา ชนิดข้อมูล memo Office Access หรือชนิดข้อมูล SQL Text

เมื่อ InfoPath เปิดใช้งานการเชื่อมต่อข้อมูลการส่ง ผู้ใช้จะสามารถส่งข้อมูลในเขตข้อมูล 'ข้อมูล' ในแหล่งข้อมูลหลักไปยังฐานข้อมูล ถ้า InfoPath เปิดใช้งานการเชื่อมต่อข้อมูลการส่ง คุณสามารถกำหนดค่าเองให้กับตัวเลือกการส่งสำหรับฟอร์มที่ยึดตามแม่แบบฟอร์มนี้

ด้านบนของหน้า

การพิจารณาความเข้ากันได้

เมื่อคุณออกแบบแม่แบบฟอร์มที่ยึดตามฐานข้อมูล คุณมีตัวเลือกการออกแบบ เทมเพลตฟอร์มที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ InfoPath จะสร้างการเชื่อมต่อข้อมูลแบบสอบถามเป็นการเชื่อมต่อข้อมูลหลักในแม่แบบฟอร์มที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ อย่างไรก็ตาม แม่แบบฟอร์มที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ไม่สามารถถูกกำหนดค่าที่อนุญาตให้ผู้ใช้ส่งข้อมูลไปยังฐานข้อมูล ดังนั้น ถ้าคุณกำลังออกแบบแม่แบบฟอร์มที่ยึดตามฐานข้อมูล SQL Server และคุณต้องการให้ผู้ใช้ของคุณส่งข้อมูลฟอร์มไปยังฐานข้อมูลผ่านทางการเชื่อมต่อข้อมูลหลัก คุณจะไม่สามารถสร้างแม่แบบฟอร์มที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์นั้น

ด้านบนของหน้า

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

ในการออกแบบแม่แบบฟอร์มที่ยึดตามฐานข้อมูล SQL Server คุณจะต้องขอข้อมูลต่อไปนี้จากผู้ดูแลฐานข้อมูลของคุณ

 • ชื่อของเซิร์ฟเวอร์ที่มีฐานข้อมูลที่คุณจะเชื่อมต่อกับแม่แบบฟอร์มของคุณ

 • ชื่อของฐานข้อมูลที่คุณจะใช้กับแม่แบบฟอร์มนี้

 • ฐานข้อมูลต้องการให้มีการรับรองความถูกต้อง ทั้งนี้ ฐานข้อมูลสามารถใช้ทั้งการรับรองความถูกต้องของ Microsoft Windows หรือการรับรองความถูกต้องของ SQL Server เพื่อกำหนดวิธีที่ผู้ใช้จะสามารถเข้าถึงฐานข้อมูลได้

 • ชื่อของตารางที่มีข้อมูลที่คุณต้องการส่งไปยังฟอร์มหรือที่จะรับข้อมูลจากฟอร์ม ตารางนี้เป็นตารางหลัก ถ้าคุณจะใช้ตารางมากกว่าหนึ่งตารางในฐานข้อมูล คุณจะต้องมีชื่อของตารางลูกอื่นๆ เหล่านี้ด้วย นอกจากนี้ คุณจะต้องมีชื่อของเขตข้อมูลในตารางลูกที่มีความสัมพันธ์กับเขตข้อมูลในตารางหลัก

ด้านบนของหน้า

การออกแบบแม่แบบฟอร์ม

เมื่อต้องการออกแบบแม่แบบฟอร์มที่มีการเชื่อมต่อข้อมูลแบบสอบถาม คุณต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

 1. สร้างแม่แบบฟอร์ม    เมื่อคุณสร้างแม่แบบฟอร์มที่ยึดตามฐานข้อมูล InfoPath จะสร้างการเชื่อมต่อข้อมูลแบบสอบถามเป็นการเชื่อมต่อข้อมูลหลักระหว่างแม่แบบฟอร์มกับฐานข้อมูล กระบวนการนี้จะสร้างแหล่งข้อมูลหลักของแม่แบบฟอร์มโดยอัตโนมัติ

 2. เพิ่มตัวควบคุมอย่าง น้อยหนึ่งเพื่อแสดงผลลัพธ์ของคิวรี    เมื่อต้องการอนุญาตให้ผู้ใช้สามารถดู และแก้ไขข้อมูลในเขตข้อมูลในแหล่งข้อมูลหลักเมื่อพวกเขาเปิดฟอร์ม คุณสามารถเพิ่มตัวควบคุมลงในเทมเพลตฟอร์มแล้ว ผูกตัวควบคุมนั้นไปยังเขตข้อมูลในแหล่งข้อมูลหลัก

ขั้นตอนที่ 1 สร้างแม่แบบฟอร์ม

 1. บนเมนู แฟ้ม ให้คลิกที่ ออกแบบแม่แบบฟอร์ม

 2. ภายใต้ ออกแบบใหม่ ในกล่องโต้ตอบ ออกแบบแม่แบบฟอร์ม ให้คลิก แม่แบบฟอร์ม

 3. ในรายการ ยึดตาม ให้คลิก ฐานข้อมูล

 4. ถ้าคุณกำลังออกแบบแม่แบบฟอร์มที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เปิดใช้งานเฉพาะคุณลักษณะที่เข้ากันกับเบราว์เซอร์เท่านั้น

  หมายเหตุ: ตัวช่วยสร้างการเชื่อมต่อข้อมูลจะไม่เปิดใช้งานการเชื่อมต่อข้อมูลการส่งในแม่แบบฟอร์มที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ เมื่อต้องการให้ผู้ใช้สามารถส่งข้อมูลไปยังฐานข้อมูลจากฟอร์มที่ยึดตามแม่แบบฟอร์มที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ ให้เพิ่มการเชื่อมต่อข้อมูลรองลงในบริการบนเว็บที่ทำงานกับฐานข้อมูล โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเชื่อมต่อข้อมูลรองในส่วน ดูเพิ่มเติม

 5. คลิก ตกลง

 6. ในตัวช่วยสร้างการเชื่อมต่อข้อมูล ให้คลิก เลือกฐานข้อมูล

 7. ในกล่องโต้ตอบ เลือกแหล่งข้อมูล ให้คลิก แหล่งใหม่

 8. ในรายการ แหล่งข้อมูลชนิดใดที่คุณต้องการเชื่อมต่อไปยัง ให้คลิก Microsoft SQL Server แล้วคลิก ถัดไป

 9. ในกล่อง ชื่อเซิร์ฟเวอร์ ให้พิมพ์ชื่อของเซิร์ฟเวอร์ที่มีฐานข้อมูล SQL Server

 10. ภายใต้ ข้อมูลประจำตัวในการเข้าสู่ระบบ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ถ้าฐานข้อมูลระบุให้ผู้ที่เข้าถึงยึดตามข้อมูลประจำตัวที่ใช้ในเครือข่าย Microsoft Windows ให้คลิก ใช้การรับรองความถูกต้องของ Windows

  • ถ้าฐานข้อมูลกำหนดให้ผู้ที่เข้าถึงยึดตามชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเฉพาะที่คุณได้รับจากผู้ดูแลฐานข้อมูล ให้คลิก ใช้ชื่อและรหัสผ่านต่อไปนี้ แล้วพิมพ์ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านในกล่อง ชื่อผู้ใช้ และกล่อง รหัสผ่าน

 11. คลิก ถัดไป

 12. ในรายการ โปรดเลือกฐานข้อมูลที่มีข้อมูลที่คุณต้องการ ให้คลิกชื่อของฐานข้อมูลที่คุณต้องการใช้ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เชื่อมต่อไปยังตารางที่ระบุ คลิกชื่อของตารางหลัก จากนั้นคลิก ถัดไป

 13. บนหน้าถัดไปของตัวช่วยสร้าง ให้พิมพ์ชื่อของแฟ้มที่เก็บข้อมูลการเชื่อมต่อข้อมูลในกล่อง ชื่อแฟ้ม แล้วคลิก เสร็จสิ้น เพื่อบันทึกการตั้งค่าเหล่านี้

  ถ้าคุณวางแผนที่จะใช้ตารางอื่นๆ ในการเชื่อมต่อข้อมูลแบบสอบถาม คุณสามารถเพิ่มตารางอื่นๆ ในหน้านี้ของตัวช่วยสร้างได้

  วิธีการมีดังนี้

  1. คลิก เพิ่มตาราง

  2. ในกล่องโต้ตอบเพิ่มตารางหรือแบบสอบถาม คลิกที่ชื่อของตารางลูก แล้ว คลิ กถัดไป InfoPath พยายามที่จะตั้งค่าความสัมพันธ์ โดยตรงกับชื่อเขตข้อมูลในตารางทั้งสอง ถ้าคุณไม่ต้องใช้สัมพันธ์ที่แนะนำ เลือกสัมพันธ์ กแล้ว คลิกสัมพันธ์ที่เอาออก เมื่อต้องการเพิ่มความสัมพันธ์ คลิกเพิ่มความสัมพันธ์ ในกล่องโต้ตอบเพิ่มความสัมพันธ์ คลิกชื่อของแต่ละเขตข้อมูลที่เกี่ยวข้องในคอลัมน์เกี่ยวข้อง แล้ว คลิ กตกลง

  3. คลิก เสร็จสิ้น

  4. เมื่อต้องการเพิ่มตารางลูกเพิ่มเติม ให้ทำขั้นตอนเหล่านี้ซ้ำ

 14. คลิก ถัดไป

 15. บนหน้าสุดท้ายของตัวช่วยสร้าง พิมพ์ชื่อสำหรับการเชื่อมต่อข้อมูลหลัก ชื่อนี้จะปรากฏในรายการแหล่งข้อมูล ในบานหน้าต่างงานแหล่งข้อมูล

 16. ถ้าเทมเพลตของคุณฟอร์มตรงกับความต้องการในส่วนภาพรวมระบบหน้านี้ของตัวช่วยสร้างจะระบุว่า InfoPath เปิดใช้งานการเชื่อมต่อข้อมูลส่งในการเชื่อมต่อข้อมูลหลัก เมื่อต้องการเปลี่ยนชื่อสำหรับการเชื่อมต่อข้อมูลส่ง พิมพ์ชื่อใหม่ในกล่องที่เหมาะสม ถ้าคุณต้องการให้ผู้ใช้ของคุณเพื่อส่งข้อมูลฟอร์มของพวกเขาผ่านอื่นส่งการเชื่อมต่อข้อมูลที่คุณจะเพิ่มลงในเทมเพลตฟอร์เวอร์ชันที่ใหม่กว่า คลิกเพื่อล้างกล่องกาเครื่องหมายเปิดใช้งานส่งสำหรับการเชื่อมต่อนี้

  หมายเหตุ: ถ้าเทมเพลฟอร์มของคุณตรงกับความต้องการในส่วนภาพรวมระบบInfoPath ปิดใช้งานการเชื่อมต่อข้อมูลส่ง และกล่องใส่ชื่อสำหรับการเชื่อมต่อส่ง และกล่องกาเครื่องหมายเปิดใช้งานการส่งสำหรับการเชื่อมต่อนี้ จะไม่พร้อมใช้งาน (ปิดใช้งาน) ถ้า InfoPath ปิดการเชื่อมต่อส่งข้อมูล การเชื่อมต่อข้อมูลหลักสำหรับเทมเพลตของคุณฟอร์มจะมีเฉพาะคิวรีเชื่อมต่อข้อมูล

ขั้นตอนที่ 2: เพิ่มตัวควบคุมอย่าง น้อยหนึ่งเพื่อแสดงผลลัพธ์ของคิวรี

 1. ถ้าไม่เห็นบานหน้าต่างงาน ตัวควบคุม ให้คลิก ตัวควบคุมเพิ่มเติม ในเมนู แทรก หรือกด ALT+I, C

 2. ลากตัวควบคุมลงบนแม่แบบฟอร์มของคุณ

 3. ในกล่องโต้ตอบการผูกตัวควบคุม เลือกเขตข้อมูลที่คุณต้องการผูกตัวควบคุมหรือกลุ่ม

ด้านบนของหน้า

กำหนดค่าตัวเลือกการส่ง

ถ้าเทมเพลตของคุณฟอร์มและตารางที่คุณเลือกในตัวช่วยสร้างการเชื่อมต่อข้อมูลตรงกับความต้องการในส่วนภาพรวมInfoPath กำหนดค่าเทมเพลตของคุณฟอร์มเพื่อส่งข้อมูลผ่านการเชื่อมต่อข้อมูลหลัก ถ้าคุณเลือกที่จะใช้ การเชื่อมต่อข้อมูลส่งนี้ InfoPath กำหนดค่าเทมเพลตฟอร์เพื่อให้ผู้ใช้สามารถส่งข้อมูลฟอร์มของพวกเขาไปยังฐานข้อมูล และเพิ่มทั้งสองปุ่มส่ง ในแถบเครื่องมือมาตรฐาน และคำสั่งส่ง ไปเมนูไฟล์ เมื่อผู้ใช้กรอกฟอร์ม InfoPath กำหนดค่าเทมเพลตฟอร์เพื่อให้ เมื่อผู้ใช้ส่งฟอร์มของพวกเขา ฟอร์มยังคงเปิดอยู่ และข้อความจะแสดงให้ผู้ใช้ที่ระบุว่า ฟอร์มถูกส่งเรียบร้อยแล้ว คุณสามารถเปลี่ยนข้อความบนปุ่มส่ง และลักษณะการทำงานหลังจากที่ผู้ใช้ส่งฟอร์ม

 1. บนเมนูเครื่องมือ คลิกตัวเลือกส่ง

  1. เมื่อต้องการเปลี่ยนชื่อของปุ่มส่ง ที่ปรากฏบนแถบเครื่องมือมาตรฐาน และคำสั่งส่ง ที่ปรากฏขึ้นบนเมนูไฟล์ เมื่อผู้ใช้กรอกฟอร์ม พิมพ์ชื่อใหม่ในกล่องคำอธิบาย ในกล่องโต้ตอบตัวเลือกส่ง

   เคล็ดลับ: ถ้าคุณต้องการกำหนดแป้นพิมพ์ลัดให้กับปุ่มและคำสั่งนี้ พิมพ์เครื่องหมายและ (&) ก่อนอักขระที่คุณต้องการใช้เป็นแป้นพิมพ์ลัดออก ตัวอย่างเช่น การกำหนด ALT + B เป็นแป้นพิมพ์ลัดสำหรับคำสั่งและปุ่มส่ง พิมพ์Su & bmit

 2. ถ้าคุณไม่ต้องการให้ผู้ใช้ใช้คำสั่งส่ง หรือปุ่มส่ง บนแถบเครื่องมือมาตรฐาน เมื่อพวกเขากรอกฟอร์มของคุณ ยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายแสดงรายการเมนูส่งและปุ่มแถบเครื่องมือส่ง

  1. ตามค่าเริ่มต้น หลังจากที่ผู้ใช้ส่งฟอร์ม InfoPath เก็บฟอร์มเปิด และแสดงข้อความเพื่อแจ้งให้ทราบถ้า เรียบร้อยแล้วส่งฟอร์ม การเปลี่ยนลักษณะการทำงานเริ่มต้นนี้ คลิกขั้นสูง แล้ว เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

   • เมื่อต้องการปิดฟอร์ม หรือสร้างฟอร์มเปล่าใหม่หลังจากที่ผู้ใช้ส่งฟอร์มเสร็จสมบูรณ์ คลิกตัวเลือกที่คุณต้องการในรายการหลังจากที่ส่ง

   • เมื่อต้องการสร้างข้อความแบบกำหนดเองเพื่อระบุถ้า เรียบร้อยแล้วส่งฟอร์ม เลือกกล่องกาเครื่องหมายใช้ข้อความแบบกำหนดเอง แล้ว พิมพ์ข้อความของคุณในกล่องบนว่าทำสำเร็จ และบนล้มเหลว

    เคล็ดลับ: ใช้ข้อความในกล่องบนล้มเหลว เพื่อบอกผู้ใช้สิ่งที่ต้องทำถ้าพวกเขาไม่สามารถส่งฟอร์มของพวกเขา ตัวอย่าง คุณสามารถแนะนำผู้ใช้บันทึกฟอร์มของพวกเขา และติดต่อกับบุคคลสำหรับคำแนะนำเพิ่มเติม

   • ถ้าคุณไม่ต้องการแสดงข้อความหลังจากที่ผู้ใช้ส่งฟอร์ม ยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายแสดงข้อความสำเร็จหรือล้มเหลว

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×