การออกแบบส่วนประกอบแม่แบบเพื่อนำมาใช้ใหม่ในแม่แบบฟอร์มหลายแม่แบบ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถออกแบบส่วนประกอบแม่แบบเดียว จากนั้นกระจายไปยังผู้ออกแบบแม่แบบฟอร์มคนอื่นๆ ในองค์กรเพื่อใช้แม่แบบฟอร์มของตน ซึ่งเป็นประโยชน์เมื่อคุณต้องการให้แน่ใจว่าการออกแบบสอดคล้องกันในแม่แบบฟอร์มหลายแม่แบบ

ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณบริหารทีมงานที่ออกแบบและใช้ชุดข้อมูลของแม่แบบฟอร์ม และแม่แบบฟอร์มแต่ละแม่แบบจะต้องมีโลโก้บริษัทและกล่องข้อความหลายกล่องสำหรับการรวบรวมข้อมูลที่ติดต่อจากผู้ใช้ ถ้าคุณออกแบบโลโก้และตัวควบคุมเป็นแฟ้มส่วนประกอบแม่แบบ (.xtp) คุณสามารถบันทึกแฟ้มดังกล่าวลงในตำแหน่งที่ใช้ร่วมกัน จากนั้นแจ้งให้ทีมงานทราบเกี่ยวกับแฟ้มนี้ เมื่อสมาชิกของทีมเพิ่มส่วนประกอบแม่แบบนี้ลงในบานหน้าต่างงาน ตัวควบคุม แฟ้มจะปรากฏใต้ส่วนหัว กำหนดเอง และสามารถนำไปแทรกลงในแม่แบบฟอร์มได้

เมื่อต้องการปรับเปลี่ยนส่วนประกอบแม่แบบที่มีอยู่ คุณจะต้องเปิดส่วนประกอบแม่แบบขึ้น ทำการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็น บันทึกส่วนประกอบแม่แบบ จากนั้นกระจายไปยังผู้ออกแบบฟอร์ม หลังจากที่ผู้ออกแบบฟอร์มเพิ่มส่วนประกอบรุ่นล่าสุดของแม่แบบลงในบานหน้าต่างงาน ตัวควบคุม ผู้ออกแบบเหล่านั้นสามารถใช้ส่วนประกอบรุ่นล่าสุดนี้ได้ในแม่แบบฟอร์ม ถ้าเปิดแม่แบบฟอร์มที่มีส่วนประกอบแม่แบบรุ่นเดิม Microsoft Office InfoPath จะพร้อมท์ให้ปรับปรุงส่วนประกอบแม่แบบไปเป็นส่วนประกอบรุ่นล่าสุด

ในบทความนี้

ภาพรวมของส่วนเทมเพลต

ฟีเจอร์ที่ไม่พร้อมใช้งานในส่วนเทมเพลต

ออกแบบส่วนเทมเพลต

นำการออกแบบของส่วนของแอแม่แบบที่มีอยู่

ภาพรวมของส่วนประกอบแม่แบบ

ส่วนประกอบแม่แบบเป็นส่วนหนึ่งของแม่แบบฟอร์มที่สามารถบันทึกเพื่อนำมาใช้ในเทมเพลตฟอร์มที่หลาย ส่วนประกอบแม่แบบทั่วไปประกอบด้วยตัวควบคุมและแบบแหล่งข้อมูล และอาจมีฟีเจอร์ต่าง ๆ เช่นการเชื่อมต่อข้อมูลการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และกฎ

จากการสร้างและการใช้ส่วนประกอบแม่แบบนั้น คุณสามารถตรวจสอบให้แน่ใจได้ว่าแม่แบบฟอร์มในองค์กรของคุณมีความสอดคล้องกันในด้านโทนสี โครงสร้าง และลักษณะการทำงาน ตัวอย่างเช่น แผนกทรัพยากรบุคคลอาจใช้ส่วนประกอบแม่แบบ "Contact Information" แม่แบบเดียวในแม่แบบฟอร์มทั้งหมด

ส่วนประกอบแม่แบบบนแม่แบบฟอร์ม

เทมเพลตฟอร์ม เนื้อหาของส่วนประกอบแม่แบบปรากฏขึ้นในตัวควบคุมส่วน คุณสามารถแสดงความแตกต่างส่วนประกอบแม่จากส่วนทั่วไปได้เนื่องจากคำส่วน (ส่วนประกอบแม่แบบ: ชื่อ) ปรากฏเป็นป้ายชื่อส่วน ที่ชื่อคือ ชื่อของส่วนประกอบแม่แบบได้

เมื่อต้องการออกแบบส่วนประกอบแม่แบบ คุณจะต้องเลือกตัวเลือก ส่วนประกอบแม่แบบ แทนตัวเลือก แม่แบบฟอร์ม ในบานหน้าต่างงาน ออกแบบแม่แบบฟอร์ม เมื่อคุณเปิดส่วนประกอบแม่แบบ ส่วนนำหน้า (การออกแบบส่วนประกอบแม่แบบ) จะปรากฏในแถบชื่อเรื่องของ InfoPath เพื่อระบุว่าคุณอยู่ในโหมดที่ถูกต้องสำหรับการออกแบบส่วนประกอบแม่แบบ

ทั้งนี้แตกต่างจากแม่แบบฟอร์ม คุณจะไม่ประกาศส่วนประกอบแม่แบบหลังจากที่คุณออกแบบเสร็จสิ้น แต่คุณจะบันทึกเป็นแฟ้มส่วนประกอบแม่แบบ (.xtp) จากนั้นคุณสามารถทำให้แฟ้ม .xtp ของคุณพร้อมใช้งานสำหรับผู้ออกแบบฟอร์มอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ส่วนประกอบแม่แบบดังกล่าว ตัวอย่างเช่น คุณสามารถคัดลอกแฟ้ม .xtp ไปยังเซิร์ฟเวอร์แฟ้มบนเครือข่ายขององค์กรของคุณ จากนั้นส่งข้อความอีเมลถึงผู้ออกแบบฟอร์มโดยมีคำอธิบายวัตถุประสงค์ของส่วนประกอบแม่แบบ ตำแหน่งที่ตั้งของส่วนประกอบแม่แบบ และวิธีการเพิ่มส่วนประกอบแม่แบบลงในบานหน้าต่างงาน ตัวควบคุม ใน InfoPath

เมื่อผู้ออกแบบฟอร์มแทรกส่วนประกอบแม่แบบลงในแม่แบบฟอร์ม ส่วนประกอบแม่แบบจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของแม่แบบฟอร์ม และผู้ออกแบบฟอร์มสามารถกำหนดส่วนประกอบแม่แบบนี้เองได้ตามต้องการ

หมายเหตุ: ไม่มีวิธีใดที่สามารถป้องกันไม่ให้ผู้ออกแบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงส่วนประกอบแม่แบบหลังจากที่แทรกลงในแม่แบบฟอร์ม ถ้าคุณไม่ต้องการให้บุคคลอื่นสามารถกำหนดค่าส่วนประกอบแม่แบบด้วยตนเอง คุณควรจะประกาศให้ชัดเจนเมื่อคุณแจกจ่ายส่วนประกอบแม่แบบดังกล่าว

เมื่อต้องการแทรกส่วนประกอบแม่แบบลงในแม่แบบฟอร์ม InfoPath ผู้ออกแบบฟอร์มจะต้องเพิ่มส่วนประกอบแม่แบบลงในบานหน้าต่างงาน ตัวควบคุม เป็นอันดับแรกโดยใช้ 'ตัวช่วยสร้างการเพิ่มตัวควบคุมแบบกำหนดเอง' หลังจากที่ดำเนินการตัวช่วยสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้ว ส่วนประกอบแม่แบบจะปรากฎในบานหน้าต่างงาน ตัวควบคุม ใต้ส่วนหัว กำหนดเอง

ส่วนประกอบแม่แบบใต้ส่วนหัว 'กำหนดเอง' ในบานหน้าต่างงาน 'ตัวควบคุม'

เมื่อต้องการปรับเปลี่ยนส่วนประกอบแม่แบบ ให้คุณเปิดส่วนประกอบแม่แบบในโหมดออกแบบ InfoPath ทำการเปลี่ยนแปลงที่ต้องการ จากนั้นบันทึกส่วนประกอบแม่แบบซ้ำอีกครั้ง จากนั้นคุณจะต้องส่งส่วนประกอบแม่แบบที่ปรับปรุงไปยังผู้ออกแบบฟอร์มคนใดก็ตามที่ใช้ส่วนประกอบแม่แบบรุ่นเดิม ผู้ออกแบบฟอร์มสามารถใช้ 'ตัวช่วยสร้างการเพิ่มตัวควบคุมแบบกำหนดเอง' เพื่อเพิ่มส่วนประกอบแม่แบบรุ่นที่ปรับปรุงลงในบานหน้าต่างงาน ตัวควบคุม หลังจากที่ดำเนินการขั้นตอนในตัวช่วยสร้างเสร็จสิ้นแล้ว ผู้ออกแบบฟอร์มสามารถเปิดแม่แบบฟอร์มที่ได้รับผลกระทบแต่ละแม่แบบ และให้ InfoPath แทนที่ส่วนประกอบแม่แบบเดิมด้วยรุ่นใหม่

หมายเหตุ: ถ้าองค์กรของคุณสร้างแม่แบบส่วนตัวจำนวนมาก คุณสามารถสร้างเก็บเทมเพลส่วนที่สามารถเข้าถึงได้จากตำแหน่งที่ตั้งบนเครือข่ายของบริษัท เช่นโฟลเดอร์ที่แชร์ เว็บเซิร์ฟเวอร์ หรือไลบรารีฟอร์มที่อยู่บนไซต์ Microsoft Windows SharePoint Services ทั่วไป จำเป็นต้องกำหนดค่าการตั้งค่า InfoPath ในรีจิสทรีเพื่อให้ส่วนเทมเพลปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติในบานหน้าต่างงานตัวควบคุม สำหรับผู้ใช้ที่มีการติดตั้ง InfoPath เมื่อต้องการทำให้เกิด คุณอาจต้องการทำงาน กับแผนกเทคโนโลยี (IT) ของคุณข้อมูล หรือเมื่อใช้ กับบุคคลที่รับผิดชอบสำหรับการจัดการ InfoPath ในองค์กรของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อนี้ ดูเอกสาร InfoPath บน Microsoft TechNet TechNet เป็นทรัพยากรที่ผู้เชี่ยวชาญด้าน IT ใช้เรียบร้อยแล้ววางแผน ปรับใช้ จัดการ และสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของไมโครซอฟท์

ด้านบนของหน้า

คุณลักษณะที่ไม่พร้อมให้ใช้งานได้ในส่วนประกอบแม่แบบ

เมื่อคุณออกเป็นส่วนหนึ่งของเทมเพลต ก็มีข้อจำกัดต่าง ๆ ออกแบบที่คุณต้องพิจารณา ตัวอย่างเช่น ฟีเจอร์บางอย่างจะไม่ได้รับการสนับสนุนในส่วนเทมเพลต เช่นความสามารถใน การสร้างหลายมุมมอง หรือ เพื่อระบุการตั้งค่าส่วนกลาง เทมเพลระดับในกล่องโต้ตอบตัวเลือกฟอร์ม ยกเว้นตัวควบคุม ActiveX ตัวควบคุมทั้งหมดจะพร้อมใช้งานในส่วนเทมเพลต ฟีเจอร์ใดที่ไม่ได้รับการสนับสนุนในส่วนเทมเพลถูกซ่อนอยู่ในส่วนติดต่อผู้ใช้เมื่อคุณดีไซน์ส่วนประกอบแม่แบบของคุณ

ต่อไปนี้ตัวควบคุม ฟีเจอร์ การตั้งค่าไม่สนับสนุนในส่วนเทมเพลต:

 • ตัวควบคุม ActiveX

 • แบบแผนชุดสี

 • รูปภาพพื้นหลัง

 • เชื่อมต่อข้อมูลที่ส่งข้อมูล

 • ข้อมูลการตั้งค่าการจัดการสิทธิ์ (IRM)

 • สคริปต์และโค้ดที่มีการจัดการ

 • ฟีเจอร์การเขียนโค้ด เช่น Microsoft Script Editor

 • การประกาศตัวช่วยสร้าง

 • ตัวช่วยสร้างการส่งออก

 • คุณลักษณะบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับมุมมอง รวมถึงความสามารถในการสร้างหลายมุมมอง มุมมองแบบอ่านอย่างเดียว มุมมองเริ่มต้น หรือพิมพ์มุมมอง

 • คุณลักษณะบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับการพิมพ์ รวมถึงความสามารถในการระบุตัวเลือกการตั้งค่าหน้ากระดาษ และสร้างหัวกระดาษและท้ายกระดาษ

 • ฟีเจอร์บางอย่างที่เกี่ยวข้องกับเทมเพลตฟอร์โดยรวมทั้งหมด รวมถึงความสามารถในการระบุลายเซ็นดิจิทัล บานหน้าต่างงานแบบกำหนดเอง ระดับความปลอดภัย แบบกำหนดเองบันทึก และเปิดลักษณะการทำงาน

 • ความสามารถในการใช้กล่องกาเครื่องหมายตรวจสอบบนเซิร์ฟเวอร์ ในบานหน้าต่างงานตัวตรวจสอบการออกแบบ เพื่อเรียกใช้สร้างเซิร์ฟเวอร์ข้อผิดพลาดและคำเตือนสำหรับเทมเพลส่วนที่ได้รับการออกแบบสำหรับเทมเพลตฟอร์มที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์

คุณสามารถออกแบบฟอร์มที่สามารถเปิดได้ โดยใช้ InfoPath หรือเว็บเบราว์เซอร์ ถ้าเทมเพลตฟอร์สามารถเปิดได้ โดยใช้เบราว์เซอร์ แล้วเรียกว่าเทมเพลตฟอร์มเข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ ในทำนองเดียวกัน คุณสามารถออกแบบส่วนประกอบแม่แบบที่กำหนดไว้สำหรับใช้ในเทมเพลตฟอร์มที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ ในสถานการณ์นี้ เมื่อคุณดีไซน์ part ของเทมเพลต คุณสามารถเข้าถึงตัวควบคุมและฟีเจอร์น้อยกว่าถ้าคุณถูกออกแบบเทมเพลส่วนเท่านั้นสำหรับใช้ใน InfoPath นี่คือเนื่องจากตัวควบคุมและฟีเจอร์บางอย่างจะไม่ได้รับการสนับสนุนสำหรับการใช้งานในเทมเพลตฟอร์มที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์

ด้านบนของหน้า

การออกแบบส่วนประกอบแม่แบบ

ในกล่องโต้ตอบ ออกแบบฟอร์ม คุณสามารถเลือกที่จะออกแบบส่วนประกอบแม่แบบแทนแม่แบบฟอร์ม ถ้าคุณทำเช่นนี้ คุณลักษณะของ InfoPath ที่ไม่ได้รับการสนับสนุนในส่วนประกอบแม่แบบจะถูกซ่อนหรือปิดใช้งาน เพื่อที่คุณจะไม่พยายามใช้คุณลักษณะเหล่านี้ในส่วนประกอบแม่แบบของคุณ

 1. บนเมนู แฟ้ม ให้คลิกที่ ออกแบบแม่แบบฟอร์ม

 2. ภายใต้ ออกแบบใหม่ ในกล่องโต้ตอบ ออกแบบแม่แบบฟอร์ม ให้คลิก ส่วนประกอบแม่แบบ

 3. ในแกลเลอรี ยึดตาม ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการกำหนดแหล่งข้อมูลในขณะที่คุณออกแบบส่วนประกอบแม่แบบ ให้คลิก ฟอร์มเปล่า

  • เมื่อต้องการใช้แฟ้มเอกสาร XML (.xml) หรือแฟ้ม XML Schema (.xsd) เป็นแหล่งข้อมูลสำหรับส่วนประกอบแม่แบบ ให้คลิก XML หรือ Schema

   หมายเหตุ: ถ้าคุณยึดตามเทมเพลส่วนของคุณบนเอกสาร XML หรือ XML Schema, InfoPath สร้างบานหน้าต่างงานแหล่งข้อมูล กับเขตข้อมูลและกลุ่มที่แมปกับองค์ประกอบ XML ในเอกสารหรือเค้าร่าง แหล่งข้อมูลถูกล็อกอยู่ ขึ้นอยู่กับเอกสารหรือเค้าร่าง คุณอาจไม่สามารถเพิ่มเขตข้อมูลใหม่หรือกลุ่มลงในบางส่วนหรือทั้งหมดของแหล่งข้อมูล หรือเปลี่ยนทิศทางของเขตข้อมูลที่มีอยู่และกลุ่ม

 4. เมื่อต้องการให้ส่วนประกอบแม่แบบเข้ากันได้กับ InfoPath Forms Services ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เปิดใช้งานเฉพาะคุณลักษณะที่เข้ากันกับเบราว์เซอร์เท่านั้น

 5. คลิก ตกลง

  ส่วนประกอบแม่แบบส่วนใหม่จะเปิดขึ้นใน InfoPath

 6. ออกแบบส่วนประกอบแม่แบบ

 7. เมื่อคุณออกแบบส่วนประกอบแม่แบบเสร็จสิ้นแล้ว บนเมนู แฟ้ม ให้คลิก บันทึก

ด้านบนของหน้า

การนำการออกแบบของส่วนประกอบแม่แบบที่มีอยู่มาใช้ใหม่

ถ้าคุณต้องการออกแบบของส่วนประกอบแม่แบบใหม่ยึดส่วนของแอแม่แบบที่มีอยู่ คุณต้องเปิดส่วนประกอบแม่แบบที่มีอยู่ เปลี่ยนชื่อในกล่องโต้ตอบคุณสมบัติในส่วนเทมเพลต แล้ว บันทึกเทมเพลส่วนใหม่กับอีก ชื่อไฟล์ที่แยกความแตกต่าง เมื่อคุณเปลี่ยนชื่อส่วนเทมเพลตในกล่องโต้ตอบคุณสมบัติในส่วนเทมเพลต ID part แม่แบบจะปรับปรุงโดยอัตโนมัติ ID การแยกความแตกต่างส่วนเทมเพลหนึ่งจากอีก

 1. บนเมนู แฟ้ม ให้คลิกที่ ออกแบบแม่แบบฟอร์ม

 2. ภายใต้ เปิดแม่แบบฟอร์ม ในกล่องโต้ตอบ ออกแบบแม่แบบฟอร์ม ให้คลิก บนคอมพิวเตอร์ของฉัน

 3. ในรายการ ชนิดแฟ้ม ให้คลิก ส่วนประกอบแม่แบบ InfoPath

 4. เรียกดูแล้วคลิกส่วนประกอบแม่แบบที่คุณต้องการเปิด แล้วคลิก เปิด

 5. บนเมนู แฟ้ม ให้คลิก คุณสมบัติ

 6. ในกล่องโต้ตอบคุณสมบัติในส่วนเทมเพลต ใส่ชื่อใหม่ในกล่องชื่อส่วนเทมเพลต

  เมื่อคุณทำเช่นนี้ ข้อความที่ระบุในกล่องรหัสส่วนเทมเพลต แสดงชื่อใหม่ หมายเลขส่วนเทมเพลถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ โดย InfoPath จะต้องไม่ซ้ำสำหรับแต่ละส่วนแม่แบบใหม่ที่คุณสร้างขึ้น

 7. บนเมนูไฟล์ คลิกบันทึกเป็น และใส่ชื่อไฟล์ใหม่สำหรับส่วนเทมเพลต

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×