การออกแบบส่วนประกอบแม่แบบเพื่อนำมาใช้ใหม่ในแม่แบบฟอร์มหลายแม่แบบ

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณสามารถออกแบบส่วนประกอบแม่แบบเดียวแล้ว แจกจ่ายให้กับนักออกแบบเทมเพลฟอร์มอื่น ๆ ในองค์กรของคุณเพื่อใช้ในเทมเพลตฟอร์มที่ของพวกเขา นี้มีประโยชน์เมื่อคุณต้องการเพื่อช่วยให้แน่ใจว่าการออกแบบที่สอดคล้องกันระหว่างเทมเพลตฟอร์มที่หลาย

ตัวอย่างเช่น สมมติว่า คุณจัดการทีมที่ออกแบบ และรักษาชุดของเทมเพลตฟอร์มที่ และว่า แต่ละเทมเพลตฟอร์มเหล่านั้นจำเป็นต้องมีโลโก้บริษัทและกล่องข้อความหลายสำหรับการรวบรวมข้อมูลที่ติดต่อจากผู้ใช้ ถ้าคุณดีไซน์โลโก้และตัวควบคุมที่เป็นไฟล์เทมเพล part (.xtp) คุณสามารถบันทึกไฟล์นั้นลงในตำแหน่งที่ตั้งทั่วไป จากนั้น ทีมของคุณทราบความพร้อมใช้งานของ เมื่อสมาชิกในทีมเพิ่มส่วนประกอบแม่แบบลงในบานหน้าต่างงานตัวควบคุม นั้นปรากฏภายใต้ส่วนหัวแบบกำหนดเอง และสามารถแทรกลงในเทมเพลตฟอร์ม

เมื่อต้องการปรับเปลี่ยนส่วนของแอแม่แบบที่มีอยู่ คุณเปิดสมุดงาน ทำการเปลี่ยนแปลงจำเป็น บันทึกส่วนเทมเพลต และกระจายเพื่อนักออกแบบฟอร์ม หลังจากที่นักออกแบบฟอร์มเพิ่มเวอร์ชันล่าสุดส่วนเทมเพลตไปยังบานหน้าต่างงานตัวควบคุม พวกเขาสามารถใช้ในเทมเพลตฟอร์มที่ของพวกเขา ถ้าจะเปิดเทมเพลตฟอร์มที่ประกอบด้วยรุ่นที่เก่ากว่าในส่วนเทมเพลต Microsoft Office InfoPath จะพร้อมท์ให้อัปเดส่วนแม่แบบนั้น ด้วยเวอร์ชันล่าสุด

ในบทความนี้

ภาพรวมของส่วนเทมเพลต

ฟีเจอร์ที่ไม่พร้อมใช้งานในส่วนเทมเพลต

ออกแบบส่วนเทมเพลต

นำการออกแบบของส่วนของแอแม่แบบที่มีอยู่

ภาพรวมของส่วนเทมเพลต

ส่วนประกอบแม่แบบเป็นส่วนหนึ่งของแม่แบบฟอร์มที่สามารถบันทึกเพื่อนำมาใช้ในเทมเพลตฟอร์มที่หลาย ส่วนประกอบแม่แบบทั่วไปประกอบด้วยตัวควบคุมและแบบแหล่งข้อมูล และอาจมีฟีเจอร์ต่าง ๆ เช่นการเชื่อมต่อข้อมูลการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และกฎ

ด้วยการสร้าง และใช้เทมเพลส่วน คุณสามารถช่วยให้แน่ใจว่า เทมเพลตฟอร์มที่ในองค์กรของคุณจะสอดคล้องกันในโทน โครงสร้าง และลักษณะการทำงาน ตัวอย่าง แผนกทรัพยากรบุคคลอาจใช้ส่วนเทมเพล "ข้อมูลที่ติดต่อ" เดียวในแม่แบบของฟอร์มทั้งหมด

ส่วนประกอบแม่แบบบนแม่แบบฟอร์ม

เทมเพลตฟอร์ม เนื้อหาของส่วนประกอบแม่แบบปรากฏขึ้นในตัวควบคุมส่วน คุณสามารถแสดงความแตกต่างส่วนประกอบแม่จากส่วนทั่วไปได้เนื่องจากคำส่วน (ส่วนประกอบแม่แบบ: ชื่อ) ปรากฏเป็นป้ายชื่อส่วน ที่ชื่อคือ ชื่อของส่วนประกอบแม่แบบได้

เมื่อต้องการออกแบบส่วนเทมเพลต คุณต้องเลือกตัวเลือกในส่วนเทมเพล แทนที่เป็นตัวเลือกเทมเพลตฟอร์ม ในบานหน้าต่างงานการออกแบบเทมเพลตฟอร์ม เมื่อคุณเปิดส่วนเทมเพลต คำนำหน้า(ดีไซน์ Part เทมเพล) ปรากฏในแถบ ซึ่งระบุว่า คุณอยู่ในโหมดถูกต้องสำหรับการออกแบบเทมเพลส่วนชื่อเรื่อง InfoPath

ไม่เหมือนกับเทมเพลตฟอร์ม คุณไม่ต้องประกาศส่วนประกอบแม่แบบเมื่อคุณเสร็จสิ้นการออกแบบ แทน คุณบันทึกเป็นไฟล์เทมเพล part (.xtp) แล้ว คุณสามารถทำ.xtp ไฟล์ของคุณพร้อมใช้งานอื่น ๆ นักออกแบบฟอร์มที่จะต้องการใช้งาน ตัวอย่างเช่น คุณสามารถคัดลอกไฟล์.xtp ไปยังเซิร์ฟเวอร์ไฟล์บนเครือข่ายขององค์กรของคุณแล้ว ส่งข้อความอีเมลไปนักออกแบบฟอร์มที่อธิบายวัตถุประสงค์ของส่วนเทมเพลต ที่เป็นอยู่ และวิธีพวกเขาสามารถเพิ่มลงในบานหน้าต่างงานตัวควบคุม ในข้อมูล เส้นทาง

เมื่อตัวออกแบบฟอร์มแทรกส่วนเทมเพลบนเทมเพลตฟอร์ม จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของเทมเพลตฟอร์ และตัวออกแบบฟอร์มที่สามารถกำหนดเอง ถ้าจำเป็น

หมายเหตุ: ไม่มีวิธีเพื่อป้องกันไม่ให้เปลี่ยนเป็นส่วนหนึ่งของเทมเพลหลังจากที่พวกเขาแทรกบนเทมเพลตฟอร์มนักออกแบบฟอร์ม ถ้าคุณไม่ต้องผู้อื่นเมื่อต้องการกำหนดส่วนเทมเพลต คุณควรทำที่ยกเลิกเลือกเมื่อคุณแจกจ่าย

เมื่อต้องการแทรกส่วนประกอบแม่แบบของคุณบนแม่แบบฟอร์ม InfoPath นักออกแบบฟอร์มต้องเพิ่มส่วนประกอบแม่แบบไปยังบานหน้าต่างงานตัวควบคุม โดยใช้ตัวช่วยสร้างเพิ่มตัวควบคุมแบบกำหนดเอง หลังจากที่พวกเขาทำให้เสร็จสมบูรณ์ตัวช่วยสร้าง ส่วนประกอบแม่แบบปรากฏในตัวควบคุม บานหน้าต่างงาน ภายใต้ส่วนหัวแบบกำหนดเอง

ส่วนประกอบแม่แบบใต้ส่วนหัว 'กำหนดเอง' ในบานหน้าต่างงาน 'ตัวควบคุม'

เมื่อต้องการปรับเปลี่ยนเป็นส่วนหนึ่งของเทมเพลต คุณเปิดสมุดงานในโหมดออกแบบ InfoPath ทำการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้อง นั้นแล้ว บันทึกส่วนเทมเพลต แล้วคุณต้องส่งส่วนประกอบแม่แบบที่ปรับปรุงการใด ๆ นักออกแบบฟอร์มที่ใช้งานเวอร์ชันเดิมของส่วนประกอบแม่แบบ นักออกแบบฟอร์มสามารถใช้ตัวช่วยสร้างเพิ่มตัวควบคุมแบบกำหนดเองเพื่อเพิ่มการเปลี่ยนแปลงส่วนเทมเพลตไปยังบานหน้าต่างงานตัวควบคุม หลังจากที่พวกเขาทำสิ่งนี้ พวกเขาสามารถเปิดแต่ละเทมเพลตฟอร์มได้รับผลกระทบ และมี InfoPath แทนส่วนประกอบแม่แบบเดิมกับเวอร์ชันที่ใหม่กว่า

หมายเหตุ: ถ้าองค์กรของคุณสร้างแม่แบบส่วนตัวจำนวนมาก คุณสามารถสร้างเก็บเทมเพลส่วนที่สามารถเข้าถึงได้จากตำแหน่งที่ตั้งบนเครือข่ายของบริษัท เช่นโฟลเดอร์ที่แชร์ เว็บเซิร์ฟเวอร์ หรือไลบรารีฟอร์มที่อยู่บน Microsoft Windows SharePoint ทั่วไป บริการไซต์ จำเป็นต้องกำหนดค่าการตั้งค่า InfoPath ในรีจิสทรีเพื่อให้ส่วนเทมเพลปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติในบานหน้าต่างงานตัวควบคุม สำหรับผู้ใช้ที่มีการติดตั้ง InfoPath เมื่อต้องการทำให้เกิด คุณอาจต้องการทำงาน กับแผนกเทคโนโลยี (IT) ของคุณข้อมูล หรือเมื่อใช้ กับบุคคลที่รับผิดชอบสำหรับการจัดการ InfoPath ในองค์กรของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อนี้ ดูเอกสาร InfoPath บน Microsoft TechNet TechNet เป็นทรัพยากรที่ผู้เชี่ยวชาญด้าน IT ใช้เรียบร้อยแล้ววางแผน ปรับใช้ จัดการ และสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของไมโครซอฟท์

ด้านบนของหน้า

คุณลักษณะที่ไม่พร้อมให้ใช้งานได้ในส่วนประกอบแม่แบบ

เมื่อคุณออกเป็นส่วนหนึ่งของเทมเพลต ก็มีข้อจำกัดต่าง ๆ ออกแบบที่คุณต้องพิจารณา ตัวอย่างเช่น ฟีเจอร์บางอย่างจะไม่ได้รับการสนับสนุนในส่วนเทมเพลต เช่นความสามารถใน การสร้างหลายมุมมอง หรือ เพื่อระบุการตั้งค่าส่วนกลาง เทมเพลระดับในกล่องโต้ตอบตัวเลือกฟอร์ม ยกเว้นตัวควบคุม ActiveX ตัวควบคุมทั้งหมดจะพร้อมใช้งานในส่วนเทมเพลต ฟีเจอร์ใดที่ไม่ได้รับการสนับสนุนในส่วนเทมเพลถูกซ่อนอยู่ในส่วนติดต่อผู้ใช้เมื่อคุณดีไซน์ส่วนประกอบแม่แบบของคุณ

ต่อไปนี้ตัวควบคุม ฟีเจอร์ การตั้งค่าไม่สนับสนุนในส่วนเทมเพลต:

 • ตัวควบคุม ActiveX

 • แบบแผนชุดสี

 • รูปภาพพื้นหลัง

 • เชื่อมต่อข้อมูลที่ส่งข้อมูล

 • ข้อมูลการตั้งค่าการจัดการสิทธิ์ (IRM)

 • สคริปต์และโค้ดที่มีการจัดการ

 • ฟีเจอร์การเขียนโค้ด เช่น Microsoft Script Editor

 • การประกาศตัวช่วยสร้าง

 • ตัวช่วยสร้างการส่งออก

 • คุณลักษณะบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับมุมมอง รวมถึงความสามารถในการสร้างหลายมุมมอง มุมมองแบบอ่านอย่างเดียว มุมมองเริ่มต้น หรือพิมพ์มุมมอง

 • คุณลักษณะบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับการพิมพ์ รวมถึงความสามารถในการระบุตัวเลือกการตั้งค่าหน้ากระดาษ และสร้างหัวกระดาษและท้ายกระดาษ

 • ฟีเจอร์บางอย่างที่เกี่ยวข้องกับเทมเพลตฟอร์โดยรวมทั้งหมด รวมถึงความสามารถในการระบุลายเซ็นดิจิทัล บานหน้าต่างงานแบบกำหนดเอง ระดับความปลอดภัย แบบกำหนดเองบันทึก และเปิดลักษณะการทำงาน

 • ความสามารถในการใช้กล่องกาเครื่องหมายตรวจสอบบนเซิร์ฟเวอร์ ในบานหน้าต่างงานตัวตรวจสอบการออกแบบ เพื่อเรียกใช้สร้างเซิร์ฟเวอร์ข้อผิดพลาดและคำเตือนสำหรับเทมเพลส่วนที่ได้รับการออกแบบสำหรับเทมเพลตฟอร์มที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์

คุณสามารถออกแบบฟอร์มที่สามารถเปิดได้ โดยใช้ InfoPath หรือเว็บเบราว์เซอร์ ถ้าเทมเพลตฟอร์สามารถเปิดได้ โดยใช้เบราว์เซอร์ แล้วเรียกว่าเทมเพลตฟอร์มเข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ ในทำนองเดียวกัน คุณสามารถออกแบบส่วนประกอบแม่แบบที่กำหนดไว้สำหรับใช้ในเทมเพลตฟอร์มที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ ในสถานการณ์นี้ เมื่อคุณดีไซน์ part ของเทมเพลต คุณสามารถเข้าถึงตัวควบคุมและฟีเจอร์น้อยกว่าถ้าคุณถูกออกแบบเทมเพลส่วนเท่านั้นสำหรับใช้ใน InfoPath นี่คือเนื่องจากตัวควบคุมและฟีเจอร์บางอย่างจะไม่ได้รับการสนับสนุนสำหรับการใช้งานในเทมเพลตฟอร์มที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์

ด้านบนของหน้า

ออกแบบส่วนเทมเพลต

ในกล่องโต้ตอบการออกแบบฟอร์ม คุณสามารถเลือกการออกแบบส่วนเทมเพลแทนที่เป็นเทมเพลตฟอร์ม ถ้าคุณทำเช่นนี้ ฟีเจอร์ของ InfoPath ที่ไม่ได้รับการสนับสนุนในส่วนเทมเพลถูกซ่อนอยู่ หรือปิดใช้งานเพื่อให้คุณไม่ได้ป้อนไปใช้ได้ในส่วนประกอบแม่แบบของคุณ

 1. บนเมนูไฟล์ คลิกออกแบบเทมเพลตฟอร์ม

 2. ภายใต้ออกแบบใหม่ ในกล่องโต้ตอบการออกแบบเทมเพลตฟอร์ม คลิกส่วนประกอบแม่แบบ

 3. ในแกลเลอรียึดตาม เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการกำหนดแหล่งข้อมูล ตามที่คุณออกแบบส่วนเทมเพลต คลิกเปล่า

  • เมื่อต้องการใช้ไฟล์ XML (.xml) เอกสารหรือไฟล์XML Schema (.xsd) เป็นแหล่งข้อมูลสำหรับส่วนเทมเพลต คลิXML หรือเค้าร่าง

   หมายเหตุ: ถ้าคุณยึดตามเทมเพลส่วนของคุณบนเอกสาร XML หรือ XML Schema, InfoPath สร้างบานหน้าต่างงานแหล่งข้อมูล กับเขตข้อมูลและกลุ่มที่แมปกับองค์ประกอบ XML ในเอกสารหรือเค้าร่าง แหล่งข้อมูลถูกล็อกอยู่ ขึ้นอยู่กับเอกสารหรือเค้าร่าง คุณอาจไม่สามารถเพิ่มเขตข้อมูลใหม่หรือกลุ่มลงในบางส่วนหรือทั้งหมดของแหล่งข้อมูล หรือเปลี่ยนทิศทางของเขตข้อมูลที่มีอยู่และกลุ่ม

 4. เมื่อต้องการทำให้บางส่วนของเทมเพลเข้ากันได้กับInfoPath Forms Services เลือกกล่องกาเครื่องหมายเปิดใช้งานฟีเจอร์ที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์เท่านั้น

 5. คลิก ตกลง

  ส่วนประกอบแม่แบบใหม่เปิดขึ้นใน InfoPath

 6. ส่วนประกอบแม่แบบของคุณในการออกแบบ

 7. เมื่อคุณเสร็จสิ้นส่วนเทมเพลต การออกแบบบนเมนูไฟล์ คลิกบันทึก

ด้านบนของหน้า

การนำการออกแบบของส่วนประกอบแม่แบบที่มีอยู่มาใช้ใหม่

ถ้าคุณต้องการออกแบบของส่วนประกอบแม่แบบใหม่ยึดส่วนของแอแม่แบบที่มีอยู่ คุณต้องเปิดส่วนประกอบแม่แบบที่มีอยู่ เปลี่ยนชื่อในกล่องโต้ตอบคุณสมบัติในส่วนเทมเพลต แล้ว บันทึกเทมเพลส่วนใหม่กับอีก ชื่อไฟล์ที่แยกความแตกต่าง เมื่อคุณเปลี่ยนชื่อส่วนเทมเพลตในกล่องโต้ตอบคุณสมบัติในส่วนเทมเพลต ID part แม่แบบจะปรับปรุงโดยอัตโนมัติ ID การแยกความแตกต่างส่วนเทมเพลหนึ่งจากอีก

 1. บนเมนูไฟล์ คลิกออกแบบเทมเพลตฟอร์ม

 2. ภายใต้เปิดเทมเพลตฟอร์ม ในกล่องโต้ตอบการออกแบบเทมเพลตฟอร์ม คลิกบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของฉัน

 3. ในรายการแฟ้มชนิด คลิกส่วนเทมเพล InfoPath

 4. เรียกดู และคลิกส่วนประกอบแม่แบบที่คุณต้องการเปิด แล้ว คลิ กเปิด

 5. บนเมนู ไฟล์ ให้คลิก คุณสมบัติ

 6. ในกล่องโต้ตอบคุณสมบัติในส่วนเทมเพลต ใส่ชื่อใหม่ในกล่องชื่อส่วนเทมเพลต

  เมื่อคุณทำเช่นนี้ ข้อความที่ระบุในกล่องรหัสส่วนเทมเพลต แสดงชื่อใหม่ หมายเลขส่วนเทมเพลถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ โดย InfoPath จะต้องไม่ซ้ำสำหรับแต่ละส่วนแม่แบบใหม่ที่คุณสร้างขึ้น

 7. บนเมนูไฟล์ คลิกบันทึกเป็น และใส่ชื่อไฟล์ใหม่สำหรับส่วนเทมเพลต

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×