การออกแบบมุมมองที่มีการปรับให้เหมาะสมกับการพิมพ์

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

เทมเพลตฟอร์มที่ Microsoft Office InfoPath ที่คุณสร้างได้รับการออกแบบเพื่อเปิด และกรอกข้อมูลแบบออนไลน์ ใน InfoPath เอง หรือ โดยใช้เว็บเบราว์เซอร์ อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้อาจเลือกที่จะพิมพ์สำเนาของฟอร์มเสร็จสมบูรณ์แล้ว สำหรับระเบียนส่วนบุคคลของพวกเขา หรือ สำหรับวัตถุประสงค์ในการเก็บถาวร ในกรณีนี้ ที่เป็นความคิดดีเพื่อยืนยันว่า เทมเพลตของคุณฟอร์มมีลักษณะยอมรับได้เมื่อพิมพ์ออกมา ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการดูให้แน่ใจว่า ตัวควบคุมในแม่แบบของฟอร์มให้พอดีกับระยะขอบของหน้าที่พิมพ์ว่า และข้อความบนฟอร์มพิมพ์สามารถอ่าน

นอกจากนี้ คุณสามารถใช้บานหน้าต่างมุมมอง เพื่อสร้างเวอร์ชันพิเศษของเทมเพลตฟอร์ซึ่งเรียกว่ามุมมองการพิมพ์ — ที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะสำหรับวัตถุประสงค์ในการพิมพ์ได้

บทความนี้อธิบายวิธีการออกแบบมุมมองการพิมพ์สำหรับเทมเพลตของคุณฟอร์มและอื่น ๆ เทคนิคสำหรับการสร้างเทมเพลตฟอร์มที่ง่ายต่อการพิมพ์

ในบทความนี้

ความแตกต่างระหว่างการพิมพ์ฟอร์มและเทมเพลตฟอร์ม

บทนำสู่พิมพ์มุมมอง

พิมพ์มุมมองที่ยึดตามมุมมองที่มีอยู่ในการออกแบบ

ออกแบบมุมมองพิมพ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับ Word

ความแตกต่างระหว่างการพิมพ์ฟอร์มและเทมเพลตฟอร์ม

คุณสามารถพิมพ์แม่แบบฟอร์มของคุณเมื่อ ต้องทราบทั่วไปของลักษณะตัวควบคุมและวัตถุอื่น ๆ ที่ปรากฏบนหน้าที่พิมพ์ หรือ เพื่อตรวจสอบการตั้งค่าการพิมพ์ เช่นหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ เมื่อคุณพิมพ์เทมเพลตฟอร์มจากโหมดออกแบบ คุณอาจเห็นบางรายการบนฟอร์มพิมพ์แบบ เช่น ที่จะไม่ปรากฏเมื่อผู้ใช้พิมพ์ฟอร์มโดยยึดตามเทมเพลฟอร์มของคุณ

เมื่อผู้ใช้พิมพ์ฟอร์มโดยยึดตามเทมเพลตของคุณฟอร์ม InfoPath ทำให้การปรับปรุงไปยังฟอร์ม หรือเอาบางรายการที่ไม่เหมาะสมในบริบทพิมพ์ออกมา ตัวอย่างเช่น ข้อความแนะนำแทรกรายการ ที่ปรากฏขึ้นตามค่าเริ่มต้นภายใต้ตารางที่ซ้ำกันจะไม่ปรากฏในฟอร์มพิมพ์ออกมา ใช่จะปุ่มตัวควบคุม กล่องรายการ หรือลูก ศรเลื่อน ตามความหมายของพวกเขาบนหน้าที่พิมพ์การสูญเสียรายการเหล่านี้

ด้านบนของหน้า

บทนำสู่พิมพ์มุมมอง

แม้ว่าเทมเพลตฟอร์มที่ออกแบบมาเพื่อรวบรวมข้อมูลฟอร์มในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ คุณสามารถสร้างมุมมองการพิมพ์ ซึ่งเป็นมุมมองที่ได้รับการออกแบบโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการพิมพ์ นี้มีประโยชน์เมื่อคุณต้องการให้ผู้ใช้ที่ จะพิมพ์ออกมาในฟอร์มโดยใช้เค้าโครงเฉพาะเจาะจง หรือเมื่อต้อง การพิมพ์บางส่วนของฟอร์มเท่านั้น

ถ้าเทมเพลฟอร์มของคุณประกอบด้วยหลายมุมมอง คุณสามารถสร้างมุมมองการพิมพ์สำหรับแต่ละมุมมอง อีกวิธีหนึ่งคือ คุณสามารถกำหนดมุมมองพิมพ์เดียวที่เกี่ยวข้องกับมุมมองทั้งหมดในเทมเพลตฟอร์ม ตัวอย่าง ถ้าแม่แบบฟอร์มของคุณประกอบด้วยสามมุมมองที่ไม่ซ้ำกัน คุณอาจสร้างมุมมองการพิมพ์ที่จัดเรียงข้อมูลคีย์จากแต่ละมุมมองเหล่านั้นลงในหน้าเดี่ยวที่พิมพ์ออกมา

เมื่อต้องการสร้าง และกำหนดความสัมพันธ์ของมุมมองที่มีอยู่ในมุมมองการพิมพ์ คุณสามารถใช้การเชื่อมโยงสร้างพิมพ์เวอร์ชันสำหรับมุมมองนี้ ในบานหน้าต่างมุมมอง เมื่อคุณคลิกลิงก์นี้ InfoPath ไม่ต่อไปนี้:

 • สร้างมุมมองใหม่ เปล่าเรียกว่าเวอร์ชันพิมพ์ชื่อ ที่ชื่อคือ ชื่อของมุมมองที่ยึดตามมุมมองการพิมพ์

 • เชื่อมโยงมุมมองการพิมพ์ ด้วยมุมมองที่ยึด ความสัมพันธ์นี้ในการบันทึกในกล่องโต้ตอบคุณสมบัติของมุมมอง บนแท็บการตั้งค่าการพิมพ์ ตัวอย่างเช่น สมมติว่า คุณได้สร้างมุมมองการพิมพ์ที่ยึดตามมุมมองที่มีการอนุมัติ ในแม่แบบของฟอร์ม เมื่อผู้ใช้คลิกปุ่มพิมพ์ ในมุมมองการอนุมัติ InfoPath พิมพ์อะไรก็ปรากฏในมุมมองการอนุมัติเวอร์ชันพิมพ์

หลังจากสร้างมุมมองการพิมพ์ คุณสามารถออกแบบเพื่อแสดงวิธีที่คุณต้องการให้ฟอร์มปรากฏเมื่อพิมพ์ออกมา ซึ่งโดยทั่วไปจะเกี่ยวข้องกับการคัดลอก และวางตัวควบคุมจากมุมมองอื่นในเทมเพลตฟอร์ลงในมุมมองการพิมพ์ ถ้าจำเป็น คุณสามารถแทนที่ตัวควบคุมบางอย่างสำหรับตัวควบคุมอื่น ๆ ในมุมมองที่พิมพ์ ตัวอย่าง คุณอาจแทนดรอปดาวน์กล่องรายการ ซึ่งซ่อนกล่องรายการตามค่าเริ่มต้น กับมาตรฐานกล่องรายการ ซึ่งแสดงรายการตามค่าเริ่มต้น โดยการทำเช่นนี้ รายการทั้งหมดจะแสดงบนฟอร์มพิมพ์ออกมา คุณยังสามารถระบุตัวเลือกการพิมพ์แบบกำหนดเองสำหรับมุมมองการพิมพ์ในกล่องโต้ตอบคุณสมบัติของมุมมอง เช่นส่วนหัวของ ท้ายกระดาษ และระยะขอบของหน้า

ด้านบนของหน้า

พิมพ์มุมมองที่ยึดตามมุมมองที่มีอยู่ในการออกแบบ

ตามค่าเริ่มต้น เมื่อผู้ใช้พิมพ์ฟอร์มที่มีการพิมพ์มุมมองที่ระบุเกี่ยวข้องกับข้อมูล มุมมองที่แสดงอยู่บนคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้จะถูกพิมพ์ ถ้าคุณสร้างมุมมองการพิมพ์ InfoPath พิมพ์มุมมองนั้นแทนที่เป็นมุมมองปัจจุบัน คุณสามารถกำหนดมุมมองใด ๆ ที่มีอยู่เป็นมุมมองการพิมพ์ กระบวนงานต่อไปนี้อธิบายวิธีการใช้มุมมองที่มีอยู่เป็นพื้นฐานสำหรับมุมมองการพิมพ์

 1. บนเมนูมุมมอง คลิกจัดการมุมมอง

 2. ในตัวเลือกมุมมอง รายการ ในบานหน้าต่างมุมมอง คลิกมุมมองที่คุณต้องการสร้างมุมมองการพิมพ์

 3. ภายใต้การกระทำใน คลิกสร้างเวอร์ชันพิมพ์สำหรับมุมมองนี้

 4. ในกล่องโต้ตอบสร้างเวอร์ชันพิมพ์ พิมพ์ชื่อสำหรับมุมมองพิมพ์ นั้นแล้ว คลิกตกลง

 5. ในบานหน้าต่างมุมมอง ดับเบิลคลิกที่มุมมองการพิมพ์

 6. ในกล่องโต้ตอบคุณสมบัติของมุมมอง เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการบนแท็บการตั้งค่าการพิมพ์ และตั้งค่าหน้ากระดาษ แล้ว คลิ กตกลง ตัวอย่าง คุณอาจระบุการตั้งค่าระยะขอบเริ่มต้นสำหรับมุมมองพิมพ์ หรือเพิ่มหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษออก

 7. เมื่อต้องการสลับไปยังมุมมองต้นฉบับ ในบานหน้าต่างมุมมอง คลิกชื่อมุมมองในรายการเลือกมุมมอง

 8. เมื่อต้องการเลือกทุกสิ่งในมุมมอง กด CTRL + A

 9. เมื่อต้องการคัดลอกส่วนที่เลือกไปยังคลิปบอร์ด กด CTRL + C ได้อีกด้วย

 10. เมื่อต้องการสลับไปยังพิมพ์มุมมอง ในบานหน้าต่างมุมมอง คลิกชื่อมุมมองในรายการเลือกมุมมอง

 11. เมื่อต้องการวางการเลือกออกจากมุมมองต้นฉบับลงในมุมมองพิมพ์ กด CTRL + V ได้อีกด้วย

 12. ลบตัวควบคุมหรือองค์ประกอบของเค้าโครงที่คุณไม่จำเป็นต้อง หรือเพิ่มตัวควบคุมเพิ่มเติมใด ๆ ก็

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการกำหนดได้อย่างรวดเร็วว่า ตัวควบคุมและองค์ประกอบการออกแบบอื่น ๆ จะให้พอดีกับหน้าที่พิมพ์ คุณสามารถแสดงเส้นบอกแนวความกว้างของหน้าทางด้านขวาของเทมเพลตฟอร์ โดยคลิกคำแนะนำความกว้างของหน้า บนเมนูมุมมอง เส้นบอกแนวความกว้างของหน้าปรากฏเป็นเส้นประแนวตั้งบนเทมเพลตฟอร์ม บรรทัดบ่งชี้ที่ระยะขอบขวาของหน้าพิมพ์อยู่ โดยยึดตามเครื่องพิมพ์เริ่มต้นสำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณ

 13. เมื่อต้องการเพิ่มตัวแบ่งหน้าไปยังมุมมองพิมพ์ คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการเริ่มหน้าใหม่ แล้ว บนเมนูแทรก คลิ กตัวแบ่งหน้า

  หมายเหตุ: ตัวแบ่งหน้าปรากฏเป็นเส้นประแนวนอนบนเทมเพลตฟอร์ม ถ้าคุณแสดงตัวอย่างเทมเพลตของคุณฟอร์ม คุณจะเห็นข้อมูลนี้เส้นประเส้นหรือระบุอื่น ๆ ของตัวแบ่งหน้า เมื่อต้องการดูว่าตัวแบ่งหน้าจะมีผลต่อพิมพ์ฟอร์มที่ยึดตามเทมเพลตของคุณฟอร์ม คลิกตัวอย่างก่อนพิมพ์ รูปปุ่ม บนแถบเครื่องมือมาตรฐาน

ด้านบนของหน้า

ออกแบบมุมมองพิมพ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับ Word

ถ้าคุณมีตัวออกแบบฟอร์มขั้นสูงที่เข้าใจเทคโนโลยี XML คุณสามารถใช้เพิ่มพิมพ์มุมมองสำหรับ Word ตัวช่วยสร้างเพื่อสร้าง Microsoft Office Word นพิมพ์มุมมองที่พิมพ์ข้อมูลฟอร์มได้โดยตรงจาก Word ซึ่งช่วยให้คุณสามารถใช้ประโยชน์จากช่วงของคุณลักษณะการพิมพ์ที่พร้อมใช้งานใน Word เมื่อต้องการทำเช่นนี้ คุณต้องมี access เพื่อแปลง XSL (XSLT) ไฟล์ที่ อยู่แปลงข้อมูลในเทมเพลตของคุณฟอร์มลงในรูปแบบที่เหมาะสมสำหรับการพิมพ์จาก Word เมื่อผู้ใช้พิมพ์ฟอร์มที่ประกอบด้วยใช้ Word พิมพ์มุมมอง ข้อมูลในฟอร์มที่จะพิมพ์โดยตรงจากภายใน Word ไฟล์ XSLT ต้องถูกสร้างขึ้นโดยใช้ Microsoft Office Word 2003 หรือMicrosoft Office Word 2007

หมายเหตุ: เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างไฟล์ XSLT อ้างอิงไปยัง Microsoft Office InfoPath 2003 ซอฟต์แวร์พัฒนา Kit (SDK) SDK ประกอบด้วยเครื่องมือ เรียกว่า InfoPath เมื่อต้องการตัวช่วยสร้าง Word ที่ทำให้คุณสามารถใช้ Word 2003 หรือ Word 2007 เมื่อต้องการพิมพ์ข้อมูลฟอร์ม InfoPath เมื่อต้องการค้นหา InfoPath 2003 SDK อ้างอิงไปยังส่วนดูเพิ่มเติม

 1. บนเมนูมุมมอง คลิกจัดการมุมมอง

 2. ภายใต้การกระทำใน ในบานหน้าต่างงานมุมมอง ให้คลิกเพิ่มมุมมองเหมือนพิมพ์สำหรับ Word

 3. ทำตามคำแนะนำในมุมมองการพิมพ์เพิ่มสำหรับ Word ตัวช่วยสร้างเพื่อระบุ XSLT ไฟล์ที่คุณต้องการใช้สำหรับ Word นพิมพ์มุมมอง

 4. ในตัวเลือกมุมมอง รายการ ในบานหน้าต่างมุมมอง คลิกมุมมองที่คุณต้องการกำหนดน Word พิมพ์มุมมอง แล้ว คลิ กคุณสมบัติของมุมมอง

 5. คลิกที่แท็บการตั้งค่าการพิมพ์

 6. ในรายการเลือกมุมมองที่มีอยู่แล้วไปใช้เมื่อพิมพ์มุมมองนี้ คลิก Word นพิมพ์มุมมอง

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×