การออกแบบมุมมองที่มีการปรับให้เหมาะสมกับการพิมพ์

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

แม่แบบฟอร์มของ Microsoft Office InfoPath ที่คุณสร้างได้รับการออกแบบเพื่อที่จะเปิดและกรอกแบบออนไลน์ใน InfoPath เองหรือโดยใช้เว็บเบราว์เซอร์ อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้อาจเลือกที่จะพิมพ์สำเนาของฟอร์มที่กรอกเสร็จสมบูรณ์แล้วเพื่อระเบียนส่วนบุคคลของผู้ใช้หรือเพื่อการเก็บถาวร ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้ คุณควรจะตรวจสอบว่าแม่แบบฟอร์มของคุณมีลักษณะที่ใช้ได้เมื่อทำการพิมพ์ ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวควบคุมในแม่แบบฟอร์มของคุณปรับพอดีกับระยะขอบของหน้าที่พิมพ์และข้อความบนฟอร์มที่พิมพ์นั้นสามารถอ่านได้

นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้บานหน้าต่างงาน มุมมอง เพื่อสร้างแม่แบบฟอร์มรุ่นพิเศษ  ที่เรียกว่ามุมมองเหมือนพิมพ์  ซึ่งได้รับการออกแบบเป็นพิเศษเพื่อการพิมพ์

บทความนี้อธิบายวิธีการออกแบบมุมมองเหมือนพิมพ์สำหรับแม่แบบฟอร์มของคุณและเทคนิคอื่นๆ สำหรับการสร้างแม่แบบฟอร์มที่เหมาะกับการพิมพ์

ในบทความนี้

ความแตกต่างระหว่างการพิมพ์แม่แบบฟอร์มและฟอร์ม

บทแนะนำสู่มุมมองเหมือนพิมพ์

ออกแบบมุมมองเหมือนพิมพ์ที่ยึดตามมุมมองที่มีอยู่

ออกแบบมุมมองเหมือนพิมพ์โดยเฉพาะสำหรับ Word

ความแตกต่างระหว่างการพิมพ์แม่แบบฟอร์มและฟอร์ม

คุณสามารถพิมพ์แม่แบบฟอร์มของคุณเพื่อให้เข้าใจถึงลักษณะการปรากฏของตัวควบคุมและวัตถุอื่นๆ บนหน้าที่พิมพ์โดยทั่วไป หรือเพื่อตรวจสอบการตั้งค่าการพิมพ์ เช่น ส่วนหัวหรือส่วนท้าย เมื่อคุณพิมพ์แม่แบบฟอร์มจาก โหมดออกแบบ คุณอาจจะเห็นบางรายการบนแม่แบบฟอร์มที่พิมพ์ เช่น ปุ่ม ซึ่งไม่ปรากฏจริงๆ เมื่อผู้ใช้พิมพ์ฟอร์มที่ยึดตามแม่แบบฟอร์มของคุณ

เมื่อผู้ใช้พิมพ์ฟอร์มที่ยึดตามแม่แบบฟอร์มของคุณ InfoPath จะทำการปรับปรุงฟอร์มหรือย้ายบางรายการที่ไม่จำเป็นในบริบทที่พิมพ์ ตัวอย่างเช่น ข้อความแนะนำ แทรกรายการ ที่ปรากฏตามค่าเริ่มต้นภายใต้ตารางเสริมแถวจะไม่ปรากฏในฟอร์มที่พิมพ์ เช่นเดียวกันกับตัวควบคุมปุ่ม รายการกล่องรายการ หรือลูกศรเลื่อน เนื่องจากรายการเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องอยู่บนหน้าที่พิมพ์

ด้านบนของหน้า

บทแนะนำสู่มุมมองเหมือนพิมพ์

แม้ว่าแม่แบบฟอร์มจะได้รับการออกแบบมาเพื่อรวบรวมข้อมูลฟอร์มในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ คุณสามารถสร้างมุมมองเหมือนพิมพ์ ซึ่งเป็นมุมมองที่ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการพิมพ์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์เมื่อคุณต้องการให้ผู้ใช้พิมพ์ฟอร์มโดยใช้เค้าโครงเฉพาะหรือเพื่อพิมพ์เฉพาะบางส่วนของฟอร์ม

ถ้าแม่แบบฟอร์มของคุณมีมุมมองหลายมุม คุณสามารถสร้างมุมมองเหมือนพิมพ์สำหรับแต่ละมุมมอง หรืออีกทางหนึ่ง คุณสามารถกำหนดมุมมองเหมือนพิมพ์เดียวที่นำไปใช้ได้กับทุกมุมมองในแม่แบบฟอร์ม ตัวอย่างเช่น ถ้าแม่แบบฟอร์มของคุณมีมุมมองสามมุมแยกกัน คุณอาจต้องการสร้างมุมมองเหมือนพิมพ์ที่รวบรวมข้อมูลหลักจากแต่ละมุมมองลงในหน้าที่พิมพ์เดียว

เมื่อต้องการสร้างมุมมองเหมือนพิมพ์และเชื่อมกับมุมมองที่มีอยู่ คุณสามารถใช้การเชื่อมโยง สร้างรุ่นการพิมพ์สำหรับมุมมองนี้ ในบานหน้าต่างงาน มุมมอง เมื่อคุณคลิกการเชื่อมโยงนี้ InfoPath จะทำสิ่งต่อไปนี้

 • สร้างมุมมองว่างใหม่ที่เรียกว่า ชื่อรุ่นที่ใช้ในการพิมพ์ ที่มีชื่อเป็นชื่อของมุมมองที่มุมมองเหมือนพิมพ์ยึดตาม

 • เชื่อมมุมมองเหมือนพิมพ์กับมุมมองที่ยึดตาม การเชื่อมนี้ถูกบันทึกในกล่องโต้ตอบ แสดงคุณสมบัติ บนแท็บ การตั้งค่าการพิมพ์ ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณสร้างมุมมองเหมือนพิมพ์ที่ยึดตามมุมมอง การอนุมัติ ในแม่แบบฟอร์มของคุณ เมื่อผู้ใช้คลิกปุ่ม พิมพ์ ในมุมมอง การอนุมัติ InfoPath จะพิมพ์สิ่งที่อยู่บนมุมมอง การอนุมัติรุ่นที่ใช้ในการพิมพ์

หลังจากที่สร้างมุมมองเหมือนพิมพ์ คุณจะสามารถออกแบบมุมมองนั้นเพื่อให้มีผลต่อลักษณะที่คุณต้องการให้ฟอร์มปรากฏเมื่อทำการพิมพ์ วิธีการนี้รวมถึงการทำสำเนาและการวางตัวควบคุมจากมุมมองอื่นในแม่แบบฟอร์มลงในมุมมองเหมือนพิมพ์ ถ้าจำเป็น คุณสามารถแทนที่ตัวควบคุมอื่นด้วยตัวควบคุมที่กำหนดในมุมมองเหมือนพิมพ์ ตัวอย่างเช่น คุณอาจแทนที่กล่องรายการแบบหล่นลงที่ซ่อนรายการของกล่องรายการตามค่าเริ่มต้นด้วยกล่องรายการมาตรฐานที่แสดงรายการตามค่าเริ่มต้น ด้วยการกระทำดังกล่าว รายการทั้งหมดจะถูกแสดงบนฟอร์มที่พิมพ์ คุณสามารถระบุตัวเลือกการพิมพ์แบบกำหนดเองสำหรับมุมมองเหมือนพิมพ์ในกล่องโต้ตอบ แสดงคุณสมบัติ เช่น หัวกระดาษ ท้ายกระดาษ และระยะขอบกระดาษ

ด้านบนของหน้า

ออกแบบมุมมองเหมือนพิมพ์ที่ยึดตามมุมมองที่มีอยู่

ตามค่าเริ่มต้น เมื่อผู้ใช้พิมพ์ฟอร์มที่ไม่มีมุมมองเหมือนพิมพ์เฉพาะที่สัมพันธ์กัน มุมมองที่แสดงในปัจจุบันบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้จะถูกพิมพ์ ถ้าคุณสร้างมุมมองเหมือนพิมพ์ InfoPath จะพิมพ์มุมมองนั้นแทนที่จะพิมพ์มุมมองปัจจุบัน คุณสามารถกำหนดมุมมองที่มีอยู่ใดๆ เป็นมุมมองเหมือนพิมพ์ กระบวนงานต่อไปนี้อธิบายวิธีใช้มุมมองที่มีอยู่เป็นฐานสำหรับมุมมองเหมือนพิมพ์

 1. บนเมนูมุมมอง คลิกจัดการมุมมอง

 2. ในรายการ เลือกมุมมอง ในบานหน้าต่างงาน มุมมอง คลิกมุมมองที่คุณต้องการสร้างมุมมองเหมือนพิมพ์

 3. ภายใต้ การกระทำ ให้คลิก สร้างรุ่นการพิมพ์สำหรับมุมมองนี้

 4. ในกล่องโต้ตอบ สร้างรุ่นที่ใช้ในการพิมพ์ ให้พิมพ์ชื่อสำหรับมุมมองเหมือนพิมพ์ จากนั้นให้คลิก ตกลง

 5. ในบานหน้าต่างงาน มุมมอง คลิกสองครั้งที่มุมมองเหมือนพิมพ์

 6. ในกล่องโต้ตอบ แสดงคุณสมบัติ เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการบนแท็บ การตั้งค่าการพิมพ์ และ ตั้งค่าหน้ากระดาษ จากนั้นให้คลิก ตกลง ตัวอย่างเช่น คุณอาจระบุการตั้งค่าระยะขอบเริ่มต้นสำหรับมุมมองเหมือนพิมพ์ หรือเพิ่มหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ

 7. เมื่อต้องการสลับไปยังมุมมองดั้งเดิม ในบานหน้าต่างงาน มุมมอง ให้คลิกชื่อมุมมองในรายการ เลือกมุมมอง

 8. เมื่อต้องการเลือกทุกสิ่งในมุมมอง ให้กด CTRL+A

 9. เมื่อต้องการคัดลอกส่วนที่เลือกไปที่คลิปบอร์ด ให้กด CTRL+C

 10. เมื่อต้องการสลับไปยังมุมมองเหมือนพิมพ์ ในบานหน้าต่างงาน มุมมอง ให้คลิกชื่อมุมมองในรายการ เลือกมุมมอง

 11. เมื่อต้องการวางส่วนที่เลือกจากมุมมองดั้งเดิมลงในมุมมองเหมือนพิมพ์ ให้กด CTRL+V

 12. ลบตัวควบคุมหรือองค์ประกอบเค้าโครงใดๆ ที่คุณไม่ต้องการ หรือเพิ่มตัวควบคุมเพิ่มเติม

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการกำหนดโดยเร็วว่าตัวควบคุมและองค์ประกอบการออกแบบอื่นๆจะพอดีกับหน้าที่พิมพ์หรือไม่ คุณสามารถแสดงคำแนะนำเกี่ยวกับความกว้างหน้ากระดาษด้านขวาของแม่แบบฟอร์มด้วยการคลิก คำแนะนำเกี่ยวกับความกว้างหน้ากระดาษ บนเมนู มุมมอง คำแนะนำเกี่ยวกับความกว้างหน้ากระดาษจะปรากฏเป็นเส้นประแนวตั้งบนแม่แบบฟอร์ม เส้นจะบ่งชี้ตำแหน่งของระยะขอบขวาของหน้าที่พิมพ์ ซึ่งยึดตามเครื่องพิมพ์เริ่มต้นสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ

 13. เมื่อต้องการเพิ่มตัวแบ่งหน้าให้กับมุมมองเหมือนพิมพ์ ให้คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการเริ่มต้นหน้าใหม่ จากนั้นบนเมนูแทรก ให้คลิก ตัวแบ่งหน้า

  หมายเหตุ: ตัวแบ่งหน้าปรากฏเป็นเส้นประแนวนอนบนเทมเพลตฟอร์ม ถ้าคุณแสดงตัวอย่างเทมเพลตของคุณฟอร์ม คุณจะเห็นข้อมูลนี้เส้นประเส้นหรือระบุอื่น ๆ ของตัวแบ่งหน้า เมื่อต้องการดูวิธีตัวแบ่งหน้าจะมีผลต่อการพิมพ์ฟอร์มที่ยึดตามเทมเพลตของคุณฟอร์ม คลิกตัวอย่างก่อนพิมพ์ รูปปุ่ม บนแถบเครื่องมือมาตรฐาน

ด้านบนของหน้า

ออกแบบมุมมองเหมือนพิมพ์โดยเฉพาะสำหรับ Word

ถ้าคุณมีตัวออกแบบฟอร์มขั้นสูงใครเข้าใจเทคโนโลยี XML คุณสามารถใช้เพิ่มพิมพ์มุมมองสำหรับ Word ตัวช่วยสร้างเพื่อสร้าง Microsoft Office Word นพิมพ์มุมมองที่พิมพ์ข้อมูลฟอร์มได้โดยตรงจาก Word ซึ่งช่วยให้คุณสามารถใช้ประโยชน์จากช่วงของคุณลักษณะการพิมพ์ที่พร้อมใช้งานใน Word เมื่อต้องการทำเช่นนี้ คุณต้องมี access เพื่อแปลง XSL (XSLT) ไฟล์ที่ อยู่แปลงข้อมูลในเทมเพลตของคุณฟอร์มลงในรูปแบบที่เหมาะสมสำหรับการพิมพ์จาก Word เมื่อผู้ใช้พิมพ์ฟอร์มที่ประกอบด้วยใช้ Word พิมพ์มุมมอง ข้อมูลในฟอร์มที่จะพิมพ์โดยตรงจากใน Word ไฟล์ XSLT ต้องสร้างขึ้นโดยใช้ Microsoft Office Word 2003 หรือMicrosoft Office Word 2007

หมายเหตุ: เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างแฟ้ม XSLT อ้างอิงไป Microsoft Office InfoPath 2003 ซอฟต์แวร์พัฒนา Kit (SDK) SDK ประกอบด้วยเครื่องมือ เรียกว่า InfoPath ตัวช่วยสร้าง Word ที่ทำให้คุณสามารถใช้ Word 2003 หรือ Word 2007 เมื่อต้องการพิมพ์ข้อมูลฟอร์ม InfoPath การ เมื่อต้องการระบุตำแหน่ง InfoPath 2003 SDK อ้างถึงส่วนเห็นเพิ่มเติม

 1. บนเมนูมุมมอง คลิกจัดการมุมมอง

 2. ภายใต้ การกระทำ ในบานหน้าต่างงาน มุมมอง ให้คลิก เพิ่มมุมมองเหมือนพิมพ์สำหรับ Word

 3. ทำตามคำแนะนำในตัวช่วยสร้างการเพิ่มมุมมองเหมือนพิมพ์สำหรับ Word เพื่อระบุแฟ้ม XSLT ที่คุณต้องการใช้สำหรับมุมมองเหมือนพิมพ์ที่ยึดตาม Word

 4. ในรายการ เลือกมุมมอง ในบานหน้าต่างงาน มุมมอง คลิกมุมมองที่คุณต้องการกำหนดมุมมองเหมือนพิมพ์ที่ยึดตาม Word จากนั้นให้คลิก แสดงคุณสมบัติ

 5. คลิกแท็บ การตั้งค่าการพิมพ์

 6. ในรายการ เลือกมุมมองที่มีอยู่ที่จะใช้เมื่อทำการพิมพ์มุมมองนี้ คลิกมุมมองเหมือนพิมพ์ที่ยึดตาม Word

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×