การออกอากาศงานนำเสนอแก่ผู้ชมจากระยะไกล

คุณสามารถออกอากาศงานนำเสนอ Microsoft PowerPoint 2010 ของคุณผ่านอินเทอร์เน็ตสำหรับผู้ชมทางไกลได้ ขณะที่คุณนำเสนอการนำเสนอสไลด์ภายใน PowerPoint ผู้ชมของคุณจะติดตามไปพร้อมๆ กันในเบราว์เซอร์ของพวกเขา

เบราว์เซอร์ของคุณไม่สนับสนุนวิดีโอ ติดตั้ง Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player หรือ Internet Explorer 9

ในบทความนี้

ภาพรวมการออกอากาศงานนำเสนอ

เตรียมงานนำเสนอสำหรับการออกอากาศ

การออกอากาศงานนำเสนอของคุณ

หมายเหตุ: คุณจำเป็นต้องโฮสต์ Broadcast Service ที่ได้รับจากองค์กรของคุณเพื่อออกอากาศงานนำเสนอ PowerPoint ของคุณให้กับผู้ชมทางไกล Windows Live ID สามารถใช้กับ Microsoft PowerPoint Broadcast Service ใน PowerPoint 2013 และใหม่กว่าได้

ภาพรวมการออกอากาศงานนำเสนอ

ฟีเจอร์การออกอากาศการนำเสนอสไลด์ใน PowerPoint 2010 อนุญาตให้ผู้นำเสนอแชร์การนำเสนอกับทุกคน ทุกที่ ผ่านเว็บ คุณส่งลิงก์ (URL) ให้กับผู้ชมของคุณ จากนั้นทุกคนจะถูกเชิญเพื่อดูการนำเสนอสไลด์ในมุมมองที่ซิงค์โครไนซ์แล้วในเบราว์เซอร์ของพวกเขา

คุณสามารถส่ง URL สำหรับการนำเสนอสไลด์ของคุณไปยังผู้เข้าร่วมผ่านอีเมลได้ ระหว่างการออกอากาศ คุณสามารถหยุดการนำเสนอสไลด์ชั่วคราวเมื่อไหร่ก็ได้ ส่ง URL ซ้ำให้กับผู้เข้าร่วม หรือสลับเป็นแอปพลิเคชันอื่นได้โดยไม่เป็นการขัดจังหวะการออกอากาศหรือแสดงบนเดสก์ท็อปของผู้เข้าร่วม

การเลือก Broadcast Service    ฟีเจอร์การออกอากาศการนำเสนอสไลด์ต้องการบริการเครือข่ายเพื่อโฮสต์การนำเสนอสไลด์ เมื่อต้องการใช้บริการนี้ ไซต์การออกอากาศจะต้องตั้งค่าโดยผู้ดูแลไซต์และสมาชิกผู้ชมต้องมีสิทธิ์การเข้าถึงไซต์ PowerPoint Broadcast Service มีพร้อมใช้งานใน PowerPoint 2013 และใหม่กว่า และผู้ที่มีบัญชี Microsoft (ที่รู้จักอย่างเป็นทางการว่า Windows Live ID)

ด้านบนของหน้า

เตรียมงานนำเสนอสำหรับการออกอากาศ

ต่อไปนี้เป็นบางอย่างที่คุณควรพิจารณาก่อนออกอากาศงานนำเสนอของคุณ:

สิ่งสำคัญ: ใครก็ตามที่มีลิงก์ไปยังการนำเสนอสไลด์ของคุณจะสามารถรับชมได้ ถ้าสมาชิกผู้ชมที่ได้รับเชิญส่งต่อลิงก์ให้กับบุคคลอื่น บุคคลดังกล่าวจะสามารถชมการนำเสนอสไลด์ของคุณได้เช่นเดียวกัน โดยที่พวกเขามีสิทธิ์การเข้าถึงบริการ

 • การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต    คุณจำเป็นต้องเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตหรือมีสิทธิ์เข้าถึงไซต์การออกอากาศบนเซิร์ฟเวอร์ที่ติดตั้งแอป Office บนเว็บเพื่อใช้ฟีเจอร์นี้

 • เบราว์เซอร์ที่สนับสนุน    ฟีเจอร์การออกอากาศการนำเสนอสไลด์สามารถดูใน Internet Explorer, FireFox และ Safari สำหรับเบราว์เซอร์ของ Mac

 • จำกัดขนาดไฟล์    บริการที่คุณใช้อาจมีการจำกัดขนาดไฟล์สำหรับการออกอากาศการนำเสนอสไลด์

 • ฟีเจอร์ PowerPoint ที่สนับสนุน    ฟีเจอร์ PowerPoint บางอย่างอาจเปลี่ยนไปเมื่อออกอากาศการนำเสนอสไลด์แบบออนไลน์:

  • การเปลี่ยนใดๆ ในงานนำเสนอของคุณจะถูกแสดงเป็นการเปลี่ยนแบบเลือนหายในเบราว์เซอร์

  • ภาพพักหน้าจอและป็อปอัพอีเมลสามารถรบกวนการรับชมการนำเสนอสไลด์ของผู้ชมได้

  • เสียง (เสียง การบรรยาย) ไม่ถูกส่งไปยังผู้ชมผ่านเบราว์เซอร์

  • คุณไม่สามารถเพิ่มคำอธิบายประกอบด้วยหมึกหรือมาร์กอัปลงในการนำเสนอสไลด์ระหว่างที่กำลังนำเสนอได้

  • ถ้าคุณตามไฮเปอร์ลิงก์ในงานนำเสนอของคุณไปยังเว็บไซต์ ผู้เข้าร่วมจะเห็นเฉพาะสไลด์สุดท้ายที่แสดงในงานนำเสนอต้นฉบับเท่านั้น

  • ถ้าคุณเล่นวิดีโอในงานนำเสนอของคุณ เบราว์เซอร์จะไม่แสดงวิดีโอให้กับผู้ชม

ด้านบนของหน้า

การออกอากาศงานนำเสนอของคุณ

เมื่อต้องการออกอากาศงานนำเสนอ ให้ทำต่อไปนี้:

 1. บนแท็บ การนำเสนอสไลด์ ในกลุ่ม เริ่มการนำเสนอสไลด์ ให้คลิก ออกอากาศการนำเสนอสไลด์

  ออกอากาศการนำเสนอภาพนิ่ง ในกลุ่ม เริ่มการนำเสนอภาพนิ่ง บนแท็บ การนำเสนอภาพนิ่ง ใน PowerPoint 2010

  กล่องโต้ตอบ การออกอากาศการนำเสนอสไลด์ จะเปิดขึ้น

  แสดงกล่องโต้ตอบการออกอากาศการนำเสนอสไลด์ใน PowerPoint 2010

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ถ้าคุณต้องการโฮสต์การนำเสนอสไลด์ของคุณบนบริการในรายการภายใต้ Broadcast Service ให้ข้ามไปยังขั้นตอนถัดไป

  • ถ้าคุณต้องการใช้บริการอื่นๆ เพื่อโฮสต์การนำเสนอสไลด์ ให้คลิก เปลี่ยน Broadcast Service ภายใต้ เลือก Broadcast Service ให้เลือกบริการที่คุณต้องการใช้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Broadcast Service ให้ดู การเลือก Broadcast Service

   หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่เห็นบริการที่คุณต้องการใช้ ให้เลือก เพิ่มบริการใหม่ จากนั้นในกล่องโต้ตอบ เพิ่ม Broadcast Service ให้ใส่ที่อยู่เครือข่ายของบริการที่คุณต้องการใช้ จากนั้นคลิก เพิ่ม

 3. หลังจากที่คุณเลือก Broadcast Service แล้ว ให้คลิก เริ่มออกอากาศ จากนั้น PowerPoint จะสร้าง URL สำหรับงานนำเสนอของคุณ

  กล่องโต้ตอบ ออกอากาศการนำเสนอภาพนิ่ง ที่มี URL สำหรับการนำเสนอภาพนิ่ง
  PowerPoint สร้าง URL เฉพาะสำหรับการนำเสนอสไลด์ของคุณ
 4. เมื่อต้องการส่ง URL สำหรับงานนำเสนอของคุณให้กับผู้ชมของคุณ ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการส่ง URL สำหรับงานนำเสนอผ่านอีเมล ให้คลิก ส่งใสอีเมล

  • เมื่อต้องการคัดลอกลิงก์ ให้คลิก คัดลอกลิงก์

 5. เมื่อผู้ชมของคุณได้รับ URL สำหรับการนำเสนอสไลด์ ให้คลิก เริ่มการนำเสนอสไลด์ เพื่อเริ่มต้นออกอากาศ

  การนำเสนอภาพนิ่งที่ออกอากาศ ตามที่ปรากฏในเบราว์เซอร์
  ผู้ชมติดตามการนำเสนอสไลด์ของคุณในเบราว์เซอร์ของพวกเขาขณะที่คุณนำเสนอภายใน PowerPoint 2010
 6. หลังจากเสร็จสิ้นการนำเสนอและพร้อมที่จะสิ้นสุดการออกอากาศ ให้กด ESC เพื่อออกจากมุมมองการนำเสนอสไลด์ จากนั้นคลิก สิ้นสุดการออกอากาศ

  แท็บ การออกอากาศ ปรากฏขึ้น ขณะกำลังออกอากาศการนำเสนอสไลด์ใน PowerPoint 2010
  หลังจากที่คุณเริ่มการออกอากาศการนำเสนอสไลด์ แท็บออกอากาศจะปรากฏใน Ribbon ของ PowerPoint 2010

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×